ePravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/ePravo.cz - ČlánkycsePravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.cz/Tokeny jako cenné papíry – jaký je stav a co lze očekávat?https://www.epravo.cz/top/clanky/tokeny-jako-cenne-papiry-jaky-je-stav-a-co-lze-ocekavat-109804.htmlCo má společného opětovný skokový růst Bitcoinu, který byl v polovině roku 2019 na trojnásobné hodnotě oproti jeho začátku, a představení Facebookové Libry, která ve spolupráci s partnery z tradičního finančního sektoru chce oslovit uživatele produktem stojícím mimo finanční systém? Pravděpodobně fakt, že druhá událost částečně zapříčinila tu první. Jde však zároveň také o dva klíčové momenty, které v roce 2019 opět rozvířily vody kryptoměn a DLT technologií, jakož i znovu-otevřely prostor pro debatu ohledně jejich právní povahy.Tue, 20 August 2019 0:10:00 CESTČlánky, finanční právo, ČlánkyTue, 20 August 2019 0:10:00 CESTPovinnost pronajímatele jednotky předložit a předat průkaz energetické náročnostihttps://www.epravo.cz/top/clanky/povinnost-pronajimatele-jednotky-predlozit-a-predat-prukaz-energeticke-narocnosti-109801.htmlÚčelem tohoto článku je poukázat na jednu z řady povinností bytových vlastníků jednotek při pronájmu jednotky, která bývá často opomíjena. Jak ukazují zkušenosti z naší praxe, není povinnost zakotvená zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZHE“) mnohdy zejména laickým pronajímatelům známa. S ohledem na ústavně zakotvené pravidlo „vlastnictví zavazuje“[1] se však nemohou s odkazem na tuto nevědomost zbavit možných sankčních postihů, které v případě porušení této povinnosti přichází v úvahu.Tue, 20 August 2019 0:09:00 CESTČlánky, občanské právo, ČlánkyTue, 20 August 2019 0:09:00 CESTDoručování rozhodčího nálezu datovou schránkou v rozhodčím řízení ad hochttps://www.epravo.cz/top/clanky/dorucovani-rozhodciho-nalezu-datovou-schrankou-v-rozhodcim-rizeni-ad-hoc-109808.htmlTímto článkem se pokusím přispět k debatě nad správností doručování rozhodčího nálezu rozhodcem v rozhodčím řízení ad hoc v těch případech, kdy je podle zákona třeba využít datové schránky.Tue, 20 August 2019 0:08:00 CESTČlánky, správní právo, Články, ostatní právní oboryTue, 20 August 2019 0:08:00 CESTNávrh zákona o hromadných žalobách – druhý (úspěšnější) pokus?https://www.epravo.cz/top/clanky/navrh-zakona-o-hromadnych-zalobach-druhy-uspesnejsi-pokus-109805.htmlNa konci července 2019 Vláda České republiky obdržela přepracovanou verzi návrhu zákona o hromadných žalobách (dále jen „Zákon“), kterou vypracovalo Ministerstvo spravedlnosti. První verze se v připomínkovém řízení setkala s notnou dávkou kritiky ze strany mnoha institucí[1], a proto byl původní návrh výrazně přepracován. Je otázkou, zdali se konečně podařilo vytvořit zákon, který bude použitelný i v našich kontinentálních podmínkách. Tue, 20 August 2019 0:07:00 CESTČlánky, občanské právo, správní právo, ČlánkyTue, 20 August 2019 0:07:00 CESTNová směrnice o restrukturalizaci a insolvenci přinese přístup podnikatelů - fyzických osob k úplnému oddluženíhttps://www.epravo.cz/top/clanky/nova-smernice-o-restrukturalizaci-a-insolvenci-prinese-pristup-podnikatelu-fyzickych-osob-k-uplnemu-oddluzeni-109803.htmlDne 16. července 2019 vstoupila v platnost nová směrnice o restrukturalizaci a insolvenci (dále jen „Směrnice“).[1] Neuběhly ani tři měsíce od okamžiku, kdy nabyla účinnosti rozsáhlá domácí novelizace oddlužení, a je zřejmé, že v příštích dvou letech dojde v této oblasti k dalším změnám.[2] Přitom lze očekávat, že se nebude jednat pouze o kosmetické úpravy.Mon, 19 August 2019 0:08:00 CESTČlánky, Články, insolvenční právoMon, 19 August 2019 0:08:00 CESTJeště jednou a jinak k povaze lhůty k úhradě soudního poplatkuhttps://www.epravo.cz/top/clanky/jeste-jednou-a-jinak-k-povaze-lhuty-k-uhrade-soudniho-poplatku-109829.htmlVe svém předchozím článku jsem se zabýval nedávným rozhodnutím velkého senátu Nejvyššího soudu, v němž byl učiněn závěr, že soudní poplatek musí být připsán nejpozději poslední den lhůty k úhradě na účet soudu, resp. že kolky musí být nejpozději poslední den lhůty doručeny soudu. Tedy že nestačí, pokud je poslední den lhůty zadán příkaz k bezhotovostní úhradě, resp. jsou odeslány kolky poštou. Zhruba ve stejnou dobu ovšem Ústavní soud vydal nález, který uvádí zcela opačný závěr – tedy minimálně ve vztahu k platbě kolkovými známkami. Mon, 19 August 2019 0:07:00 CESTČlánky, občanské právo, správní právo, ČlánkyMon, 19 August 2019 0:07:00 CESTProstý email a následky nedodržení písemné formy jednání alias přepjatý formalismushttps://www.epravo.cz/top/clanky/prosty-email-a-nasledky-nedodrzeni-pisemne-formy-jednani-alias-prepjaty-formalismus-109790.html26 senát Nejvyššího soudu navázal na 20 senát (srov. usnesení ze dne 1. 6. 2017, sp. zn. 20 Cdo 1741/2017) a v usnesení sp. zn. 26 Cdo 1230/2019, ze dne 22. 5. 2019 dospěl rovněž k závěru, že prostý email bez elektronického podpisu nesplňuje požadavek písemného právního jednání. Nehodlám na tomto místě polemizovat, zdali je tento právní úsudek Nejvyššího soudu správný či nikoliv. Této problematice se v doktríně věnovala již řada autorů, a proto na jejich závěry tímto odkazuji. V tomto článku se tedy zaměřím na jinou otázku, a to sice, zdali nedostatek písemné formy v případě, který posuzoval Nejvyšší soud, musí nutně znamenat neplatnost právního jednání.Mon, 19 August 2019 0:07:00 CESTČlánky, občanské právo, ČlánkyMon, 19 August 2019 0:07:00 CESTPrávo na víkend - týden v české justici očima šéfredaktorahttps://www.epravo.cz/top/clanky/pravo-na-vikend-tyden-v-ceske-justici-ocima-sefredaktora-109830.htmlVážení čtenáři, přinášíme Vám pravidelný přehled událostí ve světě práva za uplynulý týden. Přeji Vám hezký víkend Mgr. Miroslav Chochola, LL.M., MBA EPRAVO.CZ Sat, 17 August 2019 0:01:00 CESTČlánky, ČlánkySat, 17 August 2019 0:01:00 CESTZmrazená data – zatím s otazníkyhttps://www.epravo.cz/top/clanky/zmrazena-data-zatim-s-otazniky-109784.htmlZ pohledu laické veřejnosti, nejspíš ale i z pohledu veřejnosti odborné se zcela nepozorovaně v trestním řádu ocitlo ustanovení, které významně rozšiřuje to, čemu se obecně říká povinné ukládání dat, jinak též data retention. Stalo se tak novelou trestního řádu, realizovanou zákonem č. 287/2018 Sb., která nabyla účinnosti 1.2.2019. Fri, 16 August 2019 0:10:00 CESTČlánky, trestní právo, ČlánkyFri, 16 August 2019 0:10:00 CESTÚS: Marným uplynutím lhůty k vyřízení žádosti o informace zaniká právo povinného subjektu požadovat úhradu nákladůhttps://www.epravo.cz/top/clanky/us-marnym-uplynutim-lhuty-k-vyrizeni-zadosti-o-informace-zanika-pravo-povinneho-subjektu-pozadovat-uhradu-nakladu-109800.htmlV nálezu ze dne 21. 5. 2019, sp. zn. I. ÚS 1083/16, kterým zamítl ústavní stížnost města Vsetín, Ústavní soud dovodil velmi důležitý závěr pro oblast práva na informace, a totiž, že povinný subjekt sice podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále „InfZ“) může požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informací, ale požadavek úhrady nákladů musí oznámit před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace, tj. nejpozději do 15 či 25 dnů (v případě prodloužení lhůty) ode dne přijetí žádosti [§ 14 odst. 5 písm. d) a odst. 7 InfZ].Fri, 16 August 2019 0:09:00 CESTČlánky, ústavní právo, Články, ostatní právní oboryFri, 16 August 2019 0:09:00 CESTJak správně sjednat pracovní smlouvuhttps://www.epravo.cz/top/clanky/jak-spravne-sjednat-pracovni-smlouvu-109724.htmlRůst ekonomiky a zvyšování výroby vyvolává u zaměstnavatelů potřebu zvyšovat počet zaměstnanců. Tím větší pozornost musí být věnována správnému sjednávání a obsahu pracovní smlouvy, která je základem pracovního poměru. Firmy nyní mnohem častěji uzavírají se zaměstnanci pracovněprávní vztah, než tomu bylo v minulých letech. Na bezchybné sjednání pracovní smlouvy si ukažme z pohledu zákoníku práce (dále ZP) a soudní judikatury. Fri, 16 August 2019 0:07:00 CESTČlánky, občanské právo, pracovní právo, ČlánkyFri, 16 August 2019 0:07:00 CESTScreening mimounijních investic na český způsob: připravovaný zákon o prověřování zahraničních investichttps://www.epravo.cz/top/clanky/screening-mimounijnich-investic-na-cesky-zpusob-pripravovany-zakon-o-proverovani-zahranicnich-investic-109762.htmlPotenciální investoři do ČR pocházející mimo EU by měli zpozornět: dne 19. března 2019 bylo přijato Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/452 („Nařízení“), kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic směřujících do EU, a česká legislativa, která tento rámec bude konkretizovat, se již připravuje. Co tato změna přinese do praxe?Thu, 15 August 2019 0:10:00 CESTČlánky, obchodní právo, finanční právo, evropské právo, ČlánkyThu, 15 August 2019 0:10:00 CESTVýběr z judikatury nejen k zákoníku práce za r. 2019 - část 2.https://www.epravo.cz/top/clanky/vyber-z-judikatury-nejen-k-zakoniku-prace-za-r-2019-cast-2-109799.htmlPřinášíme další část průběžného přehledu nejzajímavějších a nejpřínosnějších rozhodnutí vrcholných soudních instancí – tentokrát Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu - v oboru pracovního práva z letošního roku 2019.Thu, 15 August 2019 0:07:00 CESTČlánky, občanské právo, ČlánkyThu, 15 August 2019 0:07:00 CESTSjednání slevy z ceny díla ve výši pozastávky pro případ úpadku zhotovitele? Konečně bez pochybnostíhttps://www.epravo.cz/top/clanky/sjednani-slevy-z-ceny-dila-ve-vysi-pozastavky-pro-pripad-upadku-zhotovitele-konecne-bez-pochybnosti-109817.htmlÚpadek zhotovitele je noční můrou každého objednatele. Odhalit špatnou finanční situaci zhotovitele a předem se jako objednatel chránit pro případ, že by se zhotovitel dostal do úpadku, je velmi obtížné. Před uzavřením smlouvy o dílo se můžete utápět v historických účetních výkazech, které při troše štěstí najdete ve sbírce listin, můžete chtít potvrzení o bezdlužnosti, mít „zaručeně spolehlivé“ reference nebo si ve smlouvě dohodnout „neprůstřelná“ prohlášení, že finanční zdraví zhotovitele je v nejlepším pořádku. To všechno jsou správné postupy, které by měl každý objednatel automaticky zrealizovat. Ale nic si nenalhávejme, žádný z těchto kroků vás nespasí, pokud se zhotovitel v úpadku ocitne.Thu, 15 August 2019 0:07:00 CESTČlánky, Články, insolvenční právoThu, 15 August 2019 0:07:00 CESTVyvlastnění věcného břemene dle zákona o elektronických komunikacíchhttps://www.epravo.cz/top/clanky/vyvlastneni-vecneho-bremene-dle-zakona-o-elektronickych-komunikacich-109768.htmlTento článek má za cíl v krátkosti přiblížit možnost vyvlastnění věcného břemene v případě nutnosti zajištění veřejné komunikační sítě, tedy jednu z možností, kdy může dojít k omezení vlastnického práva ve prospěch veřejného zájmu.Wed, 14 August 2019 0:10:00 CESTČlánky, občanské právo, správní právo, ČlánkyWed, 14 August 2019 0:10:00 CESTPlacení nájemného po změně vlastníka předmětu nájmu a případné bezdůvodné obohacení původního vlastníkahttps://www.epravo.cz/top/clanky/placeni-najemneho-po-zmene-vlastnika-predmetu-najmu-a-pripadne-bezduvodne-obohaceni-puvodniho-vlastnika-109719.htmlRozsudek NS ČR sp. zn. 28 Cdo 270/2019, ze dne 2. 4. 2019, odpovídá na otázky spojené s placením nájemného při změně v osobě vlastníka předmětu nájmu, tedy pronajímatele, když v této situaci může dojít ke komplikacím v právních vztazích mezi převodcem předmětu nájmu, jeho nabyvatelem a nájemcem.Wed, 14 August 2019 0:09:00 CESTČlánky, občanské právo, ČlánkyWed, 14 August 2019 0:09:00 CESTZaměnitelnost názvu spolku s obchodní firmou sro čili c'est la vie…https://www.epravo.cz/top/clanky/zamenitelnost-nazvu-spolku-s-obchodni-firmou-sro-cili-cest-la-vie-109788.htmlZdrávas vespolek, pacholci, obrátili se členové nově ukutého spolku s názvem SELAVIS, z.s. na Krajský soud v Ostravě (expozitura Olomouc) s návrhem na jeho prvozápis do spolkového rejstříku očekávaje (zřejmě naivně) bez znalosti justičního terénu, že o návrhu bude rozhodnuto tak, jak navrhují (tj. kladně). To se ovšem lidé z Hané šeredně zmýlili (a to prý zmýlená neplatí sic!). Soud prvního stupně jim totiž po lustraci veřejného rejstříku vystavil hned zkraje jejich společného podniku stopku. Pravil, že pojmenování „SELAVIS“ je želbohu zabráno již (čti už) korporací s označením „SELAVI s.r.o.“ Inu, i to se občas stává, že ve frontě na spravedlnost, s vámi někdo mává…Wed, 14 August 2019 0:06:00 CESTČlánky, občanské právo, ČlánkyWed, 14 August 2019 0:06:00 CESTPostoupení smlouvy o nájmu nemovité věcihttps://www.epravo.cz/top/clanky/postoupeni-smlouvy-o-najmu-nemovite-veci-109764.htmlNový občanský zákoník je postaven na principu široké smluvní volnosti. Jedním z projevů tohoto principu je institut postoupení smlouvy upravený v ustan. § 1895 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“). Cílem tohoto příspěvku je zamyslet se nad aplikovatelností postoupení smlouvy při postoupení nájemní smlouvy k nemovité věci na straně pronajímatele – vlastníka nemovité věci.Tue, 13 August 2019 0:10:00 CESTČlánky, občanské právo, ČlánkyTue, 13 August 2019 0:10:00 CESTOdvolání vedoucího zaměstnance a odstupnéhttps://www.epravo.cz/top/clanky/odvolani-vedouciho-zamestnance-a-odstupne-109802.htmlTaké v soukromém sektoru se zaměstnavatelé mohou s vedoucím zaměstnancem dohodnout na možnosti jeho odvolání z pracovního místa. Zaměstnavatelé však o této možnosti mnohdy nevědí. Uzavření takovéto dohody přitom může mít zásadní vliv na povinnost k výplatě odstupného vedoucímu zaměstnanci, jemuž je dána výpověď poté, co je z pracovního místa odvolán.Tue, 13 August 2019 0:08:00 CESTČlánky, pracovní právo, ČlánkyTue, 13 August 2019 0:08:00 CESTÚpadek podnikatele a vliv na další podnikáníhttps://www.epravo.cz/top/clanky/upadek-podnikatele-a-vliv-na-dalsi-podnikani-109767.htmlJednou z nejčastějších otázek, se kterou se setkáváme při řešení úpadku korporace, je, jaký bude mít insolvenční řízení vliv na další podnikání zainteresovaných osob, zejména pak jednatelů a jiných statutárů upadnuvších právnických osob. Obvykle následuje dotaz na případnou osobní odpovědnost těchto osob za vzniklé dluhy v rozsahu, v jakém nebudou uspokojeny v insolvenčním řízení. Mon, 12 August 2019 0:09:00 CESTČlánky, Články, insolvenční právoMon, 12 August 2019 0:09:00 CESTInspekce práce - jak je to ve skutečnosti s poskytováním součinnosti (předkládáním dokumentů)https://www.epravo.cz/top/clanky/inspekce-prace-jak-je-to-ve-skutecnosti-s-poskytovanim-soucinnosti-predkladanim-dokumentu-109717.htmlV praxi zcela běžnou záležitostí, která však nahání mnoha zaměstnavatelům husí kůži, je kontrola Státního úřadu inspekce práce realizovaná některou z jeho oblastních poboček. Kontrola jako taková může mít různorodou podobu zaměřenou vždy na dodržování zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako "ZPr") a souvisejících právních předpisů; nejčastěji se pak jedná o kontrolu na úseku:Mon, 12 August 2019 0:08:00 CESTČlánky, pracovní právo, ČlánkyMon, 12 August 2019 0:08:00 CEST