ePravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/ePravo.cz - ČlánkycsePravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.cz/Právo na víkend - týden v české justici očima šéfredaktora https://www.epravo.cz/top/clanky/pravo-na-vikend-tyden-v-ceske-justici-ocima-sefredaktora-116037.htmlZákon o dezinformacích posuzují experti, Rakušan ještě zváží jeho předložení | Za pochybení autorizovaného inspektora odpovídá stát, rozhodl ÚS v kauze marketu | Česko poskytne Mezinárodnímu trestnímu soudu 17 forenzních expertů | Profesory odmítnuté Zemanem Pavel jmenuje, pokud školy nominaci potvrdí | Zkrácení valorizace penzí vyšlo ve sbírce, lze dát podnět k Ústavnímu soudu | Premiér Fiala vysvětloval studentům v Brně důležitost důchodové reformy | České dráhy ve sporu o lokomotivy neuspěly ani u odvolacího souduSat, 25 March 2023 0:00:00 CETČlánky, ČlánkySat, 25 March 2023 0:00:00 CETPořizování nově upisovaných akcií jako veřejná zakázka? Už snad nehttps://www.epravo.cz/top/clanky/porizovani-nove-upisovanych-akcii-jako-verejna-zakazka-uz-snad-ne-116123.htmlPřed časem šokoval odbornou veřejnost zabývající se právem zadávání veřejných zakázek rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 10. 2020, č. j. 9 As 139/2020-125, v němž se konstatuje do té doby nevídaný právní názor, že pořizování akcií (stejně jako obecně obchodních podílů) a rovněž závodů je třeba považovat za veřejnou zakázku na dodávky ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Fri, 24 March 2023 0:08:00 CETČlánky, Články, veřejné zakázkyFri, 24 March 2023 0:08:00 CETPrávní aspekty vícestranné směny nemovitostíhttps://www.epravo.cz/top/clanky/pravni-aspekty-vicestranne-smeny-nemovitosti-116072.htmlTři nebo více vlastníků nemovitostí může mít zájem vzájemně směnit své nemovitosti takovým způsobem, že nelze přesně určit, která nemovitost se směňuje za kterou. Ti, kteří neviděli film Kulový blesk, si mohou představit situaci, kdy tři lidé vlastní každý jeden pozemek. Vlastník X vlastní les, vlastník Y pole a vlastník Z rybník. Tito tři aktéři se dohodnou tak, že vlastník X převede svůj les na vlastníka Y, vlastník Y převede své pole na vlastníka Z a vlastník Z převede svůj rybník na vlastníka X. Celá transakce má tak podobu jakéhosi kruhu (nebo v tomto případě trojúhelníku), kde nelze určit začátek ani konec.Fri, 24 March 2023 0:05:00 CETČlánky, občanské právo, obchodní právo, ČlánkyFri, 24 March 2023 0:05:00 CETKaranténa byla postavena na roveň dočasné pracovní neschopnosti - je ochrannou dobou a platí během ní zákaz výpovědi (i když s výjimkami)https://www.epravo.cz/top/clanky/karantena-byla-postavena-na-roven-docasne-pracovni-neschopnosti-je-ochrannou-dobou-a-plati-behem-ni-zakaz-vypovedi-i-kdyz-s-vyjimkami-116087.htmlVětší zájem o právní úpravu nařízené karantény v zákoníku práce přinesla až "doba kovidová", když se zaměstnanci, zaměstnavatelé a legislativci začali více zajímat o tento pracovněprávní institut především v roce 2020 a 2021 v souvislosti s "protikoronavirovými opatřeními". Zaměstnavatelé mohli být příjemně překvapeni a zaměstnanci naopak nepříjemně ze zjištění, že nařízená karanténa není resp. nebyla ochrannou dobou na rozdíl od dočasné pracovní neschopnosti, a neplatí resp. neplatil (neuplatnil se) tak během ní zákaz výpovědi. Fri, 24 March 2023 0:05:00 CETČlánky, pracovní právo, ČlánkyFri, 24 March 2023 0:05:00 CETZánik ručení jednatele za dluhy společnosti z důvodu promlčeníhttps://www.epravo.cz/top/clanky/zanik-ruceni-jednatele-za-dluhy-spolecnosti-z-duvodu-promlceni-115972.htmlPodle § 159 odst. 3 o. z. platí, že: „Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci.“ Thu, 23 March 2023 0:07:00 CETČlánky, občanské právo, obchodní právo, ČlánkyThu, 23 March 2023 0:07:00 CETNovinky z oblasti české a evropské regulace finančních institucí za měsíc únor 2023 https://www.epravo.cz/top/clanky/novinky-z-oblasti-ceske-a-evropske-regulace-financnich-instituci-za-mesic-unor-2023-116179.htmlPřinášíme Vám poslední aktuality z oblasti české a evropské regulace finančních institucí za únor 2023. Aktuality jako obvykle dělíme vždy podle příslušných regulovaných sektorů, přičemž nově přidáváme i oblast ESG a udržitelného financování.Thu, 23 March 2023 0:07:00 CETČlánky, finanční právo, evropské právo, ČlánkyThu, 23 March 2023 0:07:00 CETDoručování v pracovním právu e-mailem?https://www.epravo.cz/top/clanky/dorucovani-v-pracovnim-pravu-e-mailem-116079.htmlDoručování v pracovním právu je dlouhodobý a bohužel stále nevyřešený problém, který je způsoben zejména nebývale rigidní úpravou v zákoníku práce. Týká se přitom primárně doručování písemností, jenž řeší vznik, změnu či skončení pracovního poměru a písemností ohledně odměňování zaměstnance. Tento krátký příspěvek si klade za cíl poukázat na problémy s momentální úpravou doručování ze strany zaměstnavatele, jakož i na chystanou novelu zákoníku práce, která by měla dotčená pravidla opět změnit.[1] Bez významu v této souvislosti není ani judikatura Nejvyššího soudu, která se doručování často věnuje, tentokrát především stále poměrně nový judikát z dubna roku 2022, sp. zn. 21 Cdo 2061/2021. Thu, 23 March 2023 0:07:00 CETČlánky, občanské právo, pracovní právo, ČlánkyThu, 23 March 2023 0:07:00 CETNové podmínky výkonu funkce člena voleného orgánu a zřízení evidence vyloučených osobhttps://www.epravo.cz/top/clanky/nove-podminky-vykonu-funkce-clena-voleneho-organu-a-zrizeni-evidence-vyloucenych-osob-116076.htmlV polovině roku 2023 dozná zákon o obchodních korporacích[1] některých zásadních změn. Těmi je vymezení nových podmínek výkonu funkce člena voleného orgánu, včetně jejich zařazení přímo do zákona o obchodních korporacích, a s nimi související zavedení evidence vyloučených osob. Změny jsou prováděny zákonem č. 416/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků („novela“). Část novely nabyla účinnosti již k 15. lednu 2023, cílem tohoto článku je však představení změn účinných až od 1. července 2023.Wed, 22 March 2023 0:10:00 CETČlánky, občanské právo, obchodní právo, ČlánkyWed, 22 March 2023 0:10:00 CETMíra odpovědnosti zaměstnavatele při řešení pracovních úrazůhttps://www.epravo.cz/top/clanky/mira-odpovednosti-zamestnavatele-pri-reseni-pracovnich-urazu-116068.htmlZaměstnávání osob s sebou kromě nesporných výhod přináší i negativní konsekvence, přičemž jednou z nich je právě odpovědnost zaměstnavatele vznikající v souvislosti s pracovními úrazy zaměstnanců. Pokud dojde k pracovnímu úrazu zaměstnance, je zaměstnavatel povinen dodržovat zákonem stanovené postupy a současně zaměstnance patřičným způsobem odškodnit. O jaké zákonné postupy se jedná, či zda je zaměstnavatel skutečně povinen k náhradě škody či nemajetkové újmy za všech okolností, se dozvíte v tomto článku.Wed, 22 March 2023 0:07:00 CETČlánky, občanské právo, pracovní právo, ČlánkyWed, 22 March 2023 0:07:00 CETNovelizace ZOK: diskvalifikace členů volených orgánů a jejich evidencehttps://www.epravo.cz/top/clanky/novelizace-zok-diskvalifikace-clenu-volenych-organu-a-jejich-evidence-116147.htmlJak zjistíte, že člen statutárního orgánu obchodní korporace nemůže vykonávat svoji funkci a byl diskvalifikován? Od 1. 7. 2023 tuto informaci zjistíte snadněji než doposud!Wed, 22 March 2023 0:03:00 CETČlánky, obchodní právo, ČlánkyWed, 22 March 2023 0:03:00 CETTrestněprávní důsledky nerespektování věcného břemene https://www.epravo.cz/top/clanky/trestnepravni-dusledky-nerespektovani-vecneho-bremene-116070.htmlKaždý má právo vlastnit majetek[1], to je ústavně zaručené. Je nutné si však uvědomit, že z vlastnictví nevyplývají jen práva, ale i povinnosti. Vlastnictví totiž zavazuje, přičemž vlastník je povinen svůj majetek nezneužívat a jeho prostřednictvím neškodit druhým.[2]Tue, 21 March 2023 0:10:00 CETČlánky, občanské právo, trestní právo, ČlánkyTue, 21 March 2023 0:10:00 CETNové pojetí moderace smluvní pokuty podle Nejvyššího souduhttps://www.epravo.cz/top/clanky/nove-pojeti-moderace-smluvni-pokuty-podle-nejvyssiho-soudu-116119.htmlRozsudkem ze dne 11. ledna 2023, sp. zn. 31 Cdo 2273/2022, se velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu významně odklonil od své dosavadní rozhodovací praxe a zásadně změnil pohled na podmínky a posuzování moderace smluvní pokuty.[1]Tue, 21 March 2023 0:07:00 CETČlánky, občanské právo, obchodní právo, ČlánkyTue, 21 March 2023 0:07:00 CETDlužník, oddlužení, IČO a datová schránka?https://www.epravo.cz/top/clanky/dluznik-oddluzeni-ico-a-datova-schranka-116084.htmlS účinností od 1. 1. 2023 stát všem podnikajícím fyzickým osobám (tj. fyzickým osobám, které mají aktivní či přerušené /nejen/ živnostenské oprávnění a mají přidělené identifikační číslo osoby, tedy IČO) a nepodnikajícím právnickým osobám zřídil bez žádosti datovou schránku. Podnikající fyzické osoby tak mají nyní povinně datovou schránku typu PFO, nepodnikající právnické osoby datovou schránku typu PO.Tue, 21 March 2023 0:03:00 CETČlánky, Články, insolvenční právoTue, 21 March 2023 0:03:00 CET10 otázek pro ... Lumíra Schejbalahttps://www.epravo.cz/top/clanky/10-otazek-pro-lumira-schejbala-116030.htmlJUDr. Lumír Schejbal je uznávaným odborníkem na finanční právo. Spojuje právo a byznys, spolupráci s klienty zaměřuje velmi prakticky a s ohledem na jejich podnikání. Finanční trhy, jejich regulace a digitalizace, investování a související témata ho lákaly už během studií. Prošel tvrdou praxí u velkých obchodníků s cennými papíry, v roce 2007 založil vlastní kancelář. Pro klienty nejčastěji zajišťuje licence ČNB, emise dluhopisů nebo záležitosti týkající se regulace finančních služeb, včetně digitalizace procesů nebo otázek kolem kryptoaktiv. Mon, 20 March 2023 0:10:00 CETČlánky, Články, 10 otázekMon, 20 March 2023 0:10:00 CETNepředvídatelné fyzické podmínky dle smluvních podmínek FIDIChttps://www.epravo.cz/top/clanky/nepredvidatelne-fyzicke-podminky-dle-smluvnich-podminek-fidic-116069.htmlInstitut nepředvídatelných fyzických podmínek (dále též „NFP“) podle pod-čl. 4.12 Red Book[1] je velmi užitečným nástrojem, který slouží především k řešení situací spojených s riziky podloží při provádění díla a v souvislosti s tím také k uplatňování z toho vyplývajících časových i finančních nároků zhotovitele. Ostatně NFP patří mezi jeden z nevyužívanějších důvodů k uplatňování nároků ze strany zhotovitelů v případech, kdy je smlouva tvořena smluvními podmínkami FIDIC.Mon, 20 March 2023 0:07:00 CETČlánky, občanské právo, obchodní právo, ČlánkyMon, 20 March 2023 0:07:00 CETNepřetržité odpočinky – podle SDEU je počítáme všichni špatně!https://www.epravo.cz/top/clanky/nepretrzite-odpocinky-podle-sdeu-je-pocitame-vsichni-spatne-116098.htmlDne 2. 3. 2023 vydal Soudní dvůr EU (dále jen „SDEU‟) rozsudek ve věci C-477/21 (MÁV-START), který, alespoň viděno českým pohledem, zcela revolučně vykládá pojmy nepřetržitý odpočinek v týdnu a nepřetržitý denní odpočinek. Vyjít tomuto výkladu vstříc v české praxi bude pro mnohé zaměstnavatele velice náročné a pro některé stávající provozy se specifickým rozvržením pracovní doby nejspíše zcela nemožné.Mon, 20 March 2023 0:05:00 CETČlánky, občanské právo, pracovní právo, ČlánkyMon, 20 March 2023 0:05:00 CETPrávo na víkend - týden v české justici očima šéfredaktora https://www.epravo.cz/top/clanky/pravo-na-vikend-tyden-v-ceske-justici-ocima-sefredaktora-116036.htmlNSZ: Kriminalita v zemi se po dvou covidových letech znovu zvýšila | EK zažalovala Česko kvůli směrnici o ochraně oznamovatelů | Pavel podepsal omezení červnové valorizace důchodů | Nejvyšší státní zastupitelství: Za schvalování ruské agrese padlo devět trestů | Pavel vyzval vládu, aby jednala s opozicí o zmrazení platů politiků | Podle Bartoše zatím v koalici není shoda na růstu daně z nemovitosti | Soud potvrdil Balákovi za prodej lánského kamene peněžitý trestSat, 18 March 2023 0:00:00 CETČlánky, ČlánkySat, 18 March 2023 0:00:00 CETS evropskou společností napříč EU aneb přemístění sídla SEhttps://www.epravo.cz/top/clanky/s-evropskou-spolecnosti-napric-eu-aneb-premisteni-sidla-se-116067.htmlPotřebujete svůj business přesunout z České republiky do jiného státu? Nechce se vám zakládat novou společnost a přeshraniční fúze pro vás není to pravé? Co takhle zkusit přeshraniční přemístění sídla? Má-li vaše společnost některou z tradičních českých právních forem, mohla by vás odradit potřeba změny této právní formy na právní formu uznávanou cílovým státem a potřeba přenastavení vnitřních poměrů společnosti. Pokud jste ale v minulosti podlehli boomu evropských společností (SE), možná nadešla chvíle využít jejich nadnárodní charakter. Fri, 17 March 2023 0:10:00 CETČlánky, Články, ostatní právní oboryFri, 17 March 2023 0:10:00 CETMá dodavatel nárok na náhradu škody při neoprávněném vyloučení ze zadávacího řízení?https://www.epravo.cz/top/clanky/ma-dodavatel-narok-na-nahradu-skody-pri-neopravnenem-vylouceni-ze-zadavaciho-rizeni-116064.htmlNejvyšší soud v minulém roce vydal zajímavý rozsudek v oblasti náhrady škody, který se týká práva veřejného zadávání, resp. oblasti veřejných zakázek. Jak bude podrobně popsáno níže, houževnatá obrana dodavatele v dané věci přináší určité vyjasnění problematiky odpovědnosti zadavatele při neoprávněném vylučování dodavatelů ze zadávacího řízení v občanskoprávní rovině, tedy při uplatňování nároků dodavatelů mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).Fri, 17 March 2023 0:10:00 CETČlánky, Články, veřejné zakázkyFri, 17 March 2023 0:10:00 CETMožné dopady německého zákona o náležité péči v dodavatelských řetězcích na české obchodní společnosti https://www.epravo.cz/top/clanky/mozne-dopady-nemeckeho-zakona-o-nalezite-peci-v-dodavatelskych-retezcich-na-ceske-obchodni-spolecnosti-116117.htmlBez většího zájmu české právnické i podnikatelské veřejnosti nabyl ve Spolkové republice Německo od 1. ledna 2023 účinnosti nový zákon o náležité péči v dodavatelských řetězcích, zkráceně označovaný jako LkSG (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz). Přitom ale platí, že tato nová německá právní úprava může mít i pro české obchodní společnosti z řady důvodů podstatně větší význam a možné dopady, než by se mohlo na první pohled zdát.Fri, 17 March 2023 0:07:00 CETČlánky, obchodní právo, ČlánkyFri, 17 March 2023 0:07:00 CETZměny v právní úpravě způsobilosti členů volených orgánů obchodních korporací k výkonu funkce a jejím dokládání v rámci rejstříkového řízeníhttps://www.epravo.cz/top/clanky/zmeny-v-pravni-uprave-zpusobilosti-clenu-volenych-organu-obchodnich-korporaci-k-vykonu-funkce-a-jejim-dokladani-v-ramci-rejstrikoveho-rizeni-116065.htmlV prosinci 2022 byl vyhlášen zákon č. 416/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků. Tímto zákonem dochází k novelizaci hned několika právních předpisů, přičemž změny se věcně dotknou zejména (i) zakládání a vzniku obchodních korporací, (ii) překážek výkonu funkce členů volených orgánů obchodních korporací a (iii) prokazování způsobilosti členů volených orgánů obchodních korporací k výkonu funkce v rámci rejstříkového řízení. Thu, 16 March 2023 0:10:00 CETČlánky, občanské právo, obchodní právo, ČlánkyThu, 16 March 2023 0:10:00 CET