Archiv

Vyberte datum: 
  

Vyšlo na epravo.cz dne 11.12.2017

Souhrn významných legislativních událostí 4.12.2017 – 10.12.2017

Senát podpořil zavedení kontroly zahraničních investic. Horní komora o tom rozhodla při posuzování návrhu Evropské komise na zavedení mechanismu prověřování přímých zahraničních investic v EU v zájmu bezpečnosti a veřejného pořádku. Senát se podobně jako EU obává skupování firem například kvůli citlivým…

Nový náhled na definici sportu v rozhodovací praxi Soudního dvora EU?

Soudní dvůr EU se v rozsudku ze dne 26. října 2017 ve věci The English Bridge Union Limited proti Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (C‑90/16)[1] zabýval velice zajímavou otázkou, zda lze sportovní bridž zařadit pod pojem sportu a lze mu přiznat osvobození od DPH ve smyslu směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o…

Je možné držet pracovní pohotovost během dovolené, během tzv. sick days či free days?

V naší advokátní praxi a rovněž na našich školeních se často setkáváme s dotazy klientů, zda je možno držet pracovní pohotovost během čerpání dovolené či jiného volna. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli věnovat této problematice následující článek.

Osvobození od placení zbytku dluhů

Při stanovení částky, které by se nezajištěným věřitelům dostalo, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, je třeba zohlednit i příjmy, které by dlužník nabyl při řádném chodu věcí v konkursu do skončení realizační fáze insolvenčního řízení završené podáním konečné zprávy insolvenčním správcem. Pro účely posouzení, čeho by se věřitelům dostalo…

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR částka 152/2017

Částka 152, rozeslána dne 11. prosince 2017

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR částka 151/2017

Částka 151, rozeslána dne 11. prosince 2017

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR částka 150/2017

Částka 150, rozeslána dne 11. prosince 2017

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR částka 149/2017

Částka 149, rozeslána dne 11. prosince 2017

Vyšlo ve Sbírce zákonů dne 11.12.2017

Sbírka:  428/2017 | Částka:  152/2017
11.12.2017
Sbírka:  427/2017 | Částka:  152/2017
11.12.2017
Sbírka:  426/2017 | Částka:  152/2017
11.12.2017
Sbírka:  425/2017 | Částka:  152/2017
11.12.2017
Sbírka:  424/2017 | Částka:  151/2017
11.12.2017
Sbírka:  423/2017 | Částka:  149/2017
11.12.2017
Sbírka:  423/2017 | Částka:  150/2017
11.12.2017
Sbírka:  421/2017 | Částka:  149/2017
11.12.2017
Sbírka:  420/2017 | Částka:  149/2017
11.12.2017
Sbírka:  75/2017 | Částka:  38/2017
11.12.2017
Sbírka:  74/2017 | Částka:  38/2017
11.12.2017
Sbírka:  73/2017 | Částka:  38/2017
11.12.2017
Sbírka:  72/2017 | Částka:  38/2017
11.12.2017