Soukromé právo Brno 2018

Soukromé právo Brno 2018

Datum konání23.05.2018 09:00
MístoHotel Bobycentrum, Sportovní 2a, 602 00 Brno
Konferenci již nelze zakoupit. Prosím, kontaktujte nás na telefonu 606 761 303
Partner konference
Cena1 950 Kč s DPH
Máte zájem o větší počet míst? Volejte 606 761 303.

Popis

Před více než čtyřmi lety vstoupil do života nový občanský zákoník, doprovázený zákonem o obchodních korporacích a dalšími navazujícími předpisy. S přijetím nového soukromého práva byly spojeny nesporné výhody pro jejich adresáty, na druhé straně však měl tento krok logicky svá úskalí. Občanské právo bylo podrobeno těžké zkoušce změn. Nevyhnutelným navazujícím krokem je pak rekodifikace civilního procesu, která je již v běhu.

V letošním ročníku této již tradiční v celorepublikovém měřítku nejvýznamnější civilistické konference se zaměříme tedy prvně na otázky připravovaného nového civilního řádu soudního a dále na aktuální problémy spojené s aplikací civilních hmotněprávních předpisů.


Moderování celého konferenčního dne se ujme prezidentka Unie rodinných advokátů JUDr. Daniela Kovářová.


Mezi přednášejícími jsou v tuto chvíli potvrzeni následující vystupující:

 • doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
 • JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.
 • JUDr. Zdeněk Pulkrábek, Ph.D.
 • JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.
 • doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.
 • doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.
 • doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
 • JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D.
 • JUDr. Michal Žižlavský
 • JUDr. Monika Novotná

Program konference:

08:30 - 09:00 REGISTRACE

09:00 - 09:10 ZAHÁJENÍ A ÚVODNÍ SLOVO

09:00 - 12:00 DOPOLEDNÍ BLOK
VĚCNÝ ZÁMĚR NOVÉHO CIVILNÍHO ŘÁDU SOUDNÍHO

vystoupí pracovní skupina Ministerstva spravedlnosti k rekodifikaci procesního práva a poté bude následovat odborná diskuze

 • doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. - Řízení před soudem I. stupně ve věcném záměru CŘS
 • JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. - Koncepce opravných prostředků v návrhu věcného záměru civilního řádu soudního
 • JUDr. Zdeněk Pulkrábek, Ph.D. - Postavení stran v civilním soudním řízení
 • JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. - Povinné zastoupení advokátem

DISKUSE

12:00 – 13:00 OBĚD

13:00 - 15:00 ODPOLEDNÍ BLOK
AKTUÁLNÍ OTÁZKY CIVILNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO

 • doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. - Vnucené obohacení
 • doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D. - Domněnky upravené v § 980 odst. 2 OZ
 • doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. - (Ne)veřejnost evidencí svěřenských fondů a údajů o skutečných majitelích
 • JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D. - Autonomie vůle a právnické osoby (v kontextu recentní judikatury NS)
 • JUDr. Michal Žižlavský - Regulace činnosti advokáta - insolvenčního správce de lege lata a de lege ferenda
 • JUDr. Monika Novotná - Snahy o postih soukromoprávních ujednání prostředky veřejného práva

DISKUSE

15.30 PLÁNOVANÉ UKONČENÍ KONFERENCECena včetně DPH: 1 950,00 Kč