17. 12. 2013
ID: 93204

Ocenění pro profesora Bělohlávka

Zdroj: ČAK

eFocus

Na půdě České advokátní komory se uskutečnila výjimečná akce. Předseda Mezinárodní rady právníků (International Council of Jurists), doktor Adish C. Aggarwala předal Mezinárodní právní cenu za rok 2013 profesoru Alexanderu Bělohlávkovi, prezidentovi Světové asociace právníků (World Jurist Association).

Zástupci diplomatických misí v České republice, zástupci České advokátní komory a vzácní hosté se na začátku prosince sešli u veskrze výjimečného aktu. Prof., Prof. zw., Dr. et Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, dr.h.c. převzal z rukou Hon’ble Dr. Adish C. Aggarwaly Mezinárodní právní cenu za rok 2013. Oceněním, které za kontrasignace indického prezidenta uděluje tamní vláda,  se kromě profesora Bělohlávka v minulosti dostalo nevyšším světovým justičním představitelům (prezident Mezinárodního soudního dvora, předsedové nejvyšších soudů z Anglie, Kanady, Irska nebo Nizozemí).

Ocenění pro profesora Bělohlávka

Pane profesore, tato cena je de facto indické státní vyznamenání. Máte k Indii zvláštní vazby?
„Je to z důvodů mých mezinárodních aktivit a z důvodu funkce předsedy Světové asociace právníků, se sidlem ve Washingtonu. Asociace má aktivity a členy po celém světě, mimo jiné v Asijské oblasti, kde je několik desítek tisíc členů.“

Přesto předpokládám, že zde zřejmě je spojistost...
„Pan doktor Aggarwala se účastnil dvou našich akcí, jedné v Barceloně a jedné konané právě v Dillí. My jsme v kontaktu s řadou mezinárodních institucí, v Indii máme poměrně hodně členů a pořádáme tam řadu akcí.“

Jak probíhá spolupráce mezinárodních právnických organizacích.
„Je to komplikované tehdy, když se do toho začínají dostávat protokolární požadavky. Není výjimkou, že se objeví i politický prvek. Pokud se jedná pouze o odbornou úrovni, komunikace mezi kolegy právníky je na celém světě bezproblémová.“

Tématem, které se na ceremoniálu řešilo, byl mezinárodní terorismus...
„Nejenom. Je to jedno z mnoha témat. Jako další příklad mohu zmínit naší podporu demokratických voleb, vzdělávání, informovanosti ohledně právní podstaty demokratických voleb. Poslední jsme například dozorovali vzdělávání právníků právě pokud jde o demokratické směry v Gruzii. Taktéž to přineslo svůj efekt. Něco podobného jsme dělali v roce 1994, po změně politické situace a úspěšnému boji proti apartheidu v Jižní Africe. Spolupracovali jsme jak se státním aparátem, tak s akademickým sektorem. Podobných případů bych mohl uvést řadu z celého světa.“

České právní prostředí mi v tomto ohledu přijde poněkud skeptické. Dá se dle Vašeho názoru tedy vůbec něco změnit?
„Já jsem velmi často skeptický a spíše jsem pesimista. Česká skepticita vychází z toho, že mají někdy příliš naivní představy o tom, že se dá něco změnit během dne nebo noci. To pravda není. Obvykle je to výsledek mnohaletého cíleného procesu. Je zapotřebí mít trpělivost.“

Před dvěma lety se v Kongresovém centru v Praze uskutečnil týdenní kongres Světové asociace právníků. Byli jsme u toho (více - zde) a jednalo se opravdu o velkou akci. Zaznamenali jste od té doby zvýšený zájem českých právníků o asociaci?
„Ne. Velmi mě to mrzí. Máme několik desítek tisíc členů po celém světě a v zásadě jsme dnes jednou z nejstarších právnických organizací na světě. Máme status pozorovatele při OSN. Asociace byla založena před padesáti lety. Z České republiky je zájem ale minimální. Co mě velmi překvapilo, že se kongresu v roce 2011, ačkoliv zde byla velká a aktivní prezentace, zúčastnilo naprosté minimum lidí z České republiky. Co poněkud zarazilo nejenom mě, ale i kolegy z jiných zemí, byl fakt, že se kongresu zúčastnilo přes šedesát soudců nejvyšších soudů, ústavních soudů, včetně sedmi předsedů nejvyšších soudů. Česká justice na kongres nevyslala jediného zástupce. Podobných příkladů bych mohl uvést celou řadu, zájem o mezinárodní organizace a mezinárodní spolupráci z České republiky je poněkud vlažný.“

Čím si to vysvětlujete?
„Je to dlouhodobý trend a důvodů je hodně, i socioprofesní. Mnohdy jsou to nedostatečné jazykové znalosti. Jazyková vybavenost u mladších kolegů je dobrá, ale často se na mezinárodní úrovni setkám s tím, že nejsou čeští kolegové dostatečně jazykově vybaveni. Typicky je to v oblasti rozhodčího řízení, kterému se dlouhodobě intenzivně zabývám. Řada zahraničních rozhodčích soudů odmítá české rozhodce potvrzovat do svých funkcí. Podle soudů nevykazují dostatečné mezinárodní zkušenosti, ale ve skutečnosti je to právě nedostatečná jazyková vybavenost. Osob, které jsou profesně vybaveni, mají mezinárodní zkušenosti a jazykovou vybavenost, je u nás nesmírně málo. Toto téma je u nás dlouhodobě podceňováno, byť se to lepší.“

To tedy nekončíme moc pozitivně...
„Je určitě možné uvést pozitivní příklady. Česká republika má v současnosti prezidenta Asociace daňových poradců. Česká republika zastoupena je. Bohužel se jí nedostává místní podpory.“

Zdroj foto: ČAK


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz