Produkty z kategorie konference

     

Pojďme se před koncem kalendářního roku podívat na to, co nás v personální praxi čeká v roce následujícím.

Cena s DPH: 2 100,00 Kč
Koupit

Působí Vaše společnosti i na Slovensku? Pak tu máme školení právě pro Vás! Po loňské úspěšné premiéře tohoto semináře přicházíme z kraje roku 2016 s jeho opakováním!

Cena s DPH: 4 400,00 Kč
Koupit

V polovině roku 2018 má dojít k velkým změnám v oblasti ochrany osobních údajů, když vstoupí do účinnosti nové nařízení EU o ochraně osobních údajů (společně s trestněprávní směrnicí), které sjednotí pravidla této ochrany v rámci celé Unie a přinese s sebou celou řadu změn.

Cena s DPH: 2 100,00 Kč
Koupit

Cílem semináře je prakticky seznámit posluchače s obsahem novely zákoníku práce a jejich dopady do praxe a to včetně zásadních změn v určitých oblastech.

Cena s DPH: 2 750,00 Kč
Koupit

Na každém pracovišti může dojít ke krádežím, zničení vybavení, poškození majetku a řadě dalších situací. Kdo, komu a za jakých podmínek ale za škodu odpovídá?

Cena s DPH: 2 100,00 Kč
Koupit

Velká část zaměstnavatelů si dnes uvědomuje význam vzdělávání svých zaměstnanců, a proto do něj investuje nemalé peníze – nejedná se přitom jen o zaškolení nových zaměstnanců, ale velmi často o rozvoj jejich vzdělání v průběhu pracovního poměru.

Cena s DPH: 2 100,00 Kč
Koupit

Proč je forma řešení majetkových sporů rozhodčím řízení stále efektivní alternativou k obecnému soudnictví?
Respektují obecné soudy rozhodčí řízení jako alternativní formu rozhodování či vnímají rozhodčí řízení jako svoji konkurenci?
Jaké jsou aktuální vývojové trendy v řízení před stálými rozhodčími soud?
Může být stálý rozhodčí soud při...

Cena s DPH: 2 750,00 Kč
Koupit

Již řadu let se mluví o přípravě nového zákona o odpadech, poslední dobou také v návaznosti na povinnosti vyplývající České republice z evropského práva. Proti aktuálnímu návrhu nového zákona o odpadech vznesla námitky řada subjektů; řada námitek souvisela s navrhovaným zvýšením poplatků za ukládání odpadu na skládku. Bez ohledu na osud aktuálního návrhu...

Cena s DPH: 990,00 Kč
Koupit