epravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/epravo.cz - Článkycsepravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.cz/Aktuality z práva veřejných zakázek - únor 2024https://www.epravo.cz/top/clanky/aktuality-z-prava-verejnych-zakazek-unor-2024-117697.htmlPřinášíme vám nové video s Jiřím Harnachem, který se věnuje aktuálním tématům ve veřejných zakázkách za únor 2024. Jiří Harnach, známý odborník v oblasti práva veřejných zakázek, se zaměřuje na nová rozhodnutí a jejich důsledky pro praxi. Toto video je nejen informativní, ale také inspirující a pomůže vám lépe se orientovat v měnících se trendech a požadavcích v oblasti veřejných zakázek.Tue, 05 March 2024 0:10:00 CETČlánky, Články, veřejné zakázkyTue, 05 March 2024 0:10:00 CETPosuzování úvěruschopnosti, nikoli hledání formálních pochybení věřitelehttps://www.epravo.cz/top/clanky/posuzovani-uveruschopnosti-nikoli-hledani-formalnich-pochybeni-veritele-117669.htmlZákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění (dále jen „ZSÚ“) ve svém § 86 stanoví povinnost poskytovatele úvěru před poskytnutím úvěru spotřebiteli posoudit jeho úvěruschopnost. Úvěrující společnost poskytne úvěr jen, pokud výsledkem posouzení bude neexistence důvodných pochybností o schopnosti spotřebitele úvěr splácet, jinak je věřitel vystaven hrozbě neplatnosti úvěrové smlouvy, při jejím případném soudním přezkumu[1].Tue, 05 March 2024 0:07:00 CETČlánky, občanské právo, obchodní právo, finanční právo, ČlánkyTue, 05 March 2024 0:07:00 CETNovela zákoníku práce: Ručení generálního dodavatele za mzdy zaměstnanců subdodavatelehttps://www.epravo.cz/top/clanky/novela-zakoniku-prace-ruceni-generalniho-dodavatele-za-mzdy-zamestnancu-subdodavatele-117668.htmlPoslední úpravy zákoníku práce vyvolaly výrazný ohlas, a to zejména díky změnám v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr a regulaci práce z domova. Méně výrazná, avšak neméně podstatná, změna se týká nového opatření, které zakotvuje ručení generálních dodavatelů ve stavebnictví za mzdy zaměstnanců jejich subdodavatelů. Tato nenápadná úprava byla schválena na konci loňského roku prostřednictvím pozměňovacího návrhu a stala se účinnou od 1. 1. 2024. Přestože tato změna nepřitáhla značnou pozornost, může zásadně ovlivnit obchodní vztahy ve stavebnictví.Tue, 05 March 2024 0:05:00 CETČlánky, pracovní právo, ČlánkyTue, 05 March 2024 0:05:00 CETNové nařízení o digitálních službách – na koho se vztahuje a jaké přináší povinnosti?https://www.epravo.cz/top/clanky/nove-narizeni-o-digitalnich-sluzbach-na-koho-se-vztahuje-a-jake-prinasi-povinnosti-117678.htmlDne 17. února 2024 začala plošná účinnost nařízení o digitálních službách[1] (tzv. DSA) pro téměř všechny digitální platformy. DSA upravuje pravidla pro uplatnění odpovědnosti poskytovatelů digitálních služeb za obsah uživatelů online a dále podmínky moderování obsahu. DSA stanoví nová pravidla, na jejichž dodržování bude dohlížet Český telekomunikační úřad. Působnost úřadu bude stanovena zákonem o digitální ekonomice, který má reagovat na DSA a nařízení o správě dat neboli DGA (z anglického Data Governance Act).[2]Mon, 04 March 2024 0:07:00 CETČlánky, občanské právo, obchodní právo, ČlánkyMon, 04 March 2024 0:07:00 CETPohled znalce: Faktory ovlivňující hodnotu společnosti při výnosovém ocenění DCF https://www.epravo.cz/top/clanky/pohled-znalce-faktory-ovlivnujici-hodnotu-spolecnosti-pri-vynosovem-oceneni-dcf-117661.htmlJakými způsoby lze stanovit hodnotu společnosti? Možností se nabízí několik, a to na základě výnosových, majetkových nebo porovnávacích metod. Jedním ze základních, a zároveň i nejpoužívanějších výnosových způsobů ocenění, je metoda DCF (Discounted Cash Flow). Jedná se o metodu založenou na diskontování peněžních toků. Za peněžní toky můžeme považovat reálné příjmy, které plynou z předmětného podniku. Cílem této metody je stanovení hodnoty vlastního kapitálu společnosti.Mon, 04 March 2024 0:05:00 CETČlánky, obchodní právo, finanční právo, ČlánkyMon, 04 March 2024 0:05:00 CET10 otázek pro … Ladislava Jiráskahttps://www.epravo.cz/top/clanky/10-otazek-pro-ladislava-jiraska-117212.htmlJUDr. Ladislav Jirásek je třetí generací advokátů působících v Mariánských Lázních a zakládajícím společníkem Advokátní kanceláře Jirásek & Šup. V advokacii působí nepřetržitě od roku 1992, kdy ukončil Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2006 získal na stejné univerzitě titul doktor práv. Vzhledem k místě výkonu advokátní praxe je jeho zaměření generální. Je zástupcem regionálního zmocněnce České advokátní komory pro Karlovarský kraj a dlouholetým pořadatelem tradičního celostátního tenisového turnaje advokátů.Mon, 04 March 2024 0:00:00 CETČlánky, Články, 10 otázekMon, 04 March 2024 0:00:00 CETPrávo na víkend - týden v české justici očima šéfredaktora https://www.epravo.cz/top/clanky/pravo-na-vikend-tyden-v-ceske-justici-ocima-sefredaktora-117444.htmlSněmovna schválila pro stejnopohlavní páry partnerství s většinou práv manželů | NSS potvrdil pokutu 274 milionů Kč pro České dráhy za zneužití dominance | Křeček varuje před vznikem jen formální instituce dětského ombudsmana | Státní zástupce navrhl pro soudce Elischera znovu 11 let vězení | EK potvrdila rozhodnutí vlády o HHC, zákaz začne platit v březnu | Odmítnutý nárok na odškodnění kvůli dieselgate ještě přezkoumá Nejvyšší soud | Šalomoun probral s Pavlem analytické útvary státu i zákon o lobbingu | Jurečka představí zákon s reformou penzí a dřívější důchod náročných profesíSat, 02 March 2024 0:00:00 CETČlánky, ČlánkySat, 02 March 2024 0:00:00 CETPrávo prakticky pro genealogy (genealogie prakticky pro právníky?)https://www.epravo.cz/top/clanky/pravo-prakticky-pro-genealogy-genealogie-prakticky-pro-pravniky-117657.htmlObčanská genealogie neboli pátrání po předcích je dnes poměrně populární hobby, které lze charakterizovat jako nikdy nekončící detektivní činnost. Popularita občanské genealogie vedla mimo jiné k tomu, že řada starých matričních knih je dnes v digitalizované podobě volně přístupná na webovém rozhraní příslušných státních oblastních archivů, takže pátrání po předcích se můžete věnovat i z pohodlí vlastního domova. Občas se však při svém bádání hledané matriční knihy v archivu nedopátráte. Fri, 01 March 2024 0:07:00 CETČlánky, finanční právo, správní právo, ČlánkyFri, 01 March 2024 0:07:00 CETPovinnost investigativní aktivity při nabývání nemovitostíhttps://www.epravo.cz/top/clanky/povinnost-investigativni-aktivity-pri-nabyvani-nemovitosti-117694.htmlProblematiku nabytí věcného práva dle stavu zápisu ve veřejném seznamu řeší § 984 občanského zákoníku, tzv. zásada materiální publicity. Podle tohoto ustanovení platí, že „Není-li stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným právním stavem, svědčí zapsaný stav ve prospěch osoby, která nabyla věcné právo za úplatu v dobré víře od osoby k tomu oprávněné podle zapsaného stavu.“ Nicméně, otázka dobré víry a jejího posuzování nás i přes toto příznivé ustanovení pro nabyvatele stále trápila, hlavně v souvislosti s právními prověrkami a jejich rozsahem. Světlo však do těchto nejasností vnáší nedávná judikatura Nejvyššího soudu.Fri, 01 March 2024 0:03:00 CETČlánky, občanské právo, obchodní právo, ČlánkyFri, 01 March 2024 0:03:00 CETKonec kryptoměnového ráje v České republice - zpřísnění pravidel pro podnikatelehttps://www.epravo.cz/top/clanky/konec-kryptomenoveho-raje-v-ceske-republice-zprisneni-pravidel-pro-podnikatele-117660.htmlPoslanecká sněmovna postoupila Senátu dne 8.2.2024 vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), a to jako tisk č. 218. Daný návrh mimo jiné dále zpřísňuje podmínky poskytování služeb spojených s kryptoměnami, resp. virtuálními aktivy dle terminologie AML zákona či kryptoaktivy dle terminologie nařízení MiCA. Předmětný návrh přináší vícero změn, tento článek ovšem pojednává pouze o těch, které se týkají výlučně kryptoměn. Fri, 01 March 2024 0:00:00 CETČlánky, obchodní právo, finanční právo, ČlánkyFri, 01 March 2024 0:00:00 CET„Uplatnění přímého nároku poškozeného po pojišťovně škůdce“, přání nebo již skutečnost?https://www.epravo.cz/top/clanky/uplatneni-primeho-naroku-poskozeneho-po-pojistovne-skudce-prani-nebo-jiz-skutecnost-117653.htmlV případě vzniku škody, a to majetkové nebo nemajetkové, máte právo požadovat náhradu takové škody přímo po škůdci. Ne vždy je škůdce solventní a může škodu nahradit, často je však pojištěný. Tento problém se v některých státech Evropské unie řeší jednoduše, a to možností uplatnění nároku poškozeného přímo po pojišťovně (zajišťující pojištění odpovědnosti) škůdce. České právo bohužel, až na určité výjimky, takovou možnost zásadně nedává. Nicméně aktuální judikatura Nejvyššího soudu otevírá pro dané poškozené nové možnosti. Více se dočtete níže v našem článku.Thu, 29 February 2024 0:10:00 CETČlánky, občanské právo, finanční právo, ČlánkyThu, 29 February 2024 0:10:00 CETPřelomové rozhodnutí ohledně povinnosti obcí zveřejňovat záměr zřídit právo stavby na úřední descehttps://www.epravo.cz/top/clanky/prelomove-rozhodnuti-ohledne-povinnosti-obci-zverejnovat-zamer-zridit-pravo-stavby-na-uredni-desce-117662.htmlV prosinci 2023 vydal Krajský soud v Plzni překvapivé rozhodnutí č. j. 55 A 15/2023–69, kterým v rozporu s dosavadními závěry odborné literatury dovodil, že jakákoliv smlouva, kterou dojde k umožnění jinému subjektu stavět na pozemku obce, musí být schválena zastupitelstvem a záměr ji uzavřít musí být předem zveřejněn na úřední desce, a to pod hrozbou sankce absolutní neplatnosti.Thu, 29 February 2024 0:07:00 CETČlánky, občanské právo, obchodní právo, správní právo, ČlánkyThu, 29 February 2024 0:07:00 CETVybraná úskalí souběhu pracovněprávních vztahů zaměstnance u téhož zaměstnavatelehttps://www.epravo.cz/top/clanky/vybrana-uskali-soubehu-pracovnepravnich-vztahu-zamestnance-u-tehoz-zamestnavatele-117604.htmlCílem článku je představit některá omezení souběhu pracovněprávních vztahů s praktickými tipy. Zaměřím se na souběh pracovněprávních vztahů jednoho zaměstnance u téhož zaměstnavatele. Z článku se dozvíte, jaká jsou úskalí výkladu zákona, v čem se autoři komentářů neshodnou, jaké otázky nám zodpověděl Nejvyšší soud a také co na to Soudní dvůr Evropské unie.Thu, 29 February 2024 0:07:00 CETČlánky, pracovní právo, ČlánkyThu, 29 February 2024 0:07:00 CETBezpečnost advokátních úschov nejen při realitních obchodech https://www.epravo.cz/top/clanky/bezpecnost-advokatnich-uschov-nejen-pri-realitnich-obchodech-117663.htmlNejen realitním světem stále rezonuje případ JUDr. Hany Sukové, která dle informací z médií měla zpronevěřit částku okolo 150 miliónů korun, kterou měla ve své dispozici v rámci úschovy peněžních prostředků klientů. Dle informací z médií ve většině případů šlo o peněžní prostředky související s převodem nemovitostí. V realitní praxi advokátní úschovy jsou a stále zůstávají nejvyužívanější variantou úschovy kupní ceny. V reakci na takto závažnou kauzu se nelze vyhnout otázce, zda je nadále možné při realitní praxi advokátní úschovy doporučovat jako bezpečný způsob pro zaplacení a vypořádání kupní ceny, popřípadě jaké kroky mohou klienti (zájemci o úschovu) učinit, aby případná rizika zmírnili. Wed, 28 February 2024 0:07:00 CETČlánky, občanské právo, obchodní právo, ČlánkyWed, 28 February 2024 0:07:00 CETVýběr z judikatury nejen k zákoníku práce z r. 2023 - část 3.https://www.epravo.cz/top/clanky/vyber-z-judikatury-nejen-k-zakoniku-prace-z-r-2023-cast-3-117598.htmlRovněž i třetí část přehledu významných soudních rozhodnutí z loňského roku 2023 věnujeme problematice rozvázání pracovního poměru a otázkám souvisejícím.Wed, 28 February 2024 0:05:00 CETČlánky, pracovní právo, ČlánkyWed, 28 February 2024 0:05:00 CET Neplatné vydědění bez zanechání závěti https://www.epravo.cz/top/clanky/neplatne-vydedeni-bez-zanechani-zaveti-117651.htmlNejvyšší soud se v rozsudku sp. zn. 24 Cdo 2454/2023, ze dne 17. 1. 2024 zabýval právními následky neplatnosti vydědění nepominutelného dědice učiněného za účinnosti starého občanského zákoníku za situace, kdy zůstavitel zemřel po 1. 1. 2014 bez zanechání závěti a dospěl pro právní praxi ke klíčovému závěru, a to sice, že vydědění učiněnému před 1. 1. 2014 musí být přičítány takové právní účinky, jaké by mělo v době jeho pořízení.Wed, 28 February 2024 0:03:00 CETČlánky, občanské právo, ČlánkyWed, 28 February 2024 0:03:00 CETKompenzace újmy na zdraví obětem násilné trestné činnosti – metodika Nejvyššího souduhttps://www.epravo.cz/top/clanky/kompenzace-ujmy-na-zdravi-obetem-nasilne-trestne-cinnosti-metodika-nejvyssiho-soudu-117594.htmlŽivot a zdraví jednotlivce jsou chráněny právními normami, jako nejdůležitější společenské hodnoty. Ochranu života obsahuje i ustanovení článku 6 Listiny základních práv a svobod, jenž stanovuje právo každého na život a zakazuje zbavení života. Tato hodnota je promítnuta i v trestním právu, které chrání proti úmyslným i nedbalostními útoky na život a zdraví. Zvláštní část trestního zákoníku ve své první hlavě obsahuje trestné činy, kde je život nebo zdraví hlavním objektem ochrany. Z pohledu oběti těchto trestných činů je zásadní, že občanský zákoník v § 2958 stanoví povinnost nahradit nemajetkovou újmu právě při zásahu do zdraví člověka.Tue, 27 February 2024 0:05:00 CETČlánky, občanské právo, trestní právo, ČlánkyTue, 27 February 2024 0:05:00 CETRozdíl mezi splatností mzdy a termínem výplaty mzdyhttps://www.epravo.cz/top/clanky/rozdil-mezi-splatnosti-mzdy-a-terminem-vyplaty-mzdy-117595.htmlZákoník práce užívá pojmy splatnost mzdy a výplata mzdy. V praxi často bývají zaměňovány termíny splatnost mzdy a výplatní termín. Zejména s ohledem na odlišné následky nevyplacení mzdy v době splatnosti a ve výplatním termínu je nutné důsledně tyto pojmy odlišovat. Kdy nastává splatnost mzdy a jaké jsou následky nevyplacení mzdy v době splatnosti? Tue, 27 February 2024 0:05:00 CETČlánky, pracovní právo, ČlánkyTue, 27 February 2024 0:05:00 CETNovinky z české a evropské regulace finančních institucí za měsíc leden 2024https://www.epravo.cz/top/clanky/novinky-z-ceske-a-evropske-regulace-financnich-instituci-za-mesic-leden-2024-117659.htmlJako každý měsíc Vám přinášíme nejnovější zprávy z české a evropské regulace finančních institucí, nyní za leden 2024. Novinky jako vždy rozdělujeme podle příslušných regulovaných sektorů.Tue, 27 February 2024 0:03:00 CETČlánky, finanční právo, evropské právo, ČlánkyTue, 27 February 2024 0:03:00 CETNález ÚS k principu plné náhrady újmy při odškodnění újmy na zdraví za výkon vazby https://www.epravo.cz/top/clanky/nalez-us-k-principu-plne-nahrady-ujmy-pri-odskodneni-ujmy-na-zdravi-za-vykon-vazby-117650.htmlLednové zprávy z vod rozhodovací činnosti Ústavního soudu zaplavilo vyhlášení nálezu pléna ve věci valorizace důchodů. Byla by však škoda nevěnovat pozornost i dalším vyhlášeným nálezům Ústavního soudu, které byly ve stejném týdnu vyhlášeny. Mezi nimi se vyjímá nález I. ÚS 2410/23 ze dne 17. ledna 2023, o kterém rozhodl senát složený z předsedy Pavla Šámala, Jaromíra Jirsy a Jana Wintra, jako soudce zpravodaje.[1] V nálezu se Ústavní soud zabýval přiměřeností odškodnění za újmu na zdraví stěžovatele, kterému se v důsledku vzetí do vazby (po jejímž výkonu byl zproštěn obžaloby), rozvinula mimo jiné těžká posttraumatická stresová porucha. Mon, 26 February 2024 0:10:00 CETČlánky, obchodní právo, ČlánkyMon, 26 February 2024 0:10:00 CETZíská pracovník svou odměnu za práci? Aneb ručení dodavatele za mzdyhttps://www.epravo.cz/top/clanky/ziska-pracovnik-svou-odmenu-za-praci-aneb-ruceni-dodavatele-za-mzdy-117649.htmlNa začátku letošního roku nabyla účinnosti novela zákoníku práce, která bez větší pozornosti vnáší do našeho právního řádu zásadní novinku v podobě ručení dodavatele za výplaty pracovníků ve stavebnictví. Jaké bude praktické využití tohoto nového institutu ukáže čas. Po snaze zákonodárců podpořit hladké zaplacení faktur v kratších lhůtách, přichází snaha o to, aby slabší strana-fyzická osoba nepodnikatel zaměstnanec – obdržela odměnu za vykonanou práci. Mon, 26 February 2024 0:07:00 CETČlánky, pracovní právo, ČlánkyMon, 26 February 2024 0:07:00 CET