SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 31. května 2018 o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2016 -- 2019

PDF - SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 31. května 2018 o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2016 -- 2019 | 12.6.2018 | Sbírka:  104/2018 | Částka:  53/2018

104

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 31. května 2018
o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2016 -- 2019


      Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb. a zákona č. 255/2005 Sb., sděluje, že Dodatek č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2016 - 2019, který byl uzavřen dne 4. 4. 2018 mezi vyšším odborovým orgánem ˙ Odborovým svazem Stavba ČR, Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy a organizací zaměstnavatelů ˙ Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazný i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ ˙ NACE s číselným označením 08.1, 16.23, 22.23, 23.2, 23.3, 23.5, 23.6, 23.9, 41, 42 a 43.

      S obsahem Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2016 -- 2019 se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce ČR a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).


Ministryně:

Ing. Němcová, MBA, v. r.