ePravo.cz - Zákonyhttp://www.epravo.cz/ePravo.cz - ZákonycsePravo.cz - Zákonyhttp://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttp://www.epravo.cz/SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 6. ledna 2017 o vydání výměru MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-financi-ze-dne-6-ledna-2017-o-vydani-vymeru-mf-c-012017-kterym-se-vydava-seznam-zbozi-s-regulovanymi-cenami-21463.htmlFri, 20 January 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 4. ledna 2017, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb. http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-4-ledna-2017-kterou-se-meni-vyhlaska-c-3432014-sb-o-registraci-vozidel-ve-zneni-vyhlasky-c-3992015-sb-21462.htmlFri, 20 January 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 5. ledna 2017 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-vnitra-ze-dne-5-ledna-2017-o-vyhlaseni-novych-voleb-do-zastupitelstev-obci-21457.htmlFri, 13 January 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czNÁLEZ Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 19/16 ve věci návrhu na zrušení části § 4 odst. 2 a části přílohy č. 1 části B bodu 2 písm. b) vyhlášky č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/nalez-ustavniho-soudu-ze-dne-13-prosince-2016-sp-zn-pl-us-1916-ve-veci-navrhu-na-zruseni-casti-4-odst-2-a-casti-prilohy-c-1-casti-b-bodu-2-pism-b-vyhlasky-c-2732015-sb-o-stanoveni-hodnot-bodu-vyse-uhrad-hrazenych-sluzeb-a-regulacnich-omezeni-pro-rok-2016-21456.htmlFri, 13 January 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. prosince 2016 o vydání Cenového předpisu 1/2017/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonůhttp://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-zdravotnictvi-ze-dne-20-prosince-2016-o-vydani-cenoveho-predpisu-12017dzp-o-regulaci-cen-poskytovanych-zdravotnich-sluzeb-stanoveni-maximalnich-cen-zdravotnich-sluzeb-poskytovanych-zubnimi-lekari-hrazenych-z-verejneho-zdravotniho-pojisteni-a-specifickych-zdravotnich-vykonu-21455.htmlMon, 09 January 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 2. ledna 2017 o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-2-ledna-2017-o-zruseni-nekterych-pravnich-predpisu-o-vyhlaseni-zvlaste-chranenych-uzemi-21454.htmlMon, 09 January 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 2. ledna 2017 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-2-ledna-2017-o-vyhlaseni-narodni-prirodni-rezervace-vetrusicke-rokle-a-stanoveni-jejich-blizsich-ochrannych-podminek-21453.htmlMon, 09 January 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 2. ledna 2017 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-2-ledna-2017-o-vyhlaseni-narodni-prirodni-rezervace-lichnice-a-stanoveni-jejich-blizsich-ochrannych-podminek-21452.htmlMon, 09 January 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ukrajiny o spolupráci v oblasti kultury http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-zahranicnich-veci-o-sjednani-ujednani-mezi-ministerstvem-kultury-ceske-republiky-a-ministerstvem-kultury-ukrajiny-o-spolupraci-v-oblasti-kultury-21461.htmlFri, 20 January 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 2. ledna 2017 o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných podmínek http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-2-ledna-2017-o-vyhlaseni-narodni-prirodni-pamatky-velky-roudny-a-stanoveni-jejich-blizsich-ochrannych-podminek-21451.htmlMon, 09 January 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-zahranicnich-veci-o-sjednani-spravniho-ujednani-k-provadeni-smlouvy-mezi-ceskou-republikou-a-albanskou-republikou-o-socialnim-zabezpeceni-21460.htmlFri, 20 January 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 2. ledna 2017 o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-2-ledna-2017-o-vyhlaseni-narodni-prirodni-pamatky-olsina-a-stanoveni-jejich-blizsich-ochrannych-podminek-21450.htmlMon, 09 January 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-zahranicnich-veci-o-sjednani-smlouvy-mezi-ceskou-republikou-a-albanskou-republikou-o-socialnim-zabezpeceni-21459.htmlFri, 20 January 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 2. ledna 2017 o vyhlášení Národní přírodní památky Křížky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-2-ledna-2017-o-vyhlaseni-narodni-prirodni-pamatky-krizky-a-stanoveni-jejich-blizsich-ochrannych-podminek-21449.htmlMon, 09 January 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh 2, 6 a 7 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR /Úmluva TIR/ http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-zahranicnich-veci-o-prijeti-zmen-priloh-2-6-a-7-celni-umluvy-o-mezinarodni-preprave-zbozi-na-podklade-karnetu-tir-umluva-tir-21458.htmlMon, 09 January 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 19. prosince 2016 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-vnitra-ze-dne-19-prosince-2016-o-vyhlaseni-novych-voleb-do-zastupitelstva-obce-21448.htmlFri, 30 December 2016 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2016, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb. http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-22-prosince-2016-kterou-se-meni-vyhlaska-c-4102005-sb-o-hygienickych-pozadavcich-na-prostory-a-provoz-zarizeni-a-provozoven-pro-vychovu-a-vzdelavani-deti-a-mladistvych-ve-zneni-vyhlasky-c-3432009-sb-21447.htmlFri, 30 December 2016 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2016 o postupu při poskytování dotace ze státního rozpočtu na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-16-prosince-2016-o-postupu-pri-poskytovani-dotace-ze-statniho-rozpoctu-na-prijeti-opatreni-ke-snizeni-miry-ozareni-z-pritomnosti-radonu-a-jeho-produktu-premeny-ve-vnitrnim-ovzdusi-staveb-pro-bydleni-a-pobyt-verejnosti-a-na-prijeti-opatreni-ke-snizeni-obsahu-prirodnich-radionuklidu-v-pitne-vode-urcene-pro-verejnou-potrebu-21446.htmlFri, 30 December 2016 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2016, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-21-prosince-2016-kterou-se-meni-vyhlaska-c-3232002-sb-o-rozpoctove-skladbe-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21445.htmlFri, 30 December 2016 0:00:00 CETredakce@epravo.czZÁKON ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-14-prosince-2016-kterym-se-meni-zakon-c-5631991-sb-o-ucetnictvi-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21444.htmlFri, 30 December 2016 0:00:00 CETredakce@epravo.czZÁKON ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-14-prosince-2016-kterym-se-meni-zakon-c-961993-sb-o-stavebnim-sporeni-a-statni-podpore-stavebniho-sporeni-a-o-doplneni-zakona-ceske-narodni-rady-c-5861992-sb-o-danich-z-prijmu-ve-zneni-zakona-ceske-narodni-rady-c-351993-sb-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21443.htmlFri, 30 December 2016 0:00:00 CETredakce@epravo.cz