Právní problémy dnešní rodiny - Povinnosti v rodině

Právní problémy dnešní rodiny - Povinnosti v rodině

Čas konání: 06.04.2017 13:00 - 06.04.2017 17:00


Místo konání akce: Hotel Olšanka, Táboritská 23/100, Praha 3


Datum: 6. dubna 2017


Cena včetně DPH: 968,00 Kč


Koupit

Členové rodiny obvykle dobře znají svá práva a není výjimkou, že jimi hlasitě argumentují. Mnozí se dokonce o svá práva soudí. Proč by tak koneckonců nečinili, když jim je výslovně zaručuje Listina základních práv a svobod a občanský zákoník?
Ale druhou polovinou práva je povinnost a rodina byla s povinnostmi vždy pevně spjata.
Jaké vůbec jsou povinnosti v rodině? Jak se dá jejich neplnění sankcionovat a vynucovat? A potřebujeme k nim zákon? Základní teze k tématu vysloví přední představitelé právního a společenského života, předpokládá se široká diskuse přítomných účastníků.Účast a vystoupení přislíbili:

  • Mgr. Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí,
  • JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., soudkyně Ústavního soudu,
  • JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu,
  • JUDr. Stanislav Křeček, zástupce veřejné ochránkyně práv,
  • JUDr. Lubomír Ptáček, soudce Nejvyššího soudu,
  • JUDr. Vlasta Formánková, soudkyně Krajského soudu v Plzni,
  • prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc., vysokoškolská pedagožka,
  • doc. MUDr. Max Kašparů, psychiatr.

Celý worshop je pod záštitou Mgr. Michaely Marksové, ministryně práce a sociálních věcí a JUDr. Kateřiny Šimáčkové, Ph.D., ústavní soudkyně.


Workshop řídí JUDr. Daniela Kovářová, předsedkyně redakční rady Rodinných listů.


Konference je zařazena do projektu Pražské právnické jaro 2017, který pořádá Stálá konference českého práva, s. r. o., ve spolupráci s nakladatelstvím Havlíček Brain Team.