ePravo.cz - Zákonyhttps://www.epravo.cz/ePravo.cz - ZákonycsePravo.cz - Zákonyhttps://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.cz/SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 15. října 2018 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. října 2018 (II. kolo)https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-statni-volebni-komise-ze-dne-15-rijna-2018-o-vyhlaseni-a-uverejneni-celkovych-vysledku-voleb-do-tretiny-senatu-parlamentu-ceske-republiky-konanych-ve-dnech-5-a-6-rijna-2018-i-kolo-a-ve-dnech-12-a-13-rijna-2018-ii-kolo-22288.htmlTue, 16 October 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 3. října 2018 o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 III https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-3-rijna-2018-o-vydani-minci-po-20-kc-vzoru-2018-iii-22287.htmlTue, 16 October 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 3. října 2018 o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 II https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-3-rijna-2018-o-vydani-minci-po-20-kc-vzoru-2018-ii-22286.htmlTue, 16 October 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 3. října 2018 o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 I https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-3-rijna-2018-o-vydani-minci-po-20-kc-vzoru-2018-i-22285.htmlTue, 16 October 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 4. října 2018 o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-4-rijna-2018-o-charakteristice-bonitovanych-pudne-ekologickych-jednotek-a-postupu-pro-jejich-vedeni-a-aktualizaci-22284.htmlFri, 12 October 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czSDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 8. října 2018 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebních obvodech č. 20 Sídlo: Praha 4 a č. 77 Sídlo: Vsetín konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo)https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-statni-volebni-komise-ze-dne-8-rijna-2018-o-vyhlaseni-a-uverejneni-celkovych-vysledku-voleb-do-senatu-parlamentu-ceske-republiky-ve-volebnich-obvodech-c-20-sidlo-praha-4-a-c-77-sidlo-vsetin-konanych-ve-dnech-5-a-6-rijna-2018-i-kolo-22283.htmlTue, 09 October 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czSDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 8. října 2018 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-statni-volebni-komise-ze-dne-8-rijna-2018-o-vyhlaseni-a-uverejneni-celkovych-vysledku-voleb-do-zastupitelstev-obci-konanych-ve-dnech-5-a-6-rijna-2018-22282.htmlTue, 09 October 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 3. října 2018 o vydání pamětní zlaté mince po 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-3-rijna-2018-o-vydani-pametni-zlate-mince-po-10-000-kc-ke-100-vyroci-vzniku-ceskoslovenska-22281.htmlTue, 09 October 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 3. října 2018 o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí Washingtonské deklarace https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-3-rijna-2018-o-vydani-pametni-stribrne-petisetkoruny-ke-100-vyroci-washingtonske-deklarace-22280.htmlTue, 09 October 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 4. října 2018, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-4-rijna-2018-kterou-se-meni-vyhlaska-c-5122002-sb-o-zvlastni-odborne-zpusobilosti-uredniku-uzemnich-samospravnych-celku-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22279.htmlTue, 09 October 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 4. října 2018 o vzdělávání v základních kmenech lékařů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-4-rijna-2018-o-vzdelavani-v-zakladnich-kmenech-lekaru-22278.htmlTue, 09 October 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czSDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 2. října 2018 o vydání cenových rozhodnutí https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-energetickeho-regulacniho-uradu-ze-dne-2-rijna-2018-o-vydani-cenovych-rozhodnuti-22277.htmlThu, 04 October 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 20. září 2018, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisůhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-20-zari-2018-kterou-se-meni-vyhlaska-ministerstva-spravedlnosti-c-1971996-sb-kterou-se-vydava-zkusebni-rad-pro-advokatni-zkousky-a-uznavaci-zkousky-advokatni-zkusebni-rad-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22276.htmlThu, 04 October 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czSDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 27. září 2018 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ceskeho-statistickeho-uradu-ze-dne-27-zari-2018-o-aktualizaci-klasifikace-hospitalizovanych-pacientu-ir-drg-22275.htmlThu, 04 October 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 20. září 2018, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 215/2014 Sb. https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-20-zari-2018-kterou-se-meni-vyhlaska-c-3142013-sb-o-predkladani-vykazu-ceske-narodni-bance-osobami-ktere-nalezi-do-sektoru-financnich-instituci-ve-zneni-vyhlasky-c-2152014-sb-22274.htmlThu, 04 October 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 26. září 2018, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisůhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-26-zari-2018-kterou-se-meni-vyhlaska-c-1942009-sb-o-stanoveni-podrobnosti-uzivani-a-provozovani-informacniho-systemu-datovych-schranek-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22273.htmlThu, 04 October 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. září 2018 o uložení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 3 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2017 -- 2020 https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-prace-a-socialnich-veci-ze-dne-15-zari-2018-o-ulozeni-dodatku-c-1-a-dodatku-c-3-ke-kolektivni-smlouve-vyssiho-stupne-na-roky-2017-2020-22272.htmlThu, 27 September 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czNAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. září 2018 o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2019 https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-19-zari-2018-o-stanoveni-prostredku-statniho-rozpoctu-podle-28-odst-3-zakona-o-podporovanych-zdrojich-energie-pro-rok-2019-22271.htmlThu, 27 September 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czNAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. září 2018 o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019 https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-19-zari-2018-o-vysi-vseobecneho-vymerovaciho-zakladu-za-rok-2017-prepocitaciho-koeficientu-pro-upravu-vseobecneho-vymerovaciho-zakladu-za-rok-2017-redukcnich-hranic-pro-stanoveni-vypoctoveho-zakladu-pro-rok-2019-a-zakladni-vymery-duchodu-stanovene-pro-rok-2019-a-o-zvyseni-duchodu-v-roce-2019-22270.htmlThu, 27 September 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czNAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. září 2018 o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019 https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-19-zari-2018-o-zvyseni-priplatku-k-duchodu-v-roce-2019-22269.htmlThu, 27 September 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 20. září 2018 o technických prohlídkách vozidel https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-20-zari-2018-o-technickych-prohlidkach-vozidel-22268.htmlThu, 27 September 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.cz