Nové přestupkové právo

Nové přestupkové právo

Čas konání: 31.10.2017 09:30 - 31.10.2017 15:30

Místo konání akce: Hotel Jurys Inn Prague, Sokolovská 204/11, Praha 8

Datum: 31. října 2017

Cena včetně DPH: 2 750,00 Kč

Dne 1. 7. 2017 nabyl účinnosti nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a doprovodný zákon, kterým se mění zákony v souvislosti s celou reformou správního trestání. Na konferenci vystoupí tým autorů komentáře k novému zákonu o přestupcích, který vychází u nakladatelství Wolters Kluwer. Cílem konference je představit a upozornit na některá úskalí nejrozsáhlejší reformy správního trestání od roku 1990. Konference je zaměřená  primárně na osoby, které se při své praxi s problematikou správního trestání aktivně setkávají.

Řečníci, kteří přijali pozvání a vystoupí na konferenci,  jsou zároveň i spoluautory komentáře k novému přestupkovému zákonu:

 • Mgr. Ing. David Bohadlo, Svaz měst a obcí ČR
 • Mgr. Jan Brož, Právnická fakulta MU a KVB advokátní kancelář
 • JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., Právnická fakulta MU a KVB advokátní kancelář
 • prof. JUDr. Petr Průcha, CSc., Nejvyšší správní soud ČR a Právnická fakulta MU
 • JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D., Vysoká škola Karla Engliše a KVB advokátní kancelář
 • JUDr. Vít Šťastný, Ministerstvo vnitra ČR
Celý program bude rozdělen do dvou bloků a to následovně na procesněprávní a hmotněprávní část:

I. Úvodní část - slovo úvodem

II. Hmotněprávní část

 1. Vít Šťastný – Úvod, předmět úpravy, působnost, přechodná ustanovení
 2. Filip Rigel – Základy odpovědnosti za přestupek, odpovědnost fyzické osoby
 3. David Bohadlo – Odpovědnost právnické osoby a fyzické osoby podnikající
 4. Stanislav Kadečka – Okolnosti vylučující protiprávnost, zánik odpovědnosti za přestupek a odpovědnost právního nástupce, ochranná opatření
 5. Jan Brož – Správní tresty a jejich ukládání, zvláštní ustanovení o mladistvých
Coffee break

III. Procesněprávní část


 1. Vít Šťastný – Řízení o přestupcích – příslušnost, právní styk s cizinou
 2. Petr Průcha – Doručování, účastníci řízení, další osoby vystupující v řízení, OSPOD
 3. Filip Rigel – Postup před zahájením řízení
 4. Petr Průcha – Zahájení řízení a jeho průběh
 5. Stanislav Kadečka – Rozhodnutí o přestupku
 6. David Bohadlo – Náklady řízení, Zvláštní druhy řízení, Řízení o odvolání, zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku

Po každém bloku bude následovat hromadná diskuze.