Compliance Forum 2018

Compliance Forum 2018

Čas konání: 20.09.2018 09:00 - 20.09.2018 16:00

Místo konání akce: Praha

Datum: 20. září 2018

Cena včetně DPH: 3 750,00 Kč

Zveme Vás na Compliance forum 2018. Přijďte si poslechnout odborníky z České republiky i ze zahraničí, zastupující regulatorní orgány, podnikatelské subjekty, poradenské společnosti i akademickou sféru. Můžete s nimi diskutovat o cílech a zaměření compliance programů ve firmách i veřejnoprávních institucích za účelem předcházení porušení právních povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, včetně aktuálních legislativních změn.

Hlavními body celého programu jsou:

  • Trestní odpovědnost právnických osob – novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob z roku 2016 přinesla řadu změn – jak se projevují v praxi?
  • GDPR – evropská ochrana osobních údajů – abecedu již známe dobře, ale jaká úskalí jsou skryta pod řadou dosud nevyjasněných detailů a jak k nim přistupovat?
  • Soutěžní compliance programy – trhy i obchodní modely se proměňují a stejně tak priority dohledu – jaká jsou aktuální rizika a z nich vyplývající preventivní opatření napříč obory pro malé i velké firmy?


Přednášející:

JUDr. Ladislav Smejkal - Ladislav Smejkal je partnerem a vedoucím trestněprávní praxe a rovněž jedním z vedoucích skupiny pro oblast pracovního práva v pražské kanceláři Dentons. Ladislav má více než 15 let zkušeností v právním odvětví. Ve své praxi se zaměřuje na trestní právo a pracovní právo, stejně jako na oblast řešení sporů. V rámci své praxe v oblasti řešení sporů, Ladislav úspěšně zastupuje své klienty u českých soudů v souvislosti s širokým spektrem obchodních záležitostí, včetně obchodních sporů, pracovních sporů, sporů týkajících se stavebnictví, a to na všech stupních soudního řízení, a rovněž v administrativních a daňových řízeních. Ladislav má rozsáhlé odborné znalosti v oblasti trestního práva, s důrazem na kriminalitu bílých límečků (tzn. white collar crime). Ladislav poskytuje právní poradenství jak fyzickým, tak právnickým osobám působících ve výrobním, stavebním, zdravotním a farmaceutickém sektoru.


Téma přednášejících:

JUDr. Ladislav Smejkal - Zavádění preventivních, detekčních a reaktivních opatření trestního compliance v praxi. Certifikace.Podrobný program a řečníci budou postupně doplněni.