Produkty z kategorie online kurzy

     

V této přednášce se zaměříme na druhy, formy zápisu práv do katastru nemovitostí a katastrální řízení.

Cena s DPH: 475,00 Kč
Koupit

V této přednášce se zaměříme na katastrální zákon, na základní znalosti, které by každý měl mít. Co to vůbec je katastr nemovitostí. Je to určitý veřejný seznam, ve kterém se evidují nemovité věci a práva k nim. Tolik jednoduchá definice z katastrálního zákona, který nese číslo 256/2013 Sb. Katastr nemovitostí vedou příslušné katastrální úřady. Jeho...

Cena s DPH: 475,00 Kč
Koupit
Zástavní právo

Zástavní právo

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

V této přednášce se zaměříme na zástavní právo, tedy na problematiku nejčastějšího zajištění spotřebitelského úvěru.

Cena s DPH: 475,00 Kč
Koupit

V této přednášce se konkrétně budeme věnovat jedné velmi důležité problematice a tou je posouzení úvěruschopnosti spotřebitele. Co se za tímto pojmem úvěruschopnost vlastně skrývá. Jde o schopnost spotřebitele dostát svým povinnostem ze smlouvy o úvěru, zejména řádně a včas platit splátky úvěru. Je to určitý mechanismus, který má spotřebitele chránit, před...

Cena s DPH: 475,00 Kč
Koupit

V této přednášce se budeme věnovat pravidlům jednání poskytovatele a zprostředkovatele. Dozvíte se, jaká pravidla platí pro jednání se spotřebiteli.

Cena s DPH: 475,00 Kč
Koupit

V této přednášce se konkrétně budeme věnovat základům souvisejících předpisů z finančního trhu, zejména občanského práva, kde se zaměříme na smlouvu o úvěru, ale také obchodního práva. Vůbec pojem finanční trh je velmi složitý. Jednu ze základních definic, kterou byste našli v učebnicích, si uvádíme na prvním slidu. Je to systém institucí a instrumentů...

Cena s DPH: 475,00 Kč
Koupit

V této přednášce se konkrétně budeme věnovat právním předpisům z oblasti práva na ochranu spotřebitele. Na prvním místě stojí zákon č. 89/2012 Sb., tedy nový občanský zákoník. Tento zákon se zabývá z pohledu spotřebitele zejména spotřebitelskými smlouvami a o nich bude řeč za chvíli. Pak tu máme starší zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Cena s DPH: 475,00 Kč
Koupit

Budeme se věnovat zejména zásadám úvěrového vztahu, jeho základním parametrům, povinnostem a právům smluvních stran. Zaměříme se na to, kdo může spotřebitelský úvěr uzavřít, jak vůbec vypadá smlouva o spotřebitelském úvěru, tedy jaké jsou ty základní náležitosti, které by měl každý, kdo se tomuto tématu v praxi věnuje, znát.

Cena s DPH: 475,00 Kč
Koupit
Základy smluvního práva

Základy smluvního práva

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

V této přednášce se budeme zabývat základy smluvního práva. Jde nám o to, co je to smlouva, protože každá spotřebitelská smlouva je smlouvou a musíme vědět, co se za tím skrývá?

Cena s DPH: 475,00 Kč
Koupit

Víte o tom, že splatnost dluhu nám určuje konec doby, do které musí bezpodmínečně dlužník plnit a ve chvíli, kdy tento den neplní, může věřitel po něm začít plnění vyžadovat, a to i soudní cestou?

Druhým důležitým pojmem je splnitelnost. Splnitelnost dluhu nám ukazuje to, od kdy je dlužník oprávněn plnit. Co je tedy vlastně samotný pojem prodlení dlužníka?...

Cena s DPH: 490,00 Kč
Koupit