Produkty

Přednáška se bude věnovat obecně tématu veřejnoprávních smluv a konkrétně také smlouvám o poskytování dotací ve smyslu malých rozpočtových pravidel.

Struktura je velmi jednoduchá, nejprve se bude hovořit o veřejnoprávních smlouvách podle správního řádu a poté o veřejnoprávních smlouvách ve smyslu malých rozpočtových pravidel.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit
Vše o poskytování informací

Vše o poskytování informací

Mgr. Lukáš Rothanzl

Specializace Lukáše Rothanzla je oblast informačního práva a oblast svobodného přístupu k informacím, o které bude tento videokurz.

Přednáška vymezí povinné subjekty, které orgány či obecně subjekty jsou vlastně povinny poskytovat v režimu zákona informace o své činnosti. Budeme hovořit o tom, co se vlastně rozumí informacemi, na něž se ona informační povinnost...

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

Druhá část videokurzu o praktických aspektech uzavírání přeshraničních smluv Vám přiblíží nástrahy volby práva pro přeshraniční smlouvu, zajištění plateb a další veledůležitá smluvní ujednání. Druhým videokurzem Vás opět provede Petr Bříza.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

Víte, jaký je rozdíl mezi vnitrostátní a přeshraniční smlouvou? Znáte hlavní specifika přeshraničních smluv a umíte správně vybrat způsob řešení sporů z těchto smluv?

Videokurz Vám ukáže, jak formulovat volbu soudu, respektive na co si při její formulaci dát pozor, a to samé provede i ve vztahu k formulaci rozhodčí doložky. Dále se také dozvíte, jak...

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit
Školské právo III.část

Školské právo III.část

JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.

Tento závěrečný díl se bude věnovat samotnému jádru problematiky, a sice postavení ředitelů škol a školských zařízení. Lektorem přednášky je Filip Rigel.

Stěžejní jsou dvě ustanovení školského zákona, žel bohu dvě, tady nám školský zákon trošičku činí určité výkladové potíže. Jsou to § 164 a165 školského zákona. Pokud se podíváme na § 164, tak...

Cena s DPH: 890,00 Kč
Koupit
Školské právo II.část

Školské právo II.část

JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.

Druhá část přednášky školského práva je zaměřena na jednotlivé fáze vzdělávacího procesu a další ustanovení školského zákona.

I v této části Vás provede advokát Filip Rigel, který představí všechny fáze školního procesu. Jedná se především o předškolní, základní, střední a vyšší odborné vzdělání.

Cena s DPH: 890,00 Kč
Koupit
Školské právo I.část

Školské právo I.část

JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.

Školské právo, školský zákon, rozhodování ředitelů škol a školských zařízení – to vše je obsahem videokurzu, který Vám odpřednáší advokát Filip Rigel.

Videokurz nabídne nejprve jakýsi obecný úvod o školství, ústavní vymezení problematiky a sdělí, jaké jsou prameny právní úpravy.Podíváme se i na stěžejní pramen školského práva – školský...

Cena s DPH: 890,00 Kč
Koupit
Věc ve smyslu práva, část II.

Věc ve smyslu práva, část II.

JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

Ve druhé části přednášky se zaměříme na problematiku rozdělení věcí v občanském zákoníku. Vše Vám přiblíží lektor Petr Tégl.

Občanský zákoník rozděluje věc v právním smyslu podle řady různých kritérií a je potřeba zdůraznit, že ne všechna kritéria, respektive ne všechna dělení, mají stejný praktický význam. Práva, jejichž povaha to...

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit
Věc ve smyslu práva, část I.

Věc ve smyslu práva, část I.

JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

Je potřeba říci, že věc je pro soukromé ale i veřejné právo velmi důležitým pojmem. Obecně se jedná o objekt, ke kterému mohou vznikat majetková práva, a to ať práva obligační, čili práva relativní, tak i práva věcná, to znamená práva absolutní.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit
Monitoring judikatury (12 měsíců)

Monitoring judikatury (12 měsíců)

Předplatné na 12 měsíců

Zajímá Vás aktuální judikatura? Nechcete propásnout žádný zajímavý judikát? Nestíháte se probírat judikaturou publikovanou na různých internetových serverech?

Cena s DPH: 9 000,00 Kč
Koupit