Produkty

Jak probíhá exekuční řízení prováděné soudním exekutorem? Zorientujte se s naším videokurzem

V roce 2015 bylo v Česku zahájeno 782 tisíc exekucí. Číslo samo o sobě vysoké, nicméně v porovnání s předchozím rokem jde o úbytek téměř o sto tisíc případů! Ještě v roce 2011 se počet tuzemských exekucí blížil jednomu milionu, spolu s několika nálezy...

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

Zprostředkovatelské smlouvy v oblasti realit? Novinky připomene aktuální videopřednáška

Pohybujete se v oblasti realit? A orientujete se v novinkách, které se spolu s novým občanským zákoníkem objevily u zprostředkovatelských smluv právě v realitní praxi? Přehledné shrnutí přináší náš aktuální videokurz s vedoucím partnerem advokátní kanceláře DOHNAL PERTOT SLANINA JUDr. Jakubem Dohnalem.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

Zorientujte se v základních rozdílech v exekuci prováděné soudním exekutorem a řízením o výkon rozhodnutí. Přehled podává aktuální videokurz

Orientujete se v základních rozdílech, které panují mezi řízením o výkon rozhodnutí soudu a exekucí prováděnou soudní exekutorem? A věděli jste například, že pokud podáváte návrh na výkon rozhodnutí k soudu,...

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

Připomeňte si s námi praktické aspekty soudního řízení pro manažery

Řada manažerů se poměrně často stává součástí soudního řízení a závisí i na jejich manažerských rozhodnutích, jakým způsobem bude řízení probíhat a nakolik se jejich firmě vyplatí.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

Jak upravit Vaše smlouvy směrem k dobytnějším pohledávkám? Odpoví aktuální videopřednáška

Jak si zajistit dobytnější pohledávky? Jakým způsobem komunikovat s obchodními partnery, jaké instituty nezapomenout do smluv zakotvit a čeho se při jednání s obchodními partnery vyvarovat? Odpovědi poskytne nejnovější díl našeho online videokurzu, jehož autorem je JUDr....

Cena s DPH: 890,00 Kč
Koupit

Další videopřednáška ze série o rodinném právu se tentokrát zaměří na výchovu nezletilých dětí, styk s nimi a péči o ně v případě rozvodu manželů nebo sporu partnerů, kteří děti vychovávají v nesezdaném soužití. Průvodkyní po úskalích těchto často poměrně delikátních sporů tak, jak jsou řešeny v novém občanském zákoníku, bude odbornice na...

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit
Rodinné právo IV - výživné

Rodinné právo IV - výživné

JUDr. Daniela Kovářová

Výživné v novém občanském zákoníku: Projděte se zásadními novinkami

Nový občanský zákoník sice vzhledem k výživnému přebírá většinu pasáží původní úpravy, nicméně i v této oblasti v něm najdeme několik změn. S orientací v problematice výživného Vám pomůže naše aktuální videopřednáška. Průvodkyní Vám bude specialistka na rodinné právo a bývalá ministryně spravedlnosti JUDr. Daniela Kovářová.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

Nový občanský zákoník přinesl úpravy společného jmění manželů: Víte, jak naložit třeba s dary či dědictvím?

Společné jmění manželů je jednou z nejproblematičtějších a často i nejcitlivějších oblastí rodinného práva. Jedná se o specifickou formu spoluvlastnictví, která se řídí vlastní úpravou a odlišuje se od spoluvlastnictví obecného. Seznamte se...

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

Zaměstnanecké dílo: Víte kdo a za jakých podmínek může nakládat s výtvory zaměstnanců?

Další ze série video přednášek, které se zaměřují na oblast pracovněprávních vztahů, se tentokrát soustředí na problematiku práva duševního vlastnictví v případě zaměstnaneckého díla. To se přitom liší od jiných předmětů duševního vlastnictví, jako je...

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

Ďalšia zo série videoprednášok sa podrobne zaoberá podstatnými zmenami nového zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 18. 4. 2016. Nový zákon o verejnom obstarávaní upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov a správu vo verejnom obstarávaní.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit