ePravo.cz - Zákonyhttps://www.epravo.cz/ePravo.cz - ZákonycsePravo.cz - Zákonyhttps://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.cz/SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 22. května 2017 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. května 2017 https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-statni-volebni-komise-ze-dne-22-kvetna-2017-o-vyhlaseni-a-uverejneni-celkovych-vysledku-novych-voleb-do-zastupitelstev-obci-konanych-dne-20-kvetna-2017-21632.htmlTue, 23 May 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5. května 2017 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-prace-a-socialnich-veci-ze-dne-5-kvetna-2017-o-ulozeni-kolektivnich-smluv-vyssiho-stupne-21631.htmlTue, 23 May 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 5. května 2017 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Kainarahttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-5-kvetna-2017-o-vydani-pametni-stribrne-dvousetkoruny-ke-100-vyroci-narozeni-josefa-kainara-21630.htmlTue, 23 May 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 5. května 2017, kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění vyhlášky č. 278/2011 Sb. https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-5-kvetna-2017-kterou-se-meni-vyhlaska-c-1332010-sb-o-pozadavcich-na-pohonne-hmoty-o-zpusobu-sledovani-a-monitorovani-slozeni-a-jakosti-pohonnych-hmot-a-o-jejich-evidenci-vyhlaska-o-jakosti-a-evidenci-pohonnych-hmot-ve-zneni-vyhlasky-c-2782011-sb-21629.htmlMon, 22 May 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-19-dubna-2017-kterym-se-meni-zakon-c-3112006-sb-o-pohonnych-hmotach-a-cerpacich-stanicich-pohonnych-hmot-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-zakonu-zakon-o-pohonnych-hmotach-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-21628.htmlMon, 22 May 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 26. dubna 2017, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisůhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-26-dubna-2017-kterym-se-meni-zakon-c-131997-sb-o-pozemnich-komunikacich-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21627.htmlMon, 22 May 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 19. dubna 2017 o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-19-dubna-2017-o-zahranicni-sluzbe-a-o-zmene-nekterych-zakonu-zakon-o-zahranicni-sluzbe-21626.htmlMon, 22 May 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-19-dubna-2017-kterym-se-meni-zakon-c-4772001-sb-o-obalech-a-o-zmene-nekterych-zakonu-zakon-o-obalech-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21625.htmlMon, 22 May 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-19-dubna-2017-kterym-se-meni-zakon-c-1872006-sb-o-nemocenskem-pojisteni-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-21624.htmlMon, 22 May 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 20. dubna 2017, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisůhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-20-dubna-2017-kterym-se-meni-zakon-c-1342016-sb-o-zadavani-verejnych-zakazek-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21623.htmlMon, 22 May 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 20. dubna 2017, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-20-dubna-2017-kterym-se-meni-zakon-c-1302002-sb-o-podpore-vyzkumu-experimentalniho-vyvoje-a-inovaci-z-verejnych-prostredku-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-zakonu-zakon-o-podpore-vyzkumu-experimentalniho-vyvoje-a-inovaci-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21621.htmlMon, 22 May 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 20. dubna 2017, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-20-dubna-2017-kterym-se-meni-zakon-c-5921992-sb-o-pojistnem-na-verejne-zdravotni-pojisteni-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21622.htmlMon, 22 May 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisůhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-19-dubna-2017-kterym-se-meni-zakon-c-2342014-sb-o-statni-sluzbe-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21618.htmlWed, 17 May 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 3. května 2017 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-vnitra-ze-dne-3-kvetna-2017-o-vyhlaseni-novych-voleb-do-zastupitelstva-obce-21617.htmlFri, 12 May 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 2. května 2017 o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-prace-a-socialnich-veci-ze-dne-2-kvetna-2017-o-rozsireni-zavaznosti-kolektivni-smlouvy-vyssiho-stupne-21616.htmlFri, 12 May 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 9. května 2017, kterou se mění vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určeníhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-9-kvetna-2017-kterou-se-meni-vyhlaska-c-1722015-sb-o-informacni-povinnosti-prijemce-potravin-v-miste-urceni-21615.htmlFri, 12 May 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czNAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. dubna 2017 o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění státhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-10-dubna-2017-o-stanoveni-vymerovaciho-zakladu-u-osoby-za-kterou-je-platcem-pojistneho-na-verejne-zdravotni-pojisteni-stat-21614.htmlFri, 12 May 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czNAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. dubna 2017 o plánování obrany státu https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-19-dubna-2017-o-planovani-obrany-statu-21613.htmlFri, 12 May 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 24. dubna 2017 o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-ze-dne-24-dubna-2017-o-vyhlaseni-aktualizovaneho-seznamu-vyzkumnych-organizaci-schvalenych-pro-prijimani-vyzkumnych-pracovniku-ze-tretich-zemi-21610.htmlFri, 05 May 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czNAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. března 2017 o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-29-brezna-2017-o-stanoveni-lazenskeho-mista-lednice-a-statutu-lazenskeho-mista-lednice-21609.htmlFri, 05 May 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 4. dubna 2017, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisůhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-4-dubna-2017-kterym-se-meni-zakon-c-2962008-sb-o-zajisteni-jakosti-a-bezpecnosti-lidskych-tkani-a-bunek-urcenych-k-pouziti-u-cloveka-a-o-zmene-souvisejicich-zakonu-zakon-o-lidskych-tkanich-a-bunkach-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21606.htmlTue, 02 May 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.cz