Poslat článek emailem

*) povinné položky
20. 4. 2016
ID: 101188

Konference o datech z pohledu práva a IT - LAW FIT 2016

Zdroj: LAW FIT

Vzdělávací akce

Již čtvrtý ročník konference LAW FIT pořádá letos Fakulta informačních technologií ČVUT. V letošním roce organizátoři vybrali jako téma "Data".

Data, zejména pak osobní údaje, jsou jednou z největších hodnot informační společnosti, konference se proto zaměří na jejich využívání a regulaci,“ uvádí Zdeněk Kučera, chair konference a advokát Baker & McKenzie. „Nedávné kauzy současně ukazují, jak nedostatečně jsou data v kyberprostoru chráněna, proto otevřeme i témata kyberbezpečnosti a hackingu,“ dodává Kučera.

V úvodu konference vystoupí předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivana Janů, která nad ní převzala záštitu. „S potěšením podporuji tento projekt, který přináší další diskusi nad ochranou soukromí, osobních údajů a dat obecně. Pro Úřad pro ochranu osobních údajů jsou takovéto projekty rovněž důležité k poznání, jakým směrem se využívání osobních údajů ubírá. V neposlední řadě pak slouží k osvětě o nové úpravě, která ochranu osobních údajů posílí a vstoupí v platnost v následujících letech," konstatuje Ivana Janů.

LAW FIT 2015

První část konference se zaměří na používání dat v analytických nástrojích na internetu. Lukáš Rýdl z Dobrého webu a Pavel Kordík z Fakulty informačních technologií ČVUT, kteří se analýzou dat zabývají, se rovněž pokusí zodpovědět otázku, jaká je vlastně cena osobních údajů na internetu. Monitorování zneužívání dat pak představí Michal Zlesák z Veracomp a budoucnost využívání dat nastíní Miroslav Lukeš z MasterCard. Dopolední blok zakončí Václav Písecký, vedoucí oddělení informační kriminality Krajského ředitelství policie hl.m. Prahy diskusí o kriminalitě týkající se dat.

Konference se dotkne i připravované nové úpravy ochrany osobních údajů, kterou představí Josef Prokeš z Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Odpolední program bude věnován aktuálním kauzám v oblasti ochrany osobních údajů. Těšit se lze například na rozhovor Jana Klesly z Lidových novin s Františkem Rynešem, který byl účastníkem jedné z nejznámějších kauz v této oblasti.

Další část konference se bude věnovat datům a bezpečnosti. Fungování českého kyberbezpečnostního týmu představí Zuzana Duračinská z CSIRT a etický hacking pak Radovan Vacek z Insighti.

Konferenci zakončí diskuse o využití dat jako důkazů, která proběhne zejména mezi Františkem Nonnemannem z Úřadu pro ochranu osobních údajů a Jakubem Haraštou z Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Konference proběhne 23. května 2016 v prostorách nové budovy ČVUT (sídle Fakulty informačních technologií) na adrese Thákurova 9, Praha 6. Registrace probíhá zdarma na webových stránkách www.law.fit.cvut.cz. Generálním partnerem je Institut pro digitální ekonomiku.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz