5. 11. 2012
ID: 86807

Na návštěvě u BBH

Zdroj: BBH

eFocus

„V Rusku jsme považováni za velmi silného hráče v oboru butikových služeb,“ říká partner BBH, Jiří Němec. V rozhovoru například popisuje, jaké byly začátky kanceláře na ruském trhu, zda BBH zasáhla ekonomická recese a co si myslí o cenovém dumpingu.

     
Fakta    
     
Název:   BBH, advokátní kancelář, v. o. s. 
Adresa:   Klimentská 1207/10, 110 00, Praha 1
Založení:   1999
Právníků v Praze:   45
Celkově právníků (Praha, Bratislava, Moskva):   75
Ocenění:   European Legal 500, Chambers Global, Chambers Europe,
IFLR 1000, European Legal Experts, CorporateINTL či
Expert Guides
     
     

Rozhovor s Dr. iur. Jiřím Němcem, LL. M, společníkem BBH

Dr. iur. Jiří Němec, LL. M

Čím se kancelář BBH odlišuje od ostatních advokátních kanceláří?
„Nás jednoznačně od jiných českých advokátních kanceláří odlišuje směřování do „mezinárodna“. V roce 2006 jsme v Moskvě založili pobočku, v roce 2007 v Bratislavě. Slovensko není ničím výjimečné, působí zde i jiné české kanceláře. Ale s výjimkou jedné advokátní kanceláře je BBH jedinou z českých kanceláří, která se odvážila do Moskvy. Od roku 2006 do roku 2008 jsem byl v moskevské pobočce generálním ředitelem; začínali jsme s třemi až pěti právníky, kteří se intenzivně měnili v průběhu několika málo měsíců. V podstatě ze dne na den, k čemuž přispěla nejen ruská úprava výpovědní doby (v Rusku jsou výpovědní lhůty čtrnáctidenní).“

Zmínil jste „mezinárodno“. Pod tím si ale spíš představím západ.
„BBH je kanceláří, jejíž činnost je úzce spojována s činností některých z jejich klientů, např. se skupinou PPF. Není žádným tajemstvím, že do Moskvy jsme šli právě proto, že tam působí jeden z našich největších klientů, který v té době v Rusku nepatřil k absolutním velikánům zahraničních investic. V posledních šesti letech, doufám, že i za pomoci BBH, se rozvinul tak, jak se rozvinul. V současné době je skupina PPF jedním z největších zahraničních investorů v Rusku.“

Jaká je historie kanceláře a jak probíhal rozjezd kanceláře v Rusku?
„(smích) Kancelář BBH jako taková navázala na činnost zahraniční kanceláře, od roku 1999 jsme existovali pod jménem Brzobohatý, Brož, Honsa. V Rusku nikdo nebyl schopný vyslovit ten název, takže jsme přistoupili k úpravám a zjednodušení na BBH. Moskva je pro většinu českých podnikatelů odrazovým můstkem pro investice po celém Rusku. Pro nás jako advokáty je základnou, i když naši kolegové (v současné době máme v Moskvě 18 právníků) pracují i v okolí Moskvy či v jiných městech – v Petrohradu a podobně. Zatím ale neplánujeme rozšířit pobočkovou síť i do jiných ruských měst či regionů.“

A co ty začátky?
„Byly perné. Málokdo si to dokáže představit, s výjimkou podnikatelů, kteří se rozhodnou expandovat do Rusky mluvících zemí. Veliká výhoda byla užší spojení s klientem, jazyková vybavenost a nastavení kanceláře BBH, tj. pomoc jednotlivých partnerů BBH a týmu českých právníků BBH při vedení projektů a zpracování transakční dokumentace.“

Měli jste zázemí.
„Chtěl bych poděkovat zástupcům českého velvyslanectví a Českého domu. Jak bývalému velvyslanci panu Miroslavu Kostelkovi, tak tehdejšímu vedoucímu ekonomického oddělení, panu Bohuslavu Strejcovi, a Miloši Jaro z Českého domu. Patří jim velký dík za pomoc a zprostředkování kontaktů k jiným klientům, menším a středním českým firmám působícím v Rusku.“

Jak se ruské právnické firmy dívaly na českou advokátní kancelář?
„Pro ruské kolegy, právníky, kteří s námi začali spolupracovat jako právníci BBH, nehrálo až takovou roli, zda jsme z Česka nebo Anglie. Byli jsme menší, dravá kancelář, která se snaží na velmi složitém trhu právních služeb uchytit. Určitým způsobem jsme jim mohli i imponovat. Pokud jde o právníky z ruských právních firem, ze začátku v našem případě netušili, o koho jde. Ale po sedmi letech jsme se z malé kanceláře stali střední kanceláří a jsme akceptováni po celém ruském trhu. V současné době připravujeme nové webové stránky, a pokud se na ně podíváte, uvidíte, že moskevské pobočce se pod vedením současného generálního ředitele Jiřího Štěrby a jeho zástupce, Tomáše Peška, podařilo například vyjednat největší nemovitostní obchod v roce 2011 v Ruské federaci.“

O co šlo?
„Byl to pronájem 90ti tisíc metrů čtverečních Rostelecomu. Nikdo jiný takovou transakci nedělal a v Moskvě jsme považováni za velmi výrazného hráče v oboru butikových právních služeb.“

Co Rusko a následky ekonomické recese?
„Poté co pominula ekonomická krize, znovu se vše rozvíjí a v Moskvě je vše ještě dynamičtější. Nám krize v Moskvě na rozdíl od jiných kanceláří pomohla. Dokázali jsme se stabilizovat a nadechnout, za což patří dík Janu Petříkovi, což je bývalý partner BBH, který do Moskvy nastoupil po mně a firmu dokázal stabilizovat. Udržel stálý přísun klientů a profesní zázemí. Právničina je zejména o lidském „materiálu“.

Recese se tedy projevila ve stejném rozsahu jako v Česku?
„Dívám se na to z jiného pohledu. V oblasti klientů byl velký pokles, podobná situace jako v Praze, možná ještě horší. BBH, ačkoliv má jméno na ruském trhu, nemůže konkurovat ruským advokátním kancelářím soupeřit s nimi o ruské klienty. Jsme závislí od toho, zda bude cizí kapitál investovat v Ruské federaci. Většina podnikatelů měla své problémy doma, investice byly jednoznačně zmírněny. Druhá věc je stabilizace. Jak jsem říkal na začátku, v roce 2006 u nás dlouhodobě nevydrželi žádní ruští právníci. Byla totiž velká poptávka po kvalitních právnících, ať už ze strany nově vstupujících zahraničních právních firem nebo firem existujících v Rusku delší dobu. Předháněli se v přeplácení jednotlivých právníků. Osoba, která dostala o 10 tisíc rublů měsíčně víc v ten okamžik, změnila své působiště, loajalita byla rovna nule. To se podstatně změnilo, v současnosti máme velmi stabilní tým právníků, kteří v BBH působí déle než 4 roky. Za posledních několik let jsme rovněž nezaznamenali jediný odchod schopného ruského právníka do konkurenční advokátní kanceláře.“

I právnické firmy procházely krizí.
„Spirála nárůstu platů a benefitů se zastavila a to nám pomohlo stabilizovat tým. Většina našich seniorů a partnerů, a to je „gró“ našeho vývoje a růstu, prošli jednotlivými hierarchickými stupni v rámci BBH. To se snažíme uplatnit i v pobočkách v Bratislavě a Moskvě. Velmi důležitý znak naší činnosti je také dodržování BBH standardů kvality práce.“

Ty jsou?
„Poskytovat tu nejkvalitnější práci na trhu, samozřejmě, že to samé říká většina kanceláří. Kvalita práce ale něco stojí. Jsme jedna z mála kanceláří, která se nesnižuje k dumpingu cen. Má to svá negativa, nejsme kanceláří, která může uspět na trhu za současného znění zákona o zadávání veřejných zakázek; za situace, kdy veřejní zadavatelé volí jako jediné kritérium cenu, je pro nás v podstatě nemožné se takové soutěže účastnit. Je to chyba našeho zákona o zadávání veřejných zakázek. Právní služby by neměly být v plném rozsahu pokryty tímto zákonem. Není to ani jinde v Evropě. Pro jednotlivé zadavatele to přináší riziko. Vyhraje kancelář, která nabízí dumpingovou cenu a v oboru jako takovém nedosahuje kvalit, kterých úspěšně dosahujeme například my.“

Proměnilo se nějak v posledních letech zaměření BBH, konkrétně po ekonomické recesi?
„Sice se opět rozbíhá trh M & A a fúzí a akvizic, ale podle mě už nikdy nebude tam, kde byl, zaměření BBH se přesměrovalo více do oblasti restrukturalizací, insolvenčního práva. BBH díky svému zaměření a specializaci, kdy poskytujeme služby butikového charakteru ve finančních, bankovních a přeshraničních transakčních oblastech, jsme schopni velmi dobře působit ve velkých insolvenčních kauzách. Hovořilo se o dvou významných kauzách, ECM Real Estate Investments a Sazce. V obou případech BBH hrála důležitou roli, u ECM zastupujeme členy skupiny PPF;  v případě Sazky, Bestsportu, zastupujeme držitele dluhopisů, kteří jsou sdruženi pod hlavičkou The Bank of New York Mellon a v řízení Sazka představují největšího věřitele. Ve všech těchto případech jsou naši právníci také členy věřitelských výborů, v případě ECM je jím kolega Josef David, v případě Sazky a Bestsportu Robert Klenka. Z poslední doby bych ještě rád zmínil další velké insolvenční řízení – PILSEN STEEL, kde jsme nyní převzali právní zastoupení největšího věřitele skupiny, ruské státní banky Vneshekonombank. Jsou to případy, kde je možno velmi dobře kombinovat naše znalosti a naši zkušenost. Zastupování Vneshekonombank pak ukazuje na unikátnost našeho působení v Rusku a zároveň silného zázemí v Praze“.

Oblast insolvenci ale nahradila výpadek M & A jen částečně.
„Výpadek v M&A je stále znatelný. Díky kombinaci slovenského, ruského a českého trhu jsme schopni tento výpadek pokrýt přeshraničními službami v transakční oblasti. Je však zajímavé, že jsme např. v letech 2010 a 2011 asistovali prostřednictvím moskevské kanceláře při jedné z největších M&A transakcí na ruském trhu v té době, a to koupi polovičního podílu ve společnosti Eldorado, největším ruském prodejci spotřební elektroniky. BBH nikdy nebylo oficiální součástí nějaké právní aliance nebo seskupení. Jsme českou právní kanceláří s českými právními kořeny, kde je v současné době devět českých partnerů. Snažíme se českou stopu zanechat i v cizích destinacích. Není pro nás problém spolupracovat s většími a velkými advokátními kancelářemi, které v České republice nepůsobí jako například Simmons & Simmons, Freshfields nebo Morgan Lewis, kteří převzali aktivity Dewey Lebouf na východě.“

Je praxe, kterou jste nezmínil a považujete jí za zásadní?
„Zásadní oblastí vedle klasických oblastí, jako bankovní a finanční právo, pojišťovnictví, penzijní fondy nebo M & A je hospodářská kriminalita plus všechna odvětví sporné agendy. Ať už arbitráže nebo zastupování před soudy. František Honsa je jedním z nejvíce akceptovaných rozhodců v České republice. Do budoucna je nadále zajímavá energetika. Abyste se dokázal z pohledu znalostí a zkušeností udržet na určité úrovni, potřebujete mít v této oblasti klienty.  Velmi zajímavé téma může být vedle insolvencí a restrukturalizací také právo nemovitostí. Samozřejmě to do budoucna mohou být drobnější odvětví, která se mohou stát butikovou službou. To například závisí od nového občanského zákoníku a zavedení koncepce trustu, svěřeneckého fondu. “

Jaká je pozice Prahy?
„Praha je jednoznačně naším „headquater“. A centrálou zůstane. Máme zde většinu právníků, přibližně 50 osob. Jsou velmi dobře vzdělaní, plynně hovoří několika cizími jazyky a jsou schopni být členy mezinárodních týmů ve spolupráci s angloamerickými kancelářemi. Všechny ostatní destinace budou fungovat jedině za předpokladu, že je bude mít pod svojí „kuratelou“ a dohledem jeden z partnerů z Prahy.“

Jaký je tým BBH?
„Náš tým je absolutně nejlepší (smích). Jsem přesvědčen, že tým právníků BBH je v tom, co dělá, nejlepší. Prošel jsem si nejen českými kancelářemi, ale i zahraničními kancelářemi, pracoval jsem v Německu a při své práci poznal velké množství právníků. A zároveň snad stále ještě platí, že jsme mladá a dynamická kancelář …“


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz