ePravo.cz - Článkyhttp://www.epravo.cz/ePravo.cz - ČlánkycsePravo.cz - Článkyhttp://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttp://www.epravo.cz/K náhradě za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnostihttp://www.epravo.cz/top/clanky/k-nahrade-za-ztratu-na-vydelku-po-skonceni-pracovni-neschopnosti-101988.htmlNáhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti je jedním z možných nároků vznikajících při ublížení na zdraví, přičemž je představován rozdílem výdělku dosahovaného před ublížením na zdraví a výdělku dosahovaného po ublížení na zdraví. Určení takové náhrady v zásadě nečiní potíže, pokud například poškozený pracuje i nadále u stejného zaměstnavatele, avšak z důvodu poškození zdraví na jiné pozici nebo méně. Jiná situace může ovšem nastat v případě, kdy poškozený nenastoupí z důvodu pracovní neschopnosti do nové práce sjednané před ublížením na zdraví.Tue, 28 June 2016 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeTue, 28 June 2016 0:09:00 CESTVideo rozhovor s Michalem Nulíčkemhttp://www.epravo.cz/top/efocus/video-rozhovor-s-michalem-nulickem-101994.htmleFocus Evropský parlament schválil nařízení o ochraně osobních údajů. Od konce května běží dvouletá lhůta pro přípravu a o dva roky později začne „fungovat naostro“. Nařízení bude závazné a bude mít přímou účinnost ve všech členských státech EU, tedy i v České republice. Všude se tak nyní mluví o GDPR. Co to je a co se to vlastně v oblasti ochrany osobních údajů děje? O tom a mnohém mluví Michal Nulíček z advokátní kanceláře Rowan Legal.Tue, 28 June 2016 0:08:00 CESTČlánky a komentáře, eFOCUS, rozhovoryTue, 28 June 2016 0:08:00 CEST20 let s finanční asistencíhttp://www.epravo.cz/top/clanky/20-let-s-financni-asistenci-101980.html1. července 2016 to bude přesně 20 let ode dne, kdy nabyl účinnost zákon č. 142/1996 Sb., který v českém právu poprvé upravil finanční asistenci, a to tak že ji zcela zakázal. Od té doby prošla dynamickým vývojem jak samotná právní úprava, tak i přístup praxe. Přesto, že finanční asistence přestala být zakázanou operací, která byla stíhána sankcí absolutní neplatnosti[1], již před sedmi lety, stále zůstává pro transakční praxi velkým strašákem.Tue, 28 June 2016 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, finanční právo, daně a finance, Články a komentářeTue, 28 June 2016 0:07:00 CESTVymezení výpovědního důvodu ve výpovědi http://www.epravo.cz/top/clanky/vymezeni-vypovedniho-duvodu-ve-vypovedi-101737.htmlVýpověď z pracovního poměru - věčné téma pracovněprávních vztahů a pomyslný strašák nejen zaměstnanců, ale také zaměstnavatelů. O tom, jaké náležitosti musí mít výpověď z pracovního poměru, toho bylo napsáno mnoho. Co ale výpověď z pracovního poměru nutně obsahovat nemusí, ačkoliv téměř vždy obsahuje, o tom se právní praxe tak často nezmiňuje.Tue, 28 June 2016 0:05:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeTue, 28 June 2016 0:05:00 CESTSouhrn významných legislativních událostí 20.6.2016 – 26.6.2016http://www.epravo.cz/top/clanky/souhrn-vyznamnych-legislativnich-udalosti-2062016-2662016-101955.htmlSněmovní ústavně-právní výbor přerušil projednávání předlohy, která má omezit šikanózní insolvenční návrhy a podvodné oddlužovací firmy. Poslanci dostali čas předkládat do poloviny července pozměňovací návrhy. Výbor se k novele insolvenčního zákona, k jehož cílům patří také zprůhlednění insolvenčních řízení a zpřísnění podmínek pro poskytování poradenství v oddlužení, vrátí na příští schůzi.Mon, 27 June 2016 0:09:00 CESTČlánky, Články a komentářeMon, 27 June 2016 0:09:00 CESTDědická smlouva – střet záměru zákonodárce s realitouhttp://www.epravo.cz/top/clanky/dedicka-smlouva-stret-zameru-zakonodarce-s-realitou-101958.htmlDědická smlouva byla jako staronový institut navrácena do českého právního řádu účinností nového občanského zákoníku téměř po více než šedesáti letech. Jedná se o institut, kterému zákonodárce zamýšlel dát velkou důležitost a váhu, a to zejména vzhledem k respektu široké smluvní volnosti zůstavitele a právní jistotě dědice.Mon, 27 June 2016 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, manželství a rodina, Články a komentářeMon, 27 June 2016 0:08:00 CESTKaždý třetí Čech si ulívá nějaké peníze bokemhttp://www.epravo.cz/top/clanky/kazdy-treti-cech-si-uliva-nejake-penize-bokem-101691.htmlPřed nedávnem jsem četl zajímavou statistiku, jejíž výsledky jsem si vypůjčil do názvu dnešního vysvětlení. Podle průzkumu ING Bank „Svět spoření“ se k ulívání peněz bokem přiznala třetina z dotázaných žijících v manželském či partnerském vztahu. Mnohdy přitom nejde o malé částky. Každý desátý muž nebo žena má tajné úspory vyšší než tři měsíční příjmy a pětina si dokáže ulít částky ve výši tří platů. Nejvíce tajných „střádalů“ je mezi mladými lidmi do třiceti let a ve věkové skupině nad padesát let. Je proto správné, že nový občanský zákoník (dále NOZ) poukazuje na tyto „problémy“ v rodinných vztazích a pokouší se je řešit. Nejde sice o klasický legislativní postup, ale o upozornění na možný původ těchto nesnází. Kde jinde by z tohoto pohledu vznikaly „rodinná“ práva a povinnosti, než v pracovněprávních vztazích.Mon, 27 June 2016 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, pracovní právo, podnikání, zaměstnání, Články a komentářeMon, 27 June 2016 0:07:00 CESTDalší nařízení a směrnice z dílny Bruselu – tentokráte o ochraně osobních údajůhttp://www.epravo.cz/top/clanky/dalsi-narizeni-a-smernice-z-dilny-bruselu-tentokrate-o-ochrane-osobnich-udaju-101840.htmlDatum 4. květen 2016 je možné považovat za významný okamžik v oblasti ochrany osobních údajů, a to nejen v rámci České republiky, nýbrž v celoevropském kontextu. V Úředním věstníku Evropské unie byly totiž právě v tento den zveřejněny hned tři významné dokumenty, které se dotýkají ochrany osobních údajů. Jedná se o následující: nařízení o ochraně osobních údajů, směrnici o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) a tzv. trestněprávní směrnici. Mon, 27 June 2016 0:06:00 CESTČlánky, praktické rady, evropské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryMon, 27 June 2016 0:06:00 CESTZa Evou Vybíralovouhttp://www.epravo.cz/top/efocus/za-evou-vybiralovou-101959.htmleFocus Ve smutné pondělí 13. června proběhlo poslední rozloučení s Evou Vybíralovou. Mon, 27 June 2016 0:05:00 CESTČlánky a komentáře, eFOCUSMon, 27 June 2016 0:05:00 CESTRušné časy pracovního právahttp://www.epravo.cz/top/clanky/rusne-casy-pracovniho-prava-101778.htmlV oblasti pracovního práva je v poslední době nezvykle rušno. Nejenže na podzim minulého roku vstoupila v účinnost technická novela zákoníku práce a Parlament ČR v současné době projednává další novelu tohoto předpisu, ale už je také připravena koncepční novela, která by měla být účinná od dubna příštího roku.Fri, 24 June 2016 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeFri, 24 June 2016 0:09:00 CESTTrestní odpovědnost advokátní kanceláře - právnické osobyhttp://www.epravo.cz/top/efocus/trestni-odpovednost-advokatni-kancelare-pravnicke-osoby-101936.htmleFocus Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob číslo 418/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen TOPO), provedená zákonem, který president republiky podepsal 1. 6. 2016, zřejmě nabude účinnosti 1. 12. 2016. Z hlediska právnické osoby - advokátní kanceláře je novela TOPO pozoruhodná tím, že jednak rozšiřuje trestné činy, za které může být advokátní kancelář odpovědná, ale současně i významně zvětšuje možnost se trestní odpovědnosti zprostit.Fri, 24 June 2016 0:08:00 CESTČlánky a komentáře, eFOCUS, názoryFri, 24 June 2016 0:08:00 CEST10 otázek pro ... Jiřího Pospíšilahttp://www.epravo.cz/top/efocus/10-otazek-pro-jiriho-pospisila-101628.htmleFocus JUDr. Jiří Pospíšil je poslancem Evropského parlamentu. Opakovaně byl zvolen také do Parlamentu ČR. Do povědomí veřejnosti se však nejvíce zapsal jako ministr spravedlnosti. A známý je i svým vztahem ke kultuře. Spolupracuje s paní Medou Mládkovou a je členem správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových, která spravuje Museum Kampa nacházející se v prostorách Sovových mlýnů na pražské Kampě. Fri, 24 June 2016 0:07:00 CESTČlánky a komentáře, eFOCUS, 10 otázekFri, 24 June 2016 0:07:00 CESTÚstavní konformita rozsudku pro uznáníhttp://www.epravo.cz/top/clanky/ustavni-konformita-rozsudku-pro-uznani-101947.htmlVe svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 13/15 ze dne 31. 5. 2016 vyhlášeném 6. 6. 2016 plénum Ústavního soudu zamítlo návrh I. senátu Ústavního soudu na zrušení ustanovení § 114b odst. 5 a v rozsahu odkazu na § 114b odst. 5 i ustanovení § 153a odst. 3 (dále jen „napadená ustanovení“) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“). Podle § 114b odst. 5 OSŘ platí, že jestliže se žalovaný bez vážného důvodu včas nevyjádří na tzv. kvalifikovanou výzvu soudu podle § 114b odst. 1, tak se má za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává, a v následku toho dojde k vydání rozsudku pro uznání dle § 153a odst. 3. Předmětem tohoto našeho článku je stručný komentář předmětného nálezu Pl. ÚS 13/15.Fri, 24 June 2016 0:05:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryFri, 24 June 2016 0:05:00 CESTProdej léčiv mimo lékárnyhttp://www.epravo.cz/top/clanky/prodej-leciv-mimo-lekarny-101770.htmlJiž od roku 1998 je v České republice možné prodávat léčivé přípravky i mimo lékárny. Volný režim prodeje se však týká pouze velmi omezeného okruhu léčiv a na prodejce dopadá řada povinností. I z těchto důvodů nebyl po dlouhá léta zájem podnikatelů o toto odvětví nijak velký, v poslední době však narůstá. Na co se připravit, pokud se rozhodnete zařadit léčiva do svého prodejního sortimentu?Thu, 23 June 2016 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryThu, 23 June 2016 0:09:00 CESTNa návštěvě u advokátní kanceláře MT Legalhttp://www.epravo.cz/top/efocus/na-navsteve-u-advokatni-kancelare-mt-legal-101935.htmleFocus Historie advokátní kanceláře MT Legal se píše od roku 2008. Oblastí, které se její advokáti věnují nejvíce, jsou veřejné zakázky. V posledních dvou ročnících soutěže Právnická firma roku také právě v této oblasti práva získali nejvyšší ocenění. Na rozhovor nejen na téma veřejných zakázek, ale i o dalších činnostech advokátní kanceláře jsme se vydali za Tomášem Machurkem, jedním z partnerů MT Legal a předsedou Asociace pro veřejné zakázky. Přivítal nás v krásných historických prostorách na staré Praze.Thu, 23 June 2016 0:08:00 CESTČlánky a komentáře, eFOCUS, na návštěvěThu, 23 June 2016 0:08:00 CESTProcesní aspekty změny pracovního poměru sjednaného na dobu určitou na pracovní poměr na dobu neurčitouhttp://www.epravo.cz/top/clanky/procesni-aspekty-zmeny-pracovniho-pomeru-sjednaneho-na-dobu-urcitou-na-pracovni-pomer-na-dobu-neurcitou-101603.htmlV praxi se často setkáváme s otázkou, jaký má být postup zaměstnance v případě, pokud se domnívá, že jeho pracovní poměr uzavřený na dobu určitou byl sjednán v rozporu se zákonem. Následující článek bude pojednávat o procesních aspektech pracovního poměru sjednaného na dobu určitou v rozporu se zákonem. Thu, 23 June 2016 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeThu, 23 June 2016 0:07:00 CESTK novele typů věznichttp://www.epravo.cz/top/clanky/k-novele-typu-veznic-101757.htmlV posledních měsících vláda České republiky projednávala novelu trestního práva, konkrétně pak typů věznic. Navrhuje se, aby místo dosavadních čtyř typů věznic, jež jsou upraveny v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákon a zákoně č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, zbyly pouze dva. Poslední informace říkají, že novela byla schválena. Zajímavostí je, že o navrhovaných změnách typů věznic vláda jednala již v roce 2013,[1] evidentně se však u Poslanecké sněmovny zastavily.Thu, 23 June 2016 0:05:00 CESTČlánky, praktické rady, trestní právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryThu, 23 June 2016 0:05:00 CESTŠkoda z provozní činnosti ve světle judikatury Nejvyššího souduhttp://www.epravo.cz/top/clanky/skoda-z-provozni-cinnosti-ve-svetle-judikatury-nejvyssiho-soudu-101909.htmlZákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) ve svém ustanovení § 2924 obsahuje úpravu náhrady škody způsobené provozní činností. Co se však rozumí pod samotným pojmem „provozní činnost“, jak se může provozovatel zprostit povinnosti nahradit škodu, na jaké situace komentované ustanovení dopadá a na jaké nikoliv?Wed, 22 June 2016 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryWed, 22 June 2016 0:09:00 CESTBlížící se referendum o setrvání Velké Británie v Evropské uniihttp://www.epravo.cz/top/clanky/blizici-se-referendum-o-setrvani-velke-britanie-v-evropske-unii-101916.htmlS blížícím se referendem o setrvání Velké Británie v Evropské unii se v médiích objevují analýzy dopadu vystoupení na fungování vnitřního evropského trh. V tomto článku nabízíme krátkou analýzu dopadů Brexitu na britské podniky ze soutěžně-právního hlediska a z hlediska regulace trhu léčiv, dvou významně harmonizovaných oblastí práva a regulace.Wed, 22 June 2016 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryWed, 22 June 2016 0:08:00 CESTŽaloba na zrušení rozhodčího nálezu s akcentem na zrušení z důvodu neposkytnutí možnosti projednat věc před rozhodcihttp://www.epravo.cz/top/clanky/zaloba-na-zruseni-rozhodciho-nalezu-s-akcentem-na-zruseni-z-duvodu-neposkytnuti-moznosti-projednat-vec-pred-rozhodci-101783.htmlRozhodčí řízení je alternativou ke klasickému civilnímu soudnímu procesu pro řešení většiny sporů. Strany se dle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů (dále také jen „ZRŘ“) mohou dohodnout, že jejich spor již vzniklý, případně spory v budoucnu vzniklé, bude rozhodovat jeden či více rozhodců, případně stálý rozhodčí soud. Rozhodčí smlouvu lze přitom uzavřít jen v případě, že by o předmětu sporu bylo jinak možné uzavřít smír. Rozhodčí řízení nejčastěji probíhá jako jednoinstanční, tedy bez možnosti přezkumu v rámci odvolacího řízení. To je současně důvodem, proč je neúspěšnou stranou sporu velmi často využívána možnost podat žalobu na zrušení rozhodčího nálezu. Právní úprava této žaloby je zakotvena především v ZRŘ.Wed, 22 June 2016 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryWed, 22 June 2016 0:07:00 CESTZákonné přidělování přísedících?http://www.epravo.cz/top/clanky/zakonne-pridelovani-prisedicich-101754.htmlPřísedící v českém civilním a trestním právu představují laický element a jsou v Evropě běžní, v anglosaském právu pak tento prvek představuje porota. Je však systém nastaven správně?Wed, 22 June 2016 0:06:00 CESTČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryWed, 22 June 2016 0:06:00 CEST