Produkty z kategorie online kurzy

     

V této online video přednášce se budeme věnovat otázce výkonu neboli realizace zástavního práva. Jde tedy o fázi zástavního práva v okamžiku po splatnosti zajištěného dluhu v případě, že obligační dlužník se dostal do prodlení, čili neuhradil řádně a včas svůj dluh.

Cena s DPH: 490,00 Kč
Koupit

Zástavní právo je systematicky upraveno ve třetí části zákona v rámci úpravy absolutních majetkových práv a je tradičně chápáno jako věcné právo k věci cizí. Jeho vymezení se nalézá v § 1309 odst. 1, kde se říká ...

Cena s DPH: 490,00 Kč
Koupit

Základem pro zajištění dluhu je existence určitého práva, zpravidla věřitele, které opravňuje k vybrání nějakého plnění od dlužníka a toto právo může být i právem budoucím.

Cena s DPH: 490,00 Kč
Koupit
Věc ve smyslu práva, část III.

Věc ve smyslu práva, část III.

JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

Ve třetí přednášce se lektor Petr Tégl bude zabývat problematikou součásti věci, příslušenství věci a základními východisky úpravy cenných papírů.

V zásadě můžeme říci, že jedna věc bude mít zpravidla dvě nebo více součástí. Čili je potřeba tedy rozlišovat věc jako takovou a její součásti s tím, že ty definiční znaky součásti věci jsou...

Cena s DPH: 490,00 Kč
Koupit
Věc ve smyslu práva, část II.

Věc ve smyslu práva, část II.

JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

Ve druhé části přednášky se zaměříme na problematiku rozdělení věcí v občanském zákoníku. Vše Vám přiblíží lektor Petr Tégl.

Občanský zákoník rozděluje věc v právním smyslu podle řady různých kritérií a je potřeba zdůraznit, že ne všechna kritéria, respektive ne všechna dělení, mají stejný praktický význam. Práva, jejichž povaha to...

Cena s DPH: 490,00 Kč
Koupit
Věc ve smyslu práva, část I.

Věc ve smyslu práva, část I.

JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

Je potřeba říci, že věc je pro soukromé ale i veřejné právo velmi důležitým pojmem. Obecně se jedná o objekt, ke kterému mohou vznikat majetková práva, a to ať práva obligační, čili práva relativní, tak i práva věcná, to znamená práva absolutní.

Cena s DPH: 490,00 Kč
Koupit