Škoda v pracovním právu - kdo komu a jak za ni odpovídá?

Škoda v pracovním právu - kdo komu a jak za ni odpovídá?

Čas konání: 16.02.2017 09:00 - 16.02.2017 13:00


Místo konání akce: Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4


Datum: 16. února 2017


Cena včetně DPH: 2 100,00 Kč


Koupit

Na každém pracovišti může dojít ke krádežím, zničení vybavení, poškození majetku a řadě dalších situací. Kdo, komu a za jakých podmínek ale za škodu odpovídá?

Jaké nároky bude mít zaměstnanec při škodě na odložených věcech? A kdy se odpovědnosti může zaměstnavatel zprostit? A naopak, když zaměstnanec zapomene při odchodu zavřít okno a noční bouřka zničí část kanceláře? Může zaměstnavatel tuto škodu vymáhat po zaměstnanci v plné výši?

Nejen tyto otázky budou zodpovězeny na školení k tématu odpovědnosti za škodu v pracovním právu. Povídat si budeme např. i o dohodách o hmotné odpovědnosti a o tom, na jakých pracovištích a ohledně jakých hodnot je lze uzavřít. Zmíníme také škodu vzniklou při výkonu praxe studentů a probereme, kdy lze za způsobení škody se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr.

Všechny problémy vyřešíme s uvedením příkladů a pro lepší pochopení pro Vás připravíme i schémata či tabulky. Mimo to bude v rámci školení již tradičně věnován velký prostor i Vašim dotazům.

Témata semináře:


  • odpovědnost zaměstnance za škodu: obecná / za nesplnění povinnosti k odvrácení škody / za schodek na svěřených hodnotách / za ztrátu svěřených předmětů
  • společná odpovědnost více zaměstnanců
  • porušení povinnosti jako předpoklad odpovědnosti za škodu i rozvázání pracovního poměru
  • odpovědnost zaměstnavatele za škodu: obecná / na odložených věcech / při odvracení škody
  • rozsah a forma náhrady škody
  • plnění pracovních úkolů a přímá souvislost s ním
  • odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnancem třetím osobám


Přednášející:

Mgr. Ondřej Chlada


V ceně školení je účastníkům zajištěno občerstvení (coffee break).