SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 27. února 2018 o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

PDF - SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 27. února 2018 o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně  | 8.3.2018 | Sbírka:  40/2018 | Částka:  20/2018

40

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 27. února 2018
o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně


      Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb. a zákona č. 255/2005 Sb., sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2018, která byla uzavřena dne 21. 12. 2017 mezi vyšším odborovým orgá-nem ˙ Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy ˙ Asociací svobodných odborů České republiky a organizací zaměstnavatelů ˙ Zemědělským svazem České republiky, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ ˙ NACE Úroveň 1, kód A Zemědělství, lesnictví, rybářství.

      S obsahem Kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce ČR a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).

Ministryně:

Ing. Němcová, MBA, v. r.