Produkty z kategorie online kurzy

Aktuální kurz osvětluje, čím se řídí odměny za poskytování právních služeb

Nejen zákon o advokacii, ale i advokátní tarif, etické předpisy nebo rozhodnutí kárných senátů. To všechno ovlivňuje odměny pro advokáty za poskytování právních služeb. Na ty má zároveň vliv i to, zda je klient tzv. ustanovený - tedy zda byl Českou advokátní komorou klientovi...

Cena s DPH: 490,00 Kč
Koupit

Jaké povinnosti váží advokáta ve vztahu ke klientovi? Připomeňte si s naším videokurzem

Nejnovější videokurz ze série epravo.cz se věnuje problematice povinnosti advokáta směrem k jeho klientovi. Tedy vztahu, který vzniká prakticky u každého soudního sporu a o jehož pravidlech je tedy užitečné mít alespoň základní povědomí.

Cena s DPH: 490,00 Kč
Koupit

Jak najít nejvhodnějšího advokáta? Poradí videopřednáška z cyklu epravo.cz!

Jednoduchá otázka, na jejíž odpovědi ovšem často závisí osud celého soudního řízení. Tušíte, jak si vybrat toho nejvhodnějšího advokáta? Jak vzniká smluvní vztah mezi Vámi a advokátem, jaké jsou odměny nebo jaké existuje pojištění? Podívejte se na základní údaje a pravidla,...

Cena s DPH: 490,00 Kč
Koupit

Dědické právo III: Jak řešit dluhy v dědictví a likvidaci pozůstalosti

Minisérie přednášek věnujících se dědickému řízení končí kurzem zaměřeným na řešení případných dluhů, které se stanou součástí dědictví. Nastat totiž může i situace, kdy se se svými pohledávkami do dědického řízení přihlásí věřitelé. Jak v takovém případě postupovat...

Cena s DPH: 490,00 Kč
Koupit

Nové dědické právo II: Zásadním způsobem se změnilo projednávání pozůstalosti

Pokračujeme v sérii našich videopřednášek věnujících se dědickému právu, tentokrát na téma samotného projednání pozůstalosti. To se zásadně změnilo spolu s novým občanským zákoníkem, který vstoupil v platnost v roce 2013.

Cena s DPH: 490,00 Kč
Koupit

Nové dědické právo I: Jaké nabízí možnosti v zajištění majetku pro případ smrti?

Nový občanský zákoník přinesl od 1. ledna 2014 výrazné změny i do oblasti dědického práva, spolu s tím se projednání pozůstalosti začalo řídit rovněž nově přijatým zákonem o zvláštních řízeních soudních. Jaké nové termíny a jaké další změny tyto úpravy...

Cena s DPH: 490,00 Kč
Koupit

Domácí násilí není jen fyzické, stále častější jsou i formy psychologické nebo ekonomické

Podle Listiny základních práv a svobod jsou lidé svobodní a rovní v důstojnosti i v právech, což je reflektováno i v Ústavě České republiky nebo občanském zákoníku. Právě nedotknutelnost osoby a jejího soukromí ale často porušují agresoři v případech domácího...

Cena s DPH: 490,00 Kč
Koupit

Další videopřednáška ze série o rodinném právu se tentokrát zaměří na výchovu nezletilých dětí, styk s nimi a péči o ně v případě rozvodu manželů nebo sporu partnerů, kteří děti vychovávají v nesezdaném soužití. Průvodkyní po úskalích těchto často poměrně delikátních sporů tak, jak jsou řešeny v novém občanském zákoníku, bude odbornice na...

Cena s DPH: 490,00 Kč
Koupit
Rodinné právo IV - výživné

Rodinné právo IV - výživné

JUDr. Daniela Kovářová

Výživné v novém občanském zákoníku: Projděte se zásadními novinkami

Nový občanský zákoník sice vzhledem k výživnému přebírá většinu pasáží původní úpravy, nicméně i v této oblasti v něm najdeme několik změn. S orientací v problematice výživného Vám pomůže naše aktuální videopřednáška. Průvodkyní Vám bude specialistka na rodinné právo a bývalá ministryně spravedlnosti JUDr. Daniela Kovářová.

Cena s DPH: 490,00 Kč
Koupit

Nový občanský zákoník přinesl úpravy společného jmění manželů: Víte, jak naložit třeba s dary či dědictvím?

Společné jmění manželů je jednou z nejproblematičtějších a často i nejcitlivějších oblastí rodinného práva. Jedná se o specifickou formu spoluvlastnictví, která se řídí vlastní úpravou a odlišuje se od spoluvlastnictví obecného. Seznamte se...

Cena s DPH: 490,00 Kč
Koupit