Produkty

Za posledních patnáct let se v Česku průměrně rozvedlo přes 30 tisíc manželství ročně.

A pokud bychom si vzali údaje za více než 60 let dozadu, zjistili bychom, že rozvodem končí celá třetina tuzemských svazků.Jakkoli bychom to nikomu z diváků našich pravidelných videokurzů nepřáli, vyplatí se vědět, jakým způsobem upravuje rozvody současný právní řád a...

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

Další ze série videopřednášek otevírá oblast, která je pro většinu lidí prakticky nezbytností.

Věnuje se totiž aspektům rodinného práva, které se - na rozdíl třeba od práva autorského nebo obchodního - dotknou během života každého z nás. Řešení právních vztahů v rámci rodiny pomáhá zákon o zvláštních řízeních soudních, který je účinný od začátku roku 2014.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

Připravujete červnovou valnou hromadu?

Připomeňte si změny v novém zákoně o obchodních korporacích! Konec června se blíží a spolu s ním pro velké množství společností i termín řádné valné hromady schvalující účetní závěrku.Valná hromady totiž podle zákona musí být svolána nejpozději šest měsíců od konce posledního účetního období a pokud je...

Cena s DPH: 890,00 Kč
Koupit
Finanční arbitr a řízení před ním

Finanční arbitr a řízení před ním

JUDr. Mgr. Barbora Vlachová

Orientujete se v kompetencích finančního arbitra?

Do styku s ním může přijít bankovní instituce i spotřebitel. Finanční arbitr je zvláštní institut pro řešení sporu mezi finančními institucemi a jejich klienty, a to prakticky na celém finančním trhu včetně úvěrů, směnárenské činnosti, stavebního spoření, životního pojištění nebo kolektivního investování.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

Smlouva o dílo, smlouva nájemní a smlouva o zřízení služebnosti: Připomeňte si základní daňová pravidla.

Další přednáška našeho spolupracovníka Ing. Alexandera Nováka, LL.M., daňového poradce ve společnosti Rödl & Partner Vorlíčková Tax volně navazuje na předchozí kurz týkající se daňových aspektů kupní smlouvy u nemovitých věcí. Tentokráte přijde...

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

Uzavíráte kupní smlouvy na nemovité věci?

Nenechte se zaskočit daňovými změnami! Další z našich online videopřednášek se zabývá daňovými aspekty uzavírání a rušení kupních smluv na nemovité věci - tedy oblastí, ve které došlo v nedávné době k řadě změn. Obsahuje praktické informace týkající se jak situací, kdy se samotný převod nemovitosti...

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit
Taktika jednání o smlouvách

Taktika jednání o smlouvách

JUDr. Martin Maisner, PhD, MCIArb

Taktika jednání o smlouvách: Přiučte se od specialisty v rámci online videokurzů.

Vyjednáváte v rámci svého povolání nebo v rámci své funkce o smlouvách? Pak je pro Vás následující videopřednáška téměř nezbytností! Významnou roli totiž nehrají jen obsah samotné připravované smlouvy, ale i prostředí, příprava, schopnost týmové práce nebo vaše znalost vyjednávacích technik.

Cena s DPH: 499,00 Kč
Koupit

Blíží se platnost nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Buďte na něj připraveni!

Účinnost nového zákona o zadávání veřejných zakázek očekáváme nejspíše od přelomu června a července tohoto roku. Naše aktuální videopřednáška, kterou Vás provede Mgr. Lucie Žilková, vedoucí právního oddělení společnosti Otidea, se zaměří na ty...

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

Smlouva může být šancí i rizikem: Zopakujte si zásady jejího uzavírání v online videokurzu

V rámci nejrůznějších seminářů (sérii našich videokurzů nevyjímaje) najdete řadu konkrétních přednášek zaměřených na smlouvy ve specializovaných odvětvích. Aktuální přednáška se od nich ale liší a na uzavírání smluv se dívá všeobecně a čistě prakticky. Je...

Cena s DPH: 1 490,00 Kč
Koupit

Komunikujete elektronicky s veřejnou správou? S našimi videokurzy se nenecháte zaskočit!

V rámci našich online videokurzů představujeme druhou kapitolu věnující se elektronickému právnímu jednání. Po základním přehledu související legislativy půjde tentokrát o doručování písemností, podání a některé další úkony prováděné především v oblasti veřejné správy a styku s ní.

Cena s DPH: 1 490,00 Kč
Koupit