Poslat článek emailem

*) povinné položky
2. 4. 2019
ID: 109098

Geoportál ČEZ Distribuce slouží už šestým rokem. Denně si informace o energetických sítích vyžádá přes 500 lidí

Zdroj: ČEZ, a.s.

Projektanti, stavební úřady i zájemci z řad veřejnosti si mohou informace o existenci elektronických sítí či data o poloze technické infrastruktury snadno a rychle vyžádat na speciálním webovém Geoportálu ČEZ Distribuce. Zájem o data každoročně stoupá, od roku 2012 vyřídila ČEZ Distribuce přes milion požadavků.

Geoportál umožňuje klientům, projektantům i samosprávám získat i předat rychle a pohodlně data a informace o existenci sítí i další analytické podklady prostřednictvím internetu. ČEZ Distribuce eviduje energetická zařízení a sítě v systému TE-GIS (technická evidence a geografický informační systém), který je tak datovou základnou pro navazující systémy sloužící pro výpočty sítí či pro dispečerské řízení distribuční soustavy.

V roce 2018 si vyjádření o sdělení o existenci sítí vyžádalo přes 184 tisíc klientů. Od doby spuštění portálu dosáhl počet klientů přesně 1 009 131.

Oblíbenost služeb Geoportálu dokládá více jak 500 vyřízených požadavků na sdělení o existenci sítí denně. Každý rok počty zpracovaných požadavků narůstají a nás těší, že veřejnost laická i odborná tyto moderní způsoby komunikace využívá. Těžko si dnes představit stohy papírů a zástup pracovníků, kteří by museli tyto požadavky vyřizovat, pokud by tyto požadavky nebyly zpracovávány automaticky a v digitální podobě,“ komentuje Zbyněk Businský z ČEZ Distribuce.

Projektanti a zhotovitelé dokumentace skutečného provedení staveb od roku 2017 plně využívají automatizované poskytování digitálních dat a předávání zpracované dokumentace v digitální podobě. „Drtivá většina žadatelů volí elektronickou formu. Pro představu, papírovou formu zvolilo jen 350 žadatelů z celkového počtu více jak 184 tisíc požadavků v roce 2018. Společně tak pomáháme šetřit životní prostředí,“ dodává Businský.

Externí trh, tedy dodavatelé a projektanti, využívají nové nástroje pro vzájemné předávání digitálních dat i automatizované kontroly do systémů ČEZ Distribuce. Za rok 2018 využilo tuto bezplatnou službu téměř 52 tisíc zákazníků z řad projektantů.

geoportál


ČEZ Distribuce Geoportál neustále vylepšuje a rozšiřuje spektrum poskytovaných služeb. Loni tak přibyl například portál externích požadavků na vypnutí, který je určen zejména smluvním zhotovitelům investičních akcí a oprav zařízení distribuční soustavy. Umožňuje jim zadání elektronického požadavku, výběr vypínaného zařízení distribuční soustavy nad mapou v GIS a sledování průběhu vyřízení požadavku při plánování prací na zařízení. Díky novému rozhraní pro příjem požadavků z externích portálů došlo k výraznému zjednodušení při zadávání požadavku na existenci sítí pro více vlastníků technické infrastruktury prostřednictvím portálu na obecních či stavebních úřadech, které tuto službu nabízejí.

Využívání aplikace je bezplatné a umožňuje mimo jiné i sledování stavu vyřízení zadané žádosti. Základní informace o zahájení zpracování žádosti a možnosti odebrání výstupu obdrží klient e-mailem. Většina uživatelů oceňuje rychlost vyřízení svých žádostí, pohodlný přístup z prostředí internetu a fakt, že poskytnutá vyjádření mají právní váhu např. při jednání na úřadech.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz