10 otázek

10 otázek pro ... Petra Burzanovského

Mgr. Petr Burzanovský je partnerem advokátní kanceláře DBK Partners, která sídlí v moderním administrativním komplexu na pražském Chodově. Ve své praxi se zaměřuje především na obchodní právo, občanské právo, nemovitosti a insolvenční řízení. Zabývá se rovněž spornou agendou, a to především v souvislosti s obchodními aktivitami klientů kanceláře....

10 otázek pro ... Tomáše Nielsena

JUDr. Tomáš Nielsen je partnerem advokátní kanceláře Nielsen Meinl. Dlouhodobě se věnuje právu informačních technologií, telekomunikací, autorskému a mediálnímu právu. Specializuje se též na problematiku závazkových vztahů při rozsáhlých obchodních transakcích. A bohaté zkušenosti má rovněž v oblasti finančních transakcí i s tzv. krizovým managemen...

10 otázek pro ... Martinu Kasíkovou

JUDr. Martina Kasíková působí jako místopředsedkyně civilního úseku Krajského soudu v Praze a předsedkyně odvolacího senátu specializujícího se na exekuce s cizím prvkem. Mimo to se již řadu let věnuje také přednáškové činnosti v oborech mezinárodní justiční spolupráce, práva Evropské unie, exekucí a výkonu rozhodnutí. Přenáší v rámci Justiční akad...

10 otázek pro ... Michaelu Střížovou

JUDr. Michaela Střížová advokátka a partnerka v advokátní kanceláři Ostrčil & Partneři se věnuje právu občanskému se zaměřením na právo rodinné, právo dědické a právo nemovitostí. Působí rovněž jako členka sekce pro legislativní činnost na úseku advokacie České advokátní komory.

10 otázek pro ... Janu Hladkou Zilvarovou

eFocus

Mgr. Jana Hladká Zilvarová je advokátkou a partnerkou advokátní kanceláře Z/C/H Legal v.o.s. Advokátní kancelář Z/C/H Legal působí na trhu již od roku 2005 a poskytuje komplexní právní poradenství podnikatelům z celého světa. Mezi její klienty patří velké nadnárodní korporace i lokální start-upy. Jana mluví anglicky, německy, španělsky a ...

10 otázek pro ... Víta Horáčka

eFocus

JUDr. Vít Horáček patří k předním advokátům a rozhodcům v České republice. Rozhoduje české a mezinárodní spory podle českého a evropského práva podle českých arbitrážních pravidel, dále pravidel ICC a Uncitral a arbitrážních center v Curychu a Vídni. Je rovněž mediátorem pro obchodní a mezinárodní spory. Jeho znalosti v oboru informačníc...

10 otázek pro ... Miroslava Dubovského

eFocus

Mgr. Miroslav Dubovský působí v mezinárodní advokátní kanceláři DLA Piper na pozici Country Managing partnera pro Českou republiku. Má rozsáhlé zkušenosti jako transakční právník specializující se na oblast fúzí a akvizic, private equity, restrukturalizace a finanční právo. Rovněž působí jako rozhodce či zástupce stran v rozhodčích sporec...

10 otázek pro ... Radka Šmerdu

eFocus

JUDr. Radek Šmerda, Ph.D. je advokátem a společníkem advokátní kanceláře Gřivna & Šmerda. Specializuje se na trestní právo. Působí rovněž jako vysokoškolský pedagog na VŠE Praha. Řadu let pak pracoval ve státní správě, mj. jako náměstek na ministerstvu obrany, ministerstvu vnitra, ministerstvu dopravy a Vězeňské službě ČR. Krátce zastával...

10 otázek pro ... Petra Kolmana

eFocus

JUDr. Petr Kolman, Ph. D. je právník a vysokoškolský pedagog. Vyučuje na katedře správní vědy a správního práva na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Mezi jeho hlavní specializace patří právo na informace, správní řízení, veřejné zakázky a tématika územní samosprávy. Působí rovněž jako člen rozkladové komise ÚOHS a člen rozk...

10 otázek pro ... Zuzanu Gajdošovou

eFocus

Mgr. Zuzana Gajdošová, LL.M. je advokátkou v advokátní kanceláři Vych & Partners. V advokacii působí od roku 2011. Zaměřuje se na právo občanské a obchodní, zastupování v řízení před soudy a správními orgány, veřejné zakázky a mezinárodní právo včetně práva EU.

10 otázek pro ... Jakuba Olivu

eFocus

Mgr. Jakub Oliva je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde v současné době rovněž působí jako externí doktorand na Katedře soukromého práva a civilního procesu. Jakub je zaměstnán jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři DOHNAL PERTOT SLANINA se sídlem v Olomouci, kde se zaměřuje především na právo praco...

10 otázek pro ... Jana Vycha

eFocus

JUDr. Ing. Jan Vych je advokátem a partnerem advokátní kanceláře Vych & Partners. Poskytováním právního poradenství se zabývá od roku 1996. V současnosti se specializuje na právo obchodních společnosti, fúze, akvizice, přeměny společností, privatizace a provozování podniků dodávajících infrastrukturní služby (voda, odpady, teplo), koncern...

10 otázek pro ... Janu Pattynovou

eFocus

Mgr. Jana Pattynová je renomovanou advokátkou z mezinárodní advokátní kanceláře PIERSTONE. Zaměřuje se na právo telekomunikací a IT. V uplynulých 15 letech se v oblasti TMT podílela na řadě významných projektů a transakcí v regionu střední a východní Evropy, Středního Východu a Afriky. Její rozsáhlé zkušenosti zahrnují právní poradenství ...

10 otázek pro ... Ondřeje Davida

eFocus

JUDr. Ondřej David, Ph.D. je managing partnerem advokátní kanceláře DBK Partners a zaměřuje se na obchodní, správní a daňové právo. Kancelář působí na trhu již 18. rokem. V posledních letech výrazně rostla. Tým posilovali hlavně o zkušené právníky s dlouholetou praxí. Kancelář však poskytuje mnohem víc, než „jen“ právní služby, a to přede...

10 otázek pro ... Jiřího Pospíšila

eFocus

JUDr. Jiří Pospíšil je poslancem Evropského parlamentu. Opakovaně byl zvolen také do Parlamentu ČR. Do povědomí veřejnosti se však nejvíce zapsal jako ministr spravedlnosti. A známý je i svým vztahem ke kultuře. Spolupracuje s paní Medou Mládkovou a je členem správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových, která spravuje Museum Kampa nacházej...

10 otázek pro ... Vladimíru Knoblochovou

eFocus

JUDr. Vladimíra Knoblochová, DiS. je partnerkou advokátní kanceláře DBK Partners, která sídlí na pražském Chodově. Zaměřuje se především na obchodní právo, přeměny obchodních společností, pracovní a občanské právo. V soutěži Právnická firma roku 2015 získala kancelář ocenění v kategorii Transakční poradenství....

10 otázek pro ... Stanislava Servuse

eFocus

Mgr. Stanislav Servus je advokátem a společníkem advokátní kanceláře Dvořák Hager & Partners. V rámci advokátní praxe se zabývá především poradenstvím v oblasti práva obchodních společností, korporátními i nemovitostními transakcemi, přípravou nástupnických plánů i dědickým plánováním. Kromě toho se ale věnuje problematice rodinných firem...

10 otázek pro ... Stanislava Křečka

eFocus

JUDr. Stanislav Křeček je právník a politik. Od dubna roku 2013 je zástupcem veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové. Před tím byl poslancem Parlamentu ČR za ČSSD. Známý je ale především díky svému působení ve Sdružení na ochranu nájemníků, které v roce 1991 spoluzakládal.

10 otázek pro ... Marka Görgese

eFocus

JUDr. Marek Görges je advokátem a partnerem advokátní kanceláře GÖRGES & PARTNERS. Specializuje se především na obchodní právo, zabývá se rovněž veřejnými zakázkami a hospodářskou trestnou činností. Je zapsán v seznamu rozhodců vedeném Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR.

10 otázek pro ... Gerhardta Bubníka

eFocus

JUDr. Gerhardt Bubník, LL.M. je společníkem advokátní kanceláře Bubník Myslil & Partners. Je významným advokátem v oboru mezinárodního práva soukromého, který pracoval na mnoha velmi významných mezinárodních kauzách. Řadu úspěchů má na svém kontě také z oblasti práva sportovního. Dříve byl navíc vynikajícím krasobruslařem. A rovněž je pr...