ePravo.cz - Zákonyhttps://www.epravo.cz/ePravo.cz - ZákonycsePravo.cz - Zákonyhttps://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.cz/NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb.https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-15-unora-2017-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-4632013-sb-o-seznamech-navykovych-latek-ve-zneni-narizeni-vlady-c-2432015-sb-21503.htmlFri, 24 February 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 1. února 2017, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017˙2022, 0,00 %https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-financi-ze-dne-1-unora-2017-jimz-se-urcuji-emisni-podminky-pro-statni-dluhopis-ceske-republiky-20172022-000-21502.htmlMon, 20 February 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czNAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. ledna 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 137/2015 Sb., o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-30-ledna-2017-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-1372015-sb-o-dalsich-pripadech-ve-kterych-lze-prijmout-osobu-do-sluzebniho-pomeru-na-dobu-urcitou-21501.htmlMon, 20 February 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czNAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. ledna 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-30-ledna-2017-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-1542005-sb-o-stanoveni-vyse-a-zpusobu-vypoctu-poplatku-za-vyuzivani-radiovych-kmitoctu-a-cisel-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21500.htmlMon, 20 February 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czNAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. ledna 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-30-ledna-2017-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-1532005-sb-o-stanoveni-zpusobu-a-vyse-tvorby-prostredku-radiokomunikacniho-uctu-a-zpusobu-jejich-cerpani-21499.htmlMon, 20 February 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czNAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. ledna 2017 o údajích centrálního registru administrativních budov https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-30-ledna-2017-o-udajich-centralniho-registru-administrativnich-budov-21498.htmlFri, 17 February 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czNÁLEZ Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisůhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/nalez-ustavniho-soudu-ze-dne-6-prosince-2016-sp-zn-pl-us-3215-ve-veci-navrhu-na-zruseni-nekterych-ustanoveni-zakona-c-2352004-sb-o-dani-z-pridane-hodnoty-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21497.htmlWed, 15 February 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 2. února 2017 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-vnitra-ze-dne-2-unora-2017-o-vyhlaseni-novych-voleb-do-zastupitelstva-obce-21496.htmlTue, 14 February 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 2. února 2017 o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-2-unora-2017-o-zpusobu-vypoctu-naroku-na-vraceni-dane-z-mineralnich-oleju-zaplacene-v-cenach-nekterych-mineralnich-oleju-spotrebovanych-v-zemedelske-prvovyrobe-a-zpusobu-a-podminkach-vedeni-dokladu-a-evidence-s-nimi-souvisejicimi-21495.htmlTue, 14 February 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 2. února 2017 o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-2-unora-2017-o-elektronickych-cigaretach-nahradnich-naplnich-do-nich-a-bylinnych-vyrobcich-urcenych-ke-koureni-21494.htmlTue, 14 February 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czNAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. ledna 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a o změně některých souvisejících nařízení vlády https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-30-ledna-2017-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-292016-sb-o-podminkach-poskytovani-dotaci-v-ramci-opatreni-lesnicko-environmentalni-a-klimaticke-sluzby-a-ochrana-lesu-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-narizeni-vlady-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-narizeni-vlady-21493.htmlTue, 14 February 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czNAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. ledna 2017, kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-25-ledna-2017-kterym-se-stanovi-sazba-jednorazoveho-poplatku-za-ukladani-radioaktivnich-odpadu-a-vyse-prispevku-z-jaderneho-uctu-obcim-a-pravidla-jejich-poskytovani-21492.htmlTue, 14 February 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czUSNESENÍ Poslanecké sněmovny ze dne 10. ledna 2017 https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/usneseni-poslanecke-snemovny-ze-dne-10-ledna-2017-21491.htmlTue, 14 February 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czZÁKON ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-14-prosince-2016-kterym-se-meni-zakon-c-2352004-sb-o-dani-z-pridane-hodnoty-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21490.htmlTue, 14 February 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 1. února 2017, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017˙2020, 0,00 % https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-financi-ze-dne-1-unora-2017-jimz-se-urcuji-emisni-podminky-pro-statni-dluhopis-ceske-republiky-20172020-000-21489.htmlThu, 09 February 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 1. února 2017, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017–2027, 0,25 %https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-financi-ze-dne-1-unora-2017-jimz-se-urcuji-emisni-podminky-pro-statni-dluhopis-ceske-republiky-20172027-025-21488.htmlThu, 09 February 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 26. ledna 2017 k provedení zákona o centrální evidenci účtů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-26-ledna-2017-k-provedeni-zakona-o-centralni-evidenci-uctu-21487.htmlThu, 09 February 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 25. ledna 2017 o báňsko-technické evidenci https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-25-ledna-2017-o-bansko-technicke-evidenci-21486.htmlThu, 09 February 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czSDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 6. února 2017 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. února 2017https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-statni-volebni-komise-ze-dne-6-unora-2017-o-vyhlaseni-a-uverejneni-celkovych-vysledku-novych-voleb-do-zastupitelstev-obci-konanych-dne-4-unora-2017-21485.htmlTue, 07 February 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 27. ledna 2017 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-vnitra-ze-dne-27-ledna-2017-o-vyhlaseni-novych-voleb-do-zastupitelstev-obci-21484.htmlTue, 07 February 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czZÁKON ze dne 17. ledna 2017, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-17-ledna-2017-kterym-se-meni-zakon-c-3212004-sb-o-vinohradnictvi-a-vinarstvi-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-zakonu-zakon-o-vinohradnictvi-a-vinarstvi-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-nektere-dalsi-zakony-21483.htmlMon, 06 February 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.cz