22. 2. 2016
ID: 100573

Video rozhovor s Tomášem Gřivnou

Zdroj: shutterstock.com

eFocus

Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. je známým advokátem, specialistou se na trestní právo, které také přednáší na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. A vedle praxe a teorie se věnuje i legislativní činnosti, a to opět v oblasti trestního práva. V rozhovoru s Jolanou Voldánovou hovoří o aktuálně připravované novele zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.

První zákon o trestní odpovědnosti právnických osob platí od ledna roku 2012. Teď máme začátek roku 2016 a už se připravuje jeho novela. Mění se přitom úplně princip. Zatímco dosud platí pro právnické osoby jen vyjmenované trestní činy, nově by pro ně měl platit prakticky celý trestní zákoník a naopak bude vyjmenované, které činy se na firmy nevztahují. Tomáš Gřivna mluví o tom, jestli byla změna po tak krátké době účinnosti zákona nutná, i co to bude znamenat v praxi.

Rozebírá také princip přičitatelnosti, který budí značný rozruch, a který se již některé návrhy snaží mírnit. Podle navrhované úpravy by se firma mohla z trestní odpovědnosti vyvinit, pokud vynaloží veškeré úsilí, aby protiprávnímu jednání zabránila. Tomáš Gřivna zastává názor, že věci jako etický kodex či protikorupční manuál nezaručí firmě beztrestnost, pokud se podle něj bude chovat. Nesouhlasí s tím, že by toto mohlo učinit zákon „bezzubým“. Možnost vyvinění by v zákoně podle jeho názoru měla zůstat, ač s ním v tomto směru řada jeho kolegů nesouhlasí.  Zdůrazňuje ale, že bude záležet na její úpravě.

V závěru rozhovoru pak Tomáš Gřivna mluví o tom, jak se promítá současný zákon o trestní odpovědnosti právnických osob do praxe. Říká, že počet případů narůstá. Máme již 85 pravomocně odsouzených právnických osob a několik set jich je trestně stíhaných. Z evropského měřítka se tím vymykáme, dokonce vedeme. A předpokládá, že s přibývajícím počtem trestných činů, za něž mohou být firmy stíhané, a s tím, jak se i orgány činné v trestním stíhání postupně učí v této oblasti pohybovat, bude toto číslo ještě stoupat. Pokud by šel legislativní proces hladce, předpokládá, že novela by mohla začít platit od příštího roku.

Rozhovor můžete shlédnout na domovské stránce www.epravo.cz.

Vydavatelství EPRAVO.CZ v roce 2014 spustilo sérii video rozhovorů s předními osobnostmi české právnické obce. Jednou za dva týdny naleznete na www.epravo.cz nový rozhovor. Hosty už byli například někdejší ministryně spravedlnosti Helena Válková či její nástupce Robert Pelikán, vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová, předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, šéf Ústavního soudu Pavel Rychetský, veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman či významní advokáti Tomáš Sokol, Jaroslav Havel či Karel Muzikář.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz