Produkty z kategorie konference

     

Po dvou desetiletích snah o rekonstrukci soukromého práva v novém společenském systému ČR a po více než desíti letech legislativních prací nabyl účinnosti před více než třemi lety k 1. ledna 2014 nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další navazující předpisy.

Cena s DPH: 1 750,00 Kč
Koupit
Soukromé právo Brno

Soukromé právo Brno

20. června 2017

Po dvou desetiletích snah o rekonstrukci soukromého práva v novém společenském systému ČR a po více než desíti letech legislativních prací nabyl účinnosti před více než třemi lety k 1. ledna 2014 nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další navazující předpisy.

Cena s DPH: 1 950,00 Kč
Koupit

Připravili jsme pro Vás celodenní odbornou konferenci zaměřenou zejména na komunikaci s problémovými pacienty v zubní ordinaci s přihlédnutím všech aspektů možné právní odpovědnosti zdravotnického zařízení.

Cena s DPH: 2 990,00 Kč
Koupit

Předmětem výkladu bude seznámení s často podceňovanými riziky, kterým jako ve svých funkcích členové statutárních orgánů čelí podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Účastníci se dozví, jaké povinnosti ukládají právní předpisy členům statutárních orgánů, v jakém rozsahu a jakým způsobem za jejich plnění jejich členové...

Cena s DPH: 1 950,00 Kč
Koupit

Nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů alias GDPR se nyní skloňuje ve všech pádech, jak se ale na blížící změny připravují sami zpracovatelé osobních údajů?

Cena s DPH: 2 750,00 Kč
Koupit
Zdravotnické právo

Zdravotnické právo

21. června 2017

Konference přiblíží poskytovatelům zdravotních služeb, zdravotním pracovníkům i všem, kteří se pohybují v oblasti poskytování zdravotních služeb právní prostředí a připomene, že „respektování práva, jehož předpokladem je jeho znalost, pomůže i adresátům konference užívat ochrany poskytnuté právním pořádkem tak, jak tato je v zákonech vymezena“.

Cena s DPH: 2 750,00 Kč
Koupit
Fúze a akvizice

Fúze a akvizice

9. listopadu 2017

Konference si klade za cíl představit účastníkům jednotlivé druhy přeměn společnosti z právního i daňového hlediska včetně ukázky na praktickém příkladu. Účastníci konference budou dále seznámeni s prodejem či nákupem společnosti v krocích s tím, že dostatečný prostor bude věnován i konkrétním dotazům účastníků.

Cena s DPH: 2 750,00 Kč
Koupit