Produkty

Jakým možným způsobem zamezit, respektive eliminovat trestní odpovědnost právnické osoby?

Můžeme hovořit rovněž o předcházení trestné činnosti ze strany právnické osoby. Celá přednáška se bude zabývat prevencí trestní odpovědnosti právnických osob. Důležité je vědět, že cílem zákona není pouze represe, to znamená trestat právnické osoby, ale i prevence.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

Víte o tom, že splatnost dluhu nám určuje konec doby, do které musí bezpodmínečně dlužník plnit a ve chvíli, kdy tento den neplní, může věřitel po něm začít plnění vyžadovat, a to i soudní cestou?

Druhým důležitým pojmem je splnitelnost. Splnitelnost dluhu nám ukazuje to, od kdy je dlužník oprávněn plnit. Co je tedy vlastně samotný pojem prodlení dlužníka?...

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit
Právnické osoby a trestní odpovědnost

Právnické osoby a trestní odpovědnost

doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.

Víte o tom, že v prosince 2016 nabývá účinnosti novelizace zákona o trestní odpovědnosti právnických osob?

Zákon samotný upravuje jak hmotnou oblast, to znamená podmínky trestní odpovědnosti právnických osob a tresty, popřípadě ochranná opatření, která lze uložit právnickým osobám, tak také tu část, jenž je věnována trestnímu řízení proti právnickým osobám.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit
Doručování podle SŘ a SŘS

Doručování podle SŘ a SŘS

JUDr. Mgr.Filip Rigel, Ph.D.

Nevíte si rady s doručováním písemností? Znáte postup doručování písemností od správního orgánu směrem k fyzickým a právnickým osobám a naopak?

Pokud odpověď na tyto otázky zní NE, je ten správný čas se podívat na přednášku, která je zaměřena právě na téma doručování, a to jak z pohledu správního řádu, tak i podle soudního řádu správního.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit
Sportovní právo II

Sportovní právo II

Mgr. Libor Zbořil

Druhá část přednášky o sportovním právu přiblíží, jak se v Česku rozhodují spory v prostředí sportu.

Zaujala Vás naše úvodní přednáška týkající se sportovního práva, specifik české legislativy a aplikací jednotlivých oblastí práva ve vztahu ke sportu? Pohybujete se v prostředí sportovních organizací či sportovců a rádi byste rozšířili své obzory?...

Cena s DPH: 890,00 Kč
Koupit
Sportovní právo I

Sportovní právo I

Mgr. Libor Zbořil

Sportovní právo: Získejte základní přehled v oblasti, kterou komplikuje chybějící speciální úprava.

Otázky týkající se sportovního práva plní v poslední době čím dál častěji stránky novin, alei stoly pracovníků různých sportovních organizací a dalších lidí, kteří se kolem sportu pohybují. Nejedná se přitom jen o velké kauzy typu dopingového skandálu...

Cena s DPH: 890,00 Kč
Koupit

Jak na zadávání sektorových veřejných zakázek a koncesí? Získejte přehled s naším videokurzem.

Aktuální videokurz se podívá na specifickou oblast sektorových veřejných zakázek, vybraná obecná ustanovení a změny oproti současné právní úpravě, které se týkají vymezení veřejných zakázek. Dále se zaměří na oblast koncesí, obecnou definici koncese, změny,...

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit
Opravné prostředky v exekučním řízení

Opravné prostředky v exekučním řízení

JUDr. Katarína Maisnerová ml.

Exekucí sice nepřibylo, opravné prostředky ale nabývají na důležitosti. Získejte přehled s naším videokurzem.

Zatímco v roce 2014 narostl počet exekucí v ČR o více než 100 tisíc, v loňském roce těchto případů naopak výrazně ubylo. S případy exekucí jsou ale nerozlučně spojeny i možné opravné prostředky, a to jak z pohledu věřitelů, tak dlužníků. Víte...

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit
Prodej movitých věcí a nemovitostí

Prodej movitých věcí a nemovitostí

JUDr. Katarína Maisnerová ml.

Prodej movitých a nemovitých věcí v rámci exekuce: Získejte přehled s naším videokurzem

V cyklu našich videokurzů věnujících se problematice exekucí pokračujeme s kurzem zaměřujícím se na prodej movitých a nemovitých věcí ve vlastnictví povinného. Zatímco u movitých věcí je postup od exekučního příkazu přes ocenění věci a její prodej celkem jasný, u...

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit
Veřejné zakázky 2017

Veřejné zakázky 2017

Roční předplatné 2017

Pohybujete se v oblasti veřejných zakázek? Potřebujete se zorientovat v nové právní úpravě? Oceníte kvalitní informační zdroj, který Vás udrží v obraze?

Časopis Veřejné zakázky je dvouměsíčník, který vychází již více než 15 let. Odborná redakční rada se podrobně věnuje legislativě i aplikační praxi, a to z pohledu uchazečů i z pohledu zadavatelů.

Cena s DPH: 1 380,00 Kč
Koupit