Porušení smlouvy jako nekalá soutěž či nekalá soutěžní praktika

Porušení smlouvy jako nekalá soutěž či nekalá soutěžní praktika

Čas konání: 28.06.2018 09:00 - 28.06.2018 14:00

Místo konání akce: Praha

Datum: 28. června 2018

Cena včetně DPH: 2 750,00 Kč

Konference se zaměří na možnou kvalifikaci porušení závazkového práva jako nekalé obchodní praktiky a současně (případně alternativně) jako nekalosoutěžního jednání. Budou rozebrány jednotlivé předpoklady pro kvalifikaci porušení závazkového práva jako nekalé obchodní praktiky a nekalé soutěže i vzájemný vztah práva proti nekalým obchodním praktikám a proti nekalé soutěži.
 
Nastíněny budou konkrétní případy porušení závazkového práva s možnou souběžnou kvalifikací jako nekalé obchodní praktiky a/nebo nekalé soutěže, a to jak ve vztahu k obchodním praktikám podnikatele ve fázi před uzavřením smlouvy, při jejím uzavírání, v textu samotné smlouvy, ale také ve fázi jejího (ne)plnění či vymáhání závazků do ní vtělených.
 
Stranou nebude ponechána ani otázka jednočinného souběhu závazkového deliktu, deliktu nekalé obchodní praktiky a deliktu nekalé soutěže z pohledu hmotněprávního i procesněprávního. Uvedené bude analyzováno pohledem doktríny, aktuální rozhodovací praxe dozorových orgánů, soudů i praxe.

Konference bude uspořádána ve spolupráci s advokátní kanceláří LEGALITÉ.

Přednášející:

doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
- paří mezi přední české odborníky na právo nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik. Mezi její další specializace patří reklamní právo a směnky. Dana také vyučuje na katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a je rozhodcem Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Pravidelně přednáší a je autorkou významných odborných publikací a komentářů zejména z oblasti práva nekalé soutěže.


Program konference a řečníci budou postupně doplněni.