Produkty z kategorie online kurzy

     
Finanční toky ve společnosti

Finanční toky ve společnosti

Mgr. Michaela Riedlová

V rámci této video přednášky se zaměříme na právo obchodních společností a daňové právo. Tématem přednášky jsou finanční toky v rámci společnosti a dozvíme se v ní zejména nejdůležitější aspekty zápůjčky, úvěru, dividendového výnosu, zvýšení a snížení základního kapitálu, a potom také nejdůležitější aspekty, které souvisí s příplatkem do...

Cena s DPH: 745,00 Kč
Koupit

Tématem této videopřednášky jsou přeměny obchodních korporací v praxi. Toto téma jsme zvolili z toho důvodu, že přeměny jsou velice elegantním způsobem přesunu majetku mezi společnostmi ve skupině.

Cena s DPH: 745,00 Kč
Koupit

Tématem této video přednášky jsou výhody holdingových uspořádání. Proč byste se měli na tuto přednášku podívat? Představili jsme v rámci přednášky jakýsi základ toho, jak může efektivně fungovat holdingová struktura, jakým způsobem můžete efektivně nastavit přechod majetku na další generace.

Cena s DPH: 745,00 Kč
Koupit

Působíte ve volených orgánech společnosti? A znáte dokonale všechny své povinnosti?

Z definice vyplývá, že kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi i pečlivostí. Musí se řídit podnikatelským úsudkem a postupovat s péčí řádného hospodáře. Co ale všechny tyto povinnosti v praxi znamenají?

Cena s DPH: 490,00 Kč
Koupit