ePravo.cz - Článkyhttp://www.epravo.cz/ePravo.cz - ČlánkycsePravo.cz - Článkyhttp://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttp://www.epravo.cz/Léčivé přípravky vs zdravotnické prostředky v judikatuřehttp://www.epravo.cz/top/clanky/lecive-pripravky-vs-zdravotnicke-prostredky-v-judikature-103254.htmlLéčivé přípravky i zdravotnické prostředky se používají při poskytování zdravotní péče a zasahují do lidského organismu. Ve většině případů nepředstavuje zařazení konkrétního výrobku žádný problém. Kategorie zdravotnických prostředků je ovšem natolik rozmanitá (zahrnuje výrobky od náplastí po diagnostické přístroje například pro magnetickou rezonanci), že v některých případech tzv. hraničních výrobků toto zařazení jednoznačné není. Tue, 27 September 2016 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryTue, 27 September 2016 0:09:00 CESTVeřejné zakázky v novém kabátěhttp://www.epravo.cz/top/clanky/verejne-zakazky-v-novem-kabate-103255.htmlV tomto roce nás bez nadsázky čeká revoluce v oblasti zadávání veřejných zakázek, průběhu vyhodnocování nabídek dodavatelů a následného uzavírání dodavatelských smluv. Předložme si nyní před významným datem stručný a přehledný (nikoliv úplný) seznam zásadních změn, které přináší zákon o zadávání veřejných zakázek(ZZVZ),[1] který s účinností od 1. října 2016 nahradí zákon o veřejných zakázkách (ZVZ).[2]Tue, 27 September 2016 0:06:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, správní právo, podnikání, veřejná správa, Články a komentáře, veřejné zakázkyTue, 27 September 2016 0:06:00 CESTNovela zákona o dluhopisech přinese úpravu agenta pro zajištěníhttp://www.epravo.cz/top/clanky/novela-zakona-o-dluhopisech-prinese-upravu-agenta-pro-zajisteni-103179.htmlNa začátku srpna byl předložen návrh změny zákona o dluhopisech. Novela se věnuje zejména změnám u hypotečních zástavních listů, které byly vynuceny voláním investorů a ratingových agentur po odstranění nedostatků, ale také se věnuje nedostatkům dluhopisového financování obecně.Tue, 27 September 2016 0:05:00 CESTČlánky, praktické rady, finanční právo, daně a finance, Články a komentářeTue, 27 September 2016 0:05:00 CESTNový etický kodex asociace MedTech Europe: zpřísnění pravidel pro interakce se zdravotníky v sektoru zdravotnických prostředků a zákaz jejich přímého sponzoringuhttp://www.epravo.cz/top/clanky/novy-eticky-kodex-asociace-medtech-europe-zprisneni-pravidel-pro-interakce-se-zdravotniky-v-sektoru-zdravotnickych-prostredku-a-zakaz-jejich-primeho-sponzoringu-103156.htmlNový etický kodex asociace MedTech Europe, který byl přijat 2. prosince 2015 a který vstoupí v účinnost 1. ledna 2017, bude závazný pro všechny významné výrobce zdravotnických prostředků působící v Evropě. Tento kodex upravuje interakce mezi výrobci na straně jedné a zdravotníky a zdravotnickými organizacemi (včetně např. nemocnic) na straně druhé. Tue, 27 September 2016 0:05:00 CESTČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryTue, 27 September 2016 0:05:00 CESTSouhrn významných legislativních událostí 19.9.2016 – 25.9.2016 http://www.epravo.cz/top/clanky/souhrn-vyznamnych-legislativnich-udalosti-1992016-2592016-103241.htmlBanky zřejmě budou muset ještě více informovat své klienty o požadovaných poplatcích za platební účty a přibude jim povinnost nabízet základní platební účet za přiměřenou cenu. Nárok na něj bude mít každý spotřebitel pobývající legálně na území EU. Počítá s tím novela zákona o platebním styku, kterou doporučil Sněmovně schválit její rozpočtový výbor. Výbor se předlohou zabýval před třetím čtením, které by mohlo přijít na řadu na říjnové schůzi.Mon, 26 September 2016 0:09:00 CESTČlánky, Články a komentářeMon, 26 September 2016 0:09:00 CESTEPRAVO.CZ Digital - září 2016 je zde http://www.epravo.cz/top/clanky/epravocz-digital-zari-2016-je-zde-103248.htmleFocus První podzimní vydání letošního roku je zaměřené na zdravotnictví. Oblast zdravotnického nebo také medicínského práva totiž nabývá v poslední době na významu. Charakter vztahu mezi lékařem či zdravotnickým zařízením a pacientem se zásadně mění – do značné míry se zrovnoprávňuje. Jak se práva pacientů promítají do praxe? A jak je to s odpovědností lékařů a zdravotnických zařízení? Nejen o tom jsme hovořili se Štěpánem Holubem, advokátem a partnerem kanceláře Holubová advokáti.Mon, 26 September 2016 0:08:00 CESTČlánky, Články a komentářeMon, 26 September 2016 0:08:00 CESTRozsudek Soudního dvora C-494/15 z oblasti porušování práv duševního vlastnictví: strašák a možný počátek nesnází poskytovatelů služebhttp://www.epravo.cz/top/clanky/rozsudek-soudniho-dvora-c-49415-z-oblasti-porusovani-prav-dusevniho-vlastnictvi-strasak-a-mozny-pocatek-nesnazi-poskytovatelu-sluzeb-103199.htmlČlověku se nepříliš často poštěstí být účastníkem soudního řízení, na jehož druhé straně stojí módní giganti jako Lacoste, Tommy Hilfiger či Burberry. České společnosti DELTA CENTER a.s. se to jakožto žalované „podařilo“ a spor dovedla s přispěním českých soudů až do Lucemburku. Tamní Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“) nicméně zodpověděl Nejvyšším soudem ČR položené předběžné otázky způsobem, který přinejmenším společnost DELTA CENTER a.s. nepotěšil. Rozsudek Soudního dvora totiž ve svém důsledku představuje zdvižený prst a upozornění všem podnikatelům, kteří pronajímají či dávají do podnájmu prostory sloužící podnikání. A nemusí zůstat jen u nich.Mon, 26 September 2016 0:05:00 CESTČlánky, praktické rady, evropské právo, podnikání, Články a komentářeMon, 26 September 2016 0:05:00 CESTRevoluce v souběhu funkcí?http://www.epravo.cz/top/clanky/revoluce-v-soubehu-funkci-103230.htmlV průběhu včerejšího dne Ústavní soud vydal nález,[1] který významně dopadá na doposud zastávaný názor soudů na tzv. souběh funkcí, tedy situaci, kdy člen statutárního orgánu obchodní společnosti (tedy například jednatel nebo člen představenstva) má s touto společností uzavřen souběžný pracovní poměr na vedoucí manažerskou funkci, typicky zejména funkci generálního ředitele (případně jiného oborového ředitele).Fri, 23 September 2016 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, pracovní právo, podnikání, zaměstnání, Články a komentáře, Rotace článků HP (Promo banner)Fri, 23 September 2016 0:09:00 CEST10 otázek pro ... Zuzanu Gajdošovouhttp://www.epravo.cz/top/efocus/10-otazek-pro-zuzanu-gajdosovou-102911.htmleFocus Mgr. Zuzana Gajdošová, LL.M. je advokátkou v advokátní kanceláři Vych & Partners. V advokacii působí od roku 2011. Zaměřuje se na právo občanské a obchodní, zastupování v řízení před soudy a správními orgány, veřejné zakázky a mezinárodní právo včetně práva EU.Fri, 23 September 2016 0:08:00 CESTČlánky a komentáře, eFOCUS, 10 otázekFri, 23 September 2016 0:08:00 CESTZlom v oblasti převodních cen: Krajské soudy na straně daňových subjektůhttp://www.epravo.cz/top/clanky/zlom-v-oblasti-prevodnich-cen-krajske-soudy-na-strane-danovych-subjektu-103115.htmlJe všeobecně známo, že oblast převodních cen je správcem daně vnímána jako nástroj daňového plánování, tedy jako vysoce riziková oblast vedoucí k daňovým únikům. Převodní ceny jsou dnes proto součástí téměř každé kontroly ze strany finančního úřadu, přičemž společným jmenovatelem těchto kontrol je zvýšená agresivita a poměrně nekompromisní přístup úředníků.Fri, 23 September 2016 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, finanční právo, daně a finance, Články a komentářeFri, 23 September 2016 0:07:00 CESTZaměstnanec zadavatele na straně uchazeče o veřejnou zakázku porušuje pracovní kázeň http://www.epravo.cz/top/clanky/zamestnanec-zadavatele-na-strane-uchazece-o-verejnou-zakazku-porusuje-pracovni-kazen-103178.htmlÚčast zaměstnance zadavatele veřejné zakázky v realizačním týmu uchazeče o veřejnou zakázku je důvodem pro pochybnosti o transparentnosti veřejné zakázky; takové počínání představuje závažné porušení povinností vyplývajících z pracovního poměru zaměstnancem a je důvodem k rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele.Fri, 23 September 2016 0:05:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, správní právo, pracovní právo, podnikání, zaměstnání, Články a komentáře, veřejné zakázkyFri, 23 September 2016 0:05:00 CESTK právní úpravě náhrady nemajetkové újmy sekundárně poškozené osoby v českém a německém právu http://www.epravo.cz/top/clanky/k-pravni-uprave-nahrady-nemajetkove-ujmy-sekundarne-poskozene-osoby-v-ceskem-a-nemeckem-pravu-103201.htmlZákon č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „o. z.“ či „občanský zákoník“) zavedl do českého právního řádu nová ustanovení obsahující úpravu práva na náhradu nemajetkové újmy pro tzv. sekundární oběti (sekundárně poškozené osoby). Jedná se o ustanovení §§ 2959 a 2971 občanského zákoníku, které přinesly zásadní změny v posuzování náhrady nemajetkové újmy sekundárně poškozené osoby, vzniklé v důsledku usmrcení nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví osoby primárně poškozené.Thu, 22 September 2016 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryThu, 22 September 2016 0:09:00 CESTCo má mít přednost – ochrana majetku okradeného, anebo soukromí pravděpodobného zloděje?http://www.epravo.cz/top/clanky/co-ma-mit-prednost-ochrana-majetku-okradeneho-anebo-soukromi-pravdepodobneho-zlodeje-103210.htmlKauza, v níž šlo o to, zda záběry pravděpodobného zloděje mého majetku mohu jako soukromá osoba jakousi pátrací svépomocí veřejně šířit, abych tak zloděje identifikoval a chytil, byla médii sledována v různých fázích jejího – bohužel značné zdlouhavého – projednávání správními orgány a soudy. Nyní se k ní vyslovil Nejvyšší správní soud jako vrcholná instance správního soudnictví. Případ možná bude pokračovat k Ústavnímu soudu či Evropskému soudu pro lidská práva. Nejvyšší správní soud nicméně řekl jasné slovo, jak na věc nahlíží, a bez jakéhokoli kličkování se jednoznačně přiklonil k názoru, že v konfliktu ochrana majetku kontra ochrana soukromí má přednost soukromí. A že majetek okradeného má chránit především stát.Thu, 22 September 2016 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, správní právo, Články a komentářeThu, 22 September 2016 0:08:00 CESTPřechod k novému zákonu o zadávání veřejných zakázekhttp://www.epravo.cz/top/clanky/prechod-k-novemu-zakonu-o-zadavani-verejnych-zakazek-103203.htmlPoměrně aktuálním tématem nejen veřejnoprávních subjektů (potenciálních zadavatelů) ale i subjektů soukromoprávních (potenciálních uchazečů) je v současnosti mj. problematika nového zadávání veřejných zakázek, což se samozřejmě odvíjí od faktu, že se zcela nevyhnutelně blíží termín, kdy nabude účinnosti nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon č. 134/2016“), kterým jsou do českého právního řádu především implementovány evropské zadávací směrnice, jež vstoupily v platnost v únoru 2014.[1] Thu, 22 September 2016 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, správní právo, podnikání, veřejná správa, Články a komentáře, Rotace článků HP (Promo banner), veřejné zakázkyThu, 22 September 2016 0:07:00 CESTNoční klid a možností obcí k jeho ochraně (spolu s malou poznámkou k rozhodování Ústavního soudu)http://www.epravo.cz/top/clanky/nocni-klid-a-moznosti-obci-k-jeho-ochrane-spolu-s-malou-poznamkou-k-rozhodovani-ustavniho-soudu-102906.htmlPrávní regulace ochrany před narušováním nočního klidu prošla poměrně zajímavým vývojem, který byl zdatně ovlivňován jednak Ústavním soudem a jeho přístupem k obecně závazným vyhláškám obcí a jednak i zákonodárcem a jeho úpravami zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.Thu, 22 September 2016 0:05:00 CESTČlánky, praktické rady, správní právo, veřejná správa, Články a komentářeThu, 22 September 2016 0:05:00 CESTK přezkumu lékařského posudku o zdravotní způsobilosti nebo nemoci z povolání http://www.epravo.cz/top/clanky/k-prezkumu-lekarskeho-posudku-o-zdravotni-zpusobilosti-nebo-nemoci-z-povolani-102204.htmlPodle aktuální právní úpravy jsou posudková péče, lékařské posudky, pracovnělékařské služby a posuzování nemocí z povolání považovány za zdravotní služby podléhající režimu zvláštního zákona o specifických zdravotních službách.[1] Úpravou tohoto zákona se řídí nejen postup při vydávání lékařských posudků, ale také postup při jejich případném následném přezkumu. Zákon v této souvislosti upravuje nejen práva a povinnosti poskytovatelů pracovnělékařských služeb, ale také možnost adresátů posudků seznámit se s výsledky odborných zjištění, jakož i možnost se proti nim bránit. Tento článek se stručně věnuje otázce přezkumu lékařského posudku vydaného v souvislosti s posuzováním zdravotní způsobilosti a uznáváním nemoci z povolání.Wed, 21 September 2016 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeWed, 21 September 2016 0:09:00 CESTBudou zítřky smutnější?http://www.epravo.cz/top/efocus/budou-zitrky-smutnejsi-103170.htmleFocus Dnešek se příliš nezajímá, co bylo včera. V důsledku toho ke své škodě zapomíná, i co by zapomenout neměl. Vybavuji si přípravu jedné z větších novel obchodního zákoníku, která se stala skutkem pod č. 370/2000 Sb. Tehdy jsem byl členem novelizační komise činné z počátku pod předsednictvím Ivany Štenglové. Vzpomínám, jak si Ivana na jedné z porad povzdechla, že u nás fungují zákony jinak než srovnatelné úpravy v zahraničí. Wed, 21 September 2016 0:08:00 CESTČlánky a komentáře, eFOCUS, názoryWed, 21 September 2016 0:08:00 CESTEvidence skutečných majitelů právnických osob se blížíhttp://www.epravo.cz/top/clanky/evidence-skutecnych-majitelu-pravnickych-osob-se-blizi-103153.htmlPravidla proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu se neustále zpřísňují a v květnu loňského roku byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu. Za účelem implementace této směrnice do českého právního řádu byla připravena novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, která mimo jiné zavede evidenci údajů o skutečných majitelích právnických osob a svěřenských fondů. Vzhledem k tomu, že předmětná novela byla dne 7. září 2016 schválena Poslaneckou sněmovnou ČR, je vhodné se seznámit se základními parametry nové evidence, byť účinnost této části novely by měla nastat až 1. ledna 2018.Tue, 20 September 2016 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, podnikání, Články a komentáře, Rotace článků HP (Promo banner)Tue, 20 September 2016 0:09:00 CESTUčinit výhradu podle § 593 OZ, nebo podat předčasnou odpůrčí žalobu?http://www.epravo.cz/top/clanky/ucinit-vyhradu-podle-593-oz-nebo-podat-predcasnou-odpurci-zalobu-102894.htmlV zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je v oddílu týkajícím se relativní neúčinnosti (tzv. odporovatelnosti) v ust. § 593 zakotvena možnost věřitele vyhradit si dříve, než se jeho pohledávka stane vykonatelnou, právo dovolat se neúčinnosti právního jednání tím, že výhradu prostřednictvím notáře, exekutora nebo soudu oznámí tomu, vůči komu se neúčinnosti právního jednání může dovolat. V takovém případě pak věřiteli lhůta k dovolání se neúčinnosti právního jednání neběží, dokud se pohledávka vykonatelnou nestane.Tue, 20 September 2016 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryTue, 20 September 2016 0:07:00 CESTSouhrn významných legislativních událostí 12.9.2016 – 18.9.2016 http://www.epravo.cz/top/clanky/souhrn-vyznamnych-legislativnich-udalosti-1292016-1892016-103125.htmlSněmovna zřejmě sníží na polovinu maximální kauci nájemného z šestinásobku jeho výše na trojnásobek. Možná také obnoví předkupní právo u nemovitostí jejich spolumajitelům. Změny má přinést novela občanského zákoníku, kterou poslanci poslali do závěrečného kola schvalování.Mon, 19 September 2016 0:09:00 CESTČlánky, Články a komentářeMon, 19 September 2016 0:09:00 CESTSankční snížení pojistného plnění u neživotního pojištěníhttp://www.epravo.cz/top/clanky/sankcni-snizeni-pojistneho-plneni-u-nezivotniho-pojisteni-102326.htmlInstitut sankčního snížení pojistného plnění se v pojišťovací praxi objevuje velice často a nezřídka kdy se mu věnují i soudy. Přesto se však na jeho přesnou podobu a využití liší pohledy nejen stran ve sporu a jejich právních zástupců, ale často i jednotlivých soudních instancí. Článek se zabývá jak zákonnou úpravou, tak jejím výkladem soudy a popisuje principy, kterými by se měl pojistitel při snižování pojistného plnění řídit.Mon, 19 September 2016 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryMon, 19 September 2016 0:07:00 CEST