Poslat článek emailem

*) povinné položky
11. 1. 2019
ID: 108649upozornění pro uživatele

Dle SDEU lze uplatnit nárok na odpočet DPH u zmařené akvizice

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se v případu společnosti Ryanair Ltd. zabýval otázkou, zda je možné uplatnit nárok na odpočet daně u zmařené akvizice. Dle jeho rozhodnutí vydaného v říjnu roku 2018 existuje nárok na odpočet DPH u nákladů vztahujících se k akvizici, která se nakonec neuskutečnila, respektive nebyly převzaty všechny akcie, jak bylo původně zamýšleno.

Letecká společnost Ryanair Ltd. v daném případě zamýšlela nabýt všechny akcie jiné letecké společnosti působící na trhu. Z tohoto titulu Ryanair vynaložil náklady na různé poradenské a další související služby – tzv. akviziční náklady. Z důvodu uplatnění práva hospodářské soutěže společnost Ryanair nepřevzal všechny akcie v jiné letecké společnosti, jak původně zamýšlel, ale nabyl pouze část akcií. 

Přesto společnost Ryanair uplatnila z akvizičních nákladů ve svém daňovém přiznání plný nárok na odpočet DPH a argumentovala tím, že měla v úmyslu poskytovat společnosti, kde měla zájem převzít veškeré akcie, služby v oblasti jejího řízení. Nicméně irská finanční správa tento nárok na odpočet DPH napadla.

Nejvyšší soud Irska předložil předběžnou otázku SDEU, zda je postačující pro nárok na odpočet DPH záměr služby v oblasti řízení poskytovat a zda akviziční náklady představují náklady přímo související se zamýšlenými aktivitami.

Detailní rozbor dosavadní judikatury SDEU provedla generální advokátka Juliane Kokott. Současně také SDEU provedl shrnutí judikatury týkající se nároku na odpočet DPH u holdingových společností včetně uskutečňování ekonomické činnosti. SDEU uvedl, že tzv. aktivní holding může profitovat z nároku na odpočet DPH u souvisejících nákladů. Nicméně také zdůraznil, že pasivní holding nezaujímá postavení osoby povinné k dani a nemá právo uplatnit si odpočet DPH. Pasivním holdingem lze rozumět pouhá držba akcií a příjem dividend, což nepředstavuje ekonomickou činnost.

Podle SDEU mohou hospodářské činnosti spočívat v několika po sobě následujících úkonech. Každý subjekt s objektivními okolnostmi, který má v úmyslu zahájit samostatně hospodářskou činnost a za tímto účelem uskutečňuje prvotní investice, je nezbytné považovat za osobu povinnou k dani podle zákona.

SDEU ve svém rozhodnutí zdůraznil důležitou věc – není rozhodující, že zamýšlená hospodářská činnost nebyla nakonec uskutečněna, pokud takto vynaložené náklady mají přímou souvislost se zamýšlenou hospodářskou činností.

Martin Svoboda© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz