ePravo.cz - Zákonyhttps://www.epravo.cz/ePravo.cz - ZákonycsePravo.cz - Zákonyhttps://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.cz/VYHLÁŠKA ze dne 3. prosince 2018, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb. https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-3-prosince-2018-kterou-se-meni-vyhlaska-c-4192013-sb-k-provedeni-zakonneho-opatreni-senatu-o-dani-z-nabyti-nemovitych-veci-ve-zneni-vyhlasky-c-1272018-sb-22345.htmlFri, 07 December 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 22. listopadu 2018, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019˙2025, FIX % https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-financi-ze-dne-22-listopadu-2018-jimz-se-urcuji-emisni-podminky-pro-reinvesticni-statni-dluhopis-ceske-republiky-20192025-fix-22344.htmlFri, 07 December 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 3. prosince 2018, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-3-prosince-2018-kterou-se-meni-vyhlaska-c-3892017-sb-o-stanoveni-vyse-pausalnich-castek-nakladu-veterinarnich-kontrol-spojenych-s-dovozem-nebo-vyvozem-22343.htmlFri, 07 December 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 29. listopadu 2018 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-vnitra-ze-dne-29-listopadu-2018-o-vyhlaseni-novych-voleb-do-zastupitelstev-obci-22342.htmlFri, 07 December 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 26. listopadu 2018 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Brokoffa https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-26-listopadu-2018-o-vydani-pametni-stribrne-dvousetkoruny-k-300-vyroci-umrti-jana-brokoffa-22341.htmlFri, 07 December 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 28. listopadu 2018, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb. https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-28-listopadu-2018-kterou-se-meni-vyhlaska-c-4162004-sb-kterou-se-provadi-zakon-c-3202001-sb-o-financni-kontrole-ve-verejne-sprave-a-o-zmene-nekterych-zakonu-zakon-o-financni-kontrole-ve-zneni-zakona-c-3092002-sb-zakona-c-3202002-sb-a-zakona-c-1232003-sb-22340.htmlFri, 07 December 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.czNAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. listopadu 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-20-listopadu-2018-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-5672006-sb-o-minimalni-mzde-o-nejnizsich-urovnich-zarucene-mzdy-o-vymezeni-ztizeneho-pracovniho-prostredi-a-o-vysi-priplatku-ke-mzde-za-praci-ve-ztizenem-pracovnim-prostredi-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22339.htmlFri, 07 December 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2018 o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-30-listopadu-2018-o-zmene-a-zruseni-nekterych-pravnich-predpisu-o-vyhlaseni-zvlaste-chranenych-uzemi-22338.htmlFri, 07 December 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2018 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-30-listopadu-2018-o-vyhlaseni-narodni-prirodni-rezervace-rohova-a-stanoveni-jejich-blizsich-ochrannych-podminek-22337.htmlFri, 07 December 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2018 o vyhlášení Národní přírodní památky Železná hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínekhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-30-listopadu-2018-o-vyhlaseni-narodni-prirodni-pamatky-zelezna-hurka-a-stanoveni-jejich-blizsich-ochrannych-podminek-22336.htmlFri, 07 December 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2018 o vyhlášení Národní přírodní památky V Jezírkách a stanovení jejích bližších ochranných podmínek https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-30-listopadu-2018-o-vyhlaseni-narodni-prirodni-pamatky-v-jezirkach-a-stanoveni-jejich-blizsich-ochrannych-podminek-22335.htmlFri, 07 December 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 27. listopadu 2018, kterou se mění vyhláška č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-27-listopadu-2018-kterou-se-meni-vyhlaska-c-1102018-sb-o-tabakovych-nalepkach-22334.htmlThu, 29 November 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 22. listopadu 2018 o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-vnitra-ze-dne-22-listopadu-2018-o-vyhlaseni-opakovaneho-hlasovani-do-zastupitelstev-obci-22333.htmlThu, 29 November 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 22. listopadu 2018 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-vnitra-ze-dne-22-listopadu-2018-o-vyhlaseni-novych-voleb-do-zastupitelstev-obci-22332.htmlThu, 29 November 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2018, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-22-listopadu-2018-kterou-se-meni-vyhlaska-c-362006-sb-o-overovani-shody-opisu-nebo-kopie-s-listinou-a-o-overovani-pravosti-podpisu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22331.htmlThu, 29 November 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.czSDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 16. listopadu 2018 o vydání cenového rozhodnutí https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-energetickeho-regulacniho-uradu-ze-dne-16-listopadu-2018-o-vydani-cenoveho-rozhodnuti-22328.htmlFri, 23 November 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.czNAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. listopadu 2018, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-14-listopadu-2018-kterym-se-meni-nektera-narizeni-vlady-v-oblasti-odmenovani-zamestnancu-ve-verejnych-sluzbach-a-sprave-a-statnich-zamestnancu-22327.htmlFri, 23 November 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 7. listopadu 2018 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-vnitra-ze-dne-7-listopadu-2018-o-vyhlaseni-novych-voleb-do-zastupitelstva-obce-22326.htmlTue, 20 November 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.czNÁLEZ Ústavního soudu ze dne 25. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 18/17 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nebo na zrušení některých ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisůhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/nalez-ustavniho-soudu-ze-dne-25-zari-2018-sp-zn-pl-us-1817-ve-veci-navrhu-na-zruseni-zakona-c-1232017-sb-kterym-se-meni-zakon-c-1141992-sb-o-ochrane-prirody-a-krajiny-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-nebo-na-zruseni-nekterych-ustanoveni-zakona-c-1141992-sb-o-ochrane-prirody-a-krajiny-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22325.htmlThu, 15 November 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 16. října 2018 sp. zn. Pl. ÚS-st. 48/18 k problematice užívání společné věci podílovým spoluvlastníkem nad rozsah odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu bez právního důvoduhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ustavniho-soudu-o-prijeti-stanoviska-plena-ustavniho-soudu-ze-dne-16-rijna-2018-sp-zn-pl-us-st-4818-k-problematice-uzivani-spolecne-veci-podilovym-spoluvlastnikem-nad-rozsah-odpovidajici-jeho-spoluvlastnickemu-podilu-bez-pravniho-duvodu-22324.htmlThu, 15 November 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 31. října 2018 o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-31-rijna-2018-o-stanoveni-nalezitosti-a-vzoru-dokladu-o-specializacnim-vzdelani-a-nekterych-dalsich-dokladu-o-vzdelani-lekaru-zubnich-lekaru-a-farmaceutu-22323.htmlThu, 15 November 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.cz