Prodlení spotřebitele a jeho řešení

Hodnocení kurzu
Délka kurzu20 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu475 Kč s DPH

Popis

Tématem této přednášky je prodlení spotřebitele a způsobu jeho řešení podle nového zákona o spotřebitelském úvěru. 
 
Základními pojmy, se kterými pracuje zákon o spotřebitelském úvěru, jsou spotřebitel, poskytovatel, zprostředkovatel, spotřebitelský úvěr a jeho druhy, úrok a RPSN neboli roční procentní sazba nákladů. Zákon o spotřebitelském úvěru za spotřebitele považuje každého člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Poskytovatel je podnikatel, který poskytuje spotřebiteli spotřebitelský úvěr. Zprostředkovatel je naopak podnikatel, který spotřebiteli spotřebitelský úvěr zprostředkovává. A co je spotřebitelským úvěrem? Je to jakákoliv odložená platba, peněžitá půjčka, úvěr nebo obdobná finanční částka poskytovaná nebo zprostředkovaná spotřebiteli.
 
 

O lektorovi

Mgr. Radka Rutar
Mgr. Radka Rutar
Mgr. Radka Rutar vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2007. V rámci studia absolvovala roční stáž na Westfälische Wilhelms Universität Münster v Německu a v roce 2009 se připojila k PRK Partners jako koncipientka. V roce 2012 úspěšně složila advokátní zkoušky. Během své praxe se Mgr. Radka Rutar specializovala na soudní a rozhodčí řízení, exekuce, insolvence, dědická, smírčí a mediační řízení. V neposlední řadě se věnuje oblasti spotřebitelského práva, sporů vedených u finančního arbitra či sporové agendy z oblasti správy a vymáhání (nejen) spotřebitelských pohledávek.


Cena včetně DPH: 475,00 KčSouvisejíci produkty