Roční výročí zásadní novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob v praxi

Roční výročí zásadní novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob v praxi

Čas konání: 19.10.2017 09:00 - 19.10.2017 13:00

Místo konání akce: Vysoká škola Cevro Institut, Jungmannova 17, Praha 1

Datum: 19. října 2017

Cena včetně DPH: 2 750,00 Kč
Na konci roku 2016 byl podstatně novelizován zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, kdy zejména byla doplněna možnost zproštění trestní odpovědnosti a rozšířen výčet trestných činů, za které právnická osoba může být trestně odpovědná na téměř všechny trestné činy. Cílem konference je zhodnotit rok trvání nové právní úpravy z pohledu praktické aplikace, a to nejen při obhajobách, ale i při přípravě criminal compliance programů. O zkušenosti a názory se podělí přední obhájci, kteří zastupují právnické osoby v trestním řízení. Celá konference je pořádána naší společností se součinností Unie obhájců České republiky a advokátní kanceláře SEIFERT A PARTNEŘI.

Přednášející, kteří na konferenci vystoupí, jsou členové prezídia Unie obhájců České republiky:

 • JUDr. Filip Seifert, MBA - Filip Seifert má více než patnáctiletou právní praxi v oblasti trestního práva. Působil jako justiční čekatel Městského soudu v Praze a složil odbornou justiční zkoušku pro výkon funkce soudce České republiky. Od roku 2005 působí jako advokát. Před založením vlastní kanceláře SEIFERT A PARTNEŘI pracoval přes 10 let v renomované české advokátní kanceláři na pozici senior advokáta a později partnera. Filip Seifert má rozsáhlé zkušenosti v oboru trestního práva včetně trestní odpovědnosti právnických osob, v této oblasti také publikuje a přednáší. Je zakládajícím členem Unie obhájců České republiky, z.s.(www.uocr.cz) a členem jejího prezidia. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde na katedře trestního práva absolvoval i rigorózní zkoušku. Rovněž absolvoval studium Master of Business Administration (MBASenior Executive) validovaný The Nottingham Trent University ve Velké Británii.
 • doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. - v roce 2010 se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy habilitoval a byl rektorem Univerzity Karlovy jmenován docentem pro obor trestního práva, kriminologie a kriminalistiky. Na PF UK působí nadále jako pedagog. Ústředními tématy jeho vědecké práce i aplikační praxe jsou vedle problematiky trestní odpovědnosti právnických osob, postavení poškozeného a oběti, též oblasti jako kybernetická kriminalita, europeizace trestního práva. Za své dílo „Soukromá žaloba v trestním řízení“ obdržel v roce 2005 Bolzanovu cenu. Autorsky se podílí rovněž na komentářích k trestní odpovědnosti právnických osob. Tomáš Gřivna se stal nejprve samostatným advokátem, později společníkem Gřivna, Holub, Patěk – advokátní kanceláře, v.o.s. Nyní je společníkem Advokátní kanceláře Gřivna & Šmerda, s.r.o. Vedle teorie a praxe se podílí též na legislativní činnosti. Je předsedou komise pro trestní právo Legislativní rady vlády.
 • JUDr. Tomáš Sokol - Tomáš Sokol je jeden z předních českých právníků. Je absolventem Právnické fakulty UK v Praze. Vykonává advokacii nejen v oblasti práva trestního, ale také občanského, obchodního a v dalších odvětvích a specializacích. Je několikanásobným vítězem soutěže Právník roku. Ve druhé polovině roku 1992 založil spolu s JUDr. Janem Brožem Advokátní kancelář Brož & Sokol, která je od roku 1999 advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák. Kromě vlastního výkonu advokacie působí i jako rozhodce. V polovině roku 2014 spoluzaložil Unii obhájců České republiky a stal se jejím prezidentem. JUDr. Tomáš Sokol pravidelně přednáší a publikuje.
 • Mgr. Lukáš Trojan - je jednatelem advokátní kanceláře KŠD LEGAL. Své studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ukončil v roce 1995. Ve své právní praxi se zaměřuje především na poradenství v oborech korporátního práva, řešení sporů a arbitráží a trestního práva, kde patří mezi přední experty v oblastech hospodářské kriminality a trestní odpovědnosti právnických osob. Působí jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a je členem Rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V oblasti sportu zastává významné funkce jako předseda Rozhodčí komise Českého olympijského výboru, předseda Národního odvolacího soudu Autoklubu České republiky či místopředseda Sboru Rozhodců Fotbalové asociace České republiky. Pravidelně přednáší na odborných konferencích. V roce 2014 se stal viceprezidentem nově založené Unie obhájců České republiky.
 • JUDr. Václav Vlk - je absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Po ukončení studií působí stále v advokacii. Věnuje se zejména odpovědnostíním vztahům, přípravu procesních strategií pro klienty, všeobecné právní poradenství v oblasti občanského práva, všeobecné právní poradenství v oblasti obchodního práva, zastupování ve sporech týkajících se obchodních společností, nekalé soutěže, arbitrážních řízeních, procesní zastupování v občanském právu, rodinném právu. V trestním právu se věnuje obhajobě v hospodářských trestných činech a trestných činech veřejných činitelů, v neposlední radě náhradě škody vůči státu. Publikační činnost v odborném tisku a denním tisku. Předseda výboru pro vnější vztahy České advokátní komory. Zakládající člen Unie obhájců ČR a člen prezidia Unie obhájců ČR.

Program a témata celé konference:

  • 08:30     registrace účastníků
  • 09:10     zahájení, úvodní slovo Filip Seifert
  • 09:20     Tomáš Sokol - Možnost zproštění trestní odpovědnosti právnické osoby
  • 09:45     Tomáš Gřivna - Teoretická úvaha k zatížení obviněného povinností tvrzení a důkazní
  • 10:10     Lukáš Trojan - Přičitatelnost ve světle novely
  • 10:35     coffee break
  • 11:00     Filip Seifert - Praktické aspekty povinnosti tvrzení a důkazní obviněné právnické osoby a rozsah trestní odpovědnosti právnických osob ve vztahu na criminal compliance programy
  • 11:25     Václav Vlk - Praktické dopady novely v Compliance programech -nepřekážení, oznamovací povinnosti, mlčenlivost a civilni odpovědnost
  • 11:50     panelová diskuse
  • 12:30     závěrečné slovo, ukončení

  Celá konference bude probíhat formou panelové diskuze.