GDPR rok poté

GDPR rok poté

Datum konání06.06.2019 09:00
MístoCevro Institut, Jungmannova 28/17, Praha
Konferenci již nelze zakoupit. Prosím, kontaktujte nás na telefonu 606 761 303
Partner konferenceEPRAVO.CZ
Cena2 750 Kč s DPH
Máte zájem o větší počet míst? Kontaktujte nás na tel. čísle 606 761 303

Popis

Ve spolupráci s přední českou advokátní kanceláří PIERSTONE jsme pro Vás připravili seminář „GDPR rok poté“. Přednášející se s Vámi podělí o své zkušenosti s aplikací a implementací GDPR, včetně praktických poznatků z kontrol Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Hlavními body programu semináře jsou:

  • zkušenosti z realizovaných kontrol Úřadu pro ochranu osobních údajů před i po účinnosti GDPR
  • poznatky k zajištění kontrol a zabezpečení nápravných opatření
  • implementace GDPR v globálním kontextu regulace ochrany osobních údajů
  • diskuze k aktuálním tématům naplňování požadavků GDPR v podnikové praxi


Program:

08:30 - 09:00    Registrace

09:00 - 09:05    Úvodní slovo, zahájení

09:05 - 10:35    I. blok

09:05 – 09:50    
Procesní rámec GDPR kontrol

Mgr. Jana Pattynová, LL.M., partner advokátní kanceláře Pierstone s.r.o.

09:50 – 10:35
GDPR kontrola kamerových systémů

JUDr. David Řemínek, MBA, LL.M., Head of Legal, Unibail Rodamco Westfield

10:35 – 10:50    Přestávka

10:50 - 12:20    II. blok

10:50 – 11:20    
GDPR v globálním kontextu

Tomas Schollaert, partner advokátní kanceláře Pierstone s.r.o.   

11:20 – 12:20    
Panelová diskuze ke sporným otázkám a dotazy účastníků – případové studie
 
Mgr. Alice Selby, PhD., LL.M., Compliance a Data Protection Officer, PwC Česká republika
Mgr. Jitka Pišl Drábková, pověřenec pro ochranu osobních údajů, Česká pošta, s.p.
JUDr. Klára Novotná, Ph.D., Head Data Privacy CEE, Novartis s.r.o.
JUDr. David Řemínek, MBA, LL.M., Head of Legal, Unibail Rodamco Westfield
Mgr. Jiří Černý, LL.M., ředitel pro právní záležitosti společnosti Microsoft pro Českou a Slovenskou republiku
moderuje - Mgr. Jana Pattynová, LL.M., partner advokátní kanceláře Pierstone s.r.o.

12:20 - 12:25    Závěrečné slovo, ukončení

 


Partnerem konference je společnost Netwin CZ, zajišťující technická opatření pro GDPR a audity IT.

 

 

 


 

Přednášející:

Mgr. Jana Pattynová, LL.M.,
partner advokátní kanceláře Pierstone s.r.o.

Jana Pattynová patří podle nezávislých hodnocení mezi nejlepší odborníky v oblasti práva IT, telekomunikací a ochrany osobních údajů ve střední a východní Evropě. Její zkušenosti zahrnují vedení významných IT a telekomunikačních transakcí v regionu, jakož i mnoho projektů implementace GDPR. Jana pravidelně přednáší na témata související s ochranou soukromí, cloud computingem, digitalizací a umělou inteligencí. Jana je autorkou řady odborných publikací a spoluautorkou komentáře k GDPR. Kromě praxe v České republice působila Jana i v Londýně, Mnichově, Miláně, Paříži a Bratislavě. Jana je členkou České advokátní komory, Slovenské advokátní komory a působí v orgánech International Bar Association.

JUDr. David Řemínek, MBA, LL.M.,
Head of Legal, Unibail Rodamco Westfield

David Řemínek je od roku 2010 vedoucím právního oddělení pro Českou republiku a Slovensko společnosti Unibail Rodamco Westfield, která je předním světovým vlastníkem, provozovatelem a developerem obchodních center. David Řemínek je zároveň členem České advokátní komory a před nástupem do Unibail Rodamco Westfield působil jako advokát se zaměřením na právo duševního vlastnictví. Mezi jeho další aktivity patří i přednášková činnost, a to jak v akademickém prostředí (v minulosti přednášel na Anglo-American University in Prague, University of Northern Virginia in Prague či Tiffin University in Prague), tak v soukromém sektoru. David absolvoval studijní pobyt v Německu (Technische Universität Dresden), LL.M. program v USA (University of San Francisco) a MBA program v Praze (City University of Seattle). V praxi u Unibail Rodamco Westfield se zaměřuje na právo nemovitostí, korporátní právo a ochranu osobních údajů.

Tomas Schollaert,
partner advokátní kanceláře Pierstone s.r.o.
Tomas Schollaert se řadí mezi přední právníky v regionu se specializací na oblast telekomunikací, technologií a médií. Za posledních více než 20 let poskytoval právní poradenství klientům při významných transakcích a v případech zahrnujících oblast regulace ochrany osobních údajů, hospodářské soutěže či řešení sporů v České republice i v zahraničí. Je členem české a belgické advokátní komory.

Mgr. Alice Selby, PhD., LL.M.,
Compliance a Data Protection Officer, PwC Česká republika

Alice Selby se ve své kariéře dlouhodobě specializuje na problematiku ochrany osobních údajů a regulační problematiku síťových odvětví, zejména elektronických komunikací. V této oblasti rovněž působila jako přednášející na Právnické fakultě UK. Alice pracovala 16 let v manažerských funkcích v oblasti regulace elektronických komunikací a následně dva roky na pozici Data Protection Officer finanční skupiny International Personal Finance. V současné době Alice působí ve společnosti PwC Česká republika, kde má na starosti agendu compliance a ochrany osobních údajů. Pravidelně vystupuje na odborných konferencích se zaměřením zejména na regulační problematiku a ochranu osobních údajů.

Mgr. Jitka Pišl Drábková,
pověřenkyně pro ochranu osobních údajů České pošty, s.p.

Jitka Pišl Drábková byla jmenována pověřenkyní České pošty, s.p. k 1. dubnu 2018. Původně se věnovala advokacii, jejíž vody opustila po složení advokátních zkoušek. Na poště od roku 2012 zastávala pozici podnikového právníka, kdy se vedle obecné právní agendy zaměřila právě na ochranu osobních údajů. Pod Jitčiným vedením pošta v roce 2016 úspěšně absolvovala déle než rok trvající kontrolu Úřadu pro ochranu osobních údajů. V roce 2019 Jitka obdržela titul podnikový právník v kategorii compliance za zavedení evropského nařízení a nastavení ochrany dat v rámci svého zaměstnavatele.

JUDr. Klára Novotná, Ph.D.,
Head Data Privacy CEE, Novartis s.r.o.

Klára Novotná působí ve společnosti Novartis s.r.o. jako Head Data Privacy pro CEE region. Je členem globální Data Protection organizace skupiny Novartis a poskytuje právní podporu v oblasti ochrany osobních údajů divizím skupiny Novartis v sedmi zemích střední a východní Evropy, včetně servisního centra společnosti Novartis v Praze. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Klára se dlouhodobě věnuje problematice ochrany soukromí, ePrivacy, Cyber Security, a to nejen ve farmaceutickém průmyslu, ale i ve světě telekomunikací, kde působila řadu let jako člen týmu regulace. Klára se pravidelně účastní seminářů a konferencí na téma ochrany osobních údajů, kde aktivně přednáší.

Mgr. Jiří Černý, LL.M.,
ředitel pro právní záležitosti společnosti Microsoft pro Českou a Slovenskou republiku

Jiří Černý je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Mgr.) a K.U. Leuven (LL.M.). Jako ředitel pro právní a korporátní záležitosti společnosti Microsoft pro Českou a Slovenskou republiku se specializuje zejména na právo informačních technologií, ochranu osobních údajů a veřejné zakázky. Jiří Černý je spoluautorem několika komplexních publikací zaměřujících se na právo IT a právní aspekty outsourcingu a spoluautorem komentáře k GDPR.

 

 

    

 

 

 


Cena včetně DPH: 2 750,00 Kč