Compliance Forum 2018

Compliance Forum 2018

Čas konání: 31.05.2018 09:00 - 31.05.2018 13:00

Místo konání akce: Praha

Datum: 31. května 2018

Cena včetně DPH: 2 750,00 Kč

Zveme Vás na Compliance forum 2018. Přijďte si poslechnout odborníky z České republiky i ze zahraničí, zastupující regulatorní orgány, podnikatelské subjekty, poradenské společnosti i akademickou sféru. Můžete s nimi diskutovat o cílech a zaměření compliance programů ve firmách i veřejnoprávních institucích za účelem předcházení porušení právních povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, včetně aktuálních legislativních změn.

Hlavními body celého programu jsou:

  • Trestní odpovědnost právnických osob – novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob z roku 2016 přinesla řadu změn – jak se projevují v praxi?
  • GDPR – evropská ochrana osobních údajů – abecedu již známe dobře, ale jaká úskalí jsou skryta pod řadou dosud nevyjasněných detailů a jak k nim přistupovat?
  • Soutěžní compliance programy – trhy i obchodní modely se proměňují a stejně tak priority dohledu – jaká jsou aktuální rizika a z nich vyplývající preventivní opatření napříč obory pro malé i velké firmy?Podrobný program a řečníci budou postupně doplněni.