ePravo.cz - Článkyhttp://www.epravo.cz/ePravo.cz - ČlánkycsePravo.cz - Článkyhttp://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttp://www.epravo.cz/Právní úprava společného financování (lending-based crowdfunding) v ČRhttp://www.epravo.cz/top/clanky/pravni-uprava-spolecneho-financovani-lending-based-crowdfunding-v-cr-103660.htmlCrowdfunding je v posledních letech stále frekventovanějším způsobem financování zejména startupů, malých a středních podniků či různých podnikatelských i nepodnikatelských projektů. Ve své podstatě však nejde o nic nového. Získávání finančních prostředků od veřejnosti v podobě určité skupiny lidí – investorů, je poměrně běžné a užívané. Novým faktorem v této oblasti je způsob jeho provedení. Využití internetu, sociálních sítí a online marketingu s sebou přináší řadu nových obchodních a investičních příležitostí, ale i rizik.Thu, 27 October 2016 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, finanční právo, daně a finance, Články a komentářeThu, 27 October 2016 0:09:00 CESTOsvojení registrovaným partneremhttp://www.epravo.cz/top/clanky/osvojeni-registrovanym-partnerem-103689.htmlV červnu letošního roku přijalo plénum Ústavního soudu nález týkající se možnosti osvojení osobou žijící v registrovaném partnerství. Nález jistě významný, u kterého je potřeba si dobře uvědomit, se mění a co nikoli. Thu, 27 October 2016 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, manželství a rodina, Články a komentářeThu, 27 October 2016 0:08:00 CESTJak se vypořádat s odpovědností za firemní dokumenty v clouduhttp://www.epravo.cz/top/clanky/jak-se-vyporadat-s-odpovednosti-za-firemni-dokumenty-v-cloudu-103478.htmlZavádění cloudových služeb s sebou nese i rizika spojená ochranou osobních údajů: jde především o nedostatek kontroly nad osobními údaji a nedostatečnou informovanost zákazníka cloudu o tom, kde a kým jsou údaje zpracovávány. Společnosti si začínají tato rizika uvědomovat a mnohé, které dříve měly svá data uložena ve veřejném cloudu, začínají tato data přesouvat do privátních cloudů. I v případě užití soukromých cloudů je však třeba pečlivě zvážit mnoho aspektů.Thu, 27 October 2016 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryThu, 27 October 2016 0:07:00 CESTK dohodě o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů zajišťující úhradu budoucího podmíněného dluhu zaměstnance vůči zaměstnavatelihttp://www.epravo.cz/top/clanky/k-dohode-o-srazkach-ze-mzdy-nebo-jinych-prijmu-zajistujici-uhradu-budouciho-podmineneho-dluhu-zamestnance-vuci-zamestnavateli-103097.htmlAčkoliv k problematice zajištění dluhů vzniklých v pracovněprávních vztazích již bylo napsáno mnohé, dohodu o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů (dále jen „dohoda o srážkách ze mzdy“) přitom nevyjímaje, v praxi nadále vyvstává řada otázek, které doposud uspokojivě vyřešeny nebyly. Thu, 27 October 2016 0:05:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeThu, 27 October 2016 0:05:00 CESTNález Ústavního soudu sp. zn. IV ÚS 378/2016 k aplikaci § 46 odst. 7 exekučního řádu je konformní s ochranou společného zájmu věřitelůhttp://www.epravo.cz/top/clanky/nalez-ustavniho-soudu-sp-zn-iv-us-3782016-k-aplikaci-46-odst-7-exekucniho-radu-je-konformni-s-ochranou-spolecneho-zajmu-veritelu-103653.htmlDne 27. 9. 2016 byl vyhlášen nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 378/16 ze dne 12. 9. 2016, kterým Ústavní soud v otázce rozsahu majetkové podstaty a vydání vymoženého plnění insolvenčnímu správci při střetu exekučního a insolvenčního řízení dal přednost aplikaci § 46 odst. 7 exekučního řádu v doslovném znění před jeho faktickým vyprázdněním, k němuž před dvěma lety přistoupil Nejvyšší soud.[1]Wed, 26 October 2016 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, podnikání, Články a komentáře, insolvenční právoWed, 26 October 2016 0:09:00 CESTUltima ratio – aneb potřebujeme trestní postih daňových deliktů?http://www.epravo.cz/top/efocus/ultima-ratio-aneb-potrebujeme-trestni-postih-danovych-deliktu-103668.htmlNa dělech Ludvíka XIV. byl nápis Ultima ratio regum – poslední argument králů, protože zbraně byly chápány jako poslední prostředek řešení sporů krále. V podmínkách moderního práva se termín ultima ratio pojí s trestním právem. Postih podle norem trestního práva by tak měl být až tím posledním prostředkem k odstranění nežádoucích společenských jevů, určený pro případ, že všechny mírnější prostředky jsou zjevně neúčinné.Wed, 26 October 2016 0:08:00 CESTČlánky a komentáře, eFOCUS, názoryWed, 26 October 2016 0:08:00 CESTHome office ve světle koncepční novely zákoníku prácehttp://www.epravo.cz/top/clanky/home-office-ve-svetle-koncepcni-novely-zakoniku-prace-103519.htmlV červenci 2016 Legislativní rada Vlády ČR schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „koncepční novela“). Dle Ministerstva práce a sociálních věcí má koncepční novela přinést zejména posílení flexibility pracovněprávních vztahů a zvýšení ochrany postavení zaměstnance v pracovněprávních vztazích. Jedna z navrhovaných změn, jež reaguje na aktuální vývoj na trhu práce a na vzrůstající tendence zaměstnanců a zaměstnavatelů k alternativnímu nastavení pracovněprávních vztahů, je doplnění a zpřesnění právní úpravy práce vykonávané mimo pracoviště zaměstnavatele (tzv. home office nebo též home working).Wed, 26 October 2016 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeWed, 26 October 2016 0:07:00 CESTK novele stavebního zákonahttp://www.epravo.cz/top/clanky/k-novele-stavebniho-zakona-103520.htmlNa konci září schválila Vláda novelu[1] zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“). Podle ministerstva pro místní rozvoj, které novelu připravilo, je jejím účelem především zjednodušení a zkrácení povolování staveb a jejich realizace. Novela se však netýká pouze úseku územního rozhodování a stavebního řádu, ale také úseku územního plánování. Tento článek si klade za cíl přiblížit nejzásadnější navrhované změny.Wed, 26 October 2016 0:06:00 CESTČlánky, praktické rady, správní právo, bydlení a nemovitosti, Články a komentářeWed, 26 October 2016 0:06:00 CESTK dohodám konaných mimo pracovní poměrhttp://www.epravo.cz/top/clanky/k-dohodam-konanych-mimo-pracovni-pomer-103324.htmlDohody konané mimo pracovní poměr, konkrétně dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti jsou častou volbou zejména u studentů či zaměstnanců, kteří chtějí mít vedlejší úvazek k hlavnímu pracovnímu poměru. Málokteří z nich však zaznamenávají novely pracovního práva, které se dotýkají i těchto dohod.Wed, 26 October 2016 0:05:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeWed, 26 October 2016 0:05:00 CESTŠikanózní exekuční návrhhttp://www.epravo.cz/top/clanky/sikanozni-exekucni-navrh-103647.htmlTermín šikanózní insolvenční návrh je v praxi poměrně hojně užívaný a jeho význam je vcelku zřejmý. Jedná se především o návrhy založené na sporných či dokonce neexistujících pohledávkách, které příslušní navrhovatelé podávají, aby vyvinuli neoprávněný tlak na údajného úpadce a vyhnuli se nutnosti uplatnit pohledávku v klasickém soudním řízení nebo aby dokonce způsobili krach aktivit údajného úpadce. V soudní praxi se ovšem začal objevovat též termín šikanózní exekuční návrh. Co znamená a jaké může mít právní následky, je uvedeno v tomto článku.Tue, 25 October 2016 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, podnikání, Články a komentáře, insolvenční právoTue, 25 October 2016 0:09:00 CESTStaronová novelizace NOZhttp://www.epravo.cz/top/clanky/staronova-novelizace-noz-103544.htmlŘadě kolegů specializujících se na soukromé právo zcela jistě neuteklo, že takřka již celý rok nazpět byl Poslanecké sněmovně rozeslán vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony (veden jako sněmovní tisk 642) (dále jen „Návrh 2015“), který v současné době míří do 3. čtení.Tue, 25 October 2016 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryTue, 25 October 2016 0:07:00 CESTK uveřejňování citlivých informací na internetových stránkách společnosti v souvislosti s pozvánkou na valnou hromaduhttp://www.epravo.cz/top/clanky/k-uverejnovani-citlivych-informaci-na-internetovych-strankach-spolecnosti-v-souvislosti-s-pozvankou-na-valnou-hromadu-103099.htmlV současné době si už zřejmě málokdo dokáže představit život bez rychlého a pohodlného vyhledávání potřebných informací na internetu. Na tento trend zareagoval i zákonodárce, který zákonem o obchodních korporacích zavedl pro všechny akciové společnosti povinnost zřídit si internetové stránky a využívat je pro účely svolávání valné hromady a uveřejňování údajů stanovených zákonem. Ačkoliv může být pro akcionáře přístup k takovýmto informacím více než komfortní, je otázkou, zda je publikování veškerých informací v souvislosti s valnou hromadou vždy i v zájmu samotné společnosti, popř. třetích osob.Tue, 25 October 2016 0:05:00 CESTČlánky, praktické rady, obchodní právo, podnikání, Články a komentářeTue, 25 October 2016 0:05:00 CESTDítě ve finančněprávních vztazíchhttp://www.epravo.cz/top/clanky/dite-ve-financnepravnich-vztazich-103326.htmlTento příspěvek se zabývá zdaňováním dětí mladších patnácti let, které měly příjmy plynoucí jim z výkonu umělecké, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti. Problematika zdaňování spočívá především ve skutečnosti, že dítě mladší patnácti let není plně svéprávné a nedosáhlo takové rozumové a volní vyspělosti, aby mohlo samo vyplnit a podat daňové přiznání a následně uhradit ve správné výši daň z příjmů fyzických osob. Přidružený problém nastává v případě správného podřazení daných příjmů pod §§ 6-10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Práce si klade za cíl seznámit čtenáře s danou problematikou a navrhnout nejlepší možné řešení.Tue, 25 October 2016 0:05:00 CESTČlánky, praktické rady, finanční právo, pracovní právo, daně a finance, zaměstnání, Články a komentářeTue, 25 October 2016 0:05:00 CESTSouhrn významných legislativních událostí 17.10.2016 – 23.10.2016http://www.epravo.cz/top/clanky/souhrn-vyznamnych-legislativnich-udalosti-17102016-23102016-103626.htmlSenát umožnil úřadům kontrolovat, čím lidé topí v domácích kotlích, a udělovat za to pokuty. Rozhodl tak přes námitky pravice, která pravomoc pokládá za omezování domovní svobody a chce ji napadnout u Ústavního soudu. Změnu má přinést novela o ochraně ovzduší, kterou nyní dostane k posouzení prezident.Mon, 24 October 2016 0:09:00 CESTČlánky, Články a komentářeMon, 24 October 2016 0:09:00 CESTEPRAVO.CZ Digital - říjen 2016 je zde http://www.epravo.cz/top/efocus/epravocz-digital-rijen-2016-je-zde-103627.htmlŘíjnové vydání je zaměřené na problematiku trestní odpovědnosti právnických osob. V hlavním rozhovoru se Zdeňkem Matulou, státním zástupcem z pražského vrchního zastupitelství a prezidentem Unie státních zástupců, jsme však hovořili o oblasti trestního práva celkově. Samozřejmě jsme se věnovali také roli Unie státních zástupců i samotné práci státního zástupce. Tu Zdeněk Matula popisuje jako běh na dlouhou trať.Mon, 24 October 2016 0:08:00 CESTČlánky a komentáře, eFOCUSMon, 24 October 2016 0:08:00 CESTOmezení svéprávnosti u osoby ve vegetativním stavuhttp://www.epravo.cz/top/clanky/omezeni-svepravnosti-u-osoby-ve-vegetativnim-stavu-103021.htmlŘízení o omezení svéprávnosti podle ust. § 34 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „ZŘS“) předpokládá určitou míru součinnosti posuzované osoby. Požadavek na součinnost osob, které jsou ve vegetativním stavu (tzv. apalický syndrom – těžké postižení kůry mozkové či subkortikálních struktur, přičemž je zachována funkce mozkového kmene; laicky řečeno kóma), přináší ale komplikace a soudy s těmito osobami neumí vždy vhodně pracovat.Mon, 24 October 2016 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryMon, 24 October 2016 0:07:00 CESTŠedesátiletý Bulletin aneb Právní život 3http://www.epravo.cz/top/efocus/sedesatilety-bulletin-aneb-pravni-zivot-3-103610.htmlBulletin advokacie vychází už šedesát let. Vlastně minimálně šedesát let. První dva ročníky se totiž nedochovaly a z celé řady náznaků to vypadá, že ani nebyly stavovským časopisem advokacie v pravém slova smyslu. A tak připadá plnohodnotné výročí až na letošní rok, kdy jej také Česká advokátní komora minulý týden v dominikánském klášteře sv. Jiljí vkusně oslavila.Mon, 24 October 2016 0:07:00 CESTČlánky a komentáře, eFOCUS, názoryMon, 24 October 2016 0:07:00 CESTDerivátní žaloba a povinnost zaplatit soudní poplatek až v souvislosti s rozhodnutím soudu o věci saméhttp://www.epravo.cz/top/clanky/derivatni-zaloba-a-povinnost-zaplatit-soudni-poplatek-az-v-souvislosti-s-rozhodnutim-soudu-o-veci-same-103084.htmlV obecné rovině se derivátní žalobou domáhá společník za obchodní společnost náhrady újmy, která jí byla způsobena jejím statutárním orgánem, případně i dalšími osobami stanovenými v zákoně. O problematice derivátních žalob, ve spojitosti s úhradou soudního poplatku bylo již publikováno několik odborných článků. Existuje zde i judikatura Nejvyššího soudu ČR. Textem těchto publikací se, krom jiného, jako červená nit táhne polemika nad nedostatečnou právní úpravou: a to jak původního zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník (dále jen ObchZ), tak nového zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen ZOK). To vše za situace, kdy obchodní společnost, které újma (původně dle ObchZ škoda) vznikla, resp. její statutární zástupci, se zdráhají z jakéhokoli důvodu soudní poplatek uhradit.Fri, 21 October 2016 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryFri, 21 October 2016 0:09:00 CEST10 otázek pro ... Víta Horáčkahttp://www.epravo.cz/top/efocus/10-otazek-pro-vita-horacka-103329.htmleFocus JUDr. Vít Horáček patří k předním advokátům a rozhodcům v České republice. Rozhoduje české a mezinárodní spory podle českého a evropského práva podle českých arbitrážních pravidel, dále pravidel ICC a Uncitral a arbitrážních center v Curychu a Vídni. Je rovněž mediátorem pro obchodní a mezinárodní spory. Jeho znalosti v oboru informačních technologií mu umožňují, aby byl rozhodcem v tzv. ADR řízeních o evropských doménách (.eu). Mimo to ještě přednáší na katedře mezinárodního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.Fri, 21 October 2016 0:08:00 CESTČlánky a komentáře, eFOCUS, 10 otázekFri, 21 October 2016 0:08:00 CESTSběr dat na internetu není bez rizikahttp://www.epravo.cz/top/clanky/sber-dat-na-internetu-neni-bez-rizika-103413.htmlJiž dlouho se na odborné úrovni hovoří o tom, že v dnešní době, kdy je svět díky internetu přehlcen informacemi, poroste poptávka po službách, které pomohou lidem se v těchto informacích zorientovat. Téměř každý měsíc se na trhu objeví nový agregátor nabízející výběr z dat dostupných v „síti sítí“. Roste i počet analyticky zaměřených služeb, zpracovávajících automatizovaně shromažďovaná data zveřejněná na internetu.Fri, 21 October 2016 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryFri, 21 October 2016 0:08:00 CESTPřezkum opatření obecné povahy po uplynutí zákonné lhůty je možnýhttp://www.epravo.cz/top/clanky/prezkum-opatreni-obecne-povahy-po-uplynuti-zakonne-lhuty-je-mozny-103595.htmlPo rozsáhlé novelizaci soudního řádu správního účinné od 1. ledna 2012 lze návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části podat jen ve lhůtě tří let od nabytí jeho účinnosti. Tato lhůta se sice na první pohled může zdát dostatečně dlouhá, přesto však znamená podstatné omezení přezkumu opatření obecné povahy. Jeho rozpor se zákonem či jiný důvod pro jeho zrušení totiž může vyjít najevo až při jeho aplikaci ve správním řízení po několika letech od jeho účinnosti. Lhůta se navíc po zdeformování přechodných ustanovení novely poslaneckým pozměňovacím návrhem týkala i těch opatření obecné povahy, u nichž předmětná tříletá lhůta v okamžiku účinnosti novely již uplynula. O to jsou pochopitelně zajímavější soudní rozhodnutí, v nichž Nejvyšší správní soud hledá odpověď na otázku, zda a jakým způsobem lze opatření obecné povahy přezkoumat i po uplynutí dané lhůty.Fri, 21 October 2016 0:05:00 CESTČlánky, praktické rady, správní právo, veřejná správa, Články a komentářeFri, 21 October 2016 0:05:00 CEST