názory

Neklid v blížícím se roce 2017

Srdcem každých mechanických hodinek je setrvačníkové kolečko s jemným vláskem, které reguluje rychlost chodu strojku a říká se mu „neklid“. Bez něj by se „zastavil čas“. Hnacím motorem života společnosti je trvalý neklid, který je přítomen všude. Nevyhýbá se tedy ani právníkům. Naopak, mám dojem, že se u nich točí svět o něco rychleji....

Exekuce všude kolem nás aneb Právní život

Pro letošek končící projekt Pražský právnický podzim zaujal minulý týden hned několika svými akcemi. Ještě se k nim vrátíme, ale nyní rozeberme zejména kulatý stůl Etika a právo v exekucích. Respektive průzkum, který na něm prezentovala prezidentka Exekutorské komory ČR Pavla Fučíková a z něhož vyšla velmi zajímavá čísla....

Výroční zasedání Soudcovské unie ČR

Výroční zasedání Soudcovské unie ČR dne 5. listopadu 2016 v závěrečném usnesení vyslovilo názor na problematickou skutečnost opakovaných jmenování předsedů a místopředsedů soudů v rozporu s nálezem ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 39/08. Ústavní glosátor Zdeněk Koudelka hned přispěchal s názorem, že stavovské sdružení českých soudců chce „vyřadit Jos...

K jednomu mýtu – slučování zdravotních pojišťoven

Ve vládě zasedne brzy nový ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík z ČSSD. Jako právníkovi je mi sympatické, že se ministrem stane vystudovaný právník, nikoliv lékař. Představy části veřejnosti, že ministrem zdravotnictví má být nejlepší lékař z republiky snad již odvál čas. Přiznejme si však jednu zcela zásadní věc - pokud jde o nějaké podstatné změ...

Totalita v občanském zákoníku aneb Právní život

Minulý týden proběhla konference Nové soukromé právo 2016, která jistě patřila k jednomu z vrcholů letošní právnické eventové sezony. Pomalu končí také Pražský právnický podzim 2016, i když v jeho rámci proběhne ještě několik zásadních akcí tento týden. Pojďme si nyní v pár poznámkách připomenout některé myšlenky z proběhlých konferencí....

Noblesní demokracie

Návštěva Paříže je pro mne spojena s řadou tradičních zastavení. Jedno z nich mívám v kavárně Les Deux Palais na rohu Boulevard du Palais a Place Louis-Lépine. Od roku 1928, kdy byla založena, ji musely navštívit tisíce advokátů, soudců, státních zástupců, notářů a soudních exekutorů před vstupem či po odchodu z protějšího Palais de Justice i polic...

Jak zmizel jeden evropský soud

Dnešní doba, chápejme ji jako dobu posledních týdnů, měsíců, ale i let, je dobou, kdy se jednotlivé evropské státy nedokáží téměř na ničem zásadním dohodnout. Jeden stát uprchlíky přijímá, druhý je odmítá a vyhošťuje, třetí je nutí ostatním, aby se tak vyhnul předchozím variantám. Jednou je jeho svatost přijímána, podruhé odmítána, potřetí se vlast...

Advokáti a 17. listopad aneb Právní život

Rekonstrukce sídla České advokátní komory na pražské Národní třídě úspěšně skončila. Její předseda Martin Vychopeň tak mohl v předvečer státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii slavnostně odhalit památník událostí ze dne 17. listopadu 1989, začátku Sametové revoluce. Památník samozřejmě není nový, nové je ale jeho umístění. I když se na akc...

Právník reklamuje boty aneb Právní život

Reklamovali jste někdy boty? Co je to vlastně za otázku, samozřejmě, že ano. I já jsem několikrát pocítil tu nutnost. Naposledy jsem ale v plné síle okusil právní souvislosti této události, a tak se o ně dovolím podělit se svými čtenáři, a přidat také lehkou úvahu de lege ferenda.

Právo na informace v praxi

V poslední době jsou poměrně často publikovány zprávy týkající se uplatnění práva na informace vůči povinným subjektům v intencích zákona č. 106/1999 Sb. Jsou vyhlašovány ankety, adorováni aktivisté, kteří „porazili úřad“, naopak démonizovány instituce nebo konkrétní osoby, které se tomuto právu (téměř jako zbožštělému Zlatému teleti) neuklonili do...

A kdy máme pracovat? Aneb Právní život 5

Začal listopad a s ním už několik let zpátky pověstná tsunami právnických akcí. Většinou na pomezí odborných seminářů, konferencí a také stále důležitějších společenských setkání. Dnes večer tak budou vítězným advokátním kancelářím uděleny Právnické firmy roku, minulý týden začal v plné síle Pražský právnický podzim, na Setkání významných právniček...

Reklama protiústavnosti

Při nedávno skončené předvolební kampani jsem si výjimečně s větším zájmem prohlížel tváře kandidátů, kteří se na mě usmívali z billboardů podél dálnice D1. Nebylo to však proto, že bych mezi nimi hledal svého vyvoleného pro funkci senátora či hejtmana, ale proto, abych se v duchu těch mlčících tváří, jejichž nositelé v roce 2012 hlasovali pro nove...

Výpověď pro nadbytečnost a sdílení důkazního břemene

V souladu se zákonem o veřejném ochránci práv (§ 21b písm. b) jsem v minulých letech provedla výzkum k otázkám diskriminace v České republice, v jehož rámci jsem monitorovala rozhodnutí soudů všech stupňů získaná vyžádáním od soudů samotných nebo z evidence Ministerstva spravedlnosti. Mimo jiné jsem zkoumala, jak české soudy nakládají s institutem ...

Soudci míří do Mikulova aneb Právní život 4

Špičky české justice se tento pátek sjedou do Mikulova. Začne zde totiž sněm Soudcovské unie. Předsedové nejdůležitějších soudů v zemi přednesou své tradiční zdravice, která ale rovněž tradičně budou něčím hodnotnějším. Ve svém celku vytvoří unikátní zprávu o momentálním stavu českého práva i soudnictví. A stavovská komora, mluvící logicky za všech...

Ultima ratio – aneb potřebujeme trestní postih daňových deliktů?

Na dělech Ludvíka XIV. byl nápis Ultima ratio regum – poslední argument králů, protože zbraně byly chápány jako poslední prostředek řešení sporů krále. V podmínkách moderního práva se termín ultima ratio pojí s trestním právem. Postih podle norem trestního práva by tak měl být až tím posledním prostředkem k odstranění nežádoucích společenských jevů...

Šedesátiletý Bulletin aneb Právní život 3

Bulletin advokacie vychází už šedesát let. Vlastně minimálně šedesát let. První dva ročníky se totiž nedochovaly a z celé řady náznaků to vypadá, že ani nebyly stavovským časopisem advokacie v pravém slova smyslu. A tak připadá plnohodnotné výročí až na letošní rok, kdy jej také Česká advokátní komora minulý týden v dominikánském klášteře sv. Jiljí...

Právní život 2

Bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO) byla mezi letošními volebními kandidáty – právníky bezesporu nejviditelnější. Přitom volební klání přinesla i jiné zajímavé souboje, do nichž se znalci paragrafů úspěšně i neúspěšně zapojili. Výrazná byla zejména senátorská kandidatura Jana Holáska, spoluzakladatele advokátní kanceláře Havel, Hol...

Jede populista na kole?

Aby byl politik dlouhodobě úspěšný musí být populární, neměl by však sklouzávat k populismu. Což není v reálném světě a Česku obzvláště, opravdu jednoduché.

Právní život

V právu zase jednou začíná pořádně zajímavé období. Letošní podzim bude jen pověstným klidem před bouří, která naplno propukne příští rok. To totiž budou sněmovní volby (které ovlivní následnou legislativu možná i na další čtyři roky), ale také volby v několika profesních komorách. Dozvíme se, kdo nově povede advokáty a kdo soudce. Pohyby brzy nast...

Ústavně konformní děcko

eFocus

Stanovit periodizaci nejnovějších dějin Ústavního soudu bude pro budoucího právního historika vcelku jednoduché. Složité, jak se zdá, nebude ani podání základní charakteristiky jednotlivých dekád. Zatímco v dekádě prvé byla jeho judikatura výrazně restituční, ve druhé dekádě kromě přijetí klíčových nálezů k vymezení mantinelů dělby moci v...