21. 5. 2014
ID: 94372

Seminář redakce Elektro o autorském právu s úspěchem

Zdroj: FCC Public

Tisková zpráva

Ve středu 14. května 2014 uspořádala redakce časopisu Elektro pod záštitou odborného nakladatelství FCC Public a ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národní knihovou ČR seminář Autorské právo v praxi s podtitulem Jak chránit, spravovat a neporušovat autorská práva.

Šlo o další pokračování seriálu seminářů věnovaných různým oblastem duševního vlastnictví (Průmyslové právo v praxi I a II) a navazujících na rubriku Duševní vlastnictví, která v letech 2011 až 2013 měla své pevné místo na stránkách časopisu Elektro. Partnerem semináře byla společnost Patentcentrum Sedlák&Partners, s. r. o. Akce se konala v zaplněném přednáškovém sále Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR v Praze 8.

Hlavní přednáška v podání JUDr. Adély Faladové, zástupkyně ředitele odboru autorského práva na Ministerstvu kultury ČR, měla dva bloky a svou délkou obsáhla více než polovinu celkové doby trvání semináře. JUDr. Faladová nejprve seznámila se základními charakteristikami úpravy autorského práva u nás a upozornila na změny, k nimž v oblasti autorského práva došlo s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku, který nahradil některá ustanovení zákoníku obchodního a autorského zákona. Po té se dr. Faladová krátce zastavila u jednotlivých skupin předmětů autorskoprávní ochrany, předpokladů vzniku ochrany autorských děl a podmínek jejího trvání. Pozornost byla také věnována licenčním smlouvám a náležitostem jejich obsahu, jakož i zákonným licencím, tedy výjimkám z ochrany. Dalším důležitým tématem byl režim upravující nakládání se zaměstnaneckými a školními díly nebo problematika správného citování. Dr. Faladová se dotkla i specifik ochrany autorských práv v prostředí internetu. Zbytek své přednášky dr. Faladová věnovala zodpovídání dotazů, které účastníci semináře buď organizátorům zaslali předem, nebo je vznesli přímo na místě.

Seminář redakce Elektro o autorském právu s úspěchem

(Zdroj: FCC Public)

Historii aktivity i portfolio partnera semináře – společnosti Patentcentrum Sedlák&Partners, s. r. o., která nabízí komplexní služby v ochraně duševního vlastnictví v ČR, Evropě i ve světě, představila v mezičase mezi jednotlivými bloky ústřední přednášky Mgr. Alena Kodrasová, která v Patentcentru působí jako patentový zástupce a právník se specializací na autorskoprávní problematiku.

V závěrečné části semináře měl slovo nakladatel Libor Kubica. Ten se věnoval několika tématům. Nejdříve se podělil o své praktické zkušenosti s kolektivní správou autorských práv (jeho perspektivu jakožto zastupovaného doplnil a do legislativně technického kontextu zasadil pan Jan Barták, ředitel kolektivní správy v divadelní, literární a audiovizuální agentuře DILIA, o. s.). Ve zbytku své přednášky pak Libor Kubica hovořil o tom, jaké to je vydávat knihy v době dominance elektronických medií a jak se změnila situace nakladatelů oproti době, kdy byl primárním nosičem informace tištěný svazek a reprodukční technika byla omezená co do svých možností a hůře dostupná. Úplný závěr své přednášky věnoval pan Kubica nárůstu knižního pirátství s rozvojem internetu, jeho důsledcích pro vydavatele i o možnostech, které v boji proti pirátství a ochraně svých titulů před ním nakladatelé mají.

Semináře se zúčastnilo více než 60 posluchačů a podle ohlasů odcházeli nadmíru spokojeni. Fotografie a prezentace ze semináře naleznete na stránkách nakladatelství FCC Public. Ze stránky semináře vede přímý odkaz také na přehled všech článků, které vyšly za uplynulé tři roky na téma duševního vlastnictví v časopise Elektro, včetně sedmidílného seriálu dr. Faladové o autorském právu. Všechny články jsou přístupné k pročtení. Příštím seminářem z oblasti duševního vlastnictví, který redakce Elektro připravuje, je Průmyslové právo v praxi III zaměřené na získávání informací z průmyslověprávních databází a patentové literatury obecně. Seminář se bude konat 1. října 2014 v rámci doprovodného programu 56. mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně v areálu výstaviště.


Autorské právo v praxi
Seminář pořádala dne 14. května 2014 redakce časopisu Elektro – časopisu pro silnoproudou elektrotechniku nakladatelství FCC Public. Na přípravě semináře spolupracovalo Ministerstvo kultury ČR a Národní knihovna ČR. Hlavním partnerem semináře bylo PatentCentrum Sedlák&Partners, s. r. o. Mediálními partnery semináře byly: elektronický časopis o informační společnosti Ikaros, portál epravo.cz, elektrotechnický portál Elektrika.tv a časopisy Světlo a Automa.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz