Archiv

Vyberte datum: 
  

Vyšlo na epravo.cz dne 25.5.2017

Rozsah práva akcionáře na podání vysvětlení

Aby mohl akcionář plnohodnotně vykonávat svá práva spojená s akciemi, musí mít o společnosti dostatek informací. Na rozdíl od společníka s.r.o. má akcionář právo na informace poměrně omezené, a to mimo jiné proto, že kontrolní pravomoci a s tím spojený přístup k informacím má v akciové společnosti povinně zřizovaná dozorčí rada. Akcionář tak…

Právo soudu omezit rozsah dokazování v trestním řízení a právo obžalovaného na spravedlivý proces

Lze konstatovat, že základem dokazování v trestním řízení je s ohledem na zásadu ústnosti provádění důkazů před soudem prvního stupně v hlavním líčení a před soudem odvolacím při veřejném zasedání. Uvedené se odráží v ustanovení § 2 odst. 12 tr. řádu, který stanoví, že soud smí přihlížet pouze k důkazům, které byly provedeny při tomto jednání. Na…

Nájem a promlčení

Institut promlčení má vést oprávněného k tomu, aby svá práva vykonal ve společensky přiměřené době tak, aby po časově neomezenou dobu nebyli dlužníci ohledně svých povinností vystaveni donucujícímu zákroku ze strany soudů. Tím institut promlčení v souladu s požadavkem právní jistoty brání existenci dlouhotrvajících občanských subjektivních práv a…

Vyšlo ve Sbírce zákonů dne 25.5.2017

Sbírka:  31/2017 | Částka:  17/2017
25.5.2017
Sbírka:  30/2017 | Částka:  17/2017
25.5.2017
Sbírka:  29/2017 | Částka:  17/2017
25.5.2017
Sbírka:  28/2017 | Částka:  17/2017
25.5.2017