Produkty z kategorie online kurzy

     

Ďalšia zo série videoprednášok sa podrobne zaoberá podstatnými zmenami nového zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 18. 4. 2016. Nový zákon o verejnom obstarávaní upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov a správu vo verejnom obstarávaní.

Cena s DPH: 490,00 Kč
Koupit