Nové přestupkové právo

Nové přestupkové právo

Čas konání: 31.10.2017 09:30 - 31.10.2017 15:30

Místo konání akce: Hotel Jurys Inn Prague, Sokolovská 204/11, Praha 8

Datum: 31. října 2017

Cena včetně DPH: 2 750,00 Kč
Dne 1. 7. 2017 nabyl účinnosti nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a doprovodný zákon, kterým se mění zákony v souvislosti s celou reformou správního trestání. Na konferenci vystoupí tým autorů komentáře k novému zákonu o přestupcích, který vychází u nakladatelství Wolters Kluwer. Cílem konference je představit a upozornit na některá úskalí nejrozsáhlejší reformy správního trestání od roku 1990. Konference je zaměřená  primárně na osoby, které se při své praxi s problematikou správního trestání aktivně setkávají.

Řečníci, kteří přijali pozvání a vystoupí na konferenci,  jsou zároveň i spoluautory komentáře k novému přestupkovému zákonu:

 • Mgr. Ing. David Bohadlo, Svaz měst a obcí ČR
 • Mgr. Jan Brož, Právnická fakulta MU a KVB advokátní kancelář
 • JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., Právnická fakulta MU a KVB advokátní kancelář
 • prof. JUDr. Petr Průcha, CSc., Nejvyšší správní soud ČR a Právnická fakulta MU
 • JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D., Vysoká škola Karla Engliše a KVB advokátní kancelář
 • JUDr. Vít Šťastný, Ministerstvo vnitra ČR
Harmonogram konference:

 • 09:00 - 09:30 >> Registrace účastníků
 • 09:30 - 09:40 >> Úvodní slovo (Stanislav Kadečka)
 • 09:40 - 10:00 >> Předmět úpravy, působnost, přechodná ustanovení (Vít Šťastný)
 • 10:00 - 10:20 >> Základy odpovědnosti za přestupek, odpovědnost fyzické osoby (Filip Rigel)
 • 10:20 - 10:40 >> Odpovědnost právnické osoby a fyzické osoby podnikající (David Bohadlo)
 • 10:40 - 11:00 >> Okolnosti vylučující protiprávnost, zánik odpovědnosti za přestupek a odpovědnost právního nástupce, ochranná opatření (Stanislav Kadečka)
 • 11:00 - 11:40 >> Správní tresty a jejich ukládání, zvláštní ustanovení o mladistvých (Jan Brož)
 • 11:40 - 12:10 >> Diskuse a dotazy k hmotněprávní části
 • 12:10 - 13:00 >> Coffee break
 • 13:00 - 13:20 >> Řízení o přestupcích – příslušnost, právní styk s cizinou (Vít Šťastný)
 • 13:20 - 13:40 >> Doručování, účastníci řízení, další osoby vystupující v řízení, OSPOD (Petr Průcha)
 • 13:40 - 14:00 >> Postup před zahájením řízení (Filip Rigel)                                         
 • 14:00 - 14:20 >> Zahájení řízení a jeho průběh (Petr Průcha)                                      
 • 14:20 - 14:40 >> Rozhodnutí o přestupku (Stanislav Kadečka)                     
 • 14:40 - 15:00 >> Náklady řízení, zvláštní druhy řízení, řízení o odvolání, zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku (David Bohadlo)
 • 15:00 - 15:30 >> Diskuse a dotazy k procesní části, závěrečné slovo