27. 1. 2014
ID: 93482

Právník roku 2013

Právníci, kteří se zasadili o své obory. Aktuální úspěchy i celoživotní přínos. To vše přinesl již devátý galavečer celojustiční soutěže Právník roku. Hlavní pozornost se letos upínala k Janu Brožovi, který za své zásluhy o advokacii vstoupil do Právnické síně slávy.

PRÁVNÍK ROKU 2013

Galavečer Právník roku, pod taktovkou České advokátní komory a společnosti EPRAVO.CZ, se letos uskutečnil v brněnském hotelu International. Skleněnou plastiku sv. Yva a titul Právník roku převzalo jedenáct osobností v osmi řádných a třech mimořádných kategoriích (síň slávy, Pro Bono, Talent roku).


PRÁVNICKÁ SÍŇ SLÁVY

JUDr. Jan Brož

JUDr. Jan Brož,
advokát z advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák

Do právnické síně slávy byl uveden advokát Jan Brož. „Je to muž pro vnější svět nenápadný, který se ale svojí prací od roku 1990 velmi významně a zásadně spolupodílel na formování svobodné advokacie a jejím prostřednictvím i celé české justice,“ řekl o letošním laureátovi a svém příteli Tomáš Sokol, partner advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák. „V okamžiku, kdy mi zavolali, jsem byl šokován. Myslel jsem, že jde jen o předběžný výběr a v dalším kole se neumístím. Byl jsem opravdu překvapen a z hlediska toho, co si o sobě myslím, jsem to neočekával,“ říká Jan Brož.

JUDr. Jan Brož, známý pražský advokát, partner advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák byl od roku 1993 v představenstvu České advokátní komory, z toho více než deset let jejím místopředsedou. V rámci své právní praxe, kterou vykonává ve všech stěžejních právních oborech, je zaměřen zejména na  obchodní závazkové právo, právo společností , občanské i trestní právo, právo nemovitostí, správní právo, stavební právo. Kromě přednáškové činnosti byl řadou let například předsedou zkušebního senátu u advokátních zkoušek.
Právníci roku 2013


OBČANSKÉ PRÁVO

JUDr. Martin Šešina

JUDr. Martin Šešina,
emeritní notář v Benešově

JUDr. Martin Šešina, vítěz v kategorii občanského práva zasvětil celý svůj profesní život notářství, i když chtěl být původně archeologem. Na konci června 2013 po čtyřiceti letech „svou“ profesi opustil. Přesto zanechal nesmazatelné stopy. Podílel se na přípravných pracích na privatizaci notářství po roce 1992, zasedal v různých orgánech Notářské komory České republiky a hojně publikoval.

„Dne 30.6.2013 jsem ukončil po čtyřiceti letech notářskou praxi. Nepočítal jsem  s nějakým oceněním. Když mi bylo oznámeno, že se mám stát právníkem roku, přiznám se, byl jsem velmi potěšen. Udělalo mi to radost, která je ještě zvyšována tím, v jaké společnosti se mám ocitnout u vědomí toho, kdo takovouto cenu obdržel již přede mnou. Beru to nikoli jako ocenění nějakých mimořádných výkonů během roku 2013, ale jako ocenění mé práce za celou dobu, po kterou jsem vykonával notářskou praxi, psal, přednášel, zkoušel a zasedal v různých orgánech Notářské komory České republiky. Je to krásná tečka na závěr mé notářské kariéry. Děkuji za to.“


TRESTNÍ PRÁVO

Petr Vondruška / JUDr. František Vondruška - In memoriam

JUDr. František Vondruška,
státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství
In memoriam
cenu převzal syn Petr Vondruška

Velmi výjimečně uděluje porota ocenění In Memoriam. Přesto se letos rozhodla ocenit za přínos trestnímu právu JUDr. Františka Vondrušku, který by se v roce 2014 dožil 63ti let. Všichni, kdo ho znali, ho vnímali nejen jako úžasného profesionála, státního zástupce, který byl vynikajícím reprezentantem této profese i v nelehkých dobách, na něhož mohla být celá soustava státního zastupitelství hrdá, ale i jako zcela mimořádně obětavého, družného, pohodového, optimistického člověka, který byl za všech okolností ochoten každému pomoci s jakýmkoli problémem.
 
Syn Petr Vondruška: „Mohu pouze vyjádřit své subjektivní pocity. Taťuldovi, ač byl velmi skromný a netoužil být nijak oceňován, tuším, že by mu toto ocenění udělalo radost. Já za sebe mohu říci, že jsem pyšný, že mu bylo uděleno, ale zároveň jsem velmi smutný, že toto ocenění obdržel in memoriam a nebylo dopřáno, aby jej převzal osobně.“

JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D., ředitel analytického a legislativního odboru NSZ: „JUDr. František Vondruška mi byl nesmírně blízký jako kamarád i jako kolega. Byl naprosto výjimečný v tom, že plnil pracovní úkoly ve zcela mimořádném rozsahu a velice odpovědně a svědomitě, bylo na něj spolehnutí, byl schopen pracovat i nad rámec běžné pracovní doby, ale věnoval se i své rodině. Přesto, že byl pracovně velmi vytížený (a činnost státního zástupce na analytickém a legislativním odboru NSZ má takovou povahu, on byl navíc zástupcem ředitele odboru a velice často a vysoce kvalifikovaně mne zastupoval), byl komukoli ochoten pomoci, nikdy neodmítl jakoukoli prosbu, a to nikoli pouze pracovní, ale i soukromou. Byl to úžasný člověk, nikdy se na nikoho nezlobil, neustále se usmíval a byl pro nás všechny vzorem, je velice těžké se smířit s tím, že už není, zejména pro to, jakou byl vynikající a všestranně zaměřenou osobností.“


OBCHODNÍ PRÁVO

JUDr. Zdeněk Kovařík

JUDr. Zdeněk Kovařík,
soudce Vrchního soudu v Praze

JUDr. Zdeněk Kovařík, soudce Vrchního soudu v Praze měl vždy zálibu jak v právu, tak v ekonomii. Ocenění Právník roku v kategorii obchodní právo se mu dostává nejen za působení ve funkci předsedy senátu se zaměřením na obchodní soudnictví v oblasti cenných papírů a finančního trhu, ale také za své lektorské činnosti i Justiční akademie.

„Nejprve se dostavil pocit radostného překvapení, neboť jsem o nominaci do té doby nic nevěděl. Následovalo ohlédnutí se za dosavadní odbornou činností a uspokojení, že dlouhodobé úsilí při rozhodování sporů, které nelze vůbec spočítat, a věnované rovněž spoustě odborných přednášek a přípravě desítek literárních děl a příspěvků nezůstalo nepovšimnuto. Pochopitelně nelze se vyhnout ani pohledu do budoucna. I bez tohoto ocenění pokračoval bych stejně svědomitě ve výkonu soudcovské funkce a nepolevil bych ani v činnosti vzdělávací a literární. Toto ocenění však činí z toho závazek k ještě odpovědnější další činnosti. Vyjadřuji své upřímné poděkování za udělené ocenění a budu usilovat, abych i dalším svým působením prokázal, že jsem ho hoden.“


SPRÁVNÍ PRÁVO

JUDr. Josef Vedral, Ph.D.

JUDr. Josef Vedral, Ph.D.,
právník odboru vládní legislativy z Úřadu vlády ČR

V Česku téměř není resort, se kterým by JUDr. Josef Vedral, Ph.D. nepřišel do styku. Jen nejenom předsedou pracovní komise Legislativní rady vlády pro správní právo, ale také uznávaným odborníkem a autorem komentářů v této oblasti. I když chtěl původně studovat historii v kombinaci s filosofií, zvítězilo právo. A proč zrovna správní? Podle Josefa Vedrala je pestrá všehochuť hraničící na jedné straně s ústavním právem, na další s trestním právem a na další zase s právem občanským.

„Ocenění mě víc než překvapilo, protože se mi v loňském roce nepodařilo udělat nic tak výjimečného, aby se o tom mohlo říci, že bych tím nějak výrazně vyčníval nad všemi ostatními, kteří v „mém“ oboru práva působí. Tuto cenu, kterou jsem velmi poctěn, proto chápu jako ocenění mé činnosti ve všech institucích, v nichž působím i toho, co a jak o právu píšu, kdy se v mezích mých skromných možností a schopností snažím, aby právo bylo lepší a také lépe fungovalo. Výsledky tohoto úsilí nejsou z většího odstupu vůbec vidět, protože jsou to všechno jen malé krůčky a „práce drobná“, ale snad i ty drobnosti nechávají v těch, které přitom potkávám, nějaká semínka, která snad můžou časem vyklíčit. Ta cena je tedy pro mě i výzvou, abych v tom nepřestával.“


RODINNÉ PRÁVO

JUDr. Libuše Kantůrková

JUDr. Libuše Kantůrková,
soudkyně Okresního soudu v Kolíně

Vítězka v kategorii rodinné právo, soudkyně okresního soudu v Kolíně, JUDr. Libuše Kantůrková, má lví podíl na založení Sdružení rodinněprávních a opatrovnických soudců, kde je činná jako předsedkyně. Cílem organizace je vzájemné setkávání a předávání si poznatků nejen mezi soudci. Součinní jsou také psychologové, sociální pracovníci anebo odborníci v oblasti školství a speciální pedagogiky.

„Je pro mne velkou ctí převzít ocenění, kterého se mi dostalo v souvislosti se založením Sdružení rodinněprávních a opatrovnických soudců. Velice si toho vážím a chápu jej jako ocenění naší společné práce. Myslím si, že mi dáte mnozí za pravdu, když řeknu, že rodinné právo je v naší společnosti dlouhodobě podceňovanou agendou. Smyslem a cílem založení Sdružení byla proto myšlenka, pozvednout rodinné právo na úroveň, která mu patří.  Setkávám se s názorem, že věci péče o nezletilé děti může soudit každý. Opak je však pravdou. Jsou to právě rodinně-právní soudci, kteří rozhodují o tom nejdůležitějším – osudech rodin, potažmo nezletilých dětí. To, že je to práce náročná, vím z vlastní zkušenosti. Mnozí soudci odchází z jednací síně vyčerpáni, přesto Vám však mnohý z nich řekne, že by tuto práci neměnil, dělá ji rád a považuje ji za svoje poslání. Na závěrech bych proto chtěla poděkovat všem těm, kteří pomáhali při zakládání Sdružení, aktivně v něm pracují a také všem ostatním soudcům, kteří dělají svoji práci poctivě a spravedlivě, v nejlepším zájmu dětí, o který by nám mělo jít především.“


PRÁVO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.,
vysokoškolský pedagog

Právník roku v kategorii Právo IT se stal doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., vedoucí Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Zakladatel mezinárodního sympozia Cyberspace, a zakladatel odborných časopisů Masaryk University Journal of Law and Technology a Revue pro právo a technologie tvrdí, že se stále nereflektuje potenciál, který informační technologie znamenají pro další rozvoj společnosti.

„Tohoto ocenění si velmi vážím, i když musím přiznat, že je osobně nepovažuji na úplně zasloužené. Výsledky práce v oboru práva ICT, díky nimž se mi v právnické obci dostalo této pocty, je totiž třeba přičíst všem, jejichž práce vedla ke vzniku a současné domácí a mezinárodní reputaci Ústavu práva a technologií. Vedle mých spolupracovnic a spolupracovníků tedy tato cena patří též předchozímu a současnému vedení brněnské právnické fakulty, jakož i našim studentům, díky nimž mám důvod se domnívat, že to, co děláme, dává smysl.“


PRÁVO INSOLVEČNÍ

Mgr. Rostislav Krhut

Mgr. Rostislav Krhut,
místopředseda Krajského soudu v Ostravě

Soudce Mgr. Rostislav Krhut z ostravského krajského soudu se nebojí označení „vojín insolvenční fronty“. Úpadkové právo považuje za jednu z nejzajímavějších soudních agend. Jeho skvělé výkony v insolvenčním řízení mohla zaznamenat i širší veřejnost – k největším případům Rostislava Krhuta patří konkurs Union banky. Přesto přebírá ocenění s pokorou.

„Ocenění si velmi vážím, nejen osobně, leč – byl-li jsem oceněn jako prvostupňový soudce, tedy vojín insolvenční fronty – jej považuji za ocenění všech soudců a dalších zaměstnanců insolvenčních soudů, kteří se den co den hrdinně  potýkají se stále narůstajícím počtem projednávaných věcí.“


OBČANSKÁ A LIDSKÁ PRÁVA A PRÁVO ÚSTAVNÍ

Mgr. Monika Šimůnková

Mgr. Monika Šimůnková,
právnička, bývalá zmocněnkyně Vlády ČR pro lidská práva

Mgr. Monika Šimůnková, bývalá zmocněnkyně vlády pro lidská práva získala ocenění v kategorii Občanská a lidská práva, právo ústavní. Je to pro ni v podstatě již druhé ocenění Právník roku. V roce 2006 společně s Nadací Naše dítě získala plastiku sv. Yva v kategorii rodinné právo. Odbornice na právní ochranu dětí se v posledních letech zasazovala například také o řešení odškodnění nezákonně sterilizovaných žen či v oblasti humanizace porodnictví a právu ženy na svobodnou volbu způsobu porodu.

„Z ocenění mám skutečně velikou radost. I když jsem oznámením této zprávy byla trochu zaskočena, neboť se domnívám, že je v naší zemi mnoho právnických osobností, které by si tuto cenu zasloužily ne-li více, tak určitě stejně jako já…. Cenu tedy chápu jako ocenění své dlouholeté práce jak v neziskovém sektoru, kde jsem obhajovala práva dětí, tak především svého několikaletého působení v pozici zmocněnkyně vlády pro lidská práva. Ačkoli právě tato lidskoprávní mise nebyla vůbec jednoduchá, snažila jsem se této práci dát opravdu maximum, avšak vzhledem k nepopularitě a citlivosti mnohých témat, jako je např. romská otázka v ČR,  pozitivní a rychlé výsledky jsou často – i přes velkou snahu – v nedohlednu. O to větší radost mám tedy z této ceny, a děkuji společnosti EPRAVO a České advokátní komoře za to, že právě lidsko-právní  problematice věnují tímto způsobem náležitou pozornost. Cenu bych ráda symbolicky převzala za všechny lidi, kteří se v posledních letech v naší zemi angažovali v oblasti lidských práv, neboť vím, jak nezměrné úsilí ale i odvahu to občas vyžaduje.“


PRO BONO

Mgr. David Netušil

Mgr. David Netušil,
advokát z advokátní kanceláře NETUŠIL & Associates

Ocenění PRO BONO získal Mgr. David Netušil z advokátní kanceláře NETUŠIL & Associates. V roce 2013 měl úspěch Evropského soudu pro lidská práva v případu policejního násilí. David Netušil má bohaté zkušenosti s právní pomocí v řízeních ve věcech pobytu cizinců na území ČR a EU a s tím souvisejících lidskoprávních aspektů, včetně azylu a zahraniční zaměstnanosti. I to ho přivedlo k Pro Bono aktivitám.

„Po pravdě řečeno, dost mě to překvapilo, stejně tak jako moje klienty jejich úspěch v pro bono kauzách. Za rok vyřeším zpravila jen jeden až dva pro bono případy. Stejně tomu bylo i v minulém roce. O to více si vážím tohoto ocenění. O konceptu pro bono jsem se původně dozvěděl z novel J. Grishama během studií práv, ale prakticky jej realizovat se mi podařilo až díky lidem zejména z Pro Bono Aliance a Ligy lidských práv, za což děkuji.“


TALENT ROKU
(pro mladé začínající právníky do 33 let věku)


JUDr. Eva Ondřejová, LL.M.

JUDr. Eva Ondřejová, LL.M.,
advokátní koncipientka z advokátní kanceláře JUDr. Heleny Chaloupkové

Talent roku - 1. místo: JUDr. Eva Ondřejová, LL.M. je advokátní koncipientka v kanceláři JUDr. Heleny Chaloupkové a externí doktorandka na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. „Žalovaná je povinna zaplatit žalobci nemajetkovou újmu ve výši 1 Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.“ Tak zní titul letošní vítězné práce doktorky Ondřejové. Zabývá se v ní možností užití symbolické náhrady nemajetkové újmy ve výši 1 Kč v českém právním řádu a otázkou, zda by tento institut nepřispěl ke kultivaci morálky a nalezení odpovědnosti člověka za své morální jednání vůči sobě samému a společnosti. Práce přináší komparaci historického vývoje a uplatnění této náhrady v zahraničních právních řádech a nastiňuje situace podložené konkrétními příklady, kde by symbolická náhrada měla místo v českém právním řádu.

JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D.

JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D.

Talent roku - 2.místo: JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D., trvale spolupracující advokát AK Hartmann Jelínek Fráňa. Jeho práce nese název: Není daně bez zákona.

Mgr. Tomáš Kintr, LL.M.

Mgr. Tomáš Kintr, LL.M.

Talent roku - 3. místo: Mgr. Tomáš Kintr, LL.M., advokát v AK Císař, Češka, Smutný s prací „Hierarchie pramenů práva ve vztazích mezi podnikateli dle NOZ a její dopad na praxi.“


O soutěži

Ocenění Právník roku může získat každý právník, který v oblasti svého působení dosáhl mimořádných úspěchů a byl nominován odbornou veřejností. Nominace probíhaly přes webové stránky www.pravnikroku.cz a o výsledcích rozhodovala odborná porota. Stejně jako v loňském roce byl jejím předsedou Martin Vychopeň, předseda České advokátní komory. V porotě usedla například Lenka Bradáčová, prezidentka Unie státních zástupců ČR, Martin Foukal, prezident Notářské komory ČR nebo Tomáš Lichovník, prezident Soudcovské unie ČR. Své zástupce v odborné porotě měly také Exekutorská komora ČR, Unie podnikových právníků ČR a ministerstvo spravedlnosti ČR. V porotě již tradičně zasedl i předseda představenstva společnosti EPRAVO.CZ a zakladatel soutěže Miroslav Chochola. Stejně jako v předchozích letech převzalo záštitu i Ministerstvo spravedlnosti ČR.


Oficiální výsledkovou listinu naleznete >>> zde


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz