vzdělávací akce

Skončení pracovního poměru - porušování povinností, neuspokojivé výsledky - pohled psychologie a práva (WORKSHOP)

Vzdělávací akce

Je možné se naučit, jak „vhodně“ a „lehce“ ukončit pracovní poměr zaměstnance nejen z pohledu práva, ale také z pohledu psychologie? Jak správně ukončení zaměstnanci představit, jak uklidnit jeho emoce, jak zvládnout agresi, jak ho přesvědčit, aby předávanou výpověď podepsal - to vše s osvojíte na praktickém WORKSHOPU s…

Osobní údaje zaměstnanců v novém

Vzdělávací akce

V polovině roku 2018 má dojít k velkým změnám v oblasti ochrany osobních údajů, když vstoupí do účinnosti nové nařízení EU o ochraně osobních údajů, které sjednotí pravidla v rámci celé Unie a přinese s sebou celou řadu změn. Vzhledem k tomu, že některé z těchto změn jsou skutečně zásadní – ať už se jedná například o nové…

Slovensko-české pracovní právo aneb Co by vám nemělo uniknout, pokud řídíte zaměstnance v těchto dvou zemích

Vzdělávací akce

V rámci jedinečného školení Vás naši odborníci jak na české, tak na slovenské pracovní právo provedou problematikou slovensko-českého pracovního práva. Největší výhodou školení je, že na něm budou přítomni odborníci z obou států - Michal Peškar za ČR a Dušan Nitschneider za SR. Jednotlivé oblasti proto budou probírány paralelně…

Novela zákoníku práce prakticky a na příkladech – co přinese rok 2017?

Vzdělávací akce

Plánované změny zákoníku práce vám představíme paragraf po paragrafu na praktických příkladech a situacích, s nimiž se ve své praxi setkáváte nejčastěji. Na modelových situacích vám mimo jiné ukážeme např. i to, jak se bude nově počítat dovolená. Porovnáme současnou úpravu s tou budoucí a upozorníme, na co si dát pozor při…

Pracovněprávní novinky pro rok 2017

Vzdělávací akce

Pojďme se podívat na to, co nás v personální praxi čeká v letošním roce. Shrneme si aktuální změny pracovněprávních předpisů – ať již jde o změny přijaté a vyhlášené (tedy po právnicku „platné a účinné“) nebo změny, které vláda, ministerstva nebo poslanci teprve plánují, ale které postupně dostávají konkrétnější a konkrétnější…

Nová civilní judikatura Nejvyššího soudu – závazkové senáty 23, 26, 31, 32, 33 Cdo

Vzdělávací akce

Seminář judikatury od hlavních lektorů AKADEMIE, spolutvůrců právní úpravy a spoluautorů komentáře pro všechny právníky zabývající se soukromým právem

Pracovněprávní novinky pro rok 2017

Vzdělávací akce

Nebudeme se věnovat jen obsáhlé novele zákoníku práce (pro tu ostatně máme samostatné školení „Novela zákoníku práce prakticky a na příkladech – co přinese rok 2017?“) – spoustu se toho v průběhu uplynulého roku odehrálo také v oblasti zaměstnanosti, zvláště co se týče agentur práce, nebo v oblasti zaměstnávání cizinců či…

Manažerská novela zákoníku práce

Vzdělávací akce

Vstupní seminář k návrhu velké novely zákoníku práce, od které si vláda slibuje prohloubení flexibility pracovněprávních vztahů za současného posílení ochrany postavení zaměstnance v těchto právních vztazích

Pracovní právo pěkně popořádku - WORKSHOP

Vzdělávací akce

Pracovní právo pěkně popořádku – WORKSHOP představuje čistě prakticky laděnou nadstavbu k 1. a 2. dílu tohoto školení.

Compliance a criminal compliance

Vzdělávací akce

Praktický seminář týkající se prevence civilní i trestní odpovědnosti právnických osob i členů managementu, nastavení efektivního systému compliance a aktuálních trendů a novinek v dané oblasti, včetně novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

Pracovní právo pěkně popořádku - 2. díl

Vzdělávací akce

Stejně jako prvním dílem, také tímto navazujícím školením Vás provede tandem těch nejpovolanějších pracovněprávních odborníků, Nataša Randlová a Petr Hůrka. Praktické zkušenosti obou přednášejících spolu s dostatečným prostorem pro Vaše dotazy i následnou diskuzi k tématu zaručují formát školení, ze kterého si odnesete cenné…

Revoluce v ochraně osobních údajů

Vzdělávací akce

New european data protection for the digital era… od specialisty na ochranu osobních údajů

Pracovněprávní novinky pro rok 2017

Vzdělávací akce

Pojďme se před koncem kalendářního roku podívat na to, co nás v personální praxi čeká v roce následujícím. Shrneme si aktuální změny pracovněprávních předpisů – ať již jde o změny přijaté a vyhlášené (tedy po právnicku „platné a účinné“) nebo o změny, které vláda, ministerstva nebo poslanci teprve plánují, ale které postupně…

Započtení pohledávek

Vzdělávací akce

Specializovaný seminář na podrobnosti a sporné otázky frekventovaného občanskoprávního institutu, který prodělal zásadní změny v novém občanském zákoníku, od specialistů AKADEMIE Havel, Holásek & Partners pro všechny právníky.

Daňové novinky pro personalisty a mzdové účetní od 1. 1. 2017

Vzdělávací akce

Co nového nás od ledna v oblasti daní čeká a na co si dát pozor při zakončení roku 2016? I v roce 2017 jsou plánovány změny v daních z příjmů, zejména v oblasti zdaňování zaměstnanců. Cílem semináře je upozornit na změny, s jejichž aplikací se setkají zaměstnavatelé již při ročním zúčtování za rok 2016, jakož i připravované…

Agenturní zaměstnávání - srovnatelné podmínky a změny z pohledu práva a inspekce práce

Vzdělávací akce

První část školení zaměříme na výklad srovnatelných pracovních a mzdových podmínek agenturních a kmenových zaměstnanců u uživatele, který v českém právním prostředí doposud chyběl. Z pera Státního úřadu inspekce práce vzešlo oficiální výkladové stanovisko v březnu 2016. Druhou část přednášky věnujeme novele zákona o…

Promlčení

Vzdělávací akce

Specializovaný seminář o nové úpravě promlčení v občanském zákoníku od specialistů AKADEMIE Havel, Holásek & Partners pro všechny právníky

Cestovní náhrady z daňové perspektivy

Vzdělávací akce

Cílem semináře je poskytnout posluchačům kompletní výklad k poskytování cestovních náhrad podle zákoníku práce. Výklad bude zaměřen na poskytování obligatorních i fakultativních cestovních náhrad ve vazbě na zákon o daních z příjmů a daňový režim na straně zaměstnanců i zaměstnavatelů. Seminář bude doplněn příklady z praxe…

eIDAS a elektronické právní jednání

Vzdělávací akce

Seminář o elektronickém právním jednání po přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES o zásadách Společenství pro elektronické podpisy

Nemocenské dávky – personálně, prakticky a se změnami

Vzdělávací akce

Na školení, kde nemocné zaměstnance probereme od A do Z, tentokrát už podruhé přivítáme milého hosta z Ministerstva práce a sociálních věcí, JUDr. Františka Vlasáka, jehož zkušenosti v této oblasti nám dovolují připravit seminář co nejvíce prakticky a co nejméně teoreticky.