21. 10. 2015
ID: 99364

Video rozhovor s Václavem Vlkem

Zdroj: shutterstock.com

eFocus

Václav Vlk je partnerem v advokátní kanceláři Moreno Vlk & Asociados a zároveň je jedním ze zakládajících členů Unie obhájců ČR. V aktuálním rozhovoru pro epravo.cz se věnoval zejména rekodifikaci trestního řádu, zda-li je změna nutná a proč, a o postavení obhájců v ČR.

Při rekodifikaci trestního řádu by uvítal úpravu, která by reflektovala komplexní potřeby všech zúčastněných stran, a nebyla by poplatná politickému zadání aktuálně vládnoucí politické reprezentace. Nesrozumitelnost úpravy trestního práva spatřuje především jako důsledek neustálého roubování nových věcí na staré základy. Mezi základní identifikátory změny vnímá zrychlení procesu trestního řízení, odbourání dualizace dokazování, zbytečné neopakování důkazů, neoslabování síly důkazů, omezení přípravného řízení a co nejrychlejší postavení obviněného před soud.

Dle jeho názoru bude k rychlému procesu rekodifikace stačit, aby Legislativní rada vlády ČR byla obsazena odborníky ze všech spekter práva bez osobních ambicí. O tom všem více v aktuálním video rozhovoru Jolany Voldánové s partnerem v advokátní kanceláři Moreno Vlk & Asociados Václavem Vlkem.

Rozhovor můžete shlédnout na domovské stránce www.epravo.cz anebo na našem videokanálu Youtube.

Vydavatelství EPRAVO.CZ spustilo sérii video rozhovorů s předními osobnostmi české právnické obce. Jednou za dva týdny naleznete na www.epravo.cz nový rozhovor. Hosty už byli například někdejší ministryně spravedlnosti Helena Válková či její nástupce Robert Pelikán, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, šéf Ústavního soudu Pavel Rychetský, veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová či významní advokáti Tomáš Sokol, Petr Toman, Jaroslav Havel a Karel Muzikář.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz