Produkty

Cílem konference je představit a upozornit na některá úskalí nejrozsáhlejší reformy správního trestání od roku 1990. Konference je zaměřená primárně na osoby, které se při své praxi s problematikou správního trestání aktivně setkávají.

Cena s DPH: 2 750,00 Kč
Koupit

V této online video přednášce se budeme věnovat otázce výkonu neboli realizace zástavního práva. Jde tedy o fázi zástavního práva v okamžiku po splatnosti zajištěného dluhu v případě, že obligační dlužník se dostal do prodlení, čili neuhradil řádně a včas svůj dluh.

Cena s DPH: 790,00 Kč
Koupit

Zástavní právo je systematicky upraveno ve třetí části zákona v rámci úpravy absolutních majetkových práv a je tradičně chápáno jako věcné právo k věci cizí. Jeho vymezení se nalézá v § 1309 odst. 1, kde se říká ...

Cena s DPH: 790,00 Kč
Koupit

Co je to projektová dokumentace? Zákon nám na tuto otázku nedává jednoznačnou odpověď, neboť legální definice pojmu projektová dokumentace neexistuje. Nicméně stavební zákon pojem projektová dokumentace používá, a to v rámci vymezení činností, které jsou vybranými činnostmi ve výstavbě a smí je provádět pouze osoby se zvláštním oprávněním.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit
Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení

JUDr. Bříza Petr, LL.M., Ph.D.

Tématem této přednášky jsou praktické aspekty rozhodčího řízení. Proč byste tento seminář měli sledovat? Proto, abyste nebyli v rámci rozhodčího řízení, do kterého se můžete vy nebo vaše společnost dostat, překvapeni jeho průběhem a zejména, aby na jeho konci jste neměli rozhodčí nález, který by následně mohl být i vykonán.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

V tomto online kurzu rozebereme aktuální problémy práva proti nekalé soutěži, které se objevují v praxi. Rozlišujeme dva druhy problémů. Jednak ty, které přináší praxe a druhá skupina problémů jsou potom ty, které přinesla nová právní úprava. My se tedy zaměříme na ty, které přinesla praxe.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

Na úvod si řekneme něco k daňové problematice a potom zavítáme do jednotlivých alternativ vysílání zaměstnanců do zahraničí. Řekneme si něco o příslušnosti k sociálnímu systému, o tzv. a1, a na závěr si téma shrneme.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit
Franchizing

Franchizing

JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D.

V tomto online kurzu se zaměříme zejména na to, co franchising je a řekneme si něco o základních pojmech.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

V tomto kurzu je komplexně rozebrána problematika, se kterou se lektor setkává jak v právní praxi, tak na akademické půdě, ale i v praxi legislativní.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit
Správní řízení v I. stupni

Správní řízení v I. stupni

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

V tomto kurzu se budeme zabývat správním řízením. Lektor se s Vámi podělí o své zkušenosti, které s tímto institutem nasbíral, ať už v advokátní praxi jako partner KVB advokátní kanceláře anebo v rámci mé činnosti akademické na právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit