ePravo.cz - Zákonyhttps://www.epravo.cz/ePravo.cz - ZákonycsePravo.cz - Zákonyhttps://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.cz/VYHLÁŠKA ze dne 8. srpna 2018, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisůhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-8-srpna-2018-kterou-se-meni-vyhlaska-c-4492006-sb-o-stanoveni-metodik-zkousek-odlisnosti-uniformity-stalosti-a-uzitne-hodnoty-odrud-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22218.htmlTue, 14 August 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 6. června 2018 o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-6-cervna-2018-o-obsahu-a-rozsahu-kurzu-komunikacnich-systemu-neslysicich-a-hluchoslepych-osob-22217.htmlTue, 14 August 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czNAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. července 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-24-cervence-2018-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-312010-sb-o-oborech-specializacniho-vzdelavani-a-oznaceni-odbornosti-zdravotnickych-pracovniku-se-specializovanou-zpusobilosti-22216.htmlTue, 14 August 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 31. července 2018, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisůhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-31-cervence-2018-kterou-se-meni-vyhlaska-c-742005-sb-o-zajmovem-vzdelavani-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22215.htmlThu, 09 August 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 31. července 2018, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-31-cervence-2018-kterou-se-meni-vyhlaska-c-3642005-sb-o-vedeni-dokumentace-skol-a-skolskych-zarizeni-a-skolni-matriky-a-o-predavani-udaju-z-dokumentace-skol-a-skolskych-zarizeni-a-ze-skolni-matriky-vyhlaska-o-dokumentaci-skol-a-skolskych-zarizeni-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22214.htmlThu, 09 August 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 31. července 2018 o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-31-cervence-2018-o-predkladani-udaju-o-predpokladanych-poctech-pedagogickych-pracovniku-a-jejich-platovem-zarazeni-22213.htmlThu, 09 August 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 3. srpna 2018, kterou se mění vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-3-srpna-2018-kterou-se-meni-vyhlaska-c-2822016-sb-o-pozadavcich-na-potraviny-pro-ktere-je-pripustna-reklama-a-ktere-lze-nabizet-k-prodeji-a-prodavat-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich-22212.htmlThu, 09 August 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czSDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 31. července 2018 o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ceskeho-statistickeho-uradu-ze-dne-31-cervence-2018-o-zavedeni-klasifikace-hospitalizovanych-pacientu-cz-drg-22210.htmlThu, 09 August 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 30. července 2018 o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její částihttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-30-cervence-2018-o-stanoveni-vzoru-zadosti-o-zapocteni-odborne-praxe-popripade-jeji-casti-22211.htmlThu, 09 August 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 13. července 2018 o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 2018 https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-13-cervence-2018-o-vydani-bankovek-po-200-kc-vzoru-2018-22208.htmlThu, 09 August 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 13. července 2018 o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-13-cervence-2018-o-vydani-bankovek-po-100-kc-vzoru-2018-22207.htmlThu, 09 August 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 31. července 2018, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-31-cervence-2018-kterou-se-meni-vyhlaska-c-1052008-sb-o-naturalnich-a-peneznich-nalezitostech-zaku-vojenskych-strednich-skol-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22206.htmlThu, 09 August 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 24. července 2018, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška) https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-24-cervence-2018-kterou-se-meni-vyhlaska-c-4042016-sb-o-nalezitostech-a-cleneni-vykazu-nezbytnych-pro-zpracovani-zprav-o-provozu-soustav-v-energetickych-odvetvich-vcetne-terminu-rozsahu-a-pravidel-pro-sestavovani-vykazu-statisticka-vyhlaska-22205.htmlFri, 03 August 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 25. července 2018, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-25-cervence-2018-kterou-se-meni-vyhlaska-c-1852009-sb-o-oborech-specializacniho-vzdelavani-lekaru-zubnich-lekaru-a-farmaceutu-a-oborech-certifikovanych-kurzu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22204.htmlFri, 03 August 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-25-cervence-2018-o-nastavbovych-oborech-vzdelavani-lekaru-a-zubnich-lekaru-22203.htmlFri, 03 August 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 30. července 2018, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-30-cervence-2018-kterou-se-meni-vyhlaska-c-142005-sb-o-predskolnim-vzdelavani-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-vyhlaska-c-2802016-sb-kterou-se-meni-vyhlaska-c-142005-sb-o-predskolnim-vzdelavani-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-nektere-dalsi-vyhlasky-22199.htmlFri, 03 August 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018, kterým se mění sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 455/2017 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2018 https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-zdravotnictvi-ze-dne-25-cervence-2018-kterym-se-meni-sdeleni-ministerstva-zdravotnictvi-c-4552017-sb-o-antigennim-slozeni-ockovacich-latek-pro-pravidelna-zvlastni-a-mimoradna-ockovani-pro-rok-2018-22198.htmlThu, 02 August 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. července 2018 o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-ze-dne-20-cervence-2018-o-vyhlaseni-aktualizovaneho-seznamu-vyzkumnych-organizaci-schvalenych-pro-prijimani-vyzkumnych-pracovniku-ze-tretich-zemi-22197.htmlThu, 02 August 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 13. července 2018 o uložení Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-prace-a-socialnich-veci-ze-dne-13-cervence-2018-o-ulozeni-dodatku-c-1-ke-kolektivni-smlouve-vyssiho-stupne-22196.htmlThu, 26 July 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czNAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. července 2018 o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019 ˙ 2023 https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-18-cervence-2018-o-stanoveni-blizsich-podminek-pri-provadeni-opatreni-spolecne-organizace-trhu-se-zemedelskymi-produkty-v-oblasti-vinohradnictvi-a-vinarstvi-pro-obdobi-2019-2023-22195.htmlThu, 26 July 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 9. července 2018 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí založení Národního muzeahttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-9-cervence-2018-o-vydani-pametni-stribrne-dvousetkoruny-k-200-vyroci-zalozeni-narodniho-muzea-22194.htmlThu, 26 July 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.cz