ePravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/ePravo.cz - ČlánkycsePravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.cz/Právo na víkend - týden v české justici očima šéfredaktora https://www.epravo.cz/top/clanky/pravo-na-vikend-tyden-v-ceske-justici-ocima-sefredaktora-115109.htmlPražské státní zastupitelství podalo obžalobu na Frančettiho | Senát schválil povinnost úřadů zveřejňovat údaje o platech úředníků | SZIF doporučil podat žalobu na EK kvůli sankci za chyby v dotacích | Senát schválil omezení filmové pobídky na 150 milionů korun za rok | Místopředseda Senátu Růžička podal podnět kvůli Doubravovi na Krymu | Pražský soud poslal do vazby dva muže spojované s dezinformační scénou | Aerokluby a letecké školy protestovaly proti zvažovanému rušení letiště Líně Sat, 13 August 2022 0:10:00 CESTČlánky, ČlánkySat, 13 August 2022 0:10:00 CESTNelegální stahování autorských děl z pohledu trestního právahttps://www.epravo.cz/top/clanky/nelegalni-stahovani-autorskych-del-z-pohledu-trestniho-prava-115052.htmlSnad každý uživatel internetu si někdy stáhl pro svou osobní potřebu film, píseň či fotografii, ti zdatnější pak třeba i počítačový program (např. počítačovou hru). Existují samozřejmě soubory, na které se autorská práva nevztahují, většinou však narazíme na problém, že daný soubor je dílem ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „autorský zákon“). Dopouští se uživatel, který si autorské dílo stáhne z nelegálního zdroje, protizákonného jednání a pokud ano, může být nelegální stahování postihnutelné předpisy trestního práva?Fri, 12 August 2022 0:10:00 CESTČlánky, trestní právo, ČlánkyFri, 12 August 2022 0:10:00 CESTZrušení naplánované nebo určené dovolené a odvolání zaměstnance z dovolenéhttps://www.epravo.cz/top/clanky/zruseni-naplanovane-nebo-urcene-dovolene-a-odvolani-zamestnance-z-dovolene-115028.htmlJaký je rozdíl mezi tím, když zaměstnavatel neposkytne zaměstnanci dovolenou v plánovaném termínu nebo mu změní termín určené dovolené či odvolá zaměstnance z již nastoupené dovolené?Fri, 12 August 2022 0:07:00 CESTČlánky, pracovní právo, ČlánkyFri, 12 August 2022 0:07:00 CESTEkonomické sankce v mezinárodní arbitráži – konkrétní případy z praxehttps://www.epravo.cz/top/clanky/ekonomicke-sankce-v-mezinarodni-arbitrazi-konkretni-pripady-z-praxe-115075.htmlTématem příspěvku jsou „Ekonomické sankce v mezinárodní arbitráži.“ Ekonomické sankce významným nástrojem zahraniční politiky a mezinárodních vztahů, jejichž prostřednictvím je usilováno o zajištění dodržování smluvních ujednání mezi jednotlivými státy mezinárodního společenství.Thu, 11 August 2022 0:07:00 CESTČlánky, Články, ostatní právní oboryThu, 11 August 2022 0:07:00 CESTPřemítání nad judikaturou NSS aneb O zlobivých dětech a diskriminaci https://www.epravo.cz/top/clanky/premitani-nad-judikaturou-nss-aneb-o-zlobivych-detech-a-diskriminaci-114999.htmlJak ironicky říkala, již Halina Pawlowská: všechny děti jsou „nevychování spratci “ s výjimkou těch našich. Dlouhodobě platí, že zlobení našich dětí (nebo vnoučat) vnímáme většinou jako roztomilé, ale u jiných dvounohých mazlíčků ho vidíme zpravidla jako otravné a nepříjemné. A mělo by se zakázat. Thu, 11 August 2022 0:05:00 CESTČlánky, občanské právo, Články, ostatní právní oboryThu, 11 August 2022 0:05:00 CESTVýšková regulace budov na území hl. města Prahyhttps://www.epravo.cz/top/clanky/vyskova-regulace-budov-na-uzemi-hl-mesta-prahy-115048.htmlPro stanovení výšky nových budov v území obecně platí ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu („Stavební zákon“) a ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území („Vyhláška“). Oba zmíněné předpisy se však nezabývají a z podstaty věci ani nemohou zabývat určením maximální výšky nových budov v určitém území. Wed, 10 August 2022 0:10:00 CESTČlánky, Články, ostatní právní oboryWed, 10 August 2022 0:10:00 CESTCloudy a právo - 1 díl: Proč o nich uvažovat a na co se připravithttps://www.epravo.cz/top/clanky/cloudy-a-pravo-1-dil-proc-o-nich-uvazovat-a-na-co-se-pripravit-115077.htmlCloudová řešením jsou dnes běžná, dostupná a levná. V praxi je využívá velká část z nás, aniž by si to třeba nutně uvědomovala, např. při zálohování dat z chytrého telefonu nebo přenosu kontaktů z jednoho zařízení do druhého. Cloudy ve stále větší míře využívají i soukromoprávní a veřejnoprávní organizace, ať už k „pouhému“ uchování či získání dodatečné výpočetní kapacity, nebo i jako součást komplexnější služby, např. ve formě aplikace či nástroje pro marketing, spisovou službu, evidenci dokumentace atd.Wed, 10 August 2022 0:05:00 CESTČlánky, Články, ostatní právní oboryWed, 10 August 2022 0:05:00 CESTÚčast na přípravě zadávání veřejné zakázky z pohledu dodavatelehttps://www.epravo.cz/top/clanky/ucast-na-priprave-zadavani-verejne-zakazky-z-pohledu-dodavatele-115099.htmlLegální účast dodavatelů na přípravě zadávání veřejných zakázek prostřednictvím předběžných tržních konzultací je stále více propagována jako příklad dobré praxe zadavatelů. Prospěšnost předběžných tržních konzultací pro řádnou realizaci zadávacího řízení či samotné plnění předmětu veřejné zakázky je přitom zdůrazňována nejen odbornou veřejností a gestorem zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ale pozitivně se k ní vyjadřuje také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). Tue, 09 August 2022 0:10:00 CESTČlánky, Články, veřejné zakázkyTue, 09 August 2022 0:10:00 CESTGlosa k přípustnosti změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po uložení trestu zákazu plnění veřejných zakázekhttps://www.epravo.cz/top/clanky/glosa-k-pripustnosti-zmeny-zavazku-ze-smlouvy-na-verejnou-zakazku-po-ulozeni-trestu-zakazu-plneni-verejnych-zakazek-115076.htmlNásledující stručné poznámky jsou věnovány situaci, kdy je právnické osobě coby dodavateli veřejné zakázky uložen trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži dle § 21 zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „TOPO“), a objektivní okolnosti si vynucují dodatečnou úpravu závazku z dříve uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku[1]. V praxi se lze setkat s názory, že uložení trestu dle § 21 TOPO v takovém případě představuje překážku uskutečnění jakékoli změny stávajícího závazku z již uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku.[2] Jejich kritickému zhodnocení je pak věnována tato glosa. Tue, 09 August 2022 0:07:00 CESTČlánky, Články, veřejné zakázkyTue, 09 August 2022 0:07:00 CEST10 otázek pro ... Víta Hrnčiříkahttps://www.epravo.cz/top/clanky/10-otazek-pro-vita-hrncirika-114886.htmlJUDr. Vít Hrnčiřík, Ph.D., LL.M. je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Právnické a ekonomické fakulty University Bayreuth (SRN). Profesně působí jako partner advokátní kanceláře Equity Legal, s. r. o., kde se zaměřuje na litigace (zastupování klientů před soudy) a dále případy spojené s ochranou osobnostních práv, akvizicemi, veřejnými zakázkami a průmyslovými právy. Je autorem monografie Předběžná opatření v civilním řízení a spoluautorem Komentáře a Casebooku k civilnímu procesu. Tým Equity Legal byl roce 2021 oceněn 7 umístěními v rámci žebříčku Právnická firma roku.Mon, 08 August 2022 0:10:00 CESTČlánky, Články, 10 otázekMon, 08 August 2022 0:10:00 CESTJak si poradit s náklady řízení? A měli by účastníci sporu platit za chyby soudu?https://www.epravo.cz/top/clanky/jak-si-poradit-s-naklady-rizeni-a-meli-by-ucastnici-sporu-platit-za-chyby-soudu-115043.htmlJak se přibližujeme nové právní úpravě civilního procesu, začínají být stále častější diskuze nad jejím obsahem. Změny má podle dosavadních návrhů zaznamenat i způsob výpočtu náhrad nákladů řízení. Vzhledem k tomu, že úprava náhrad nákladů na právní zastoupení před soudy snad nebyla v České republice považována za spravedlivou nebo vyhovující nikdy nikým, rád bych se k tomuto tématu, často přehlíženému, věnoval v tomto článku.Mon, 08 August 2022 0:07:00 CESTČlánky, občanské právo, ČlánkyMon, 08 August 2022 0:07:00 CESTÚrokové sazby podnikatelských úvěrůhttps://www.epravo.cz/top/aktualne/urokove-sazby-podnikatelskych-uveru-115032.htmlPodniky využívají bankovních úvěrů pro financování provozu i investic. Cena těchto zdrojů pak má přímý dopad do nákladů podniku a ovlivňuje tak jeho konkurenceschopnost. Vývoj úrokových sazeb je tedy pro podniky důležitým faktorem při jejich běžném provozu i investičním plánování. Jaké úrokové sazby lze v současnosti na trhu dosáhnout? Jaký lze očekávat vývoj?Mon, 08 August 2022 0:07:00 CESTČlánky, obchodní právo, finanční právo, Články, Aktuálně, komerční sděleníMon, 08 August 2022 0:07:00 CESTNařízení Brusel II ter: významné změny nejen v řízeních ve věcech rodičovské odpovědnostihttps://www.epravo.cz/top/clanky/narizeni-brusel-ii-ter-vyznamne-zmeny-nejen-v-rizenich-ve-vecech-rodicovske-odpovednosti-115094.htmlKe dni 1. srpna 2022 nabylo účinnosti nařízení Rady (EU) 2019/1111 ze dne 25. června 2019 o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (dále „Nařízení”).[1] Toto Nařízení nahrazuje do té doby platné nařízení Brusel II bis.[2] Nová právní úprava, kterou Nařízení přináší, zohledňuje problémy stávající aplikační praxe a současnou judikaturu Soudního dvora Evropské unie (dále „SDEU”). Zároveň si klade za cíl zefektivnit přeshraniční řešení sporů ve věcech manželských a rodičovské odpovědnosti, kterých ostatně podle Zprávy Komise stále přibývá.[3]Mon, 08 August 2022 0:07:00 CESTČlánky, Články, ostatní právní oboryMon, 08 August 2022 0:07:00 CESTPrávo na víkend - týden v české justici očima šéfredaktora https://www.epravo.cz/top/clanky/pravo-na-vikend-tyden-v-ceske-justici-ocima-sefredaktora-115005.htmlPrezident Zeman podepsal zákon o úsporném tarifu pro domácnosti | Soud bude v týdnu číst výpovědi svědků v korupční kauze, kde je obviněn i Půta | Senát patrně zakotví povinnost zveřejňování údajů o platech vysokých úředníků | ČR v pololetí získala z Evropské unie o 23,5 miliardy korun více, než zaplatilaSat, 06 August 2022 0:00:00 CESTČlánky, ČlánkySat, 06 August 2022 0:00:00 CESTSpoluzpůsobení škody poškozenýmhttps://www.epravo.cz/top/clanky/spoluzpusobeni-skody-poskozenym-115086.htmlK některým případům, kdy za újmu (spolu)odpovídá sám poškozený Při vymáhání a určování výše náhrady škody hraje roli, jestliže si poškozený škodu či její část způsobil sám. V souladu s ustanovením § 2918 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („OZ“, „občanský zákoník“), se totiž povinnost škůdce nahradit škodu poměrně snižuje, vznikla-li škoda nebo zvětšila-li se následkem okolností, které se přičítají poškozenému. V rozsahu, v jakém se okolnosti přičítané poškozenému podílejí na způsobení škody, není dána příčinná souvislost mezi jednáním škůdce, resp. událostí, za níž škůdce odpovídá, a vznikem škody.[1]Fri, 05 August 2022 0:10:00 CESTČlánky, Články, ostatní právní oboryFri, 05 August 2022 0:10:00 CESTŘešení škod způsobených na veřejně přístupné účelové komunikaci a okolní vegetacihttps://www.epravo.cz/top/clanky/reseni-skod-zpusobenych-na-verejne-pristupne-ucelove-komunikaci-a-okolni-vegetaci-115031.htmlJiž tradičně se na naši advokátní kancelář obracejí klientské obce se žádosti o právní posouzení zásahů místních občanů, kteří se bez jakékoliv konzultace s obcí jali na vlastní pěst „úpravy“ povrchu veřejně přístupné účelové komunikace (v obecním vlastnictví), po níž společně s nimi denně jezdili ostatní občané, pro které tato pozemní komunikace byla často jediným spojením s jejich domovy. Primárně tak tyto zásahy (původně zřejmě vedeny dobrým úmyslem) způsobí zhoršení sjízdnosti dotčené účelové komunikace. Fri, 05 August 2022 0:00:00 CESTČlánky, občanské právo, Články, ostatní právní oboryFri, 05 August 2022 0:00:00 CESTJe čas na dřevěnou revoluci ve stavebnictví?https://www.epravo.cz/top/clanky/je-cas-na-drevenou-revoluci-ve-stavebnictvi-115029.htmlRok 2021 a zatím i první polovina roku 2022 jsou ve znamení nedostatku stavebních materiálů a výrazného růstu jejich cen, což přidělává vrásky jak stavebním firmám, které mají problémy dokončit rozdělané stavby v dohodnutém termínu a v mezích zasmluvněného rozpočtu, tak i investorům, kterým se v důsledku vyšších cen prodražují plánované projekty takřka každý den. Thu, 04 August 2022 0:10:00 CESTČlánky, občanské právo, obchodní právo, ČlánkyThu, 04 August 2022 0:10:00 CESTPromlčení nároků na odčinění újmy v pacientských sporechhttps://www.epravo.cz/top/clanky/promlceni-naroku-na-odcineni-ujmy-v-pacientskych-sporech-115030.htmlJakkoli zdravotnická povolání pravidelně obsazují přední příčky oblíbenosti napříč profesemi, zvyšuje se v posledních letech počet pacientů, kteří se necítí spokojeni a tvrdí, že jim non lege artis postupem poskytovatele zdravotních služeb (nemocnice) bylo ublíženo na zdraví. S ohledem na obvyklý časový odstup uplatnění nároků bývá v těchto medicínskoprávních sporech často rozhodující otázka promlčení, jejíž posouzení s sebou nese svá specifika.Thu, 04 August 2022 0:07:00 CESTČlánky, občanské právo, ČlánkyThu, 04 August 2022 0:07:00 CESTAkcie se „zvláštními“ povinnostmi – je možné je vydat, či nikoliv?https://www.epravo.cz/top/clanky/akcie-se-zvlastnimi-povinnostmi-je-mozne-je-vydat-ci-nikoliv-115073.htmlZáměrem tohoto článku je rozebrat a přiblížit otázku, zda lze vydat akcii se zvláštními povinnostmi, na níž se v právní teorii objevují různé názory, a navrhnout možná řešení této sporné právní úpravy.Wed, 03 August 2022 0:10:00 CESTČlánky, obchodní právo, finanční právo, ČlánkyWed, 03 August 2022 0:10:00 CESTLetní problémy na pracovišti – řešení z pracovněprávního pohleduhttps://www.epravo.cz/top/clanky/letni-problemy-na-pracovisti-reseni-z-pracovnepravniho-pohledu-114994.htmlLetní období přináší nejen radosti s prožitím dovolené, ale zaměstnavatelům některé problémy s vytvářením příznivých podmínek na pracovišti. Dodržování povinností, zejména v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jim ukládá zejména zákoník práce (dále ZP) a nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (dále NV).Wed, 03 August 2022 0:07:00 CESTČlánky, pracovní právo, ČlánkyWed, 03 August 2022 0:07:00 CESTČeská národní banka vs. moudrý Hrad https://www.epravo.cz/top/clanky/ceska-narodni-banka-vs-moudry-hrad-114998.htmlJedním ze základních dlouhodobých pilířů demokratického právního státu je dělba moci. Tedy na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní, jak ji kdysi designovali filozofové Charles Montesquieu a John Locke. Wed, 03 August 2022 0:07:00 CESTČlánky, Články, ostatní právní oboryWed, 03 August 2022 0:07:00 CEST