ePravo.cz - Zákonyhttps://www.epravo.cz/ePravo.cz - ZákonycsePravo.cz - Zákonyhttps://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.cz/SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 23. března 2017 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obcehttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-vnitra-ze-dne-23-brezna-2017-o-vyhlaseni-novych-voleb-do-zastupitelstva-obce-21559.htmlThu, 30 March 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 8. března 2017, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisůhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-8-brezna-2017-kterym-se-meni-zakon-c-4352004-sb-o-zamestnanosti-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-zakon-c-2512005-sb-o-inspekci-prace-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-zakon-c-2622006-sb-zakonik-prace-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21558.htmlThu, 30 March 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 8. března 2017, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-8-brezna-2017-kterym-se-meni-zakon-c-1642013-sb-o-mezinarodni-spolupraci-pri-sprave-dani-a-o-zmene-dalsich-souvisejicich-zakonu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-zakon-c-1052016-sb-kterym-se-meni-nektere-zakony-v-oblasti-mezinarodni-spoluprace-pri-sprave-dani-a-zrusuje-se-zakon-c-3302014-sb-o-vymene-informaci-o-financnich-uctech-se-spojenymi-staty-americkymi-pro-ucely-spravy-dani-21557.htmlThu, 30 March 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 23. března 2017, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-23-brezna-2017-kterou-se-meni-vyhlasky-provadejici-volebni-zakony-21556.htmlWed, 29 March 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 8. března 2017, kterým se mění volební zákony a některé další zákony https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-8-brezna-2017-kterym-se-meni-volebni-zakony-a-nektere-dalsi-zakony-21555.htmlWed, 29 March 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 21. února 2017, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-21-unora-2017-kterym-se-meni-zakon-c-732012-sb-o-latkach-ktere-poskozuji-ozonovou-vrstvu-a-o-fluorovanych-sklenikovych-plynech-21554.htmlWed, 29 March 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 21. března 2017 o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-21-brezna-2017-o-provedeni-nekterych-ustanoveni-zakona-o-vinohradnictvi-a-vinarstvi-21553.htmlWed, 29 March 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 20. března 2017, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-20-brezna-2017-kterou-se-meni-vyhlaska-c-3572013-sb-o-katastru-nemovitosti-katastralni-vyhlaska-21552.htmlWed, 29 March 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 16. března 2017, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisůhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-16-brezna-2017-kterou-se-meni-vyhlaska-c-3432014-sb-o-registraci-vozidel-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21551.htmlMon, 27 March 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 10. března 2017 o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-ze-dne-10-brezna-2017-o-vyhlaseni-aktualizovaneho-seznamu-vyzkumnych-organizaci-schvalenych-pro-prijimani-vyzkumnych-pracovniku-ze-tretich-zemi-21549.htmlWed, 22 March 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 9. března 2017 o uložení Kolektivních smluv vyššího stupně https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-prace-a-socialnich-veci-ze-dne-9-brezna-2017-o-ulozeni-kolektivnich-smluv-vyssiho-stupne-21548.htmlWed, 22 March 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 17. března 2017, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-17-brezna-2017-kterou-se-meni-vyhlaska-c-3302012-sb-o-zpusobu-posuzovani-a-vyhodnoceni-urovne-znecisteni-rozsahu-informovani-verejnosti-o-urovni-znecisteni-a-pri-smogovych-situacich-21547.htmlWed, 22 March 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czSDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 13. března 2017 o vydání cenového rozhodnutí https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-energetickeho-regulacniho-uradu-ze-dne-13-brezna-2017-o-vydani-cenoveho-rozhodnuti-21546.htmlMon, 20 March 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 14. března 2017 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí narození Marie Tereziehttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-14-brezna-2017-o-vydani-pametni-stribrne-dvousetkoruny-k-300-vyroci-narozeni-marie-terezie-21545.htmlMon, 20 March 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 10. března 2017, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-10-brezna-2017-kterou-se-meni-vyhlaska-c-92015-sb-o-stanoveni-nalezitosti-a-vzoru-povereni-k-vykonu-statniho-dozoru-statniho-odborneho-dozoru-vrchniho-statniho-dozoru-a-vrchniho-statniho-odborneho-dozoru-v-doprave-ve-forme-prukazu-a-o-zmene-souvisejicich-vyhlasek-21544.htmlMon, 20 March 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 23. února 2017 o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-23-unora-2017-o-stanoveni-struktury-a-formatu-oznameni-podle-zakona-o-stretu-zajmu-21543.htmlFri, 17 March 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 3. března 2017, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-3-brezna-2017-kterou-se-meni-vyhlaska-c-1731995-sb-kterou-se-vydava-dopravni-rad-drah-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21542.htmlFri, 17 March 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 3. března 2017, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-3-brezna-2017-kterou-se-meni-vyhlaska-c-3762006-sb-o-systemu-bezpecnosti-provozovani-drahy-a-drazni-dopravy-a-postupech-pri-vzniku-mimoradnych-udalosti-na-drahach-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21541.htmlFri, 17 March 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 28. února 2017 o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-28-unora-2017-o-obsahu-a-rozsahu-sluzeb-poskytovanych-dopravci-provozovatelem-drahy-a-provozovatelem-zarizeni-sluzeb-21540.htmlFri, 17 March 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 28. února 2017, kterou se mění vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb. https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-28-unora-2017-kterou-se-meni-vyhlaska-c-3922003-sb-o-bezpecnosti-provozu-technickych-zarizeni-a-o-pozadavcich-na-vyhrazena-technicka-zarizeni-tlakova-zdvihaci-a-plynova-pri-hornicke-cinnosti-a-cinnosti-provadene-hornickym-zpusobem-ve-zneni-vyhlasky-c-2822007-sb-21535.htmlMon, 13 March 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czNAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. března 2017 o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vládyhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-8-brezna-2017-o-stanoveni-nekterych-podminek-pro-poskytovani-podpory-na-dodavky-ovoce-zeleniny-mleka-a-vyrobku-z-nich-do-skol-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-narizeni-vlady-21534.htmlMon, 13 March 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.cz