Produkty

Věc ve smyslu práva, část III.

Věc ve smyslu práva, část III.

JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

Ve třetí přednášce se lektor Petr Tégl bude zabývat problematikou součásti věci, příslušenství věci a základními východisky úpravy cenných papírů.

V zásadě můžeme říci, že jedna věc bude mít zpravidla dvě nebo více součástí. Čili je potřeba tedy rozlišovat věc jako takovou a její součásti s tím, že ty definiční znaky součásti věci jsou...

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

Ochrana spotřebitele: Naučte se, jak poznat nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách

Šmejdi. Slovo, ve kterém bylo vždy obsaženo pramálo pozitivního, které ale v posledních letech dostalo další význam v souvislosti s předváděcími akcemi a následně podepisovanými nevýhodnými smlouvami. Právě ony – tedy tzv. distanční smlouvy uzavírané mimo...

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

Vyznáte se ve veřejné nabídce nebo smlouvách s obchodními podmínkami? Setkáte se s nimi téměř v každém e-shopu

V jedné z předchozích přednášek jsme si připomněli, jak smlouva na obecné bázi vzniká, jaké jsou podmínky vzniku nabídky a jakou formu může mít přijetí této nabídky. Zároveň jsme ale zůstali u toho, že takový model je stanoven pouze podpůrně a...

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit
Předsmluvní odpovědnost v detailu

Předsmluvní odpovědnost v detailu

doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D.

Pod možná trochu krkolomně znějícím termínem předsmluvní odpovědnost se skrývá jedna z důležitých otázek, kterou si klade většina společností, a to konkrétně odpovědnost za chyby, které nastaly během uzavírání smlouvy. Tyto chyby mohou vzniknout v procesu vyjednávání nebo dokonce v samotném okamžiku uzavření smlouvy a ve svém důsledku znamenají, že smlouva...

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit
Základy smluvní odpovědnosti

Základy smluvní odpovědnosti

doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D.

Předmětem aktuální video přednášky je jediný, ovšem velmi důležitý paragraf občanského zákoníku, a to konkrétně § 2913, který upravuje smluvní odpovědnost. Ten je přitom potřeba zasadit do širšího kontextu problematiky náhrady škody tak, jak ji vnímá nový občanský zákoník. Vyznáte se například v rozdílech v porušení zákonné a smluvní povinnosti? Nebo...

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit
Fúze a akvizice

Fúze a akvizice

9. listopadu 2017

Konference si klade za cíl představit účastníkům jednotlivé druhy přeměn společností z právního i daňového hlediska včetně ukázek na praktických příkladech. Účastníci konference získají přehled o principech přeměn společností, a to zejména o problematice fúzí a rozdělení, které jsou nečastějšími formami přeměn společností.

Cena s DPH: 2 750,00 Kč
Koupit

Právo na spravedlivý proces je jedno z nejdůležitějších práv každého člověka. Jeho úpravu Vám podrobně představí advokát Robert Kabát.

Cena s DPH: 1 490,00 Kč
Koupit
Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Mgr. Michal Nulíček, LL.M.

Víte, že v dubnu 2016 vstoupilo v platnost Nařízení evropského parlamentu a Rady EU, které nahrazuje zastaralou směrnici, kterou bylo regulováno nakládání s osobními údaji? S novým Nařízením Vás seznámí Michal Nulíček.

Cena s DPH: 790,00 Kč
Koupit
Bezpečnost osobních údajů

Bezpečnost osobních údajů

Mgr. Ing. Bc. Jan Tomíšek

Zajímáte se o bezpečnost osobních údajů, compliance a audit? Oblast zabezpečení osobních údajů se rozšířila o další nová dílčí pravidla, která se pro oblast bezpečnosti uplatňují. Více se dozvíte ze záznamu konference „Ochrana osobních údajů“, přímo od lektora přednášky Jana Tomíška.

Cena s DPH: 790,00 Kč
Koupit

Přednáška se bude věnovat obecně tématu veřejnoprávních smluv a konkrétně také smlouvám o poskytování dotací ve smyslu malých rozpočtových pravidel.

Struktura je velmi jednoduchá, nejprve se bude hovořit o veřejnoprávních smlouvách podle správního řádu a poté o veřejnoprávních smlouvách ve smyslu malých rozpočtových pravidel.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit