Produkty

Změny závazků

Změny závazků

JUDr. Milan Hulmák, Ph.D

Orientujete se v podmínkách změn závazků? Připomeňte si je s našimi kurzy.

Každý závazek je právní poměr dvou nebo více subjektů, který je poměrně často určitým způsobem změní. Víte ale, jak český právní řád takové změny upravuje? Jaké podmínky se vztahují na změnu dlužníka, věřitele nebo na změnu v obsahu závazku? Pokud si v této oblasti nejste jistí, je naše aktuální přednáška právě pro Vás.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

Ochrana spotřebitele: Naučte se, jak poznat nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách

Šmejdi. Slovo, ve kterém bylo vždy obsaženo pramálo pozitivního, které ale v posledních letech dostalo další význam v souvislosti s předváděcími akcemi a následně podepisovanými nevýhodnými smlouvami. Právě ony - tedy tzv. distanční smlouvy uzavírané mimo...

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

Aktuální kurz osvětluje, čím se řídí odměny za poskytování právních služeb

Nejen zákon o advokacii, ale i advokátní tarif, etické předpisy nebo rozhodnutí kárných senátů. To všechno ovlivňuje odměny pro advokáty za poskytování právních služeb. Na ty má zároveň vliv i to, zda je klient tzv. ustanovený - tedy zda byl Českou advokátní komorou klientovi...

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit
Monitoring judikatury (6 měsíců)

Monitoring judikatury (6 měsíců)

Předplatné na 6 měsíců

Zajímá Vás aktuální judikatura? Nechcete propásnout žádný zajímavý judikát? Nestíháte se probírat judikaturou publikovanou na různých internetových serverech?

Cena s DPH: 4 500,00 Kč
Koupit
Testy insolvence

Testy insolvence

JUDr. Michal Žižlavský

Zjistěte vše o tzv. testu insolvence – nové podmínce pro výplatu dividend a tantiém na valné hromadě

Manažeři, členové představenstev akciových společností, jednatelé společností s ručením omezeným nebo předsedové družstev. Ti všichni nakládají s aktivy korporací a ti všichni mají nově zákonnou povinnost provádět tzv. testy insolvence (nejen) před...

Cena s DPH: 1 490,00 Kč
Koupit

Trestní odpovědnost právnických osob: Jaké změny přinese letošní novela zákona?

Aktuální přednáška se zaměří na obecné, ale velmi důležité téma trestní odpovědnosti právnických osob. Ta v našem právním řádu paradoxně dlouhou dobu chyběla, teprve kolem roku 2000 se Česko zavázalo přijmout právní úpravu, která by postih právnických osob umožnila.

Cena s DPH: 1 490,00 Kč
Koupit

Přehled výjimek z povinnosti provést zadávací řízení dle ZZVZ: Buďte v obraze s naším videokurzem

Další ze série našich videokurzů specializovaných na oblast zákona o zadávání veřejných zakázek se tentokrát zaměří na aktuální změny v povinnosti provádění zadávacího řízení u veřejných zakázek. Mgr. Jan Měkota z advokátní kanceláře ROWAN LEGAL Vás...

Cena s DPH: 595,00 Kč
Koupit
Spolupráce zadavatelů

Spolupráce zadavatelů

Mgr. Jan Měkota

Spolupráce zadavatelů. Seznamte se s výjimkami podle zákona o zadávání veřejných zakázek

Setkáváte se ve své profesi se zákonem o zadávání veřejných zakázek? A orientujete se ve výjimkách, které nové znění tohoto právního předpisu přineslo vzhledem ke spolupráci více zadavatelů? Přehled o nich získáte z naší aktuální videopřednášky, kterou Vás...

Cena s DPH: 595,00 Kč
Koupit

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek: Podívejte se s námi podrobněji na režimy a druhy zadávacích řízení

Nejnovější video přednáška z našeho cyklu věnujícího se novému zákonu o zadávání veřejných zakázek se zaměří na úzce profilovanou část týkající se zadávacích řízení, režimů a zvláštních postupů. Obecný úvod se věnuje režimům a...

Cena s DPH: 595,00 Kč
Koupit

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek vstoupí v platnost na konci roku: Získejte přehled o základních změnách

Rok 2016 znamená přelom v oblasti zadávání veřejných zakázek. Po deseti letech totiž vstoupí v Česku v platnost nová legislativa a nová právní úprava právě v této oblasti. Naše aktuální video přednáška proto souhrnně představí problematiku...

Cena s DPH: 595,00 Kč
Koupit