ePravo.cz - Článkyhttp://www.epravo.cz/ePravo.cz - ČlánkycsePravo.cz - Článkyhttp://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttp://www.epravo.cz/Souhrn významných legislativních událostí 16.1.2017 – 22.1.2017http://www.epravo.cz/top/clanky/souhrn-vyznamnych-legislativnich-udalosti-1612017-2212017-104885.htmlČeská národní banka by měla získat zákonnou pravomoc určovat parametry úvěrů na bydlení. Vyplývá to z návrhu novely zákona o ČNB, který schválila vláda. V současnosti centrální banka vydává parametry pro úvěry na bydlení formou doporučení, které není striktně vymahatelné. Novela by měla podle předloženého materiálu začít platit od července. Schválit ji musí ještě Poslanecká sněmovna, Senát a podepsat prezident Miloš Zeman.Mon, 23 January 2017 0:09:00 CETČlánky, Články a komentářeMon, 23 January 2017 0:09:00 CETSoudcovské přesuny aneb Právní živothttp://www.epravo.cz/top/efocus/soudcovske-presuny-aneb-pravni-zivot-104873.htmlPrezident Miloš Zeman jmenoval nové soudce a jednoho nového funkcionáře. Na seznamu vynikají dvě jména: Ljubomír Drápal a Tomáš Rychlý. Oba vysílají dobrý signál o aktuálních pohybech v české justici.Mon, 23 January 2017 0:08:00 CETČlánky a komentáře, eFOCUS, názoryMon, 23 January 2017 0:08:00 CETOpt-in po 1. 1. 2016 a novela zákona o obchodních korporacíchhttp://www.epravo.cz/top/clanky/opt-in-po-1-1-2016-a-novela-zakona-o-obchodnich-korporacich-104827.htmlObchodní korporace, které vznikly před účinností zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ či „ZOK“); tzn. před 1. 1. 2014, měly po tomto datu dvě možnosti buďto i) měly přizpůsobit své společenské smlouvy v rozsahu, ve kterém odporují donucujícím ustanovením ZOK nové právní úpravě, a to do 6 měsíců ode dne účinnosti ZOK, nebo ii) se mohly změnou společenské smlouvy podřídit novému zákonu o obchodních korporacích jako celku (tzv. opt-in či generální opt-in), a to do dvou let ode dne účinnosti ZOK.Mon, 23 January 2017 0:07:00 CETČlánky, praktické rady, obchodní právo, podnikání, Články a komentářeMon, 23 January 2017 0:07:00 CETUplatňování přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení a jejich přezkumhttp://www.epravo.cz/top/clanky/uplatnovani-prihlasek-pohledavek-do-insolvencniho-rizeni-a-jejich-prezkum-104822.htmlSoudní výkon rozhodnutí či exekuční řízení je proces vymáhání pohledávek za dlužníkem z pozice jednotkového věřitele (s výjimkou, kdy např. do exekuce může jiný věřitel podat přihlášku; stranou pak zůstává otázka, jaké je pak uspokojení i tohoto dalšího věřitele). Naproti tomu insolvenčnímu řízení se říká hromadná exekuce. Jednou ze základních zásad insolvenčního řízení je hromadné a poměrné uspokojení všech přihlášených věřitelů za dlužníkem. Poměrný způsob uspokojování věřitelů se týká za předpokladu, že věřitelé mají podle insolvenčního zákona stejné nebo obdobné postavení.Fri, 20 January 2017 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, správní právo, podnikání, Články a komentářeFri, 20 January 2017 0:09:00 CET10 otázek pro ... Jana Králíčkahttp://www.epravo.cz/top/efocus/10-otazek-pro-jana-kralicka-104537.htmlMgr. Jan Králíček, LL.M. je advokátním koncipientem v pražské kanceláři globální právní firmy Dentons. Zároveň působí jako externí doktorand na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během magisterského studia absolvoval zahraniční výměnný pobyt v rámci programu Erasmus v Nizozemí, kde také později získal titul LL.M. Ve své praxi se zaměřuje na pracovní právo. Fri, 20 January 2017 0:08:00 CETČlánky a komentáře, eFOCUS, 10 otázekFri, 20 January 2017 0:08:00 CETZnalci, soudci, Janoušek a odpovědnosthttp://www.epravo.cz/top/efocus/znalci-soudci-janousek-a-odpovednost-104825.htmlStará právnická anekdota praví - svědek všechno viděl, ale ničemu nerozumí. Soudní znalec všemu rozumí, ale nic neviděl. Soudce ničemu nerozumí a nic neviděl, ale o všem rozhodne.Fri, 20 January 2017 0:07:00 CETČlánky a komentáře, eFOCUS, názoryFri, 20 January 2017 0:07:00 CETProblematika zákonné úpravy styku osoby blízké s nezletilým dítětemhttp://www.epravo.cz/top/clanky/problematika-zakonne-upravy-styku-osoby-blizke-s-nezletilym-ditetem-104726.htmlJe to zpravidla rodič, jemuž nebylo nezletilé dítě svěřeno do výlučné péče, který je ke styku s ním především oprávněn. Není však jedinou osobou, které zákon právo stýkat se s nezl. dítětem v současné době přiznává. Nezřídka se tak můžeme setkat s tím, že soudy projednávají úpravu styku mezi nezl. dítětem a prarodičem, sourozencem, či dokonce biologickým otcem, jež však není zapsán v rodném listě dítěte.Fri, 20 January 2017 0:05:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, manželství a rodina, Články a komentářeFri, 20 January 2017 0:05:00 CETPrůlomový nález Ústavního soudu v oblasti souběhu funkcíhttp://www.epravo.cz/top/clanky/prulomovy-nalez-ustavniho-soudu-v-oblasti-soubehu-funkci-104701.htmlNedávný nález Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 190/15 ze dne 13. 9. 2016, může změnit doposud zastávanou praxi a názor nejen obecných soudů, ale i Nejvyššího soudu České republiky. Tento ústavní nález se týká problematiky souběhu funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace (např. jednatele či člena představenstva) a zaměstnance v pracovním poměru v téže obchodní korporaci (zpravidla jde o vedoucího zaměstnance v manažerské pozici, např. generálního ředitele).Fri, 20 January 2017 0:05:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, pracovní právo, podnikání, zaměstnání, Články a komentářeFri, 20 January 2017 0:05:00 CETOsoba skutečného majitele po novele AML zákonahttp://www.epravo.cz/top/clanky/osoba-skutecneho-majitele-po-novele-aml-zakona-104850.htmlDne 1. ledna 2017 nabyl účinnost zákon č. 368/2016 Sb., který do českého právního řádu implementuje tzv. čtvrtou směrnici o AML[1] (dále jen „Směrnice“). Tento zákon podstatně novelizoval zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML Zákon“) a některé související zákony, zejména zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „ZoVŘ“). Novela mimo jiné mění definici tzv. skutečného majitele v AML Zákonu a jako úplnou novinku přináší povinnost právnických osob a svěřenských fondů zaznamenávat aktuální údaje o svém skutečném majiteli a zapisovat je do evidence údajů o skutečných majitelích.Thu, 19 January 2017 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, podnikání, Články a komentářeThu, 19 January 2017 0:09:00 CETJe dvakrát 5 300 Kč více než 10 000 Kč?http://www.epravo.cz/top/clanky/je-dvakrat-5-300-kc-vice-nez-10-000-kc-104840.htmlTentokrát se rozhodnutí Ústavního soudu dotýká odvolacího řízení a posouzení „bagatelnosti“ předmětu řízení, která je rozhodná pro přípustnost odvolání.Thu, 19 January 2017 0:08:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryThu, 19 January 2017 0:08:00 CETZákaz kouření: Návod pro hostinskéhttp://www.epravo.cz/top/clanky/zakaz-koureni-navod-pro-hostinske-104823.htmlNový tabákový zákon mimo jiné přináší zákaz kouření v restauracích. Pokud jej schválí Senát a podepíše prezident, vstoupí v účinnost 31. 5. 2017. Co to bude znamenat pro provozovatele restaurací?Thu, 19 January 2017 0:07:00 CETČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryThu, 19 January 2017 0:07:00 CETNové sazby cestovních náhrad pro rok 2017http://www.epravo.cz/top/clanky/nove-sazby-cestovnich-nahrad-pro-rok-2017-104711.htmlS účinností od 1. ledna 2017 dochází podobně jako každý jiný rok k novému stanovení sazeb náhrad cestovních výdajů. Pro rok 2017 se oproti roku 2016 zvyšují sazby tuzemského stravného a mírně zvyšuje základní náhrada za použití silničních motorových vozidel. Průměrná cena pohonných hmot se upravuje podle vývoje ceny na trhu.Thu, 19 January 2017 0:05:00 CETČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeThu, 19 January 2017 0:05:00 CETProkazování tzv. skutečného majitele ve veřejných zakázkáchhttp://www.epravo.cz/top/clanky/prokazovani-tzv-skutecneho-majitele-ve-verejnych-zakazkach-104831.htmlS účinností zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“), vznikla právnickým osobám v pozici vybraných dodavatelů nová povinnost, a sice jako podmínku pro uzavření smlouvy odkrýt zadavateli své skutečné majitele podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů („AML zákon“). Od 1. 1. 2017 je pak účinná novela AML zákona č. 368/2016 Sb., která pro zadávání veřejných zakázek přináší dvě významné změny v této oblasti: došlo k úpravě definice tzv. skutečného majitele v § 4 odst. 4 AML zákona a od 1. 1. 2018 se počítá se vznikem neveřejné evidence tzv. skutečných majitelů vedené rejstříkovými soudy. Wed, 18 January 2017 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, správní právo, podnikání, veřejná správa, Články a komentáře, veřejné zakázkyWed, 18 January 2017 0:09:00 CETDEAL MONITORhttp://www.epravo.cz/top/clanky/deal-monitor-104830.htmlPřinášíme Vám přehled významných mandátů předních advokátních kanceláří.Wed, 18 January 2017 0:08:00 CETČlánky, Články a komentářeWed, 18 January 2017 0:08:00 CETTři roky s občanským zákoníkem v pracovněprávních vztazíchhttp://www.epravo.cz/top/clanky/tri-roky-s-obcanskym-zakonikem-v-pracovnepravnich-vztazich-104442.htmlNový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (dále NOZ) se uplatňuje v pracovněprávních vztazích již tři roky. Za tuto dobu se dostaly do popředí neřešené a dosud nevysvětlené legislativní problémy, které se projevují v pracovněprávní praxi. Poukážeme na některé z nich současně s příslušným řešením.Wed, 18 January 2017 0:06:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeWed, 18 January 2017 0:06:00 CETPotřeba oportunity v trestním řízení proti právnickým osobámhttp://www.epravo.cz/top/clanky/potreba-oportunity-v-trestnim-rizeni-proti-pravnickym-osobam-104824.htmlDne 9. listopadu 2016 byl na tomto serveru publikován článek s názvem „Proč nejsou stíhány územní samosprávné celky“. V nadpisu tohoto článku chyběl otazník. Jeho autor totiž předpokládal nalezení odpovědi v tom, že jejich trestní postih je - i přes splnění všech formálních podmínek podle zákona č. 418/2011 Sb. - ve své podstatě zcela kontraproduktivní vzhledem k obecně prospěšnému charakteru činnosti, kterou tyto právnické osoby vykonávají.Wed, 18 January 2017 0:05:00 CETČlánky, praktické rady, trestní právo, správní právo, veřejná správa, Články a komentářeWed, 18 January 2017 0:05:00 CETInstitut prokazování původu majetkuhttp://www.epravo.cz/clanky-a-komentare/institut-prokazovani-puvodu-majetku-104712.htmlProkazování původu majetku je institut berního procesního práva účinný od 1. 12. 2016, který v podstatě sestává ze dvou pravomocí svěřených finančním úřadům, a to z oprávnění vyzvat rozhodnutím poplatníka i) k prokázání příjmů, ii) k podání prohlášení o majetku. Cílem článku je ve stručnosti seznámit čtenáře se základy tohoto institutu a upozornit jej na některé důležité souvislosti. Tento článek také reaguje na článek zveřejněný na portálu epravo.cz dne 3. 11. 2016 na stejné téma.Wed, 18 January 2017 0:04:00 CETČlánky a komentářeWed, 18 January 2017 0:04:00 CETDvakrát k dohodě o místní příslušnosti souduhttp://www.epravo.cz/top/clanky/dvakrat-k-dohode-o-mistni-prislusnosti-soudu-104811.htmlObčanský soudní řád umožňuje podnikatelům, aby si pro případ budoucích sporů z jejich obchodních vztahů sjednali místně příslušný soud, který bude ve věci rozhodovat. Obvykle je přitom tzv. prorogační dohoda obsažena přímo ve smlouvě mezi podnikateli, přičemž určuje konkrétní soud, který bude případné spory rozhodovat. V nedávné době se ovšem Nejvyšší soud ČR ve své rozhodovací praxi zabýval platností méně obvyklých prorogačních ujednání.Tue, 17 January 2017 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryTue, 17 January 2017 0:09:00 CETImplicitní volba doručovací adresy ve správním řízeníhttp://www.epravo.cz/top/clanky/implicitni-volba-dorucovaci-adresy-ve-spravnim-rizeni-104425.htmlVolbu doručovací adresy lze ve správním řízení provést i podpisem protokolu, jak vyplývá z rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 4 As 40/2016, ze dne 30. 3. 2016. Přestože je žádost o doručování na zvolenou doručovací adresu podáním, volbu adresy pro doručování lze provést implicitně, např. tak, že účastník podepíše protokol, v němž je identifikován doručovací adresou.Tue, 17 January 2017 0:07:00 CETČlánky, praktické rady, správní právo, veřejná správa, Články a komentářeTue, 17 January 2017 0:07:00 CETJak se daří právu být zapomenut? http://www.epravo.cz/top/clanky/jak-se-dari-pravu-byt-zapomenut-104710.htmlTzv. "právo být zapomenut", tedy možnost požadovat po webových vyhledávačích jako je Google, aby ve svých výsledcích vyhledávání neposkytovaly odkazy na osobní citlivé údaje, bylo odstartováno rozsudkem Soudního dvora EU ve věci Mario Costeja Gonzales vs. Google Spain[1] v roce 2014. Pan Gonzales před mnoha lety neplatil příspěvky na sociální zabezpečení a tuto informaci, která již není aktuální, bylo nicméně stále možné skrze vyhledávač Googlu nalézt. Pro rozhodnutí španělského soudu v této věci bylo zásadní zjistit, zda se na tento případ vztahuje evropská směrnice o ochraně osobních údajů[2] či ne.Tue, 17 January 2017 0:05:00 CETČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryTue, 17 January 2017 0:05:00 CETSouhrn významných legislativních událostí 9.1.2017 – 15.1.2017http://www.epravo.cz/top/clanky/souhrn-vyznamnych-legislativnich-udalosti-912017-1512017-104789.htmlZamezit mezinárodním daňovým únikům má pomoci novela o mezinárodní spolupráci při správě daní, kterou schválila Sněmovna. V reakci na novou evropskou směrnici rozšiřuje okruh automatické výměny daňových informací o režim, který se týká předběžných daňových rozhodnutí a předběžných posouzení převodních cen.Mon, 16 January 2017 0:09:00 CETČlánky, Články a komentářeMon, 16 January 2017 0:09:00 CET