ePravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/ePravo.cz - ČlánkycsePravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.cz/10 otázek pro ... Ondřeje Mikuluhttps://www.epravo.cz/top/clanky/10-otazek-pro-ondreje-mikulu-115556.htmlOndřej Mikula je advokátem a zakládajícím společníkem advokátní kanceláře FINREG PARTNERS, kterou založil s Janem Šovarem, taktéž známým právníkem a předním expertem v oblasti regulace finančního trhu. Kancelář se specializuje zejména na poskytování právních služeb pro klienty z oblasti finančního sektoru, včetně fintechových společností, finančních institucí a investičních fondů. Mon, 28 November 2022 0:10:00 CETČlánky, Články, 10 otázekMon, 28 November 2022 0:10:00 CETGenerace Y a Z v advokaciihttps://www.epravo.cz/top/clanky/generace-y-az-vadvokacii-115591.htmlKdyž jsem v roce 2015 psal článek o koncipientech generace Y (jak jsou označováni lidé narození přibližně mezi lety 1982-2000), pojal jsem to tehdy trochu (vlastně hodně) s nadsázkou. Popisoval jsem koncipienty, kteří píší všemi deseti a kolegovi, který to neumí, doporučí vhodný výukový software. Mon, 28 November 2022 0:07:00 CETČlánky, Články, ostatní právní oboryMon, 28 November 2022 0:07:00 CETK některým aspektům ověřování referencí účastníků zadávacího řízeníhttps://www.epravo.cz/top/clanky/k-nekterym-aspektum-overovani-referenci-ucastniku-zadavaciho-rizeni-115510.htmlJedním ze stěžejních zájmů zadavatele v rámci zadávacího řízení je vybrat dodavatele, který bude schopný provést předmět plnění ve stanovené, resp. očekávané kvalitě. Je sice pravdou, že nabízená cena je vždy podstatným hlediskem, nicméně je nepochybné, že většina zadavatelů dává přednost, byť i o něco dražší nabídce, avšak od “prověřeného“ dodavatele. Zadavatel sice může, resp. v případě jediného hodnotícího kritéria a splnění podmínek účasti rovněž také musí vybrat nejlevnějšího dodavatele, ale může se tak stát za rizika nekvalitního provedení, vícenákladů či následného uplatňování záručních nároků či vad z odpovědnosti dodavatele. Mon, 28 November 2022 0:05:00 CETČlánky, Články, veřejné zakázkyMon, 28 November 2022 0:05:00 CETOddlužení 2.1 aneb druhá šance transpoziční novely oddluženíhttps://www.epravo.cz/top/clanky/oddluzeni-21-aneb-druha-sance-transpozicni-novely-oddluzeni-115569.htmlDne 4. 11. 2022 zamířila do meziresortního připomínkového řízení transpoziční novela insolvenčního zákona[2], jejíž ústředním tématem je zkrácení doby oddlužení na 3 roky pro všechny fyzické osoby. Nový režim však přináší i celou řadu modifikací, které by se poprvé mohly uplatnit v insolvenčních řízeních zahájených po 1. červenci 2023. Mon, 28 November 2022 0:03:00 CETČlánky, Články, insolvenční právoMon, 28 November 2022 0:03:00 CETPrávo na víkend - týden v české justici očima šéfredaktora https://www.epravo.cz/top/clanky/pravo-na-vikend-tyden-v-ceske-justici-ocima-sefredaktora-115530.htmlSenát schválil daň z mimořádných zisků i vyšší limit pro registraci k DPH | Ústavní soud v úterý vyhlásí, jak rozhodl v kauze Vojenského zpravodajství | Vláda schválila návrh zákona o ochraně oznamovatelů | Zeman udělil milost trojici obchodující s psychotropním nápojem ayahuasca | Bývalý soudce Sovák čelí obžalobě za ovlivňování rozhodnutí vrchního soudu | Ministerstvo vnitra oznámí, které prezidentské kandidáty připustilo k volbám Sat, 26 November 2022 0:00:00 CETČlánky, ČlánkySat, 26 November 2022 0:00:00 CETOsud českého odštěpného závodu při zániku zahraničního zřizovatele formou fúzehttps://www.epravo.cz/top/clanky/osud-ceskeho-odstepneho-zavodu-pri-zaniku-zahranicniho-zrizovatele-formou-fuze-115514.htmlPrávní úpravu odštěpného závodu nalezneme v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to v § 503, který definuje obecně „pobočku“. Pobočkou je pak taková část závodu, která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost a o které podnikatel rozhodl, že bude pobočkou. Je-li pobočka zapsána do obchodního rejstříku, jedná se o odštěpný závod. Odštěpné závody zřizují jak české, tak i zahraniční společnosti. Níže se budeme věnovat pouze odštěpenému závodu zahraniční společnosti (dále jen „zahraniční zřizovatel“).Fri, 25 November 2022 0:10:00 CETČlánky, obchodní právo, ČlánkyFri, 25 November 2022 0:10:00 CETVybrané aspekty a počítání času v okamžitém zrušení pracovního poměruhttps://www.epravo.cz/top/clanky/vybrane-aspekty-a-pocitani-casu-v-okamzitem-zruseni-pracovniho-pomeru-115553.htmlOkamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem podle § 55 odst. 1 písm. b) („OZPP“) zák. č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce („ZP“), je jistě nejkrajnější prostředek ukončení pracovněprávního vztahu se zaměstnancem, který z povahy věci budí časté vášně zúčastněných stran. Stává se tím náchylnější k riziku soudních sporů častěji, než jiné oblasti upravené ZP. Právě četnost sporů dělá z tématu atraktivní záležitost, která precizuje zákonem neřešené otázky a tím nakonec posiluje právní jistotu všech recipientů právní úpravy. Předmětem článku je zasadit další části do jinak podrobně zpracované problematiky, které v praxi mohou působit aplikační problémy.Fri, 25 November 2022 0:10:00 CETČlánky, pracovní právo, ČlánkyFri, 25 November 2022 0:10:00 CETVýmaz „starých“ věcných práv z katastruhttps://www.epravo.cz/top/clanky/vymaz-starych-vecnych-prav-z-katastru-115570.htmlJako bývalý právník katastrálního úřadu, a i v pozdější právní praxi jsem se setkával, a věřím, že téměř všichni kolegové, se „zaplevelením“ katastru nemovitostí „starými“ věcnými břemeny a zástavní právy. Osobní služebnosti pro oprávněné, kteří jsou narozeni v 19. století, zástavní práva ve prospěch dávno neexistujících bank a kampeliček, které založil snad přímo pan František Cyril Kampelík. Tato věcná práva žila svým životem a do katastru nemovitostí byla převzata ze starých veřejných úředních seznamů, do kterých se zapisovaly nemovitosti a určitá práva, která se k nim vztahovala. Fri, 25 November 2022 0:07:00 CETČlánky, občanské právo, ČlánkyFri, 25 November 2022 0:07:00 CETRizika mezinárodního obchodování z právního pohleduhttps://www.epravo.cz/top/clanky/rizika-mezinarodniho-obchodovani-z-pravniho-pohledu-115547.htmlTématem příspěvku jsou „rizika mezinárodního obchodování z právního pohledu.“ Téma lze považovat za velmi aktuální, protože mezinárodní obchodování s sebou nesporně nese řadu benefitů, nicméně pojí se s ním i mnohá rizika, která zejména začínající podnikatelé působící na mezinárodním trhu mnohdy buď opomíjejí anebo podceňují, čímž se mohou snadno dostat situace, kdy se budou muset s mnohými riziky a obtížemi spojenými s mezinárodním obchodováním vypořádat a ve chvíli, kdy skutečně nastane nějaké nedorozumění, konflikt, spor anebo jiná nežádoucí situace. Thu, 24 November 2022 0:07:00 CETČlánky, obchodní právo, mezinárodní právo veřejné, ČlánkyThu, 24 November 2022 0:07:00 CETVýběr z judikatury nejen k zákoníku práce z r. 2022 - část 3.https://www.epravo.cz/top/clanky/vyber-z-judikatury-nejen-k-zakoniku-prace-z-r-2022-cast-3-115545.htmlTřetí část přehledu informací o významných a zajímavých rozhodnutích vrcholných soudních instancí ČR je věnována otázkám odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli (včetně blízké problematiky bezdůvodného obohacení zaměstnance.) Třetím pokračováním přehledu letošní judikatury volně navazujeme na dva předchozí díly, [1] které byly věnovány otázkám rozvázání pracovního poměru, neboť značná pozornost v tomto příspěvku je věnována otázce odpovědnosti vedoucího pracovníka za škodu způsobenou zaměstnavateli neplatným rozvázáním pracovního poměru s jinými zaměstnanci (resp. rozhodnutím o tom) a její limitaci.Thu, 24 November 2022 0:00:00 CETČlánky, pracovní právo, ČlánkyThu, 24 November 2022 0:00:00 CETPřístrojové zkoumání a digitální komparace pachových stophttps://www.epravo.cz/top/clanky/pristrojove-zkoumani-a-digitalni-komparace-pachovych-stop-115543.htmlŠikanov v 80. letech minulého století prohlásil, že „kriminalistická odorologie bude mít právo na existenci jako důkazní prostředek teprve tehdy, až bude založena na výsledku přístrojové analýzy.“[1] Dnes jeho slova získávají reálnou podobu. Důvodem je objevení molekul lidské pachové signatury, individuálního základu každého jedince. Wed, 23 November 2022 0:07:00 CETČlánky, trestní právo, Články, ostatní právní oboryWed, 23 November 2022 0:07:00 CETBossing na pracovišti a jak jej řešithttps://www.epravo.cz/top/clanky/bossing-na-pracovisti-a-jak-jej-resit-115541.htmlVztahy na pracovišti nejsou vždy jen harmonické. V nejhorších případech přeroste nevraživost mezi kolegy dokonce v šikanu. Šikana je samozřejmě nežádoucí jev a je v zájmu každého zaměstnavatele se s ní co nejefektivněji vypořádat. Wed, 23 November 2022 0:00:00 CETČlánky, pracovní právo, ČlánkyWed, 23 November 2022 0:00:00 CETUrčovací žaloba - určení práva dle (§ 80 o.s.ř.) vs. určení právní skutečnostihttps://www.epravo.cz/top/clanky/urcovaci-zaloba-urceni-prava-dle-80-osr-vs-urceni-pravni-skutecnosti-115568.htmlAktuálně jsem se setkal s přístupem soudu, který spor mezi členem společenství vlastníků jednotek (SVJ) a SVJ na určení právního vztahu vnímal a posoudil jako žalobu na určení právní skutečnosti (ohledně určení, že „okna v domě a jejich rámy jsou společnou částí domu“), která není ve smyslu § 80 o.s.ř. přípustná, přičemž v rámci řízení soud vyzval navrhovatele pouze k doplnění naléhavého právního zájmu na určení (přestože k naléhavému zájmu na určení se připojil i odpůrce), nikoliv však již ke změně žaloby (např. v podobě úpravy petitu).Wed, 23 November 2022 0:00:00 CETČlánky, občanské právo, ČlánkyWed, 23 November 2022 0:00:00 CETNovinky z oblasti české a evropské regulace finančních institucí za měsíc říjen 2022https://www.epravo.cz/top/clanky/novinky-z-oblasti-ceske-a-evropske-regulace-financnich-instituci-za-mesic-rijen-2022-115515.htmlPřinášíme Vám pravidelné aktuality z oblasti české a evropské regulace finančních institucí za měsíc říjen 2022. V říjnovém vydání newsletteru se dočtete, mimo jiné, o problematice produktů úvěrového pojištění a související ochraně spotřebitelů, o pokynech a regulačních technických standardech týkajících se úrokového rizika investičního portfolia vypracovaných orgánem EBA, či o přijetí nařízení posilujícího obezřetnostní regulační rámec pro úvěrové instituce působící v EU. Aktuality jako obvykle dělíme vždy podle příslušných regulovaných sektorů. Současně také pokračujeme s novinkami, které se týkají probíhající války na Ukrajině a úpadku banky Sberbank CZ.Tue, 22 November 2022 0:07:00 CETČlánky, finanční právo, evropské právo, ČlánkyTue, 22 November 2022 0:07:00 CETKritická poznámka k veřejnoprávní regulaci tabákové reklamy – aneb proč jsme někdy papežštější než papež? https://www.epravo.cz/top/clanky/kriticka-poznamka-k-verejnopravni-regulaci-tabakove-reklamy-aneb-proc-jsme-nekdy-papezstejsi-nez-papez-115395.htmlAutor, ač jinak celoživotní nekuřák, se v následujícím textu bude věnovat tématu veřejnoprávní regulace reklamy v oblasti tabákových výrobků. Zaměří se na téma tzv. insertů – tedy vkládaných reklamních letáků do krabiček cigaret. Hlavní výzkumnou otázkou bude, zda je dnes právně souladné používat zmíněné inserty nebo zda jde o protiprávní jednání (in concreto – zda se zde jedná o porušení zákona o regulaci reklamy)? A zda naplňuje dnešní právní úprava v této oblasti svůj primární smysl – tedy chránit děti, mladistvé a nekuřáky před dopady přehnaně intenzivní tabákové reklamy, jejímž perfidním cílem je získat další klienty pro tabákové výrobce. Tue, 22 November 2022 0:00:00 CETČlánky, občanské právo, obchodní právo, ČlánkyTue, 22 November 2022 0:00:00 CET10 otázek pro ... Lukáše Staréhohttps://www.epravo.cz/top/clanky/10-otazek-pro-lukase-stareho-115159.htmlMgr. Lukáš Starý vystudoval Právnickou fakultu a Fakultu mezinárodních vztahů a politologie Masarykovy univerzity v Brně. Pracuje v justici od roku 2003, nejprve jako státní zástupce u Okresního státního zastupitelství v Karviné a poté na pobočce téhož v Havířově. V roce 2009 působil u mezinárodního odboru Nejvyššího státního zastupitelství. Mon, 21 November 2022 0:10:00 CETČlánky, Články, 10 otázekMon, 21 November 2022 0:10:00 CETK výkladu pojmu „prodej“ podle zákona o prodejní době v maloobchoděhttps://www.epravo.cz/top/clanky/k-vykladu-pojmu-prodej-podle-zakona-o-prodejni-dobe-v-maloobchode-115535.htmlNejvyšší správní soud (NSS) v nedávné době opět posuzoval výklad pojmu prodej podle zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě, v platném znění (dále jen „zákon o prodejní době v maloobchodě“ nebo „Zákon“). Tentokrát posuzoval skutkovou situaci, kdy si zákazník zboží objedná prostřednictvím e-shopu přímo na provozovně, kde si bezprostředně i zboží vyzvedne a zaplatí. Mon, 21 November 2022 0:07:00 CETČlánky, obchodní právo, ČlánkyMon, 21 November 2022 0:07:00 CETKoncernhttps://www.epravo.cz/top/clanky/koncern-115507.htmlKoncern je jeden z typů podnikatelského seskupení[1], kdy je jedna nebo více osob podrobených jednotnému řízení (dále jen „řízená osoba“) jinou osobou nebo osobami (dále jen „řídící osoba“).[2]Mon, 21 November 2022 0:00:00 CETČlánky, občanské právo, obchodní právo, ČlánkyMon, 21 November 2022 0:00:00 CETPrávo na víkend - týden v české justici očima šéfredaktora https://www.epravo.cz/top/clanky/pravo-na-vikend-tyden-v-ceske-justici-ocima-sefredaktora-115362.htmlSněmovna přehlasovala veto a stvrdila schodek rozpočtu na 375 mld. Kč | Zeman udělí milost manželům, kteří prodávali psychotropní nápoj | Přímá volba prezidenta byla podle politologa Balíka chyba, prohlubuje příkopy | Brno zváží budoucnost lokality za Lužánkami, primátorka se ke stadionu nekloní | Nejvyšší soud zamítl dovolání Pezoldové ve sporu o dědictví Schwarzenbergů | ČLK v souvislosti s úhradovou vyhláškou varuje před zhoršením zdravotní péče | Lipavský v Londýně převzal Magnitského cenu za přínos k ochraně lidských práv Sat, 19 November 2022 0:00:00 CETČlánky, ČlánkySat, 19 November 2022 0:00:00 CETJak správně na „jmenování“ nového zaměstnance v soukromém sektoruhttps://www.epravo.cz/top/clanky/jak-spravne-na-jmenovani-noveho-zamestnance-v-soukromem-sektoru-115455.htmlVzhledem k výkladovým problémům, které v praxi činí sjednání možnosti odvolání z vedoucího pracovního místa / vzdání se tohoto místa vč. nesprávně uzavírané pracovně-právní dokumentace či nesprávně používané terminologie naznačené v názvu tohoto článku, je předmětem tohoto článku stručné shrnutí požadavků na správné sjednání odvolatelnosti / vzdání se pracovního místa v případě vedoucích zaměstnanců v soukromém sektoru. Fri, 18 November 2022 0:10:00 CETČlánky, občanské právo, pracovní právo, ČlánkyFri, 18 November 2022 0:10:00 CETVývoj soudní praxe při posuzování důvodů zproštění insolvenčního správce https://www.epravo.cz/top/clanky/vyvoj-soudni-praxe-pri-posuzovani-duvodu-zprosteni-insolvencniho-spravce-115536.htmlČinnost insolvenčního správce – živobytí, k jehož výkonu získalo po vynaložení nadměrného úsilí povolení pouze pomálu jedinců, jimž se podařilo přesvědčit zkušební komisi o svých praktických zkušenostech a kvalitativních předpokladech. Každý absolvent by měl v praxi poskytovat dostatečné záruky, jednat svědomitě s odbornou péčí a upřednostňovat společný zájem věřitelů před vším ostatním. A přece není vzácností, že někteří ze správců tak zběhlých v insolvenčním právu ve skutečném insolvenčním prostředí pokulhávají, čímž brání řádnému průběhu insolvenčního řízení. Fri, 18 November 2022 0:10:00 CETČlánky, Články, insolvenční právoFri, 18 November 2022 0:10:00 CET