ePravo.cz - Zákonyhttps://www.epravo.cz/ePravo.cz - ZákonycsePravo.cz - Zákonyhttps://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.cz/SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 15. dubna 2019 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 24 Sídlo: Praha 9 konaných ve dnech 5. a 6. dubna 2019 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. dubna 2019 (II. kolo) https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-statni-volebni-komise-ze-dne-15-dubna-2019-o-vyhlaseni-a-uverejneni-celkovych-vysledku-doplnovacich-voleb-do-senatu-parlamentu-ceske-republiky-ve-volebnim-obvodu-c-24-sidlo-praha-9-konanych-ve-dnech-5-a-6-dubna-2019-i-kolo-a-ve-dnech-12-a-13-dubna-2019-ii-kolo-22531.htmlTue, 16 April 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 9. dubna 2019 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí sestrojení prvního letounu československé výroby Bohemia B-5 https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-9-dubna-2019-o-vydani-pametni-stribrne-dvousetkoruny-ke-100-vyroci-sestrojeni-prvniho-letounu-ceskoslovenske-vyroby-bohemia-b-5-22530.htmlTue, 16 April 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 4. dubna 2019, kterou se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-4-dubna-2019-kterou-se-meni-vyhlaska-c-542005-sb-o-nalezitostech-konkursniho-rizeni-a-konkursnich-komisich-22529.htmlTue, 16 April 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 10. dubna 2019, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-10-dubna-2019-kterou-se-meni-vyhlaska-c-2452016-sb-k-provedeni-nekterych-ustanoveni-celniho-zakona-22528.htmlTue, 16 April 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 2. dubna 2019 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-vnitra-ze-dne-2-dubna-2019-o-vyhlaseni-novych-voleb-do-zastupitelstva-obce-22527.htmlFri, 12 April 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 29. března 2019 o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2018 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-prace-a-socialnich-veci-ze-dne-29-brezna-2019-o-vysi-prumerne-hrube-rocni-mzdy-v-ceske-republice-za-rok-2018-pro-ucely-vydavani-modrych-karet-podle-zakona-c-3261999-sb-o-pobytu-cizincu-na-uzemi-ceske-republiky-a-o-zmene-nekterych-zakonu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22526.htmlFri, 12 April 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 2. dubna 2019, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-prace-a-socialnich-veci-ze-dne-2-dubna-2019-kterym-se-vyhlasuje-castka-odpovidajici-50-prumerne-mesicni-mzdy-v-narodnim-hospodarstvi-pro-ucely-zivotniho-a-existencniho-minima-a-castka-50-a-25-prumerne-mesicni-mzdy-v-narodnim-hospodarstvi-pro-ucely-statni-socialni-podpory-22525.htmlFri, 12 April 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 10. dubna 2019 o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-10-dubna-2019-o-zpusobu-ocenovani-nakladu-na-zdravotni-sluzby-pro-ucely-prerozdelovani-22524.htmlFri, 12 April 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.czNAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. dubna 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění nařízení vlády č. 428/2016 Sb. https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-1-dubna-2019-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-682015-sb-o-stanoveni-seznamu-specialnich-odbornosti-a-cinnosti-nezbytnych-pro-plneni-ukolu-ozbrojenych-sil-a-vojenske-policie-a-vyse-stabilizacniho-prispevku-ve-zneni-narizeni-vlady-c-4282016-sb-22523.htmlFri, 12 April 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 20. března 2019, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisůhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-20-brezna-2019-kterym-se-meni-zakon-c-1152000-sb-o-poskytovani-nahrad-skod-zpusobenych-vybranymi-zvlaste-chranenymi-zivocichy-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22519.htmlTue, 09 April 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 20. března 2019 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-20-brezna-2019-o-pristupnosti-internetovych-stranek-a-mobilnich-aplikaci-a-o-zmene-zakona-c-3652000-sb-o-informacnich-systemech-verejne-spravy-a-o-zmene-nekterych-dalsich-zakonu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22518.htmlTue, 09 April 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 20. března 2019, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-20-brezna-2019-kterym-se-meni-zakon-c-1672008-sb-o-predchazeni-ekologicke-ujme-a-o-jeji-naprave-a-o-zmene-nekterych-zakonu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22517.htmlTue, 09 April 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 20. března 2019, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-20-brezna-2019-kterym-se-meni-zakon-c-2852002-sb-o-darovani-odberech-a-transplantacich-tkani-a-organu-a-o-zmene-nekterych-zakonu-transplantacni-zakon-22516.htmlTue, 09 April 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 22. března 2019 o vydání pamětní stříbrné dvoutisícikoruny se zlatou inlejí ke 100. výročí zavedení československé koruny https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-22-brezna-2019-o-vydani-pametni-stribrne-dvoutisicikoruny-se-zlatou-inleji-ke-100-vyroci-zavedeni-ceskoslovenske-koruny-22515.htmlFri, 05 April 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 29. března 2019, kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-29-brezna-2019-kterou-se-meni-vyhlaska-c-792017-sb-o-stanoveni-struktury-a-formatu-oznameni-podle-zakona-o-stretu-zajmu-22514.htmlFri, 05 April 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.czSDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 1. dubna 2019 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 30. března 2019https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-statni-volebni-komise-ze-dne-1-dubna-2019-o-vyhlaseni-a-uverejneni-celkovych-vysledku-novych-voleb-do-zastupitelstev-obci-konanych-dne-30-brezna-2019-22513.htmlTue, 02 April 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 25. března 2019 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-prace-a-socialnich-veci-ze-dne-25-brezna-2019-o-ulozeni-kolektivnich-smluv-vyssiho-stupne-22512.htmlTue, 02 April 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 25. března 2019 o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-prace-a-socialnich-veci-ze-dne-25-brezna-2019-o-rozhodne-castce-pro-urceni-celkove-vyse-mzdovych-naroku-vyplacenych-jednomu-zamestnanci-podle-zakona-c-1182000-sb-o-ochrane-zamestnancu-pri-platebni-neschopnosti-zamestnavatele-a-o-zmene-nekterych-zakonu-22511.htmlTue, 02 April 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.czNAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-25-brezna-2019-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-5952006-sb-o-zpusobu-vypoctu-zakladni-castky-ktera-nesmi-byt-srazena-povinnemu-z-mesicni-mzdy-pri-vykonu-rozhodnuti-a-o-stanoveni-castky-nad-kterou-je-mzda-postizitelna-srazkami-bez-omezeni-narizeni-o-nezabavitelnych-castkach-22510.htmlTue, 02 April 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 20. března 2019, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-20-brezna-2019-kterym-se-meni-zakon-c-2891995-sb-o-lesich-a-o-zmene-a-doplneni-nekterych-zakonu-lesni-zakon-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22509.htmlTue, 02 April 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.czNÁLEZ Ústavního soudu ze dne 12. února 2019 sp. zn. Pl. ÚS 21/17 ve věci návrhu na zrušení čl. II bodů 2 a 3 zákona č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákonyhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/nalez-ustavniho-soudu-ze-dne-12-unora-2019-sp-zn-pl-us-2117-ve-veci-navrhu-na-zruseni-cl-ii-bodu-2-a-3-zakona-c-1962012-sb-kterym-se-meni-zakon-c-131997-sb-o-pozemnich-komunikacich-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-nektere-dalsi-zakony-22508.htmlFri, 29 March 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.cz