Produkty

Tématem této přednášky je prodlení spotřebitele a způsobu jeho řešení podle nového zákona o spotřebitelském úvěru.

Cena s DPH: 475,00 Kč
Koupit

V této přednášce se konkrétně budeme věnovat jedné velmi důležité problematice a tou je posouzení úvěruschopnosti spotřebitele. Co se za tímto pojmem úvěruschopnost vlastně skrývá. Jde o schopnost spotřebitele dostát svým povinnostem ze smlouvy o úvěru, zejména řádně a včas platit splátky úvěru. Je to určitý mechanismus, který má spotřebitele chránit, před...

Cena s DPH: 475,00 Kč
Koupit

V této přednášce se budeme věnovat pravidlům jednání poskytovatele a zprostředkovatele. Dozvíte se, jaká pravidla platí pro jednání se spotřebiteli.

Cena s DPH: 475,00 Kč
Koupit

V této přednášce se konkrétně budeme věnovat základům souvisejících předpisů z finančního trhu, zejména občanského práva, kde se zaměříme na smlouvu o úvěru, ale také obchodního práva. Vůbec pojem finanční trh je velmi složitý. Jednu ze základních definic, kterou byste našli v učebnicích, si uvádíme na prvním slidu. Je to systém institucí a instrumentů...

Cena s DPH: 475,00 Kč
Koupit

V této přednášce se konkrétně budeme věnovat právním předpisům z oblasti práva na ochranu spotřebitele. Na prvním místě stojí zákon č. 89/2012 Sb., tedy nový občanský zákoník. Tento zákon se zabývá z pohledu spotřebitele zejména spotřebitelskými smlouvami a o nich bude řeč za chvíli. Pak tu máme starší zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Cena s DPH: 475,00 Kč
Koupit

Budeme se věnovat zejména zásadám úvěrového vztahu, jeho základním parametrům, povinnostem a právům smluvních stran. Zaměříme se na to, kdo může spotřebitelský úvěr uzavřít, jak vůbec vypadá smlouva o spotřebitelském úvěru, tedy jaké jsou ty základní náležitosti, které by měl každý, kdo se tomuto tématu v praxi věnuje, znát.

Cena s DPH: 475,00 Kč
Koupit
Základy smluvního práva

Základy smluvního práva

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

V této přednášce se budeme zabývat základy smluvního práva. Jde nám o to, co je to smlouva, protože každá spotřebitelská smlouva je smlouvou a musíme vědět, co se za tím skrývá?

Cena s DPH: 475,00 Kč
Koupit
Odborné minimum o finančním trhu

Odborné minimum o finančním trhu

Mgr. Robert Němec, LL.M.

V této přednášce budeme hovořit o finančním trhu a budeme se bavit o tom, jakým způsobem je možné finanční trh rozdělit na peněžní a kapitálový trh. Budeme se bavit o trhu spotřebitelských úvěrů, kdo jsou jeho účastníci a s jakými základními pojmy se zde budeme setkávat. Pobavíme se také o časové hodnotě peněz neboli úročení, úrokové míře a metodách úročení.

Cena s DPH: 475,00 Kč
Koupit

Tato přednáška je určena především advokátům, aby se seznámili s povinnostmi, které mají podle zákona č. 253/2008 Sb., o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Tento zákon platí již od roku 2008. Nicméně v nedávné době došlo k poměrně zásadní novelizaci tohoto zákona, zkratkou označovaného AML, která nám přináší některé nové povinnosti.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

Zveme Vás ke sledování online video semináře na téma Aktuální novela zákona o zaměstnanosti. Proč byste měli náš seminář sledovat? Protože nový právní předpis přináší do zákona o zaměstnanosti, ale i dalších právních předpisů, mnoho nových pravidel, která ovlivní fungování na trhu práce a na která je potřeba se připravit.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit