Produkty

Školské právo I.část

Školské právo I.část

JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.

Školské právo, školský zákon, rozhodování ředitelů škol a školských zařízení – to vše je obsahem videokurzu, který Vám odpřednáší advokát Filip Rigel.

Videokurz nabídne nejprve jakýsi obecný úvod o školství, ústavní vymezení problematiky a sdělí, jaké jsou prameny právní úpravy.Podíváme se i na stěžejní pramen školského práva – školský...

Cena s DPH: 890,00 Kč
Koupit
Věc ve smyslu práva, část II.

Věc ve smyslu práva, část II.

JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

Ve druhé části přednášky se zaměříme na problematiku rozdělení věcí v občanském zákoníku. Vše Vám přiblíží lektor Petr Tégl.

Občanský zákoník rozděluje věc v právním smyslu podle řady různých kritérií a je potřeba zdůraznit, že ne všechna kritéria, respektive ne všechna dělení, mají stejný praktický význam. Práva, jejichž povaha to...

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit
Věc ve smyslu práva, část I.

Věc ve smyslu práva, část I.

JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

Je potřeba říci, že věc je pro soukromé ale i veřejné právo velmi důležitým pojmem. Obecně se jedná o objekt, ke kterému mohou vznikat majetková práva, a to ať práva obligační, čili práva relativní, tak i práva věcná, to znamená práva absolutní.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit
Monitoring judikatury (12 měsíců)

Monitoring judikatury (12 měsíců)

Předplatné na 12 měsíců

Zajímá Vás aktuální judikatura? Nechcete propásnout žádný zajímavý judikát? Nestíháte se probírat judikaturou publikovanou na různých internetových serverech?

Cena s DPH: 9 000,00 Kč
Koupit
EPRAVO.CZ Magazine 2017

EPRAVO.CZ Magazine 2017

Roční předplatné 2017

EPRAVO.CZ Magazine je nejstarším českým právnicko-lifestylovým časopisem.

Vychází již od roku 2006 a přináší jasné a praktické informace nejen pro právníkům-profesionálům, ale všem, kteří s právem přicházejí do styku v rámci své praxe. Aktuality a užitečné postřehy v něm tak najdou podnikatelé, živnostníci, členové managementu i zástupci veřejného sektoru.

Cena s DPH: 960,00 Kč
Koupit

Jakým možným způsobem zamezit, respektive eliminovat trestní odpovědnost právnické osoby?

Můžeme hovořit rovněž o předcházení trestné činnosti ze strany právnické osoby. Celá přednáška se bude zabývat prevencí trestní odpovědnosti právnických osob. Důležité je vědět, že cílem zákona není pouze represe, to znamená trestat právnické osoby, ale i prevence.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

Víte o tom, že splatnost dluhu nám určuje konec doby, do které musí bezpodmínečně dlužník plnit a ve chvíli, kdy tento den neplní, může věřitel po něm začít plnění vyžadovat, a to i soudní cestou?

Druhým důležitým pojmem je splnitelnost. Splnitelnost dluhu nám ukazuje to, od kdy je dlužník oprávněn plnit. Co je tedy vlastně samotný pojem prodlení dlužníka?...

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit
Právnické osoby a trestní odpovědnost

Právnické osoby a trestní odpovědnost

doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.

Víte o tom, že v prosince 2016 nabývá účinnosti novelizace zákona o trestní odpovědnosti právnických osob?

Zákon samotný upravuje jak hmotnou oblast, to znamená podmínky trestní odpovědnosti právnických osob a tresty, popřípadě ochranná opatření, která lze uložit právnickým osobám, tak také tu část, jenž je věnována trestnímu řízení proti právnickým osobám.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit
Doručování podle SŘ a SŘS

Doručování podle SŘ a SŘS

JUDr. Mgr.Filip Rigel, Ph.D.

Nevíte si rady s doručováním písemností? Znáte postup doručování písemností od správního orgánu směrem k fyzickým a právnickým osobám a naopak?

Pokud odpověď na tyto otázky zní NE, je ten správný čas se podívat na přednášku, která je zaměřena právě na téma doručování, a to jak z pohledu správního řádu, tak i podle soudního řádu správního.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit
Sportovní právo II

Sportovní právo II

Mgr. Libor Zbořil

Druhá část přednášky o sportovním právu přiblíží, jak se v Česku rozhodují spory v prostředí sportu.

Zaujala Vás naše úvodní přednáška týkající se sportovního práva, specifik české legislativy a aplikací jednotlivých oblastí práva ve vztahu ke sportu? Pohybujete se v prostředí sportovních organizací či sportovců a rádi byste rozšířili své obzory?...

Cena s DPH: 890,00 Kč
Koupit