Produkty

V této přednášce se zaměříme na katastrální zákon, na základní znalosti, které by každý měl mít. Co to vůbec je katastr nemovitostí. Je to určitý veřejný seznam, ve kterém se evidují nemovité věci a práva k nim. Tolik jednoduchá definice z katastrálního zákona, který nese číslo 256/2013 Sb. Katastr nemovitostí vedou příslušné katastrální úřady. Jeho...

Cena s DPH: 475,00 Kč
Koupit

Co je to hypoteční úvěr? Hypoteční úvěr je druh spotřebitelského úvěru na bydlení. Splácení závazků z hypotečního úvěru je vždy zajištěno zástavním právem k nemovité věci. Hypotéka se vžilo jako zkratka pro zástavní právo k nemovité věci. Pokud tedy hovoříme o hypotéce, hovoříme zpravidla o hypotečním úvěru, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti.

Cena s DPH: 475,00 Kč
Koupit

Pojištění je rozděleno do několika základních oblastí. Je to zákonné, smluvní (komerční)
a povinně smluvní. Zákonné se uzavírá automaticky a patří sem pojištění zdravotní, pojištění odpovědnosti organizace za škodu způsobenou pracovním úrazem.

Cena s DPH: 475,00 Kč
Koupit
Zástavní právo

Zástavní právo

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

V této přednášce se zaměříme na zástavní právo, tedy na problematiku nejčastějšího zajištění spotřebitelského úvěru.

Cena s DPH: 475,00 Kč
Koupit

V této přednášce Vás seznámíme se základními principy oceňování předmětu zajištění spotřebitelských úvěrů.

Cena s DPH: 475,00 Kč
Koupit
Kupní smlouva nemovité věci

Kupní smlouva nemovité věci

JUDr. Kristýna Faltýnková

V této přednášce Vás seznámíme se základními principy, na kterých funguje kupní smlouva, jejímž předmětem jsou nemovité věci.

Cena s DPH: 475,00 Kč
Koupit

Tématem online přednášky je struktura, subjekty a fungování trhu spotřebitelského úvěru na bydlení. Budeme hovořit o tom, kdo působí na trhu spotřebitelského úvěru na bydlení, co musí splňovat k tomu, aby na tomto trhu mohl působit.

Cena s DPH: 475,00 Kč
Koupit

Aktuální přednáška se týká pojištění motorových vozidel, které je nabízeno jako součást doplňkové služby ke spotřebitelským úvěrům.

Cena s DPH: 475,00 Kč
Koupit

Tématem této přednášky je struktura, subjekty a fungování vázaného spotřebitelského úvěru.

Cena s DPH: 475,00 Kč
Koupit

Tato přednáška se týká vkladových a platebních účtů a také platebních karet.

Cena s DPH: 475,00 Kč
Koupit