Produkty

Připomeňte si s námi praktické aspekty soudního řízení pro manažery

Řada manažerů se poměrně často stává součástí soudního řízení a závisí i na jejich manažerských rozhodnutích, jakým způsobem bude řízení probíhat a nakolik se jejich firmě vyplatí.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

Jak upravit Vaše smlouvy směrem k dobytnějším pohledávkám? Odpoví aktuální videopřednáška

Jak si zajistit dobytnější pohledávky? Jakým způsobem komunikovat s obchodními partnery, jaké instituty nezapomenout do smluv zakotvit a čeho se při jednání s obchodními partnery vyvarovat? Odpovědi poskytne nejnovější díl našeho online videokurzu, jehož autorem je JUDr....

Cena s DPH: 890,00 Kč
Koupit

Další videopřednáška ze série o rodinném právu se tentokrát zaměří na výchovu nezletilých dětí, styk s nimi a péči o ně v případě rozvodu manželů nebo sporu partnerů, kteří děti vychovávají v nesezdaném soužití. Průvodkyní po úskalích těchto často poměrně delikátních sporů tak, jak jsou řešeny v novém občanském zákoníku, bude odbornice na...

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit
Rodinné právo IV - výživné

Rodinné právo IV - výživné

JUDr. Daniela Kovářová

Výživné v novém občanském zákoníku: Projděte se zásadními novinkami

Nový občanský zákoník sice vzhledem k výživnému přebírá většinu pasáží původní úpravy, nicméně i v této oblasti v něm najdeme několik změn. S orientací v problematice výživného Vám pomůže naše aktuální videopřednáška. Průvodkyní Vám bude specialistka na rodinné právo a bývalá ministryně spravedlnosti JUDr. Daniela Kovářová.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

Nový občanský zákoník přinesl úpravy společného jmění manželů: Víte, jak naložit třeba s dary či dědictvím?

Společné jmění manželů je jednou z nejproblematičtějších a často i nejcitlivějších oblastí rodinného práva. Jedná se o specifickou formu spoluvlastnictví, která se řídí vlastní úpravou a odlišuje se od spoluvlastnictví obecného. Seznamte se...

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

Zaměstnanecké dílo: Víte kdo a za jakých podmínek může nakládat s výtvory zaměstnanců?

Další ze série video přednášek, které se zaměřují na oblast pracovněprávních vztahů, se tentokrát soustředí na problematiku práva duševního vlastnictví v případě zaměstnaneckého díla. To se přitom liší od jiných předmětů duševního vlastnictví, jako je...

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

Ďalšia zo série videoprednášok sa podrobne zaoberá podstatnými zmenami nového zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 18. 4. 2016. Nový zákon o verejnom obstarávaní upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov a správu vo verejnom obstarávaní.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

Působíte ve volených orgánech společnosti? A znáte dokonale všechny své povinnosti?

Z definice vyplývá, že kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi i pečlivostí. Musí se řídit podnikatelským úsudkem a postupovat s péčí řádného hospodáře. Co ale všechny tyto povinnosti v praxi znamenají?

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

Za posledních patnáct let se v Česku průměrně rozvedlo přes 30 tisíc manželství ročně.

A pokud bychom si vzali údaje za více než 60 let dozadu, zjistili bychom, že rozvodem končí celá třetina tuzemských svazků.Jakkoli bychom to nikomu z diváků našich pravidelných videokurzů nepřáli, vyplatí se vědět, jakým způsobem upravuje rozvody současný právní řád a...

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

Další ze série videopřednášek otevírá oblast, která je pro většinu lidí prakticky nezbytností.

Věnuje se totiž aspektům rodinného práva, které se - na rozdíl třeba od práva autorského nebo obchodního - dotknou během života každého z nás. Řešení právních vztahů v rámci rodiny pomáhá zákon o zvláštních řízeních soudních, který je účinný od začátku roku 2014.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit