SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 4. června 2018 o vydání cenového rozhodnutí

PDF - SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 4. června 2018 o vydání cenového rozhodnutí  | 12.6.2018 | Sbírka:  106/2018 | Částka:  53/2018

106

SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 4. června 2018
o vydání cenového rozhodnutí


      Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. d) a § 17 odst. 11 a 12 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 1/2018 ze dne 22. května 2018 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.

      Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí č. 1/2018 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 28. května 2018, v částce 3. Uvedeným dnem uveřejnění nabylo cenové rozhodnutí platnosti. Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Předseda Rady Energetického regulačního úřadu:

Ing. Outrata v. r.