11. 1. 2017
ID: 104699

Recenze na knihu „Zákon o evidenci tržeb. Komentář“

Zdroj: Wolters Kluwer ČR

Vládě se i přes odpor opozice podařilo prosadit zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Jde o právní předpis, který bude aplikován širokým okruhem osob, zvláště podnikatelů, kteří na jeho základě budou mít povinnost evidovat tržby.

Povinnost evidovat tržby by mohla pomoci tomu, aby daně platili všichni, kdo je platit mají, a ve správné výši. Byl bych velmi rád, pokud by evidence tržeb přispěla k tomu, aby si lidé uvědomili, že pokud na otázku „s dokladem nebo bez“ odpovídají „bez“, přispívají k tomu, že dotyčný s největší pravděpodobností nezaplatí z předmětné transakce žádnou daň.

S ohledem na to, že v České republice nejsou s evidencí tržeb prováděnou zasíláním datových zpráv na server správce daně žádné zkušenosti, budou ti, na které povinnost evidovat tržby dopadne, mít potřebu se seznámit s právní úpravou evidence tržeb. Primárně za tímto účelem vznikl komentář k zákonu o evidenci tržeb.

Komentář poskytne svému čtenáři nejenom samotný text zákona o evidenci tržeb, ale i relevantní části důvodové zprávy a samozřejmě bližší rozbor jednotlivých ustanovení zákona. S ohledem na to, že zákon dosud nenabyl účinnosti, je těžké psát jeho komentář, neboť nejsou zatím zkušenosti s jeho aplikací v praxi. Komentář se tak snaží poukázat na místa právní úpravy, která by mohla být problematická.

Komentář je vhodným zdrojem informací pro ty, kteří hledají seznámení se s úpravou evidence tržeb. Poskytne prvotní potřebný vhled do dané problematiky a pomůže čtenáři v orientaci v dané problematice. Protože autor komentáře je spolutvůrcem právní úpravy a působí na Ministerstvu financí, promítl do textu komentáře své zkušenosti a znalosti nabyté v průběhu tvorby textu zákona o evidenci tržeb a jeho projednávání v legislativním procesu.

Věřím proto, že tento komentář bude čtenáři pomocníkem při studiu textu zákona o evidenci tržeb a že v něm nalezne odpovědi na otázky, které hledá.

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.,
katedra finančního práva a finanční vědy PF UK


Zákon o evidenci tržeb. Komentář
Autor: Daniela Hrabětová, Stanislav Kouba, Markéta Patzenhauer
Praha, Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, 152 stran

Publikaci lze objednat >>> zde.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz