Poslat článek emailem

*) povinné položky
13. 3. 2019
ID: 108990upozornění pro uživatele

Potvrzení odpovídající úrovně ochrany osobních údajů v Japonsku

Evropské komise 23. ledna 2019 přijala tzv. rozhodnutí o odpovídající ochraně[1], které usnadní pohyb osobních údajů mezi Evropskou unii a Japonskem. Toto rozhodnutí vychází z čl. 45 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR), podle kterého se předání osobních údajů do určité třetí země může uskutečnit, jestliže Komise rozhodla, že tato třetí země zajišťuje odpovídající úroveň ochrany.

Komise tak má pravomoc přijmout prováděcí akt, kterým potvrdí zejména to, že jsou v daném státě adekvátně dodržována lidská práva a příslušné právní předpisy, že existuje a účinně funguje nezávislý dozorový úřad chránící osobní údaje a že daná země přijala a plní mezinárodní závazky v oblasti ochrany osobních údajů.

Předmětné rozhodnutí tedy jinými slovy říká a garantuje, že úroveň ochrany osobních údajů v Evropské unii a Japonsku by měla být totožná[2] a že je možné osobní údaje bez dalšího do Japonska předat (tedy není nutné předávání zakládat na vhodných zárukách, či závazných podnikových pravidlech podle článků 46-47 GDPR). Podobná rozhodnutí o adekvátnosti[3] sice již byla přijata ve vztahu k několika státům (Andorra, Argentina, Kanada, Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, ostrov Man, Jersey, Nový Zéland, Švýcarsko, Uruguay a níže blíže popsané Spojené státy americké[4]), nicméně rozhodnutí týkající se Japonska je první, ke kterému došlo po přijetí GDPR.

DLA Piper Prague LLP, organizační složka

Ačkoliv Japonsko je vyspělý a významný trh se 127 miliony spotřebitelů, tak příslušné rozhodnutí o odpovídající ochraně až do tohoto dne chybělo. Celý postup přijímání netrval dlouho, jeho konečná fáze byla odstartována rozhovory[5], po kterých byl návrh rozhodnutí schválen sborem komisařů, byl projednáván ve výborech a byl finálně přijat[6].

Mezi významné body nového rozhodnutí o odpovídající ochraně je možné zahrnout:

  • zavedení mechanismu ochrany citlivých údajů a výkonu individuálních práv a podmínek pro další předávání údajů EU z Japonska do jiné třetí země;
  • nastavení mechanismů pro japonské veřejné orgány, co se osobních údajů z EU týče (pro účely národní bezpečnosti a vymáhání trestního práva); či
  • základní pravidla pro prošetřování a řešení stížností Evropanů ohledně přístupu japonských orgánů k jejich údajům, v této souvislosti bude rozšířen japonský nezávislý orgán pro ochranu údajů, který dostane na starost také tuto agendu.
Nové principy odpovídající ochrany, které dávají vzniknout největšímu prostoru bezpečného předávání osobních údajů na světě[7], budou nyní ve dvouletém "zkušebním provozu", po kterém proběhne společný přezkum, který posoudí, nakolik v praxi skutečně fungují výše uvedené novinky a nakolik bude zapotřebí jejich případná úprava, případně v krajním případě i zrušení takového rozhodnutí či pozastavení jeho použitelnosti.

Přínosy tohoto rozhodnutí o odpovídající ochraně v Japonsku jsou jasné. Evropské společnosti uvítají ničím nebráněné přenosy osobních údajů z a do Japonska a zvýhodněný přístup k výše zmíněnému velkému japonskému trhu, což by mělo posílit obě ekonomiky - evropskou i Japonskou. Toto rozhodnutí rovněž tvoří jeden z dílků mozaiky pro poměrně čerstvě schválený mechanismus obchodních dohod mezi EU a Japonskem, který bude v platnosti od února 2019[8].

Šabatka

Mgr. Petr Šabatka

Metelka

JUDr. Jan Metelka, LL.M.DLA Piper Prague LLP, organizační složka

Panská 854/2
110 00  Praha 1

Tel.:    +420 222 817 111
e-mail:    prague@dlapiper.com

__________________________________
[1] K dispozici >>> zde.
[2] K dispozici >>> zde.
[3] K dispozici >>> zde.
[4] K dispozici >>> zde.
[5] K dispozici >>> zde.
[6] K dispozici >>> zde.
[7] K dispozici >>> zde.
[8] K dispozici >>> zde.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz