Fúze a akvizice

Fúze a akvizice

Čas konání: 09.11.2017 09:00 - 09.11.2017 13:00

Místo konání akce: Praha

Datum: 9. listopadu 2017

Cena včetně DPH: 2 750,00 Kč

Konference si klade za cíl představit účastníkům jednotlivé druhy přeměn společnosti z právního i daňového hlediska včetně ukázky na praktickém příkladu. Účastníci konference budou dále seznámeni s prodejem či nákupem společnosti v krocích s tím, že dostatečný prostor bude věnován i konkrétním dotazům účastníků.


V tuto chvíli jsou potvrzeni následující přednášející:  • JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., je zakladatelem a advokátem advokátní kanceláře ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS se sídlem v Praze. V letech 2003–2005 byl členem Komise pro občanské právo Legislativní rady vlády České republiky. Od roku 2007 až do současnosti je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, od roku 2009 členem Rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a od r. 2011 do roku 2014 byl členem Rozkladové komise Ministerstva životního prostředí. Aktivně se podílí na legislativní činnosti, a to přípravou návrhů zákonů pro jednotlivé resorty státní správy nebo pozměňovacími návrhy pro jednotlivé poslance Poslanecké sněmovny PČR. V roce 2015 se stal poradcem náměstka Ministerstva průmyslu a obchodu pro transpozici Směrnice EP a ER 2014/61/EU o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Věnuje se i přednáškové činnosti, jak pro soukromé subjekty, tak i pro orgány státní správy a samosprávy. Specializuje se především na právo obchodních společností, cenných papírů a veřejných zakázek. Je autorem monografií Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společnost. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., a Neplatnost usnesení valné hromady s.r.o. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s.
  • doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D., absolvoval Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni v roce 1999, na jejíž katedře obchodního práva od té doby působí. V roce 2006 získal titul PhD., v roce 2013 se habilitoval a byl jmenován docentem.Je autorem řady monografií z oblasti soukromého práva, z nichž se uvádí zejména Družstevní právo (C. H. Beck, 3. vyd. 2006), Vlastnictví bytů a nebytových prostor (ASPI, 2007). V minulosti se spoluautorsky podílel na dalších pracích z oboru obchodního práva a občanského práva hmotného, z nichž se uvádí Zákon o penzijním připojištění (Linde, 2001), Občanský zákoník – Velký akademický komentář (Linde, 2008) a některé svazky úspěšného kolektivního díla Kurs obchodního práva (C. H. Beck, 2001–2010). Pravidelně publikuje v odborném tisku; je autorem více než 150 časopiseckých statí, knižních recenzí a referátů přednesených na konferencích a seminářích z oblasti zejména obchodního práva a občanského práva hmotného.
  • Terézia Miklášová, MBA, je poradcem v advokátní kanceláři Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS. Od roku 2007 působí v ekonomickém poradenství se specializací zejména na akvizice a přeměny společností. Ve své praxi získala bohaté zkušenosti v řešení přeměn společností jako celku, tj. z právního, daňového, účetního a ekonomického hlediska.
  • Ing. Pavel Capouch, je partnerem ve společnosti CN Finance specializující se na transakční poradenství v oblasti fúzí a akvizic. Pracuje pro majitele českých a slovenských společností, kteří pro svou společnost hledají vhodného kupce či investora, i pro lokální či zahraniční společnosti hledající v našem regionu vhodnou akvizici. Zaměřuje se zejména na oblast IT, médií, velkoobchodu a maloobchodu či služeb. V poslední době se podílel mj. na prodeji společností JRC Czech či Servodata. Absolvoval strojní fakultu ČVUT se zaměřením na informační technologie, automatizaci výroby a ekonomiku.
  • Ing. Tomáš Navrátil, je partnerem ve společnosti CN Finance specializující se na transakční poradenství v oblasti fúzí a akvizic. Pracuje jak pro majitele českých a slovenských společností, kteří pro svou společnost hledají vhodného kupce či investora, tak i pro zahraniční společnosti vstupující na český a slovenský trh formou akvizice existující společnosti. Zaměřuje se zejména na oblast facility managementu, velko a maloobchodu, služeb a distribuce. Poslední transakce, na níž pracoval, je akvizice společnosti AB Facility, kdy kupujícím byla francouzská společnost ATALIAN Global Services a prodávajícím Penta Investments.


Harmonogram konference:

08:30 - 09:00 registrace

09:00 - 10:45 I. blok

10:45 - 11:15 coffee break

11:15 - 13:00 II. blok