Poslat článek emailem

*) povinné položky
12. 6. 2019
ID: 109498

AK SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL členem ČESTA, cílí na expaty

Zdroj: SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL

Advokátní kancelář SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL se stala členem Smíšené obchodní komory Česko-tichomořské aliance (ČESTA). Spustila také španělsko-jazyčnou a anglicko-jazyčnou verzi svých internetových stránek.

S ohledem na rostoucí zájem po právních a daňových službách ze strany expatů a zahraničních společností se advokátní kancelář SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL rozhodla učinit z poradenství španělsko-jazyčné a anglicko-jazyčné klientele jeden z klíčových pilířů své advokátní praxe.

Advokáti ze SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL jsou nově členy Smíšené obchodní komory Česko-tichomořské aliance (ČESTA), což je nevládní organizace podporující vztahy mezi Českou republikou a státy Tichomořské aliance (Mexiko, Kolumbie, Peru a Chile) a žadateli o členství (Panama, Kostarika a Ekvádor). ČESTA se zaměřuje na vztahy na poli businessu a obchodu v rámci výměny B2B, G2G i G2B.

Advokátní kancelář SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL dále navázala spolupráci i s dalšími obchodními komorami zaměřenými na obchodní výměnu se zeměmi Střední a Jižní Ameriky.

Ve své advokátní praxi se specializuje na poskytování právní pomoci zahraničním, především však hispánským, korporacím působícím na českém trhu, tak i jejich tuzemským dceřiným společnostem. Právní poradenství však kancelář zajišťuje i pro fyzické osoby hovořící španělsky a anglicky, které na území České republiky pracují, studují nebo podnikají. Své služby a zkušenosti advokátní kancelář SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL nabízí i českým podnikatelům, kteří chtějí proniknout na hispánské trhy.

„Filozofii advokátní kanceláře SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL na poli poradenství zahraničním osobám nejlépe vystihuje naše motto – „Více než španělsko-jazyční advokáti“. Vyjadřujeme jím nejen naši znalost španělského jazyka na úrovni rodilých mluvčích, případně naše odborné zkušenosti, ale i úzký citový vztah k zemím Latinské Ameriky a naše rodinné vazby ke Španělsku,“ říká Lukáš Vajda, advokát a společník SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL.

„Dalším krokem, kterým chceme zvýšit komfort služeb pro naši zahraniční klientelu, bylo spuštění španělsko-jazyčné a anglicko-jazyčné verze internetových stránek naší advokátní kanceláře,“ doplňuje Michal Sniehotta, advokát a společník SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL.

Advokátní kancelář SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL sídlí v Praze a poskytuje své služby v českém, španělském a anglickém jazyce.

 
Vodičkova 695/24
110 00 Praha 1
 
Tel.:     +420 607 750 511 
e-mail:  info@svlegal.eu 
 
 
© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz