Produkty z kategorie online kurzy

     

Působíte ve volených orgánech společnosti? A znáte dokonale všechny své povinnosti?

Z definice vyplývá, že kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi i pečlivostí. Musí se řídit podnikatelským úsudkem a postupovat s péčí řádného hospodáře. Co ale všechny tyto povinnosti v praxi znamenají?

Cena s DPH: 490,00 Kč
Koupit