ePravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/ePravo.cz - ČlánkycsePravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.cz/Investiční arbitráže v roce 2018: počet žalob dále rostehttps://www.epravo.cz/top/clanky/investicni-arbitraze-v-roce-2018-pocet-zalob-dale-roste-109211.htmlMezinárodní středisko pro řešení sporů z investic (ICSID) v americkém Washingtonu zaznamenalo rekordní počet nových žalob zahraničních investorů na státy. V roce 2018 bylo registrováno 57 nových investičních arbitráží.Thu, 18 April 2019 0:10:00 CESTČlánky, praktické rady, obchodní právo, finanční právo, mezinárodní právo veřejné, podnikání, ČlánkyThu, 18 April 2019 0:10:00 CESTSmlouva o ubytování a problematika vymáhání nároku v rámci Evropské uniehttps://www.epravo.cz/top/clanky/smlouva-o-ubytovani-a-problematika-vymahani-naroku-v-ramci-evropske-unie-109132.htmlJelikož se nezadržitelně blíží léto a s ním i neodmyslitelně spjatý čas dovolených, každý už jistě usilovně přemýšlí, jakým způsobem nejefektivněji a nejrychleji vybrat takové ubytování, které je nejen nejlepší, ale i cenově dostupné. Někteří se svěří do péče renomovaných cestovních kanceláří, které za ně vše zařídí, někteří – se srdcem dobrodruha – se naopak vydají cestovat bez jakýchkoliv jistot a vše řeší až na místě samotném. Většina lidí však v dnešní době pravděpodobně využije služeb některého ze zprostředkovatelských (rezervačních) portálů, který nabízí rychlé a přehledné zhodnocení hotelů ve vybrané destinaci. Thu, 18 April 2019 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, evropské právo, cestování, ČlánkyThu, 18 April 2019 0:09:00 CESTKorporační bizár alias svatba a osvojení jako způsob, jak se dosíci akcií a jiné obdobné případy zneužití práva (např. svolání valné hromady v době trvání předběžného opatření zákazu styku)https://www.epravo.cz/top/clanky/korporacni-bizar-alias-svatba-a-osvojeni-jako-zpusob-jak-se-dosici-akcii-a-jine-obdobne-pripady-zneuziti-prava-napr-svolani-valne-hromady-v-dobe-trvani-predbezneho-opatreni-zakazu-styku-109099.htmlStanovy řady tuzemských akciových společností obsahují klauzuli o omezení převoditelnosti akcií, která nabývá různých podob. Výjimkou není pak taková konstrukce, kdy převod akcií je omezen kupř. souhlasem představenstva či valné hromady až na převody mezi vymezenými osobami jako jsou kupř. manžel, partner, rodič, dítě, sourozenec apod., které se mohou uskutečnit bez jakéhokoliv omezení. Nabízí se otázka, zdali lze případný nesouhlas příslušného orgánu akciové společnosti překonat prostě tím, že se zájemce o akcie ožení s akcionářkou, popř. že si zájemkyně o akcie osvojí akcionáře apod.Thu, 18 April 2019 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, finanční právo, daně a finance, podnikání, ČlánkyThu, 18 April 2019 0:08:00 CESTVýběr z judikatury nejen k zákoníku práce za r. 2018 - část 6.https://www.epravo.cz/top/clanky/vyber-z-judikatury-nejen-k-zakoniku-prace-za-r-2018-cast-6-109186.htmlPřinášíme již šesté pokračování přehledu nejzajímavějších a nejpřínosnějších rozhodnutí vrcholných soudních instancí, tentokrát Ústavního soudu a Nejvyššího soudu ČR, v oboru pracovního práva z loňského roku 2018.Thu, 18 April 2019 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, ČlánkyThu, 18 April 2019 0:07:00 CESTDEAL MONITORhttps://www.epravo.cz/top/clanky/deal-monitor-109210.htmlPřinášíme Vám přehled významných mandátů předních advokátních kanceláří.Wed, 17 April 2019 0:10:00 CESTČlánky, Články, ostatní právní oboryWed, 17 April 2019 0:10:00 CESTOdpovědnost za škodu způsobenou pádem stromuhttps://www.epravo.cz/top/clanky/odpovednost-za-skodu-zpusobenou-padem-stromu-109195.htmlSpadne-li strom na pozemek jiného vlastníka a způsobí tím škodu na majetku či zdraví třetí osoby, je nutné zkoumat příčinu takového pádu. Pokud strom spadne (výlučně) vlivem povětrnostních podmínek, je nutné posuzovat odpovědnost vlastníka pozemku podle ustanovení §§ 2900 – 2902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Pokud strom či jeho větve spadnou samy, bez vnějších vlivů, je nutné odpovědnost vlastníka stromu posoudit podle ustanovení § 2937 občanského zákoníku.Wed, 17 April 2019 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, Články, ostatní právní oboryWed, 17 April 2019 0:09:00 CESTPřiznání výhod vyplývajících z náboženského svátku bez ohledu na náboženské vyznání zaměstnancehttps://www.epravo.cz/top/clanky/priznani-vyhod-vyplyvajicich-z-nabozenskeho-svatku-bez-ohledu-na-nabozenske-vyznani-zamestnance-109130.htmlVelký senát Soudního dvora Evropské unie v jednom ze svých nejnovějších rozhodnutí, a to ve věci C-193/17, ze dne 22. 1. 2019, jejímž předmětem byla žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podané rakouským Nejvyšším soudem v řízení Cresco Investigation GmbH proti Markusovi Achatzimu, řešil otázky, zda vnitrostátní právní úprava odporuje unijní právní úpravě, pokud přiznává nárok na svátek a náhradu za práci ve svátek pouze zaměstnanci, jenž je příslušníkem určité církve, pro kterou má tento svátek obzvláštní význam, a pokud ano, zda má zaměstnavatel povinnost přiznat nárok na takový svátek, případně náhradu za práci v tento svátek i ostatním zaměstnancům bez ohledu na jejich náboženské vyznání.Wed, 17 April 2019 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, evropské právo, pracovní právo, zaměstnání, ČlánkyWed, 17 April 2019 0:08:00 CESTOmezení volby práva na úrovni imperativních norem I.https://www.epravo.cz/top/clanky/omezeni-volby-prava-na-urovni-imperativnich-norem-i-109160.htmlNíže uvedený text je prvním textem ze tří částí, které autor zpracuje. Předložená první část se zabývá volbou práva, teorií imperativních norem a imperativními normami legis fori. V dalším článku zpracujeme imperativní normy legis causae a třetího státu. Konečně bude následovat článek věnující se veřejnému pořádku a výhradě veřejného pořádku. Autor si tak slibuje rozdělením textu větší čitelnost a přehlednost. Wed, 17 April 2019 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, obchodní právo, správní právo, evropské právo, podnikání, ČlánkyWed, 17 April 2019 0:07:00 CESTPrávo pro dobu robotů a umělé inteligencehttps://www.epravo.cz/top/clanky/pravo-pro-dobu-robotu-a-umele-inteligence-109181.htmlVize umělé inteligence slibuje budoucnost naplněnou samořídícími vozy, obsluhujícími roboty, autonomními drony doručujícími balíčky z e-shopu do vlastních rukou během minut, ale také mnoho dalšího. Pojem umělá inteligence nebo AI se čím dál častěji skloňují v médiích i právních publikacích, byť zatím známe pouze režim strojového učení. Za poslední roky jsme si zvykli, že moderní technologie postupují velmi rychlým tempem a právo reaguje se značným zpožděním. A oblast autonomních systémů není výjimkou.Tue, 16 April 2019 0:10:00 CESTČlánky, praktické rady, mezinárodní právo veřejné, Články, ostatní právní obory, ostatní právní oboryTue, 16 April 2019 0:10:00 CESTMá společenství vlastníků jednotek povinnost zpřístupnit infrastrukturu uvnitř domu pro rozvod internetu?https://www.epravo.cz/top/clanky/ma-spolecenstvi-vlastniku-jednotek-povinnost-zpristupnit-infrastrukturu-uvnitr-domu-pro-rozvod-internetu-109131.htmlČeský telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal v prosinci 2018 své první rozhodnutí ve sporu o přístup k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy podle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Tento zákon nabyl účinnosti v červenci 2017. Doposud ovšem chybí praktické zkušenosti s uplatňováním těchto pravidel v praxi. První aplikační zkušenost naznačuje, že i přes deklarovaný účel dané úpravy nemusí být zavádění vysokorychlostních sítí v domech s bytovými jednotkami vždy snadné.Tue, 16 April 2019 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, správní právo, bydlení a nemovitosti, Články, ostatní právní oboryTue, 16 April 2019 0:09:00 CESTOchrana oznamovatelů (whistleblowerů) v České republice? https://www.epravo.cz/top/clanky/ochrana-oznamovatelu-whistlebloweru-v-ceske-republice-109097.htmlMinisterstvo spravedlnosti předložilo 18. 2. 2019 vládě k projednání návrh zákona o ochraně oznamovatelů[1]. Tématem oznamování protiprávních jednání, o kterých se oznamovatelé dozví v souvislosti se svým zaměstnáním (známé také pod anglickým pojmem „whistleblowing“), se zákonodárce zabýval opakovaně. Žádná komplexní úprava, která by toto téma řešila a která by podpořila oznamovatele a poskytla jim náležitou ochranu, však dosud přijata nebyla.Tue, 16 April 2019 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, evropské právo, pracovní právo, zaměstnání, ČlánkyTue, 16 April 2019 0:08:00 CESTNejvyšší soud se vyjádřil k pravidlům zákona o obchodních korporacích upravujícím rozdělování zisku a svolání valné hromady akciové společnostihttps://www.epravo.cz/top/clanky/nejvyssi-soud-se-vyjadril-k-pravidlum-zakona-o-obchodnich-korporacich-upravujicim-rozdelovani-zisku-a-svolani-valne-hromady-akciove-spolecnosti-109190.htmlV usnesení sp. zn. 27 Cdo 3885/2017, ze dne 27. 3. 2019 se Nejvyšší soud zabýval výkladem (i.) § 407 odst. 1 písm. f) z. o. k., (ii.) § 348 odst. 1 z. o. k., § 34 odst. 1 in fine z. o. k., § 417 odst. 3 z. o. k. a použitelností závěrů formulovaných za účinnosti obchodního zákoníku v rozsudcích ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. 29 Cdo 4284/2007 a ze dne 29. 4. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2363/2011 a dále v usnesení ze dne 25. 2. 2010, sp. zn. 29 Cdo 1326/2009 a ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 29 Cdo 3059/2011 na úpravu účinnou od 1. 1. 2014 a (iii.) § 424 odst. 1 z. o. k.Tue, 16 April 2019 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, obchodní právo, podnikání, ČlánkyTue, 16 April 2019 0:07:00 CEST10 otázek pro ... Petra Novotnéhohttps://www.epravo.cz/top/aktualne/10-otazek-pro-petra-novotneho-109178.htmlJUDr. Petr Novotný, LL.M. je advokátem a partnerem advokátní kanceláře MT Legal s.r.o., advokátní kancelář. V rámci své praxe se zabývá zejména problematikou veřejných zakázek a koncesí. Je spoluautorem komentáře k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vydaného v dubnu 2017 nakladatelstvím C. H. BeckMon, 15 April 2019 0:10:00 CESTČlánky, Články, ostatní právní obory, Aktuálně, 10 otázekMon, 15 April 2019 0:10:00 CESTPachty, které lze považovat za koncesi podle ZZVZhttps://www.epravo.cz/top/clanky/pachty-ktere-lze-povazovat-za-koncesi-podle-zzvz-109128.htmlS uzavíráním pachtů se zadavatelé uvedení v ustanovení § 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve své praxi ve větší či menší míře setkávají. Identifikování pachtu, který má být uzavřen mezi zadavatelem, jako propachtovatelem, a další osobou, jako pachtýřem, nicméně nemusí být pokaždé zcela jednoduché. Cílem tohoto textu je představení pachtovních vztahů z praxe zadavatelů, na které budou kromě pravidel uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), dopadat rovněž i pravidla pro uzavírání koncesí na stavební práce nebo koncesí na služby uvedená v ZZVZ.Mon, 15 April 2019 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, podnikání, Články, veřejné zakázkyMon, 15 April 2019 0:09:00 CESTŽivot s GDPR – blíží se výročíhttps://www.epravo.cz/top/clanky/zivot-s-gdpr-blizi-se-vyroci-109158.htmlPříliš mnoho nechybí a budeme za sebou mít první rok soužití s GDPR. Mnoho laiků i odborníků vnímá celou problematiku jako zbytečně nafouklou a zbytečně dramatizovanou. Pojďme se podívat, jak se naplnila očekávání, a hlavně jaký vývoj nás v této oblasti ještě může potkat. Na úvod si pojďme říct několik zajímavých čísel.Mon, 15 April 2019 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, Články, ostatní právní obory, ostatní právní oboryMon, 15 April 2019 0:08:00 CESTPoužití základních zásad pracovněprávních vztahů při výkladu právních jednáníhttps://www.epravo.cz/top/clanky/pouziti-zakladnich-zasad-pracovnepravnich-vztahu-pri-vykladu-pravnich-jednani-109174.htmlDvě judikatorně významná rozhodnutí Nejvyššího soudu ze závěru loňského roku 2018 se vyjadřují k výkladu pracovněprávních norem při použití základních zásad pracovněprávních vztahů, jakož i výkladu pracovněprávních jednání činěných účastníky pracovněprávních vztahů a určení, kdy jsou neplatná absolutně a kdy jen relativně.Mon, 15 April 2019 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, ČlánkyMon, 15 April 2019 0:07:00 CESTNařízení (EU) č. 2018/389 - nová pravidla pro poskytovatele platebních služebhttps://www.epravo.cz/top/clanky/narizeni-eu-c-2018389-nova-pravidla-pro-poskytovatele-platebnich-sluzeb-109129.htmlDne 27. listopadu 2017 bylo přijato Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/389, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy týkající se silného ověření klienta a společných a bezpečných otevřených standardů komunikace (Regulatory Technical Standards on Strong Customer Authentication, dále jen „Nařízení RTS SCA“). Fri, 12 April 2019 0:10:00 CESTČlánky, praktické rady, finanční právo, evropské právo, daně a finance, veřejná správa, ČlánkyFri, 12 April 2019 0:10:00 CESTMá se zvednout hranice pro trestný čin krádeže na deset tisíc?https://www.epravo.cz/top/clanky/ma-se-zvednout-hranice-pro-trestny-cin-kradeze-na-deset-tisic-109150.htmlMožná jste také zachytili návrhy na změnu hranice, kdy je krádež považována za přestupek a kdy za trestný čin z dílny českého ministerstva spravedlnosti. Knežínkův odborný team navrhuje zvýšení této hranice z dnešních pěti tisíc na dvojnásobek.Fri, 12 April 2019 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, trestní právo, Články, ostatní právní oboryFri, 12 April 2019 0:09:00 CESTUrčení výše příjmu podnikatele pro výpočet výživného (manžela či manželky)https://www.epravo.cz/top/clanky/urceni-vyse-prijmu-podnikatele-pro-vypocet-vyzivneho-manzela-ci-manzelky-109092.htmlPříjmy dle daňového přiznání a příjmy osobní spotřeby dle peněžního deníku nelze sčítat, neboť by to hrubě zkreslilo, navýšilo, příjmovou stránku podnikatele.Fri, 12 April 2019 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, finanční právo, podnikání, manželství a rodina, ČlánkyFri, 12 April 2019 0:08:00 CESTDoměření a doplacení daně či jiné podobné platby jako zánik trestní odpovědnosti?https://www.epravo.cz/top/clanky/domereni-a-doplaceni-dane-ci-jine-podobne-platby-jako-zanik-trestni-odpovednosti-109157.htmlČlánek se zabývá jednáním pachatele, které může být posouzeno jako projevení účinné lítosti ve smyslu § 33 a § 252 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“), a to především způsobem a okamžikem dobrovolného jednání pachatele, jenž způsobí zánik trestní odpovědnosti pachatele za dokonaný trestný čin.Fri, 12 April 2019 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, trestní právo, finanční právo, daně a finance, Články, ostatní právní oboryFri, 12 April 2019 0:07:00 CESTPřevod podílu ve společnosti s ručením omezeným a jeho důsledky pro některá práva společníkůhttps://www.epravo.cz/top/clanky/prevod-podilu-ve-spolecnosti-s-rucenim-omezenym-a-jeho-dusledky-pro-nektera-prava-spolecniku-109153.htmlCílem tohoto článku je rozebrat důsledky převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným pro právo společníka na výplatu podílu na zisku a pro právo společníka dovolávat se neplatnosti usnesení valné hromady ve světle usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 27 Cdo 1499/2017.Thu, 11 April 2019 0:10:00 CESTČlánky, praktické rady, obchodní právo, podnikání, ČlánkyThu, 11 April 2019 0:10:00 CEST