VYHLÁŠKA ze dne 9. července 2018 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí založení Národního muzea

PDF - VYHLÁŠKA ze dne 9. července 2018 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí založení Národního muzea | 26.7.2018 | Sbírka:  146/2018 | Částka:  76/2018
 
146

VYHLÁŠKA
ze dne 9. července 2018
o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí založení Národního muzea


      Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 89/2018 Sb.:

§ 1

      (1)  Dnem 5. září 2018 se k 200. výročí založení Národního muzea vydává pamětní stříbrná mince po 200 Kč (dále jen ˙dvousetkoruna˙).

      (2)  Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen ˙zvláštní provedení˙).

      (3)  Dvousetkoruna v běžném provedení i zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,3 mm. Při raž-bě dvousetkoruny v běžném i zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem ˙ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *˙.

§ 2

      (1)  Na lícní straně dvousetkoruny jsou ztvárněny dvě pomyslné vitríny, které obsahují vybrané exponáty Národního muzea. V horní vitríně jsou znázorněny kostra plejtváka myšoka, zkamenělina trilobita a kamenná plastika hlavy Kelta ze Mšeckých Žehrovic. Ve spodní vitríně se nacházejí vakovlk, ještěr velescink kapverdský a denár Boleslava II. Mezi vitrínami je název státu ˙ČESKÁ REPUBLIKA˙. Mincovní pole při horním, levém a pravém okraji je vyplněno názvy objektů, které jsou ve správě Národního muzea. Označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky ˙200 Kč˙ se nachází při spodním okraji mince. Značka České mincovny tvořená písmeny ˙Č˙ a ˙M˙ je umístěna pod hlavou vakovlka.

      (2)  Na rubové straně dvousetkoruny je v horní části mincovního pole vyobrazena Historická budova Národního muzea a v dolní části Nová budova Národního muzea. Při horním okraji mince je letopočet ˙1818˙ a při spodním okraji mince letopočet ˙2018˙. Text ˙NÁRODNÍ MUZEUM˙ se nachází uprostřed mincovního pole mezi budovami. Nalevo od tohoto textu je vyobrazen český lev a vpravo od textu jsou iniciály autora mince Mgr. Petra Horáka, které jsou tvořeny kompozicí písmen ˙H˙ a ˙P˙.

      (3)  Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 3

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. září 2018.
Guvernér:


Ing. Rusnok v.
r.
Příloha k vyhlášce č. 146/2018 Sb.


Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí založení Národního muzea

(lícní a rubová strana)

\raster="rg2" \raster="rg3"