Novela zákoníku práce v podnikové praxi 2017

Novela zákoníku práce v podnikové praxi 2017

Datum konání13.2.2017 09:00
MístoNárodní technická knihovna, Technická 6/2710, Praha 6
Konferenci již nelze zakoupit. Prosím, kontaktujte nás na telefonu 606 761 303
Partner konference
Cena2 750 Kč s DPH
Máte zájem o větší počet míst? Volejte 606 761 303.

Popis

Cílem semináře je prakticky seznámit posluchače s obsahem novely zákoníku práce a jejich dopady do praxe a to včetně zásadních změn v oblasti pracovní doby a dovolené, změn pracovního poměru a překážek v práci, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a specifik práce z domova, nové úpravě přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů i doručování. Část semináře bude věnována přehledu a výkladu aktuální pracovněprávní judikatury.

Celá konference je pořádána ve spolupráci s Czech Employment Lawyers Association (www.czela.cz), spolkem českých advokátů specializujících se na pracovní právo a všichni přednášející jsou členy tohoto sdružení.

V tuto chvíli jsou potvrzeni přednášející:

 • Mgr. Ing. Jan Procházka, LL.M. eur. - je advokátem a vedoucím týmů finančního a pracovního práva v Ambruz & Dark Deloitte Legal. V oblasti pracovního práva asistuje klientům při každodenních pracovněprávních věcech a řízeních (soudních, mimosoudních a řízeních u státních úřadů) a provádění právních prověrek. Dále získal rozsáhlé zkušenosti mj. v rámci projektů zaměřených na nastavení smluvní dokumentace s managementem společnosti, odpovědnost managementu, korporátní reorganizace, zahraniční převody struktur a agenturní zaměstnávání. Jako člen německé sekce advokátní kanceláře poskytuje komplexní právní poradenství německy mluvícím klientům.

 • JUDr. Markéta Cibulková, Ph.D. - absolvovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze s roční stáží na Univerzitě v Drážďanech.  Markéta Cibulková působí v současné době jako senior advokátka v advokátní kanceláři DLA Piper Prague. Poskytuje právní služby zejména v oblasti pracovního práva, zabývá se spornou agendou v tomto oboru, publikuje články a vyjádření v odborných časopisech a médiích a věnuje se přednáškové činnosti. Je členem České advokátní komory a zakládajícím členem CzELA.

 • Mgr. Marie Janšová - je partnerkou advokátní kanceláře Legalité. Zaměřuje se na poskytování právního poradenství v oblasti pracovního práva, včetně pracovněprávních aspektů obchodních transakcí, problematiky přechodu práv a povinností, specifik právních vztahů s manažery, poradenství v oblasti odměňování a ochrany know-how, kolektivního vyjednávání a zastupování v pracovněprávních sporech a v řízení před správními orgány. Dále se specializuje na právní vztahy statutárních orgánů korporací, ochranu osobních údajů a spornou agendu. Marie Janšová je členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV), European Employment Law Association (EELA) a předsedkyní představenstva Czech Employment Lawyers Association (CzELA).

 • JUDr. Nataša Randlová, Ph.D. - specializuje se na kolektivní vyjednávání, přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, dočasné přidělování zaměstnanců, ukončování pracovnícho poměrů, reorganizace, personalistiku. Nataša je partnerkou advokátní kanceláře Randl Partners. Dále je externí vyučující pracovního práva na Katedře andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty UK, členka pracovní komise Legislativní rady vlády a členka výboru, zástupkyně za ČR - Evropské sdružení advokátů specializujících se na pracovní právo.

 • Mgr. Ing. Tomáš Jelínek -  je advokát v advokátní kanceláři Dvořák Hager & Partners. Ve své praxi se zaměřuje zejména na pracovní právo, zastupování v soudních a rozhodčích řízeních a společenstevní agendu. Má rovněž četné zkušenosti v oblasti ochrany osobních údajů. Členem CzELA je od roku 2014. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Fakultu mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze. Studoval rovněž na Wirtschaftsuniversität ve Vídni.

 • Mgr. Michal Vrajík - je samostatným advokátem. Michal se ve své praxi zaměřuje převážně na pracovní právo, a v jeho rámci především na otázky spojené se skončením pracovního poměru, konkurenčními doložkami a souběhem funkcí. Vedle toho se Michal soustředí též na judikaturu nejvyšších soudních instancí a na občanské právo procesní a využití jeho institutů v pracovněprávních sporech. Kromě advokátní praxe Michal o pracovním právu aktivně publikuje a přednáší jak pro právnickou, tak pro laickou veřejnost.


Témata konference:

 • Změny pracovního poměru, překážky,
 • Pracovní doba, dovolená,
 • DPP a DPČ, home office, další navrhované změny,
 • Přechod, vrcholový zaměstnanec, spory, doručování,
 • Judikatura.

Cena včetně DPH: 2 750,00 Kč