28. 12. 2015
ID: 100021

U nás je to jinak

Zdroj: Václav Vlk

eFocus

Pokud by snad advokát po letech praxe přestal kriticky vnímat některá – hledám mírná slova – nikoli zcela domyšlená ustanovení a nikoli zcela pochopitelné postupy v soudní a úřední praxi, jsou zde vždy jeho klienti. Obzvlášť aktivní v tom bývají klienti zahraniční. Nezapomenou českému právníkovi připomenout, že u nich v X. (dosaďte si v zásadě libovolnou zemi světa) je to či ono již lépe vyřešeno, jasné, snazší, rychlejší. Klient má vždycky pravdu, jak známo. Využijme však tohoto sloupku a připomeňme alespoň tři oblasti, kde odborník žasne a laik (zde klient) se diví.

Nevěříme, ověřujeme

Říká se, že opatrnosti není nikdy dost. České právo však, zdá se, svým uživatelům nevěří opravdu intenzivně. Navíc v tom není žádný velký systém. Na smlouvě o převodu podílu podpisy účastníků ověřeny být musí, na smlouvě o úvěru na desítky či stovky milionů korun nikoli. Souhlas s umístěním sídla, vyžadovaný rejstříkovým soudem a živnostenským úřadem, se bez ověřeného podpisu vlastníka domu či bytu neobejde, na rozdíl od prohlášení jednatele, že splňuje podmínky pro výkon této funkce jednatele. Podpis navrhovatele na návrhu na změnu zápisu v obchodním rejstříku musí být ověřen bez ohledu na to, zda je zastoupen advokátem či nikoli. Žalobu, byť třeba na zaplacení horentní sumy, je však možné podepsat neověřeně. Máme co do činění s nemístnou ověřovací horlivostí.

Ještě po více než deseti letech po vstupu České republiky do Evropské unie musí být veřejné listiny z jiného členského státu EU, tedy například ověření podpisu provedené zahraničním notářem, opatřeny takzvanou apostilou. Očekával bych, že mezi prvními záležitostmi, které Evropská unie odstraní v rámci překážek volného pohybu mezi jednotlivými členskými zeměmi, bude právě tato formalita. Situace je o to podivnější, že s některými státy, které jsou dnes členy EU, má Česká republika uzavřenu dvoustrannou smlouvu o právní pomoci z let dávno před rokem 1989 (příkladem může být Rakousko) a apostila není potřeba. I přes tehdejší železnou oponu se tak leckdy státy dokázaly shodnout, že apostily navzájem vyžadovat nebudou. Evropská unie takového kroku však dosud nebyla schopna, a tak z Německa a mnoha dalších členských států EU s dokumentem bez apostily na českém soudu nepochodíte.

20 dnů, čekejte

Přes sebepečlivě sepsanou kupní smlouvu a sebesprávněji sepsaný návrh na vklad do katastru nemovitostí povolí katastrální úřad vklad nejdříve po uplynutí lhůty 20 dnů poté, co dosavadnímu vlastníkovi nemovitosti odešle informaci o zahájení řízení. „Tak na katastrální úřad dojdeme a vzdáme se té lhůty. Podepíšeme smlouvu i návrh před úředníkem katastrálního úřadu.“ Třeba takové nápady klienti mají, a přece nic nepomůže. Několik široce medializovaných případů zfalšovaných podpisů a plných mocí se tak pro tisíce poctivých prodávajících a kupujících postaralo o dvacetidenní zdržení, které je pro ně přinejmenším zbytečné. Zákonodárcovy dobré úmysly tak mají nepříjemné vedlejší účinky.

To nejlepší nakonec

Výše uvedené příklady jsou nejspíš jen menšími lapáliemi v běžném právním provozu. Nejvíc však advokáty a zejména jejich klienty nejspíš trápí naprostá nestabilita českého právního prostředí. Zákony se mění jak na běžícím pásu. Hovořit o ustálené judikatuře bývá už proto v mnoha případech nemožné. Většina komentářů je ukázkovou demonstrací otřepaného bonmotu, že kde začíná problém, končí komentář (čest nepočetným výjimkám!). Předvídatelnost soudních rozhodnutí dostává na frak. Co takhle zavést podobný stopstav, jaký platí u katastrálního úřadu, i pro přijímání nových zákonů a zejména pro změny zákonů stávajících? Taky na dvacet, ale let.    


Václav Vlk
advokát / Associate Partner
Rödl & Partner, advokáti, v.o.s.Názor byl publikován v rámci vydání EPRAVO.CZ Digital - listopad 2015.

EPRAVO.CZ Digital - listopad 2015

Nové číslo EPRAVO.CZ Digital si můžete stáhnout ZDARMA na App Store, Google Play a Windows Store, a to přímo z Vašeho tabletu či chytrého telefonu. Pokud máte již aplikaci staženou, postačí si stáhnout pouze nové vydání. Využít můžete také webový archiv starších čísel na adrese tablet.epravo.cz.


 App Store  Google Play  Microsoft - Windows 10


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz