Produkty z kategorie konference

     

Proč je forma řešení majetkových sporů rozhodčím řízení stále efektivní alternativou k obecnému soudnictví?
Respektují obecné soudy rozhodčí řízení jako alternativní formu rozhodování či vnímají rozhodčí řízení jako svoji konkurenci?
Jaké jsou aktuální vývojové trendy v řízení před stálými rozhodčími soud?
Může být stálý rozhodčí soud při...

Cena s DPH: 2 750,00 Kč
Koupit

Zákon o spotřebitelském úvěru nabyl účinnosti v závěru roku 2016. Pomalu se blíží konec jednoho z přechodných období v něm vymezených. Dotčené subjekty podávají žádosti o akreditace, lincence a další se vzdělávají za účelem získání potřebné zkoušky odbornosti.

Cena s DPH: 2 750,00 Kč
Koupit

Členové rodiny obvykle dobře znají svá práva a není výjimkou, že jimi hlasitě argumentují. Mnozí se dokonce o svá práva soudí. Proč by tak koneckonců nečinili, když jim je výslovně zaručuje Listina základních práv a svobod a občanský zákoník?

Cena s DPH: 968,00 Kč
Koupit

Již řadu let se mluví o přípravě nového zákona o odpadech, poslední dobou také v návaznosti na povinnosti vyplývající České republice z evropského práva. Proti aktuálnímu návrhu nového zákona o odpadech vznesla námitky řada subjektů; řada námitek souvisela s navrhovaným zvýšením poplatků za ukládání odpadu na skládku. Bez ohledu na osud aktuálního návrhu...

Cena s DPH: 990,00 Kč
Koupit

Co může ohrozit Vaše podnikání? – výzvy, příležitosti, rizika

Tematicky průřezová konference si klade za cíl seznámit účastníky s riziky, která v dnešní době provází podnikatelskou činnost, a možnostmi, jak těmto rizikům předcházet.

Cena s DPH: 1 750,00 Kč
Koupit