ePravo.cz - Zákonyhttps://www.epravo.cz/ePravo.cz - ZákonycsePravo.cz - Zákonyhttps://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.cz/ZÁKON ze dne 16. srpna 2017, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-16-srpna-2017-kterym-se-meni-zakon-c-1872006-sb-o-nemocenskem-pojisteni-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-21813.htmlTue, 19 September 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 11. září 2017 o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhuhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-11-zari-2017-o-zadostech-a-oznameni-podle-zakona-o-podnikani-na-kapitalovem-trhu-21812.htmlTue, 19 September 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 11. září 2017 o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služebhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-11-zari-2017-o-podrobnejsi-uprave-nekterych-pravidel-pri-poskytovani-investicnich-sluzeb-21811.htmlTue, 19 September 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 6. září 2017, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-6-zari-2017-kterou-se-meni-vyhlaska-ministerstva-dopravy-a-spoju-c-4782000-sb-kterou-se-provadi-zakon-o-silnicni-doprave-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21810.htmlTue, 19 September 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 21. srpna 2017 o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-21-srpna-2017-o-vzoru-zpravy-podle-zemi-a-pokynech-k-jejimu-vyplneni-pro-ucely-automaticke-vymeny-informaci-s-jinym-statem-v-ramci-mezinarodni-spoluprace-pri-sprave-dani-21809.htmlTue, 19 September 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 16. srpna 2017, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-16-srpna-2017-kterym-se-meni-zakon-c-1642013-sb-o-mezinarodni-spolupraci-pri-sprave-dani-a-o-zmene-dalsich-souvisejicich-zakonu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21808.htmlTue, 19 September 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 16. srpna 2017, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-16-srpna-2017-kterym-se-meni-zakon-c-1111994-sb-o-silnicni-doprave-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-21807.htmlTue, 19 September 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 16. srpna 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-16-srpna-2017-kterym-se-meni-nektere-zakony-v-souvislosti-se-zrusenim-statusu-verejne-prospesnosti-21806.htmlTue, 19 September 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 16. srpna 2017, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-16-srpna-2017-kterym-se-meni-zakon-c-1661999-sb-o-veterinarni-peci-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-zakonu-veterinarni-zakon-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-nektere-souvisejici-zakony-21805.htmlTue, 19 September 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 17. srpna 2017, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-17-srpna-2017-kterym-se-meni-zakon-c-3292011-sb-o-poskytovani-davek-osobam-se-zdravotnim-postizenim-a-o-zmene-souvisejicich-zakonu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21804.htmlTue, 19 September 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 17. srpna 2017 o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, (stykový zákon) https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-17-srpna-2017-o-zasadach-jednani-a-styku-poslanecke-snemovny-a-senatu-mezi-sebou-a-navenek-a-o-zmene-zakona-c-901995-sb-o-jednacim-radu-poslanecke-snemovny-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-stykovy-zakon-21803.htmlTue, 19 September 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 16. srpna 2017, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-16-srpna-2017-kterym-se-meni-zakon-c-3262004-sb-o-rostlinolekarske-peci-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-zakonu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-21802.htmlTue, 19 September 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 16. srpna 2017, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-16-srpna-2017-kterym-se-meni-zakon-c-1202001-sb-o-soudnich-exekutorech-a-exekucni-cinnosti-exekucni-rad-a-o-zmene-dalsich-zakonu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21801.htmlTue, 19 September 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.cz ZÁKON ze dne 16. srpna 2017, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-16-srpna-2017-kterym-se-meni-zakon-c-5921992-sb-o-pojistnem-na-verejne-zdravotni-pojisteni-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21800.htmlTue, 19 September 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 16. srpna 2017, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-16-srpna-2017-kterym-se-meni-zakon-c-991963-sb-obcansky-soudni-rad-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-zakon-c-2922013-sb-o-zvlastnich-rizenich-soudnich-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-nektere-dalsi-zakony-21799.htmlFri, 15 September 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 16. srpna 2017, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-16-srpna-2017-kterym-se-meni-zakon-c-2192003-sb-o-uvadeni-do-obehu-osiva-a-sadby-pestovanych-rostlin-a-o-zmene-nekterych-zakonu-zakon-o-obehu-osiva-a-sadby-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-21798.htmlFri, 15 September 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 17. srpna 2017, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-17-srpna-2017-kterym-se-meni-zakon-c-5852004-sb-o-branne-povinnosti-a-jejim-zajistovani-branny-zakon-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-zakon-c-452016-sb-o-sluzbe-vojaku-v-zaloze-21797.htmlFri, 15 September 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 24. srpna 2017, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-24-srpna-2017-kterym-se-meni-zakon-c-1681999-sb-o-pojisteni-odpovednosti-za-ujmu-zpusobenou-provozem-vozidla-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-zakonu-zakon-o-pojisteni-odpovednosti-z-provozu-vozidla-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-zakon-c-5861992-sb-o-danich-z-prijmu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21796.htmlFri, 15 September 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 16. srpna 2017, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-16-srpna-2017-kterym-se-meni-zakon-c-1141995-sb-o-vnitrozemske-plavbe-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-zakon-c-2622006-sb-zakonik-prace-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21795.htmlFri, 15 September 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 16. srpna 2017, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-16-srpna-2017-kterym-se-meni-zakon-c-991963-sb-obcansky-soudni-rad-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-zakon-c-262000-sb-o-verejnych-drazbach-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-zakon-c-1822006-sb-o-upadku-a-zpusobech-jeho-reseni-insolvencni-zakon-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21794.htmlFri, 15 September 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 16. srpna 2017, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-16-srpna-2017-kterym-se-meni-zakon-c-481997-sb-o-verejnem-zdravotnim-pojisteni-a-o-zmene-a-doplneni-nekterych-souvisejicich-zakonu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-21793.htmlFri, 15 September 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.cz