9. 1. 2015
ID: 96630

10 otázek pro... Alici Selby

Zdroj: Alice Selby

eFocus

Alice Selby pracuje již 15 let jako právník ve společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. V současné době vede tým zodpovědný za agendu sektorové regulace. Jedná se o velmi komplexní disciplínu, která je průnikem právního, ekonomického a technického pohledu na chování sektoru a jeho vývojových trendů v kontextu vývoje telekomunikačních sektorů a práva v EU i v globálním měřítku. Alice se ve své práci zaměřuje zejména na agendu sektorové regulace, soutěžní právo a ochranu osobních údajů.

Deset slov o sobě?
Mám svou práci ráda. Mám bezva lidi s kterými pracuji.

Jiná země pro výkon právnického povolání?
Měla jsem možnost pracovat v naší sesterské společnosti v UK a zkušenost byla velmi pozitivní. Pracovní den byl využit naprosto efektivně, na druhou stranu končil v rozumnou dobu a to většinou včetně vypnutí pracovního mobilního telefonu. Prostě správná rovnováha mezi pracovním a osobním životem. Z hlediska výkonu právnického povolání jsem byla překvapená, jak flexibilně funguje soudnictví (konkrétně se jednalo soudnictví správní). Soudní budovy byly vybaveny místnostmi pro průběžnou poradu účastníků řízení, zažila jsem konání soudního jednání prostřednictvím konferenčního hovoru, aby účastníci nemuseli složitě dojíždět apod.  

Kdybyste se nevěnovala právu, čím byste byla?
Celý život mě hrozně láká politologie a mezinárodní vztahy. Asi bych ráda pracovala jako poradce pro tyto otázky.

Nevýhody vašeho povolání?
Relativně široký záběr.

Jaký byl Váš nejhorší den v práci?
Každý den, kdy musím brzy ráno vstávat…

Kdo na Vás měl ve Vašem profesním životě největší vliv?
Vždy moji kolegové. Jako kritici či podporovatelé.

Nejméně přehledný předpis – a proč?
V současné době asi většina právníků bojuje s NOZ. Je velice rozsáhlý, zavádí zcela novou terminologii (netuším proč) a schází judikatura, což vnáší do jeho aplikace nejistotu.

Žena/muž ve vaší profesi – co jde opačnému pohlaví lépe?
Muž má asi výhodu větší soustředěnosti, žena většinou celý život řeší zároveň pracovní i rodinné záležitosti.

Proč jste se rozhodla věnovat se právu? A co byste poradila lidem, kteří by rádi vstoupili do právních vod.
Opravdu jsem věřila, že budu pomáhat v hledání spravedlnosti;-) Co bych poradila? Nebojte se správního práva. To byl pro mne na fakultě největší strašák a již roky se mu s láskou věnuji.

Jak si vyčistit hlavu?
Vypnutím mobilu alespoň na celý víkend a v době dovolené.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz