Produkty z kategorie konference

     

Konference Nové přestupkové právo – rok poté navazuje na předchozí první ročník konference, jež se uskutečnila v říjnu 2017. I v letošním roce se budou problematice správního trestání věnovat autoři komentáře k přestupkovému zákonu č. 250/2016 Sb. u Wolters Kluwer ČR, a.s., jenž vyšel v červnu tohoto roku. V rámci jednotlivých příspěvků bude věnována...

Cena s DPH: 3 250,00 Kč
Koupit

Dne 8. listopadu bude epravo.cz ve spolupráci s advokátní kanceláří Bříza & Trubač pořádat konferenci týkající se trestního práva daňového. Snad žádná jiná oblast trestního práva není tak interdisciplinární, jako právě trestní právo daňové. Zajímá jednak podnikatele, resp. členy statutárních orgánů obchodních společností při jejich každodenním...

Cena s DPH: 2 750,00 Kč
Koupit

V sedmém ročníku této již tradiční v celorepublikovém měřítku nejvýznamnější civilistické konference se zaměříme na otázky, jak si norma po třech letech od účinnosti stojí v praktickém životě, jak si nové soukromé právo jeho adresáti osvojili, jaká je využitelnost nových institutů a jaké poznatky mají nejen akademici, ale i advokáti a soudci.

Cena s DPH: 4 750,00 Kč
Koupit

Před více než čtyřmi lety vstoupil do života nový občanský zákoník, doprovázený zákonem o obchodních korporacích a dalšími navazujícími předpisy. S přijetím nového soukromého práva byly spojeny nesporné výhody pro jejich adresáty, na druhé straně však měl tento krok logicky svá úskalí. Občanské právo bylo podrobeno těžké zkoušce změn. Nevyhnutelným...

Cena s DPH: 1 750,00 Kč
Koupit

Zveme Vás na galavečer Právník roku 2018, největší celojustiční akci roku, který se uskuteční v pátek 1. února 2019 od 19,00 hodin v pražském TOP HOTELu.

Cena s DPH: 1 452,00 Kč
Koupit