Compliance Forum 2018

Compliance Forum 2018

Datum konání20.09.2018 09:00
MístoČeská advokátní komora - palác Dunaj, vchod z Voršilské ulice č. 14, Praha 1
Konferenci již nelze zakoupit. Prosím, kontaktujte nás na telefonu 606 761 303
Partner konference
Cena3 750 Kč s DPH

Popis

Zveme Vás na Compliance Forum 2018. Problematika Compliance získává každoročně na větší pozornosti a připravili jsme pro Vás unikátní akci, na které vystoupí přední čeští odborníci na tuto problematiku. O cílech a zaměření compliance programů ve firmách i veřejnoprávních institucích za účelem předcházení porušení právních povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, včetně aktuálních legislativních změn budete moci diskutovat s zástupci státních orgánů, advokáty a i zástupci českých korporací.

Hlavními body celého programu jsou:

  • Trestní odpovědnost právnických osob – Aktuální problémy praxe a jak se s nimi vypořádat.
  • GDPR – evropská ochrana osobních údajů – Základy známe dobře, ale jaké jsou nejčastější implementační problémy a jak si stojí úprava půl roku po nabytí účinnosti?
  • Compliance programy – Zavádění preventivních, detekčních a reaktivních opatření trestního compliance v praxi.


Program 

  • 08:30 - 09:00    Registrace účastníků
  • 09:00 - 09:05    Zahájení, úvodní slovo
  • 09:05 - 11:20    I. blok
  • 11:20 - 11:50    Coffee Break
  • 11:50 – 13:50    II. blok
  • 13:50 - 14:00    Závěrečné slovo, ukončení

Přednášející:

JUDr. Hynek Brom - JUDr. Hynek Brom je I. místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Je absolventem Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, kde také v současné době od roku 2000 vyučuje na katedře veřejné správy. V letech 2000 až 2002 působil jako vedoucí sekretariátu hejtmana Plzeňského kraje. Od roku 2002 až 2009 pracoval jako místostarosta a později jako starosta Městského obvodu Plzeň 4. Od roku 2006 působil v několika odborných orgánech Svazu měst a obcí ČR a odborných institucí, které se zabývají organizací a výkonem veřejné správy. Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nastoupil v listopadu 2009 jako ředitel Sekce veřejné podpory a správy Úřadu a o měsíc později byl jmenován I. místopředsedou. Od 1. března 2016 stojí v čele Sekce hospodářské soutěže.

JUDr. Ladislav Smejkal - Ladislav Smejkal je partnerem a vedoucím trestněprávní praxe a rovněž jedním z vedoucích skupiny pro oblast pracovního práva v pražské kanceláři Dentons. Ladislav má více než 15 let zkušeností v právním odvětví. Ve své praxi se zaměřuje na trestní právo a pracovní právo, stejně jako na oblast řešení sporů. V rámci své praxe v oblasti řešení sporů, Ladislav úspěšně zastupuje své klienty u českých soudů v souvislosti s širokým spektrem obchodních záležitostí, včetně obchodních sporů, pracovních sporů, sporů týkajících se stavebnictví, a to na všech stupních soudního řízení, a rovněž v administrativních a daňových řízeních. Ladislav má rozsáhlé odborné znalosti v oblasti trestního práva, s důrazem na kriminalitu bílých límečků (tzn. white collar crime). Ladislav poskytuje právní poradenství jak fyzickým, tak právnickým osobám působících ve výrobním, stavebním, zdravotním a farmaceutickém sektoru.

JUDr. Filip Seifert, MBA - Fillip Seifert je advokát, společník a zakladatel SEIFERT A PARTNEŘI. Filip Seifert má více než patnáctiletou úspěšnou praxi v trestním právu. Působil jako asistent ministra spravedlnosti ČR a dále jako justiční čekatel Městského soudu v Praze. Složil odbornou justiční zkoušku pro výkon funkce soudce České republiky. Od roku 2005 působí jako advokát. Před založením vlastní advokátní kanceláře pracoval přes 10 let v renomované české advokátní kanceláři na pozici senior advokáta a později partnera. Filip Seifert má rozsáhlé zkušenosti v oboru trestního práva zejména v obhajobě, včetně trestní odpovědnosti právnických osob. V této oblasti také publikuje a přednáší. Je zakládajícím členem Unie obhájců České republiky (www.uocr.cz) a členem jejího prezidia. Je členem předsednictva sekce pro právo trestní České advokátní komory. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde na katedře trestního práva absolvoval i rigorózní zkoušku. Rovněž absolvoval studium Master of Business Administration (MBA Senior Executive) validovaný The Nottingham Trent University ve Velké Británii. Mluví anglicky.

JUDr. Robert Neruda, Ph.D. - Robert Neruda je partnerem v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS a vedoucím týmu soutěžních právníků a ekonomů. Specializuje se na poradenství v oblasti kartelů, zneužití dominance a soutěžněprávního posuzování fúzí a akvizic, významné tržní síly, veřejné podpory a veřejných zakázek. Zastupuje klienty v řízeních o povolení spojení podniků a poskytuje poradenství s tím související, zastupuje společnosti obviněné z protisoutěžního jednání a poskytuje právní poradenství v souvislosti s plánovanými projekty klientů z pohledu soutěžního práva. Specializuje se též na oblast náhrady škody způsobené protisoutěžním jednáním. Robert je rovněž aktivní v oblasti compliance a interních investigací, radí např. společnostem působícím v energetice, telekomunikacích, automobilovém průmyslu či FMCG. Je spoluzodpovědný za vedení brněnské pobočky kanceláře. Před příchodem do advokátní kanceláře pracoval celkem osm let na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V letech 2004 a 2005 byl asistentem soudce Nejvyššího správního soudu. Robert Neruda vykonává právní poradenství aktivně v České republice i na Slovensku, kde působí jako usazený euroadvokát. Je spoluautorem uznávaných komentářů k soutěžnímu zákonu (2004 a 2006) či zákonu o veřejných zakázkách (2005 a 2007) a autorem několika desítek odborných článků. Přednáší na Masarykově univerzitě v Brně a často též na mezinárodních odborných konferencích.

JUDr. Tomáš Nielsen - Tomáš Nielsen je partnerem v advokátní kanceláři NIELSEN MEINL a dlouhodobě se věnuje právu informačních technologií, telekomunikací, autorskému a mediálnímu právu. Specializuje se též na problematiku závazkových vztahů při rozsáhlých obchodních transakcích. Má bohaté zkušenosti v oblasti českého i mezinárodního smluvní práva. Zaměřuje se rovněž na hledání jednoduchých, ale bezpečných struktur transakcí s ohledem na požadavky a potřeby klienta. Věnuje se i otázce financování transakcí s přihlédnutím k regulaci trhu platebních služeb. Tomáš Nielsen přednáší telekomunikační právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a právo ICT na Fakultě dopravní ČVUT. Je rovněž rozhodcem Mezinárodního rozhodčího soudu v Rize. Tomáš Nielsen je autorem či spoluautorem řady odborných článků a publikací, například komentáře k zákonu o elektronických komunikacích.


Téma přednášejících:

Zavádění preventivních, detekčních a reaktivních opatření trestního compliance v praxi. Certifikace
JUDr. Ladislav Smejkal

Interní versus externí odpovědná osoba a právo právnické osoby na obhájce ve světle nového nálezu Ústavního soudu
JUDr. Filip Seifert, MBA

GDPR – zkušenosti z praxe
JUDr. Tomáš Nielsen

Soutěžní compliance – výzva pro budoucnost
JUDr. Hynek Brom

Praktické aspekty soutěžních compliance programů. Jak zvýšit šanci na jejich plné uznání ze strany soutěžních úřadů?
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.

Cena včetně DPH: 3 750,00 Kč