Produkty

Monitoring judikatury (6 měsíců)

Monitoring judikatury (6 měsíců)

Předplatné na 6 měsíců

Zajímá Vás aktuální judikatura? Nechcete propásnout žádný zajímavý judikát? Nestíháte se probírat judikaturou publikovanou na různých internetových serverech?

Cena s DPH: 4 500,00 Kč
Koupit
Testy insolvence

Testy insolvence

JUDr. Michal Žižlavský

Zjistěte vše o tzv. testu insolvence – nové podmínce pro výplatu dividend a tantiém na valné hromadě

Manažeři, členové představenstev akciových společností, jednatelé společností s ručením omezeným nebo předsedové družstev. Ti všichni nakládají s aktivy korporací a ti všichni mají nově zákonnou povinnost provádět tzv. testy insolvence (nejen) před...

Cena s DPH: 1 490,00 Kč
Koupit

Trestní odpovědnost právnických osob: Jaké změny přinese letošní novela zákona?

Aktuální přednáška se zaměří na obecné, ale velmi důležité téma trestní odpovědnosti právnických osob. Ta v našem právním řádu paradoxně dlouhou dobu chyběla, teprve kolem roku 2000 se Česko zavázalo přijmout právní úpravu, která by postih právnických osob umožnila.

Cena s DPH: 1 490,00 Kč
Koupit

Přehled výjimek z povinnosti provést zadávací řízení dle ZZVZ: Buďte v obraze s naším videokurzem

Další ze série našich videokurzů specializovaných na oblast zákona o zadávání veřejných zakázek se tentokrát zaměří na aktuální změny v povinnosti provádění zadávacího řízení u veřejných zakázek. Mgr. Jan Měkota z advokátní kanceláře ROWAN LEGAL Vás...

Cena s DPH: 595,00 Kč
Koupit
Spolupráce zadavatelů

Spolupráce zadavatelů

Mgr. Jan Měkota

Spolupráce zadavatelů. Seznamte se s výjimkami podle zákona o zadávání veřejných zakázek

Setkáváte se ve své profesi se zákonem o zadávání veřejných zakázek? A orientujete se ve výjimkách, které nové znění tohoto právního předpisu přineslo vzhledem ke spolupráci více zadavatelů? Přehled o nich získáte z naší aktuální videopřednášky, kterou Vás...

Cena s DPH: 595,00 Kč
Koupit

Již řadu let se mluví o přípravě nového zákona o odpadech, poslední dobou také v návaznosti na povinnosti vyplývající České republice z evropského práva. Proti aktuálnímu návrhu nového zákona o odpadech vznesla námitky řada subjektů; řada námitek souvisela s navrhovaným zvýšením poplatků za ukládání odpadu na skládku. Bez ohledu na osud aktuálního návrhu...

Cena s DPH: 990,00 Kč
Koupit

Proč je forma řešení majetkových sporů rozhodčím řízení stále efektivní alternativou k obecnému soudnictví?
Respektují obecné soudy rozhodčí řízení jako alternativní formu rozhodování či vnímají rozhodčí řízení jako svoji konkurenci?
Jaké jsou aktuální vývojové trendy v řízení před stálými rozhodčími soud?
Může být stálý rozhodčí soud při...

Cena s DPH: 2 750,00 Kč
Koupit

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek: Podívejte se s námi podrobněji na režimy a druhy zadávacích řízení

Nejnovější video přednáška z našeho cyklu věnujícího se novému zákonu o zadávání veřejných zakázek se zaměří na úzce profilovanou část týkající se zadávacích řízení, režimů a zvláštních postupů. Obecný úvod se věnuje režimům a...

Cena s DPH: 595,00 Kč
Koupit

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek vstoupí v platnost na konci roku: Získejte přehled o základních změnách

Rok 2016 znamená přelom v oblasti zadávání veřejných zakázek. Po deseti letech totiž vstoupí v Česku v platnost nová legislativa a nová právní úprava právě v této oblasti. Naše aktuální video přednáška proto souhrnně představí problematiku...

Cena s DPH: 595,00 Kč
Koupit

Pohybujete se v oblasti veřejných zakázek? Připomeňte si problematiku podstatné změny závazku (smlouvy)

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek sice ještě není ve své finální podobě přijat, podstatné aspekty ve vztahu ke změnám závazku ale nebudou výrazně měněny a lze proto pro jejich vysvětlení využít stávající judikaturu z roku 2006. Změny smluv se v...

Cena s DPH: 595,00 Kč
Koupit